Ægget lænestol i Motel One Wien-Staatsoper

Almene forretningsbetingelser

1. Anvendelsesområde

Disse betingelser gælder for alle kontrakter om leje af hotelværelser til overnatning, der indgås mellem Motel One Copenhagen ApS (Motel One) som driftsselskab for Motel One Hotels i København og tredjeparter (gæst) samt for alle yderligere ydelser og leverancer fra Motel One (gæsteindkvarteringsaftale).

 

2. Forbehold

Ved at foretage en reservation tilbyder gæsten at indgå en kontrakt om gæsteindkvartering. Hvis det reserverede værelse er ledigt, modtager gæsten en reservationsbekræftelse fra Motel One. Ved denne accept af gæstens reservation indgås der en kontrakt om gæsteindkvartering mellem Motel One og gæsten.

Tilbud fra Motel One om ledige værelser kan ændres og er uforpligtende. Motel One kan efter eget skøn nægte at indgå en kontrakt om indkvartering af en gæst.

Der er ikke ret til at gøre krav på overnatning i et bestemt værelse. Motel One forbeholder sig ret til at fastsætte branchestandardmæssige restriktioner såsom minimumsophold, reservationsgarantier eller depositum for visse datoer.

Værelsesreservationer på Motel One Copenhagen kan kun foretages af personer over 18 år. Hvis man booker et værelse til en mindreårig, hæfter man for denne. Motel One Copenhagen kræver dokumentation fra alle mindreåriges værger, herunder pas og kontaktoplysninger samt en skriftlig erklæring med underskrift. Hotellet forbeholder sig rettet til at annullere bookingen, hvis disse krav ikke mødes.

 

3. Opsigelsesfrister

Der foreligger en garanteret reservation, når gæsten bekræfter betalingen for indkvarteringstjenesten ved at oplyse et kreditkortnummer. En garanteret reservation kan afbestilles gratis indtil kl. 18.00 på ankomstdagen ved at oplyse reservationsnummeret. Efter kl. 18.00 er afbestilling udelukket, og Motel One beholder kravet på det aftalte vederlag minus eventuelle sparede udgifter. Det samme gælder, hvis gæsten ikke dukker op (no show). I tilfælde af garanterede reservationer, der varer flere dage, vil alle efterfølgende nætter fra og med den anden nat blive annulleret i tilfælde af udeblivelse, og gæsten har ikke krav på de efterfølgende nætter.

Simple reservationer, dvs. reservationer, hvor gæstens betaling endnu ikke er garanteret med kredit kort, er gyldige indtil kl. 18.00 på ankomstdagen. Efter kl. 18.00 annulleres reservationen automatisk og gratis. Motel One er berettiget til at udleje det reserverede værelse til en anden part.

 

4. Priser på overnatning og andre priser

De priser, som Motel One oplyser på tidspunktet for kontraktens indgåelse, er gældende. De gældende priser er samlede bruttopriser og omfatter alle lovpligtige skatter, gebyrer og afgifter. De omfatter ikke lokale afgifter, som gæsten skal betale i henhold til den respektive lokale lovgivning, f.eks. besøgsafgift.

I tilfælde af ændringer i skatte-, gebyr- og afgiftssatser samt effektiv opkrævning af nye skatter, gebyrer og afgifter, som parterne ikke tidligere har været bekendt med, forbeholder Motel One sig ret til at justere priserne i overensstemmelse hermed. I forbindelse med aftaler med forbrugere gælder dette kun, hvis perioden mellem indgåelsen af aftalen (reservationsbekræftelse) og tilpasningen af aftalen er længere end fire måneder.

 

5. Betalingsbetingelser

Prisen for hele det bestilte ophold skal altid betales på forhånd af gæsten, senest ved ankomsten til hotellet. Modregning fra gæstens side er udelukket, medmindre modregningen vedrører et ubestridt eller retligt fastslået krav. Gyldige betalingsmidler er kontanter i DKK, EC-kort, Master Card, Visa Card, Diners Card og American Express. Til behandling af betalinger bruger vi 3D-Secure 2.0-proceduren til sikker og forbedret kundegodkendelse. Yderligere oplysninger om databehandling i forbindelse med betalingstransaktioner findes på www.motel-one.com/da/databeskyttelse/

 

6. Brug af reserverede lokaler

Reserverede værelser er tilgængelige for gæsterne fra kl. 15.00 på ankomstdagen og indtil kl. 12.00 på afrejsedagen. Efter anmodning og afhængigt af tilgængelighed kan man på forhånd aftale en senere afrejse (sen udtjekning) med hotellet. Hvis hotellet accepterer sen udtjekning, er hotellet berettiget til at opkræve DKK 100 pr. hele time eller en del heraf for den ekstra brug af værelset. Ved afrejse efter kl. 15.00 opkræves den fulde dagspris for værelset. Der er ingen kontraktlig ret til sen udtjekning.

 

7. Videresalg

Videresalg/udlejning og/eller formidling af reserverede værelser er tilladt kun med tidligere skriftlige tilladelse fra firmaet Motel One. Det er heller ikke tilladt at overdrage eller sælge kravet mod Motel One. I disse tilfælde er Motel One berettiget til at annullere bookingen, især hvis gæsten har givet urigtige oplysninger om bookingtype eller betaling til tredjeparten i overdragelsen/salget. Det er udtrykkeligt forbudt at bruge hotelværelset til andre formål end overnatning.

 

8. Ansvar for Motel One

Motel One er ansvarlig for skader, som Motel One er ansvarlig for som følge af skade på liv, legeme eller helbred. Endvidere er Motel One ansvarlig for andre skader, der er baseret på en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra Motel Ones side, samt for skader, der er baseret på en forsætlig eller uagtsom tilsidesættelse af kontrakttypiske forpligtelser. Motel Ones pligtforsømmelse svarer til den pligtforsømmelse, som dets lovlige repræsentanter, ansatte eller stedfortrædere har begået. Yderligere erstatningskrav er udelukket, medmindre andet er reguleret i disse betingelser.

Hvis der skulle opstå forstyrrelser eller mangler ved Motel Ones tjenester, vil Motel One bestræbe sig på at afhjælpe situationen, så snart gæsten får kendskab til den eller straks klager over den. Gæsten er forpligtet til at yde et rimeligt bidrag for at afhjælpe forstyrrelsen og minimere eventuelle skader. Gæsten er desuden forpligtet til i god tid at informere Motel One om muligheden for usædvanligt store skader.

Motel One er ansvarlig for medbragte genstande i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser. Kravet bortfalder, hvis gæsten ikke underretter Motel One straks efter at have fået kendskab til tab, ødelæggelse eller beskadigelse af den medbragte genstand. Hvis gæsten ønsker at medbringe penge, værdipapirer og værdigenstande til en værdi af mere end DKK 6.000 eller andre genstande til en værdi af mere end DKK 26.000 på hotellet, kræver dette en separat skriftlig aftale med Motel One.

Hvis der stilles en parkeringsplads til rådighed for gæsten i hotellets garage/parkeringsplads, selv mod betaling, er der ikke tale om en aftale om opbevaring. Motel One er ikke forpligtet til at overvåge parkeringspladsen. Motel One er ansvarlig for alle skader inden for rammerne af de bestemmelser, der er nævnt i dette punkt 8. Gæsten er forpligtet til straks at anmelde eventuelle skader, i hvert fald åbenlyse skader, inden han/hun forlader parkeringsanlægget. Motel One er ikke ansvarlig for skader, som andre lejere eller andre tredjeparter alene er ansvarlige for.

Alle krav mod Motel One er generelt underlagt en forældelsesfrist på et år fra forældelsesfristens lovbestemte begyndelse. Dette gælder ikke for erstatningskrav eller andre krav, der skyldes skade på liv, legeme eller helbred og/eller som følge af groft uagtsomt eller forsætligt misligholdelse af Motel One.

 

9. Opsigelse af kontrakten om gæsteindkvartering

Motel One har ret til at opsige kontrakten om gæsteindkvartering af en god grund. En vigtig grund foreligger navnlig, hvis (i) force majeure eller andre omstændigheder, som Motel One ikke er ansvarlig for, gør det umuligt at opfylde kontrakten, (ii) værelser eller værelser er skyldigt booket med vildledende eller falske oplysninger eller med fortielse af væsentlige fakta; væsentlige kendsgerninger kan være gæstens identitet, solvens eller formålet med opholdet, iii) Motel One har rimelig grund til at antage, at brugen af tjenesten kan bringe Motel Ones og dets hotellers gnidningsløse forretningsdrift, sikkerhed eller omdømme i fare i offentligheden, uden at dette kan tilskrives Motel Ones kontrol- eller organisationssfære. Motel One; (iv) hvis formålet eller årsagen til opholdet er ulovligt; eller (v) i tilfælde af videresalg/udlejning og/eller videreformidling (i modsætning til punkt 7).

 

10. Værdikuponer

En kupon købt hos Motel One kan kun indløses til overnatning på det hotel, der er angivet på kuponen. Hvis der er en restkredit tilbage efter betaling med kuponen, forbliver denne kredit og kan bruges til yderligere betalinger på det pågældende hotel. Kuponen er gyldig i 3 år fra udstedelsesdatoen. Kuponer kan ikke returneres, sælges ikke igen, kan ikke overdrages og kan ikke indløses mod kontanter. Værdikuponer kan ikke bruges som en del af onlinebetalinger. Køberen af kuponen er ansvarlig for at oplyse de korrekte data (især e-mailadresse), som kuponen og fakturaen skal sendes til.

Afbestillingsregler: Erklæringer vedrørende vouchers kan annulleres inden for 14 dage uden begrundelse i nogen form (brev, fax, e-mail) eller, hvis voucherne afleveres inden fristens udløb, også ved at returnere voucherne. Fristen begynder at løbe efter modtagelsen af disse instrukser i tekstform, men ikke før modtageren har modtaget kuponen. Rettidig fremsendelse af tilbagekaldelsen eller kuponen er tilstrækkelig til at overholde tilbagekaldelsesfristen. Fortrydelsen skal sendes til Motel One GmbH, emne: Voucher, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, fax: +49 89 665025 50 eller via e-mail: giftcard@motel-one.com.

 

11. Medbragt mad og drikkevarer

Det er forbudt at indtage medbragt mad og drikkevarer  i de offentlige områder. Morgenmaden må kun indtages i de afmærkede områder i de offentlige områder (bar, lounge). Det er ikke muligt at medtage produkter fra morgenmade som take-away. Det er forbudt at tilberede mad på værelserne.

 

12. Rygning forbudt på hotellet

Motel One-hotellerne i København er røgfrie hoteller. Det er derfor forbudt at ryge i de offentlige områder og på værelserne. I tilfælde af overtrædelse har Motel One ret til at kræve et beløb på min. 1500 DKK af gæsten som kompensation for de særskilte rengøringsomkostninger, der skal afholdes, herunder eventuelt indtægtstab som følge af, at værelset ikke kan udlejes som følge heraf. Dette erstatningsbeløb skal fastsættes højere eller lavere, hvis Motel One beviser en højere skade eller gæsten beviser en lavere skade.

 

13. Kæledyr

Medbringelse af et kæledyr kræver samtykke fra Motel One. Gæsten er forpligtet til på forhånd at give Motel One besked om, at han/hun ønsker at medbringe et kæledyr. Hvis Motel One accepterer, at kæledyret medbringes, er det på betingelse af, at kæledyret er under gæstens konstante opsyn, er fri for sygdom og ikke på anden måde udgør en fare for hotellets gæster eller hotelpersonale. Husdyret må ikke medbringes til morgenmad eller til hotellets bar. Der opkræves et tillægsgebyr på 200 DKK pr. nat for kæledyr. Undtagelser fra denne regel er førerhunde, døve hunde og andre lignende servicehunde. Disse kan medbringes gratis og til enhver tid.

 

14. Særlige betalings- og afbestillingsbetingelser

Ved gruppebookinger på mere end 10 værelser, betingede kontrakter eller for tilsvarende definerede perioder gælder særlige betalings- og afbestillingsbetingelser. Disse fremgår af bookingprocessen og af bookingbekræftelsen eller af de tilsvarende kontrakter.

 

15. Databeskyttelse

Databeskyttelsesreglerne kan ses på:

https://www.motel-one.com/da/databeskyttelse/

 

16. beOne

Deltagelsesbetingelserne for beOne-medlemskabsprogrammet kan ses på

https://www.motel-one.com/da/serviceydelser/be-one-medlemsskab/deltagelsesbetingelser/

 

17. EU - Voldgiftsnævnet for Forbrugerbeskyttelse

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for udenretslig online tvistbilæggelse (ODR-platform), som kan findes på https://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Motel One deltager ikke i øjeblikket i de alternative tvistbilæggelsesprocedurer, der tilbydes der. Motel One er ikke villig til og ikke forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.

 

18. Afsluttende bestemmelser

Ændringer og tilføjelser til kontrakten om gæstebolig eller de generelle vilkår og betingelser skal foretages i tekstform. Ensidige ændringer eller tilføjelser fra gæstens side er ugyldige.

København er værneting for alle tvister, der opstår mellem parterne i forbindelse med kontraktforholdet, for så vidt gæsten er en erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk enhed eller en offentligretlig specialfond.

Dansk ret finder anvendelse. Anvendelsen af FN's konvention om aftaler om internationale køb af varer er udelukket.

Motel One Copenhagen ApS I Løngangstræde 27, 1468 København I info@motel-one.com


Læs videre