Globus i One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden

www.motel-one.com, www.the-cloud-one.com og Motel One-appen

I) Formål og omfang

 

Hjemmesiden og appen udgives af Motel One GmbH ("MO") virksomheden, hvis oplysninger kan findes på kolofonen. Disse generelle vilkår og betingelser for brug ("Brugsbetingelser") angiver de juridiske rammer for adgang til websider www.motel-one.com og www.the-cloud-one.com (individuelt ”Hjemmeside", samlet "Hjemmesider") og Motel One-appen ("Appen") og deres brug.

 

Læs venligst disse Brugsbetingelser omhyggeligt, før du bruger dem. Ved at gå ind på Hjemmesider/Appen accepterer du udtrykkeligt disse vilkår og betingelser. Brugsbetingelser kan til enhver tid ændres. Du vil blive informeret om ændringerne gennem separate meddelelser på Hjemmesider/Appen.

 

Hvis du ikke accepterer Brugsbetingelserne, skal du hverken gå til Hjemmesider/Appen eller brug dem.

 

II) Applikationer, der tilbydes på Hjemmesider og i Appen

 

Hjemmesider/Appen giver dig blandt andet adgang til dine fremtidige og tidligere bookinger gennem online-adgangspunktet, du kan booke værelser på et af vores hoteller, købe vouchers, tilmelde dig vores ledige stillinger og generelt få informationer om vores virksomhed og vores tilbud. Alle tilbud, reservationsbetingelser og kontrakter vedrørende et specifikt hotel er underlagt de relevante generelle vilkår og betingelser ("GTC"), der er tilgængelige på linket: https://www.motel-one.com/de/agb/. I tilfælde af enhver konflikt eller uklarhed mellem bestemmelserne i disse Brugsbetingelser og bestemmelserne i den gældende GTC, har bestemmelserne i GTC forrang.

 

Du kan også tilmelde dig vores beOne-loyalitetsprogram og administrere din profil via Hjemmesider/Appen. Medlemskabet er styret af betingelserne for deltagelse i beOne-medlemsprogrammet. I tilfælde af enhver konflikt eller uklarhed mellem bestemmelserne i disse Brugsbetingelser for deltagelse i beOne-medlemsprogrammet, har betingelser for deltagelse i beOne-medlemsprogrammet forrang.

 

III) Registrering

 

For at få adgang til Hjemmesider/Appen eller visse applikationer og deres brug, kan du blive bedt om at registrere dig på Hjemmesider/ i Appen og/eller i de relevante applikationer. For at fuldføre din kontoopsætning eller for at få adgang til visse applikationer på Hjemmesider/Appen kan adgangskoder være nødvendige. Du er ansvarlig for at holde din adgangskode fortrolig og anses for at være ophavsmanden til enhver adgang til Hjemmesider/Appen, der kræver, at du indtaster denne adgangskode.

 

IV) Databeskyttelse

 

Du kan finde oplysninger om, hvordan vi indsamler og behandler dine personodata i vores Fotrolighedspolitik, der kan findes på linket: https://www.motel-one.com/de/datenschutz/.

 

V) Dine rettigheder

 

MO giver dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gratis licens til adgang til og brug af Hjemmesider/Appen og dens indhold i overensstemmelse med disse Brugsbetingelser til din personlige, ikke-kommercielle brug.

 

Du må ikke:

 

(i)        reproducere, vise, udtrække, redigere og/eller oversætte Hjemmesider/Appen og/eller dets indhold eller dele deraf;

(ii)       direkte eller indirekte gøre Hjemmesider/Appen og/eller deres indhold eller deres dele tilgængelige for tredjeparter;

(iii)      udtrække eller genbruge helt eller delvist indholdet af Hjemmesider/Appen eller enhver del deraf i ethvert format eller på ethvert medie;

(iv)      forsøge at afkode, dekompilere, adskille, fjerne eller baglæns analysere HTML-koden for vores internettjenester eller dele deraf;

(v)       omgå enhver sikkerhedstiltæg eller adgangsbegrænsningstiltæg, der gælder for Hjemmesider/Appen og/eller dens indhold eller dele deraf;

(vi)      udføre handlinger, der fører til urimelige, eller uacceptabel belastning på Mos webserviceinfrastrukturen. Dette omfatter især afsendelse af "spam" eller "junk" e-  mails.

(vii)     prøve at komme til eller forsøge på at få adgang til vores IT-systemer, netværker, filer, data eller brugerkonti;

(viii)    forstyrre, ophæve, deaktivere eller beskadige brugen eller driften af Hjemmesider/Appen med hjælp af programmer, scripts, vira, trojanske heste eller andet tilsvarende forstyrrende mekanismer; og

(ix)      bruge robotter eller andre automatiserede enheder til at søge eller overvåge Hjemmesider/Appen.

 

Enhver brug af Hjemmesider/Appen og/eller dens indhold eller dele deraf i modstrid med ovenstående bestemmelser, herunder, men ikke kun, til kommercielle formål, kræver forudgående skriftligt samtykke fra virksomheden MO.

 

Desuden er du forbudt at bruge Hjemmesider/Appen og/eller dens indhold eller dele heraf på en ulovlig, svigagtig, uacceptabel eller urimelig måde.

 

Hvis du gør uautoriseret brug af vores Hjemmesider, forbeholder vi os retten til at tilbagekalde din tilladelse til at bruge vores Hjemmesider uden forudgående varsel.

 

VI) Intellektuel ejendomsret

 

Alle rettigheder, titler og interesser i Hjemmesider/Appen, deres indhold, funktioner, grafik, database, data og generelt al information indeholdt deri, herunder, men ikke kun, alle varemærker, ophavsrettigheder, logoer, handelsnavne, illustrationer, billeder og design er den eksklusive ejendom tilhørende virksomheden MO og/eller dets licensgivere.

 

Enhver hel eller delvis gengivelse af dette indhold er strengt forbudt.

 

VII) Indhold dannet af brugere

 

Hjemmesider/Appen indeholder indhold skabt af brugere (User Generated Content, "UCG"). UGC kan bl. a. omfatte opslag på sociale medier og hotelanmeldelser. Virksomheden MO er ikke ansvarlig for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller pålideligheden af ​​UGC eller for de udtalelser, der er udtrykt heri.

 

VIII) Garanti

 

Virksomheden MO gør alle rimelige bestræbelser på at sikre, at Hjemmesider/Appen altid er tilgængelige, men den kan ikke garantere, at Hjemmesider/Appen altid vil være tilgængelige eller fejlfrie.

 

Vi forbeholder os retten til til enhver tid midlertidigt eller permanent at stoppe adgangen til Hjemmesider/Appen (eller dele heraf), med eller uden forudgående varsel, og til at foretage ændringer på Hjemmesider/Appen. Du accepterer, at MO ikke er ansvarlig over for dig for sådanne afbrydelse eller ændring.

 

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse Brugsbetingelser, leveres Hjemmesider/Appen og dens indhold "lige som de er set" og "lige som de er tilgængelige". Virksomheden MO garanterer ikke, at Hjemmesider/Appen og deres indhold er fri for defekter og fejl, eller at de er præcise, opdaterede og pålidelige.

 

Selvom MO tager rimelige forholdsregler for at forhindre introduktion af vira eller malware, kan vi ikke garantere, at Hjemmesider/Appen eller indhold, der kan downloades fra dem, ikke indeholder sådan destruktiv software. Virksomheden MO er ikke ansvarlig for nogen skade eller tab, som denne software kan forårsage.

 

Denne ansvarsbegrænsning udelukker ansvar for hensigt, grov uagtsomhed, samt krænkelse af grundlæggende forpligtelser.

 

Du er ansvarlig for alle tab, udgifter, skader og omkostninger, som virksomheden MO pådrager sig som følge af dit skyldige brud med disse Brugsbetingelser, og du accepterer at holde i denne forbindelse MO skadesløs for eventuelle krav fra tredjepart.

 

IX) Links til hjemmesider/tilbud fra tredjeparter

 

Hjemmesider/Appen kan indeholde hyperlinks, der omdirigerer brugere til hjemmesider eller tilbud fra tredjeparter. Disse hjemmesider og tilbud er kun til informationsformål. Virksomheden MO er ikke ansvarlig for tilgængeligheden af ​​disse hjemmesider eller tredjepartstilbud, deres sikkerhed eller rigtigheden og pålideligheden af ​​deres indhold. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, identificerer vi os ikke med disse hjemmesider eller tredjepartstilbud.

 

X) Adskillelse, ikke afkald

 

Hvis en bestemmelse i disse Brugbetingelser er (helt eller delvist) ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil en sådan bestemmelse blive fjernet og slettet, og de øvrige bestemmelser forbliver i kraft. Hvis du undlader at udøve eller håndhæve nogen rettighed eller bestemmelse i disse Brugsbetingelser, eller hvis MO undlader at udøve eller håndhæve nogen rettighed eller bestemmelse i disse Brugsbetingelser, vil dette ikke udgøre et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

 

XI) Værnetinget og gældende lov

 

Disse Brugsbetingelser er underlagt tysk lov. Værnetinget for alle tvister i henhold til denne kontrakt er München.