Globus i One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Databeskyttelsesbestemmelser

for websitene tilhørende Motel One samt Motel One appen

Vi glæder os over din interesse i vores website motel-one.com (herefter "website") og i vores anvendelsessoftware til mobile enheder, nærmere bestemt vores Motel One app (herefter "app"). Websitet og appen drives af Motel One GmbH (herefter "Motel One") og gør det muligt for dig, som bruger (herefter "bruger"), at orientere dig om de aktuelle værelsestilbud samt de forskellige hotellokaliteter i Motel One Group, ligesom du ved interesse og ledige værelser kan foretage bookinger samt kontakte os i forbindelse med spørgsmål.

Beskyttelsen af persondata har højeste prioritet hos os, og vi overholder databeskyttelsesloven samt andre databeskyttelsesrelevante bestemmelser. Nedenfor ønsker vi at informere dig, som bruger af vores website hhv. vores app, om vores omgang med dine data og give dig et overblik over vores gennemførte tiltag til beskyttelse af dine persondata.

 

Har du tildelt os et eller flere samtykker, kan du når som helst trække disse tilbage med fremadrettet virkning. Har du spørgsmål til anvendelsen af dine persondata, bedes du kontakte os.

Eftersom lovmæssige ændringer eller ændringer af vores virksomhedsinterne processer eventuelt gør det nødvendigt at tilpasse denne databeskyttelseserklæring, bedes du gennemgå den med jævne mellemrum. Databeskyttelseserklæringen kan når som helst indlæses, gemmes og udskrives via https://www.motel-one.com/da/databeskyttelseserklaering/.


Læs videre

1. Ansvarsplacering og gyldighedsområde

Den ansvarlige i henhold til EU's databeskyttelsesforordning (herefter: GDPR) og andre af medlemslandenes nationale databeskyttelseslove samt andre databeskyttelsesretlige bestemmelser er:

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 München
Tlf.: 089 / 665025-0
Fax: 089 / 665025-50
Internet: www.motel-one.com
E-mail: privacy@motel-one.com

Denne databeskyttelseserklæring gælder for Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165 D-81539 München, som kan tilgås på domænet https://www.motel-one.com/da, samt via forskellige underdomæner og Motel One appen.

2. Databeskyttelsesansvarlig

Den eksterne databeskyttelsesansvarlige er:

Advokat dr. Karsten Kinast, LL.M.
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Køln
Tlf.: +49 (0)221 – 222 183 – 0
e-mail: mail@kinast.eu
website: https://www.kinast.eu

3. Grundprincipper for databehandlingen

Begrebet persondata dækker over alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person. Hertil hører f.eks. informationer som dit navn, din alder, din adresse, dit telefonnummer, din fødselsdato, din e-mailadresse, din IP-adresse eller brugeradfærd. Informationer ud fra hvilke vi ikke kan udlede nogen forbindelse til din person (eller kun med uforholdsmæssigt stort besvær), f.eks. gennem anonymisering af informationer, kategoriseres ikke som persondata. Behandlingen af persondata (f.eks. indsamling, indlæsning, anvendelse, lagring eller overførsel) kræver altid et juridisk grundlag eller dit samtykke. De behandlede persondata slettes, så snart formålet med databehandlingen er opnået, og der i øvrigt ikke findes nogen juridisk foreskrevne krav vedrørende fortsat opbevaringspligt.

Hvis vi behandler dine persondata i forbindelse med tilvejebringelsen af bestemte tilbud, informerer vi dig efterfølgende om de konkrete processer samt omfanget af og formålet med databehandlingen. Vi informerer dig ligeledes om retsgrundlaget for databehandlingen samt varigheden af lagringen.

4. De enkelte databehandlingsprocesser

a. At muliggøre adgang til og brug af websitet og Motel One appen

Når du tilgår og bruger vores website samt Motel One appen, indsamler vi de persondata, som din browser hhv. appen automatisk overfører til vores server. Disse informationer lagres midlertidigt i en såkaldt logfil. Hvis du bruger vores website, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for at kunne vise dig vores website samt garantere stabiliteten og sikkerheden:
Ved alle besøg på websitet hhv. i appen, og ved samtlige filindlæsninger, gemmes tilgangsdataene fra denne proces i en protokolfil på vores server. Disse er:
• Browsertype/-version
• Anvendt operativt system
• Henvisnings-URL (siden besøgt umiddelbare før denne)
• Hostname på den anvendte computer (IP-adresse)
• Klokkeslæt og dato for serveranmodningen
• Overført datamængde og adgangsstatus (fil overført, fil ikke fundet osv.).
Ud fra disse data genereres pseudoanonymiserede interne statistikker, der hjælper os med at analysere brugen af websitet eller Motel One appen, afhjælpe fejl samt forbedre vores tjenester. Dine persondata anvendes ikke til andet end dette. Især foretages der ingen samkøring af disse data med andre datakilder. Disse data slettes automatisk efter endt statistisk analyse. Du kan når som helst stoppe brugen af dine pseudonymiserede data til statistiske formål ved at ændre indstillingerne i din browsersoftware, så de ikke tillader lagringen af cookies (se i den forbindelse punkt 7.).

Retsgrundlaget for denne databehandling udgøres af art. 6, stk. 1, s. 1, lit f i GDPE. Databehandlingen af ovenstående persondata er nødvendig for at kunne stille websitet samt Motel One appen til rådighed og har dermed til formål at opretholde en berettiget virksomhedsinteresse.
Systemets midlertidige lagring af IP-adressen er nødvendig for at kunne stille websitet til rådighed på brugerens computer. I den forbindelse er det nødvendigt at lagre brugerens IP-adresse under hele sessionen.
Så snart føromtalte data til visning af websitet ikke længere er nødvendige, bliver de slettet. Registreringen af data med henblik på levering af hjemmesiden og lagring af dataene i logfiler er tvingende nødvendig for driften af internetsiden samt Motel One appen. Det er ikke muligt for brugeren at gøre indsigelse mod denne dataregistrering. I enkelttilfælde kan der eventuelt finde yderligere lagring sted, hvis dette er et lovkrav.

b. Reserveringer, bookinger og køb af gavekort

På vores website og i appen har du mulighed for at foretage reserveringer og/eller bookinger. Du kan også købe gavekort. Følgende persondata skal indtastes i formularen og bearbejdes efterfølgende af os:
• Navn, fornavn
• Adresse
• E-mail-adresse
• Eventuelt telefonnummer
• Eventuelt firma
• Eventuelt CVR-nummer
• Eventuelt kontodata eller Kreditkortdata
Med henblik på betalingsafvikling videregiver vi dine betalingsdata til kreditinstituttet ansvarligt for betalingen samt eventuelle andre betalingsudbydere hhv. den betalingstjeneste, du valgte under bestillingsprocessen. Disse virksomheder må kun bruge dine persondata til ordreafvikling og ikke til andre formål.
I forbindelse med anvendelsen af 3D-Secure 2.0 under betalingsafviklingen, er det herudover nødvendigt for vores betalingsserviceudbyder Computop Wirtschaftsinformatik GmbH at behandle dine persondata. 3D-Secure 2.0 er et sikkerhedstiltag, der har til formål at garantere en sikker og mere grundig kundeautentificering, og som gennemføres i henhold til EU-direktivet 2015/2366 (Payment Services Directive 2, PSD 23).

I den forbindelse behandles især følgende supplerende persondata:
• Transaktionsdata
• Browserinformationer, f.eks. IP-adresse eller browsersprog
• Regnings- og leveringsadresse
• Informationer om kundekontoen (f.eks. hvor længe kundekontoen har eksisteret)

Persondatabehandlingen i forbindelse med bookinger, reserveringer eller køb af gavekort finder sted i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, lit. b i GDPR og har til formål at opfylde en indgået aftale mellem dig og Motel One. Dette gælder også for databehandlingsprocesser, der er nødvendige i forhold til gennemførelse af tiltag forud for indgåelse af aftalen.
Så snart de behandlede persondata ikke længere er nødvendige for gennemførelse af aftalen, bliver de slettet. Selv efter endt gennemførelse af aftalen kan det være nødvendigt at gemme dine persondata med henblik på at opfylde aftaleretlige eller juridiske forpligtelser. I enkelttilfælde kan der eventuelt finde yderligere lagring sted, hvis dette er et lovkrav.

c. Kontaktformular og e-mailforespørgsler
Vi tilbyder dig at kontakte os digitalt og stiller til dette formål en webformular til rådighed. I forbindelse hermed overføres dine indtastede oplysninger i formularen til os. Hvis du gør brug af kontaktformularen, behandler vi følgende af dine persondata:

• E-mail-adresse
• For- og efternavn
• Eventuelle andre persondata angivet i beskeden
På tidspunktet for afsendelsen af beskeden lagres herudover følgende persondata:
• IP-adresse
• Dato og klokkeslæt for din besked

Alternativt er det også muligt at kontakte os via den angivne e-mailadresse. I så fald lages de persondata, som brugeren videreformidler via e-mailen. Der foretages i denne sammenhæng ingen videregivelse af persondataene til tredjepart. Persondataene anvendes udelukkende til bearbejdning af dit anliggende.
Retsgrundlaget for behandlingen af persondataene udgøres af art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f i GDPR. Vi har en berettiget interesse i at besvare forespørgsler, som du har sendt til os via e-mail eller via kontaktformularen. Herudover foreligger der i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f i GDPR en berettiget interesse i behandling af persondataene under selve overførselsprocessen for derved at forhindre misbrug af kontaktformularen og beskytte vores informationstekniske systemer.
Efter bearbejdning af dit anliggende slettes persondataene, med mindre aftaleretlige eller lovmæssige opbevaringsfrister forhindrer en sletning af dataene. Du kan når som helst trække dit samtykke til behandling af dine persondata tilbage. Hvis du tager kontakt til os via e-mail, kan du når som helst gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. I så fald kan vi ikke foretage yderligere behandling af dit anliggende. Alle persondata, som lagres i forbindelse med denne kontakt, slettes i så fald, med mindre aftaleretlige eller lovmæssige opbevaringsfrister forhindrer en sletning af dataene.

d. Mindreårige
Personer under 18 år bør ikke overføre nogen persondata til os uden forudgående samtykke fra forældre eller værge. Vi hverken anmoder om, indsamler eller videregiver persondata fra børn og unge til tredjepart.

e. beOne-medlemskab
Når du opretter dig som beOne-medlem, accepterer du samtidig de almene forretningsbetingelser gældende for beOne-medlemsprogrammet (https://www.motel-one.com/da/serviceydelser/be-one-medlemsskab/deltagelsesbetingelser/) og accepterer udtrykkeligt nedenstående samtykkeerklæring (https://www.motel-one.com/da/serviceydelser/be-one-medlemsskab/samtykke-til-databeskyttelseserklaeringen/). Vi har ført følgende til protokols:

"Samtykke til brug af mine persondata
Med min tilslutning til BE ONE-medlemsprogrammet erklærer jeg mig indforstået med Motel One GmbH's brug af mine persondata; for det første den nødvendige databehandling i forbindelse med gennemførelse af BE ONE-medlemsprogrammet, dvs. indsamling, bearbejdning og anvendelse i forbindelse med bookinger, men herudover giver jeg også samtykke til forsendelse af regelmæssige informationer om nyheder, kampagner og tilbud fra Motel One vedrørende emnet hotel og rejser via e-mail, SMS, WhatsApp eller andre elektroniske medier.
Herudover erklærer jeg mig desuden indforstået med, at mine persondata også kan anvendes til målrettet visning af reklamer på vores websites samt på SoMe-platforme."

Hvis du har oprettet dig som beOne-medlem, kan du når som helst forlade medlemsprogrammet. Du kan når som helst afslutte dit beOne-medlemsskab med fremadrettet virkning. Opsigelsen sendes per e-mail (beone@motel-one.de), hvorefter medlemskabet ophæves. Herudover har du desuden mulighed for øjeblikkeligt at afslutte beOne-medlemsskabet med fremadrettet virkning. Dette gør du ved at logge ind på din beOne-profil og her klikke på "Slet profil". Du får nu spørgsmålet: "Vil du virkelig slette din profil?". Bekræft sletningen ved at klikke på "Slet profil". Du kan når som helst ændre de lagrede persondata i din profil.

Ved spørgsmål bedes du kontakte:

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 München
Tlf.: 089 / 665025-0
Fax: 089 / 665025-50
Internet: www.motel-one.com
E-mail: beone@motel-one.com

Hvis databearbejdningen er nødvendig for opfyldelse af en aftale eller gennemførelse af tiltag forud for indgåelse af en aftale, er det kun muligt at slette dataene før tid, hvis dette ikke strider mod aftaleretlige eller juridiske forpligtelser.

f. beConnected
Via vores samarbejdspartner m3 connect giver vi beOne-medlemmer mulighed for at gøre brug af tjenesten "beConnected". I den forbindelse logger du dig på hotellets wi-fi via en valgfri enhed (bærbar, smartphone, tablet osv.) for herefter permanent (dvs. under flere ophold) at være tilsluttet vores wi-fi med denne enhed. m3 connect bearbejder din Mac-adresse, så den kan blive tilordnet din beOne-konto. I forbindelse med persondatabehandling, der er nødvendig for at kunne opfylde en aftale, hvor du fremgår som aftalepartner, udgøres retsgrundlaget af art. 6, stk. 1, s. 1, lit. b i GDPR. Dine data lagres så længe, du gør brug af tjenesten "beConnected".

5. Afsendelse af e-mail

a. E-mails vedrørende hotelbedømmelse
Efter overnatning på et Motel One hotel modtager vores kunder en e-mail med opfordring til at bedømme opholdet og komme med forbedringsforslag.

I forbindelse med denne databehandling hhv. brug af e-mailadressen udgøres retsgrundlaget af art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f i GDPR. Brugen af e-mailadressen samt indhentning af bedømmelser er nødvendig for at kunne garantere hotelkvaliteten samt optimere hotellernes serviceydelser og har dermed til formål at opretholde en berettiget virksomhedsinteresse. Disse e-mails vedrørende hotelbedømmelse har ingen andre formål.

Så snart de omtalte data (e-mailadresse og bedømmelse) ikke længere er nødvendige i forbindelse med føromtalte optimeringsformål, slettes de omgående.

b. Motel One nyhedsbrev
Med tilmeldingen til Motel One nyhedsbrevet accepterer brugeren at modtage regelmæssige nyhedsbreve per e-mail. Disse nyhedsbreve indeholder informationer om nyheder, kampagner og tilbud fra Motel One (samt indhold om emnerne hotel, rejser og overnatning). De persondata, som Motel One behandler i forbindelse med forsendelsen af nyhedsbrevet, videregives ikke til tredjepart. Dette samtykke til brugen af e-mailadressen kan når som helst trækkes tilbage med fremadrettet virkning (newsletter@motel-one.de). Herudover har du mulighed for at afbestille nyhedsbrevet via et link i bunden af hvert eneste nyhedsbrev.

Under bestillingen af nyhedsbrevet via vores website: https://www.motel-one.com/da/tilmeld-nyhedsbrev/ har du som bruger udtrykkeligt accepteret nedenstående samtykkeerklæring, hvilket vi har ført til protokols:
"Jeg ønske at modtage det gratis Motel One nyhedsbrev og modtage regelmæssigt informationer om nyheder, kampagner og tilbud fra Motel One vedrørende emnet hotel og rejser. Min e-mailadresse videregives ikke til andre virksomheder. Mit samtykke til modtagelse af nyhedsbrevet kan jeg når som helst trække tilbage med fremadrettet virkning via websitet www.motel-one.com/da/form/afmelding-af-nyhedsbrev."

c. beOne-nyhedsbrev
Hvis brugeren har oprettet sig som beOne-medlem hos Motel One via enten websitet eller appen, modtager vedkommende som beOne-medlem automatisk beOne-nyhedsbrevet med nyheder, kampagner og tilbud fra medlemsprogrammet. Du kan når som helst afslutte dit beOne-medlemsskab og dermed trække samtykket til vores brug af din e-mailadresse tilbage med fremadrettet virkning. Opsigelsen sendes per e-mail (beone@motel-one.de), hvorefter medlemskabet ophæves. Herudover har du desuden mulighed for øjeblikkeligt at afslutte beOne-medlemsskabet med fremadrettet virkning. Dette gør du ved at logge ind på din beOne-profil og her klikke på "Slet profil". Du får nu spørgsmålet: "Vil du virkelig slette din profil?". Bekræft sletningen ved at klikke på "Slet profil".

6. Push-notifikationer

Du har mulighed for at tilmelde de såkaldte "push-notifikationer" via appen. Motel One bruger i den forbindelse tjenesten "Firebase Cloud Messaging", som udbydes af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google". Du kan læse mere om Googles brug af persondata på https://policies.google.com/privacy og https://firebase.google.com/support/privacy.

Via push-notifikationerne modtager du informationer om din næste booking eller nyheder og tilbud fra Motel One.
Hvis du ønsker at tilmelde push-notifikationer i iOS, skal du bekræfte anmodningen om modtagelse af push-notifikationer, som vises i din browser hhv. på din mobilenhed.
Vi analyserer de anonymiserede push-notifikationer og får dermed indsigt i, hvorvidt og hvornår push-notifikationerne er blevet vist og klikket på. Dette gør det muligt for os at fastslå, hvilke push-notifikationer som interesserer modtagerne for derigennem at kunne afstemme fremtidige notifikationer efter modtagernes formodede interesser og dermed øge interessen for vores serviceudbud.

Du kan når som helst trække dit samtykke til modtagelse af vores push-notifikationer i henhold til art. 6, pkt. 1, s. 1, lit. a i GDRP tilbage med fremadrettet virkning. Du kan trække dit samtykke tilbage via indstillingerne på din mobilenhed.

Deaktivering af push-notifikationer i iOS:
• Åbn "Indstillinger".
• Scroll ned over listen med apps, indtil du ser navnet på den app, som du ønsker at deaktivere push-notifikationer for.
• Tryk på appens navn, og klik herefter på "Notifikationer".
• Her kan du deaktivere bestemte former for notifikationer eller alle push-notifikationer tilsammen.

Deaktivering af push-notifikationer i Android:
• Åbn notifikationscentret øverst i toppen af skærmen.
• Tryk, og hold fingeren på en notifikation fra den app, som du ønsker at deaktivere push-notifikationer for. Der åbnes nu en menu.
• Klik på "App info".
• Fjern nu fluebenet ud for "Modtag notifikationer".

Dine data slettes, så snart de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet med indsamlingen. Dine data lagres kun så længe, abonnementet for push-notifikationer er aktivt.

7. Databehandling og sletning

Motel One kan på eget initiativ eller efter brugerens ønske fuldstændiggøre, berigtige eller slette ufuldstændige, fejlbehæftede eller forældede persondata, som Motel One lagrer i forbindelse med driften af dette website. Hvis disse processer udføres efter brugerens ønske, kan Motel One kun udføre dem, hvis brugeren har autentificeret sig selv tilstrækkeligt. Autentificeringen kan ske via en kopi af brugerens pas eller kørekort, der selvfølgelig slettes øjeblikkeligt efter kontrollen, alternativt ud fra særkendetegn, som kun bruger kender. Uden autentificering kan Motel One ikke imødekomme brugerens ønsker.

I henhold til gældende lovgivning sletter Motel One øjeblikkeligt lagrede persondata på brugerens opfordring, så længe dette ikke strider mod aftaleretlige eller juridiske forpligtelser.

8. Videregivelse af persondata til tredjepart

a. Persondataene behandles fortroligt og under overholdelse af de gældende databeskyttelsesbestemmelser. Dataene videregives ikke til tredjepart uden tilladelse fra brugeren, med mindre dette er nødvendigt ifm. gennemførelsen af bestillinger, ifm. betalingsafviklingen, ifm. bearbejdningen af forespørgsler eller i henhold til gældende lovgivning. De eksterne serviceudbydere har forpligtet sig til fortrolig og sikker behandling af dataene og må kun anvende disse data, så længe dette er nødvendigt for opfyldelsen af deres opgave.

b. Dette gælder især for betalingsafvikling via eksterne serviceudbydere samt dataudveksling med SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland, med henblik på kreditværdighedstjek ved berettiget interesse eller i forbindelse med aftalestridig adfærd. SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden gemmer og overfører dataene til brug for kreditværdighedstjekket til deres aftalepartnere. Der tages hensyn til brugerens beskyttelsesværdige interesser i henhold til gældende lovgivning.

c. Herudover videregives persondata kun, hvis brugeren udtrykkeligt har givet samtykke hertil, eller hvis dette er nødvendigt i forbindelse med retsforfølgning af straffelovsovertrædelser. Overførsel af data til myndighederne eller statslige institutioner med ret til informationer sker kun, hvis der foreligger en lovmæssig oplysningspligt, eller hvis retten træffer afgørelse herom. Der tages hensyn til dine beskyttelsesværdige interesser i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Vi kan eventuelt også være juridisk forpligtet til at offentliggøre dine data over for tredjepart. Denne type krav efterkommer vi udelukkende, så længe retslige forpligtigelser tvinger os hertil.

d. Har du givet samtykke til videregivelse af dine data, kan du når som helst og uden angivelse af årsag trække dette samtykke tilbage.

9. Databeskyttelse

Hos Motel One tager vi beskyttelsen af dine persondata meget alvorligt. Dette opnår vi bl.a. gennem uddannelse og brug af virksomhedsinterne databeskyttelsesansvarlige, ligesom alle medarbejdere og eksterne serviceudbydere skriftligt forpligter sig til at holdedata fortrolige samt overholde øvrige databeskyttelsesretlige forskrifter.

Alle tekniske og organisatoriske, fysiske som logiske faciliteter og tiltag inden for databeskyttelse, IT- og informationssikkerhed har til formål at yde beskyttelse mod skader og ødelæggelse af samt uberettiget adgang til de lagrede data samt at understøtte opnåelse af sikkerhedsmålsætningerne pålidelighed, tilgængelighed og integritet.

Persondatene indsamles af sikkerhedsmæssige årsager under anvendelse af en krypteret "Secure Socket Layer" (SSL)-forbindelse (kan kendes på internetadressen øverst i internetbrowserens adressefelt, som starter med "https://").

Herudover bestræber Motel One sig på, inden for rimelighedens grænser, kontinuerligt at træffe forholdsregler, der beskytter persondataene mod udvedkommende adgang samt uberettiget anvendelse eller forfalskning samt at minimere de dermed forbundne risici. Det vil altid være forbundet med risici at stille persondata til rådighed, uanset om dette foregår personligt, telefonisk eller via internettet. Intet teknologisk system er i stand til komplet at udelukke manipulation eller sabotage.

10. Anvendelse af cookies

Motel One anvender såkaldte "cookies", det vil sige tekstfiler eller såkaldte "web-beacons", der igen kan beskrives som grafikfiler, der lagres på brugerens anvendte enhed. Her er der tale om teknologier, der bruges til at registrere bestemte brugerspecifikke indstillinger og tekniske informationer, der gør det muligt at identificere brugeren. Disse informationer giver indsigt i, hvor og hvordan brugeren anvender websitet, hvilket muliggør en kontinuerlig forbedring af websitet. Anvendelsen af cookies giver brugeren den fordel, at vedkommende slipper for at udfylde sine persondata flere gange i forbindelse med brug af formularerne på websitet. Anvendelsen er cookies er normal praksis og anvendes på mange websites. Cookies gemmes på brugernes anvendte enhed og ikke på websitet.
Ved første besøg på Motel Ones website eller app, informeres brugerne om anvendelsen af cookies. Motel One anvender udelukkende cookies med henblik på at kunne trække informationer fra brugerens anvendte enhed. Disse informationer lagres ved hjælp af en cookie. Når brugeren anvender websitet eller appen uden at ændre indstillingerne i sin browser, accepterer vedkommende anvendelsen af cookies som angivet i denne databeskyttelseserklæring. Hvis brugeren ikke ønsker at tillade lagringen af cookies på sin anvendte enhed, ønsker at slette en lagret cookie eller ønsker at blive informeret om lagringen af cookies, kan vedkommende indstille sin browser hhv. anvendte enhed i henhold til disse ønsker. Hvordan dette foregår i de enkelte tilfælde, kan findes i hjælpen til browseren hhv. den anvendte enhed.
Det juridiske grundlag for behandlingen af persondata under anvendelse af cookies udgøres af art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f i GDRP. Hvis du har givet samtykke til anvendelsen af cookies ud fra et cookie-vindue ("cookie-banner") anbragt af os på websitet, udgøres det juridiske grundlag for denne anvendelse herudover af art. 6, stk. 1, s. 1, lit. a i GDPR.
De fleste browsere er forhåndsindstillet til at acceptere cookies. Du kan dog konfigurere din browser på en sådan måde, at den kun tillader bestemte eller slet ingen cookies. Vi gør dog udtrykkeligt opmærksom på, at du muligvis ikke længere vil kunne anvende alle funktionerne på vores website, hvis du vælger at deaktivere cookies i dine browserindstillinger. Via browserindstillingerne kan du desuden slette allerede gemte cookies i din browser eller få deres opbevaringsvarighed vist. Herudover er det muligt at indstille din browser, så du får besked hver gang en cookie lagres på din enhed. Eftersom de forskellige browsere kan afvige i deres funktionalitet, bedes du se hjælpemenuen for netop din browser angående dine konfigurationsmuligheder.
Hvis du ønsker en omfattende oversigt over samtlige gange, tredjepart har tilgået din internetbrowser, anbefaler vi dig at installere en særlig plugin specialudviklet til dette formål.

11. Sporings- og analyseredskaber

Vi anvender sporings- og analyseredskaber med henblik på at sikre en kontinuerlig optimering og behovsorienteret udformning af vores website. Ved hjælp af forskellige sporingstiltag er det desuden muligt for os at foretage en statistisk registrering af de besøgendes brug af websitet. Denne indsigt bruger vi til at videreudvikle websitet til glæde for brugerne. Retsgrundlaget for anvendelsen af sporings- og analyseredskaber udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, lit. a i GDPR af dit afgivne samtykke, enten ved hjælp af cookie-banneret eller cookie- og sporingsredskabernes indstillinger.

Ud fra nedenstående beskrivelse af sporings- og analyseredskaberne er det desuden muligt at udlede de enkelte databehandlingsformål og behandlede data.

a. Google Analytics og Google Firebase
Dette website benytter Google Analytics, der er en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics anvender såkaldte "cookies", dvs. små tekstfiler, som gemmes på din anvendte enhed og gør det muligt at analysere din brug af websitet. De informationer, som disse cookies indsamler om din brug af nærværende website, overføres som regel til en Google-server i USA og gemmes der. På dette website er Google Analytics blevet udvidet med koden "gat._anonymizeIp();" med henblik på at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser. Dermed forkorter Google IP-adresserne på besøgende fra medlemslande i EU eller i andre lande, som har tilsluttet sig aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse overføres kun undtagelsesvist til en Google-server i USA for at blive forkortet der.
I Motel One appen anvendes Google Analytics via tjenesten Google Firebase. I den forbindelse indsamles persondata via Google Firebase, som herefter vises og undergår yderligere analyse i Google Analytics.
På vegne af Motel One anvender Google disse oplysninger til analyse af din brug af websitet, til at udfærdige rapporter om website-aktiviteterne samt til at tilvejebringe yderligere serviceydelser forbundet med brugen af websitet og internettet. Din forkortede IP-adresse, som registreret af din browser gennem Google Analytics, sammenkøres ikke med andre data fra Google. Du kan forhindre lagringen af cookies ved at indstille din browsersoftware derefter; vi gør dog opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne anvende alle funktionerne i deres fulde omfang.
Herudover kan du forhindre Google i at registrere og bearbejde de data om din brug af websitet hhv. appen (inkl. din IP-adresse), der er blevet indsamlet via cookies. Det gør du ved at downloade og installere den browserudvidelse, som du finder under nedenstående link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Hvis du bruger en mobilenhed, kan du alternativt til føromtalte browserudvidelse forhindre dataindsamlingen via Google Analytics ved at klikke på følgende link. I den forbindelse anbringes en opt out-cookie på din enhed, som forhindrer den fremtidige registrering af dine data ved besøg på nærværende website: Klik her for at fravælge Google Analytics.
Du finder yderligere oplysninger om Google Analytics her: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/
Du finder yderligere oplysninger om Google Firebase her: https://firebase.google.com/

b. Google Data Studio
Vi anvender Google Data Studio, en analysetjeneste fra Google LLC / Google Inc., 1600 Am-phitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA ("Google"). Her er der tale om et supplerende management-redskab fra Google Analytics. Gennem denne analysetjeneste anvendes de indsamlede persondata fra Google Analytics. Med Google Data Studio vises brugerdefinerede områder visuelt. Hvis du her deaktiverer anvendelsen af Google Analytics med fremadrettet virkning, anvendes dine data heller ikke længere i Google Data Studio.
Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, lit a i GDPR af dit samtykke, som du har tildelt os ved at sætte kryds i cookie-banneret. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved af fjerne denne afkrydsning.
Du finder yderligere informationer om Googles databeskyttelsesbestemmelser på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og https://privacy.google.com/businesses/processorterms/. Følg dette link for en nærmere forklaring af Google Data Studio https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/data-studio/.

c. OWAPro
På dette website anvendes webanalyse- og onlinemarketing-controlling-systemet "OWAPro" fra Hurra Communications GmbH ("hurra.com") til webanalyse og optimering af online marketingtiltag.
OWAPro udbydes af Hurra Communications GmbH, Wollgrasweg 27, 70599 Stuttgart, Tyskland.
Formålet med webanalysen er primært analyse af besøgsstrømmene på websitet samt optimering af online markedsføringskampagner. Gennem OWAPro kan følgende personrelaterede data blive bearbejdet: Online-ID'er, herunder cookie-ID'er, IP-adresser, enhedsinformationer, kunde-ID'er, henviser, transaktionsdata. Disse data kan ligeledes blive anvendt til resultatmåling og optimering af reklamekampagner samt udarbejdelse af costbenefit-analyser for selvsamme for derigennem at opnå informationer om, hvilke tilbud de besøgende bestiller, eller hvilke kampagner som leder til bestillingen (såkaldt "konverteringssporing"). Til dette formål anvendes eventuelt cookies, som gør det muligt at genkende en internetbrowser ved gentagne besøg. I disse cookies gemmes eventuelt entydige online-ID'er ("cookie-ID") på din anvendte enhed.
OWAPro bearbejder som regel udelukkende pseudonymiserede data, som det ikke er muligt for hurra.com selv at tilordne nogen identificerbare, fysiske personer. IP-adresser anonymiseres standardmæssigt af OWAPro. Yderligere informationer om typen og omfanget af hurra.coms bearbejdning af persondata i OWAPro samt eventuelt anvendte cookies finder du i databeskyttelseserklæringen for hurra.com på: www.hurra.com/privacy
Du kan når som helst gøre indsigelse mod dataindsamlingen og databehandlingen gennem hurra.com-tjenesterne ifm. din brug af dette website gennem en opt out (http://ssl.hurra.com/opt-out?cid=600&ln=de).

d. Facebook-pixel

Vores websted anvender såkaldt people-based tracking ved hjælp af en pixel fra Facebook, Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland med henblik på konversionsmåling. Denne pixel gør det muligt at spore de besøgendes adfærd på siden, efter at de har klikket på en Facebook-annonce og herved er blevet sendt videre til udbyderens websted.

Dermed kan effektiviteten af de kørte Facebook-annoncer analyseres med henblik på statistik og markedsføring, hvilket igen gør det muligt at optimere fremtidige markedsføringstiltag. Retsgrundlaget for indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger (f.eks. IP-adresse og brugeradfærd) er dit afgivne samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a GDPR). Via cookie-indstillingerne kan du frivilligt tildele os dit samtykke, ligesom du når som helst kan trække det tilbage igen. Du finder yderligere oplysninger om dine rettigheder som registreret person under "15. Dine rettigheder som dataregistreret person". Via føromtalte pixel oprettes en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren. Facebook får derigennem besked om, at du har besøgt vores side med din IP-adresse.   Derved kan Facebook tilordne besøget på vores sider til din brugerkonto.    De indsamlede informationer gennem denne pixel kan vi anvende til visning af Facebook Ads.  Herudover gemmes og behandles de indsamlede data af Facebook, hvilket gør det muligt at oprette forbindelse til den pågældende brugerprofil, hvorved Facebook i henhold til Facebooks databeskyttelseserklæring kan anvende disse data til egne markedsføringsformål.    Derved kan Facebook både vise annoncer på Facebooks egne sider samt på eksterne websteder uden forbindelse til Facebook.  Denne dataanvendelse har vi ingen indflydelse på. Du kan læse mere om beskyttelse af dit privatliv i databeskyttelseserklæringen fra Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Herudover kan du deaktivere remarketing-funktionen "Custom Audiences" under indstillingsområdet for annoncevisning på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. I den forbindelse skal du være logget ind på Facebook. Hvis du ikke har nogen Facebook-konto, kan du deaktivere Facebooks anvendelsesbaserede markedsføring via websitet tilhørende European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

12. Social plugins

På vores websites bruger vi følgende plugins fra Facebook, Instagram, Pinterest og Twitter.

a. Facebook social plugins
På websitet anvendes "social plugins" ("plugins") fra det sociale netværk www.facebook.com, som drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Disse plugins er kendetegnet med et Facebook-logo eller betegnelsen "Facebook Social Plugin" (http://developers.facebook.com/plugins). Websitet indeholder plugins af denne type, der opretter en direkte forbindelse mellem brugerens browser og Facebooks servere, så snart brugeren tilgår websitet. Indholdet af disse plugins overføres af Facebook direkte til brugerens browser og integreres herefter af denne i websitet. Motel One har ingen indflydelse på omfanget af de data, som Facebook indsamler ved hjælp af disse plugins.

Gennem integreringen af disse plugins informeres Facebook om, at brugeren har besøgt det pågældende website. Hvis brugeren er logget på Facebook, kan Facebook sammenkoble besøget med brugerens konto hos Facebook. Hvis brugeren anvender "Synes godt om"-knappen eller afgiver en kommentar, overføres denne information fra brugerens browser direkte til Facebook, hvor den gemmes.

I henhold til egne angivelser (https://www.facebook.com/help/186325668085084) gemmer Facebook både dato og klokkeslæt for besøget på siden, det besøgte website og andre tekniske data såsom IP-adresse og browserrelaterede data for derigennem at kunne optimere tjenesterne fra Facebook yderligere. Formålet og omfanget af dataindsamlingen samt Facebooks øvrige bearbejdning og brug af dataene og de dermed forbundne rettigheder og indstillingsmuligheder med henblik på beskyttelsen af privatsfæren kan ses i Facebooks databeskyttelseserklæring (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Hvis brugeren har en profil hos Facebook og ikke ønsker, at Facebook skal indsamle informationer om vedkommende gennem Motel One for herefter at samkøre disse med vedkommendes lagrede medlemsdata hos Facebook, skal brugeren logge ud af Facebook, før vedkommende tilgår websitet. Selvom brugeren ikke er logget på Facebook, kan Facebook muligvis alligevel få adgang til og lagre visse data.

Hvis brugeren helt generelt ønsker at blokere social plugins fra Facebook, kan vedkommende installere og aktivere en dertil egnet browserudvidelse, f.eks. "Facebook Blocker" (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

b. Instagram social plugins
På vores website anvendes såkaldte social plugins ("plugins") fra Instagram, som drives af Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland. Disse plugins kendetegnes med et Instagram-logo, f.eks. i form af et "Instagram-kamera". Når brugeren indlæser en side på vores website, der indeholder et sådant plugin, opretter browseren en direkte forbindelse til serverne fra Instagram. Indholdet af dette plugin overfører Instagram direkte til brugerens browser, hvorefter det integreres i siden. Gennem denne integrering modtager Instagram den information, at browseren har indlæst den pågældende side på vores website, også selvom du ikke har nogen profil hos Instagram eller ikke var logget på Instagram på det pågældende tidspunkt. Denne information (inklusive IP-adresse) overføres fra browseren direkte til en server tilhørende Instagram i USA, hvor den lagres. Hvis brugeren er logget på Instagram, kan Instagram tilordne besøget på vores website til brugerens konto hos Instagram. Hvis brugeren interagerer med disse plugins, f.eks. ved at trykke på "Instagram"-knappen, videresendes denne information ligeledes direkte til en server fra Instagram, hvor den herefter gemmes. Informationerne offentliggøres herudover på din konto hos Instagram, hvor de er synlige for dine kontakter. Motel One har ingen indflydelse på omfanget af de data, som Instagram indsamler ved hjælp af disse plugins.

Formålet og omfanget af dataindsamlingen samt Instagrams øvrige bearbejdning og brug af dataene og de dermed forbundne rettigheder og indstillingsmuligheder med henblik på beskyttelsen af privatsfæren kan ses i Instagrams databeskyttelseserklæring: https://help.instagram.com/155833707900388/. Hvis brugeren ikke ønsker, at Instagram skal tilordne de indsamlede data under besøget på vores website med vedkommendes profil hos Instagram, skal brugeren logge sig ud af Instagram inden besøget på vores website. Ved hjælp af browserudvidelser er det ligeledes muligt for brugeren at forhindre indlæsningen af Instagram plugins fuldstændig, f.eks. ved hjælp af script-blockeren "NoScript" (http://noscript.net/).

c. Pinterest Social Plugins
På vores website anvendes såkaldte social plugins ("plugins") fra det sociale netværk Pinterest, som drives af Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Fran-cisco, CA 94103, USA ("Pinterest"). Disse plugins optræder bl.a. i form af knapper med tegnet "Pint it" på hvid eller rød baggrund. Når brugeren indlæser en side på vores website, der indeholder et sådant plugin, opretter browseren en direkte forbindelse til serverne fra Pinterest. Indholdet af dette plugin overfører Pinterest direkte til brugerens browser, hvorefter det integreres i siden. Gennem denne integrering modtager Pinterest den information, at browseren har indlæst den pågældende side på vores website, også selvom du ikke har nogen profil hos Pinterest eller ikke var logget på Pinterest på det pågældende tidspunkt.

Denne information (inklusive IP-adresse) overføres fra browseren direkte til en server tilhørende Pinterest i USA, hvor den lagres. Hvis brugeren er logget på Pinterest, kan Pinterest tilordne besøget på vores website til brugerens profil hos Pinterest. Hvis brugeren interagerer med disse plugins, f.eks. ved at trykke på "Pin it"-knappen, videresendes denne information ligeledes direkte til en server fra Pinterest, hvor den herefter gemmes. Informationerne offentliggøres herudover på Pinterest og kan her ses af brugerens kontakter. Formålet og omfanget af dataindsamlingen samt Pinterests øvrige bearbejdning og brug af dataene og de dermed forbundne rettigheder og indstillingsmuligheder med henblik på beskyttelsen af privatsfæren kan ses i Pinterests databeskyttelseserklæring about.pinterest.com/de/privacy-policy. Hvis brugeren ikke ønsker, at Pinterest skal tilordne de indsamlede data under besøget på vores website med vedkommendes profil hos Pinterest, skal brugeren logge sig ud af Pinterest inden besøget på vores website. Ved hjælp af browserudvidelser er det ligeledes muligt for brugeren at forhindre indlæsningen af Pinterest plugins fuldstændig, f.eks. ved hjælp af script-blockeren "NoScript" (

http://noscript.net/).

d. Twitter-knapper
Herudover er det muligt at poste opslag på websitet via bl.a. Twitter. Denne tjeneste inklusive et dertil konfigureret plugin tilbydes af Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Ved hjælp af Tweet-knappen er det muligt for brugeren af dele blogartikler via Twitter. Knappen viser også antal tweets for hvert blogindlæg.

Under indlæsningen af internetsiden anmoder en server fra Twitter om koden bag Tweet-knappen via brugerens browser, hvorefter koden implementeres i websitet. Motel One har derfor ingen indflydelse på omfanget af Twitters datatilgang. I henhold til egne angivelser (https://twitter.com/privacy) lagrer Twitter selve Tweet-beskeden og dennes metadata. Disse kan i henhold til den driftsansvarlige omfatte: Dato og klokkeslæt for tweetet, den konkrete hhv. forkortede internetadresse, som tweet-knappen befinder sig på samt øvrige tekniske data som f.eks. IP-adresse, browsertype, operativt system. Twitter giver ingen oplysninger om, hvor længe informationerne lagres. Du finder yderligere oplysninger fra Twitter her (https://twitter.com/privacy)

13. Retargeting / interessebaseret reklame

a.Criteo
Dette website bruger herudover tjenesten Criteo-Service fra Criteo GmbH, Gewürzmühlstraße 11, 80538 München, Tyskland. Denne tjeneste gør det muligt at vise målrettede reklamer for brugere, der allerede før har besøgt vores website og har udvist interesse for vores servicetilbud. De målrettede reklamer vises både på dette website samt på andre internetsider, der ligeledes bruger tjenesten Criteo-Service. Integreringen af disse reklamer er baseret på informationer om brugerens besøg på de pågældende internetsider, som bl.a. er lagret på brugerens computer i form af cookies. I forbindelse med efterfølgende websitebesøg udlæses disse tekstfiler med henblik på visning af målrettede produktanbefalinger. Til dette formål lagres et tilfældigt genereret identifikationsnummer i cookierne. Hverken dette nummer eller informationerne om dine besøg på internetsiderne kan i den forbindelse tilordnes dig personligt. Dataene anvendes under ingen omstændigheder til at identificere dig personligt som besøgende på vores websites.

Du kan forhindre Criteos lagring og anvendelse af informationer ved at klikke på følgende link (http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie) og her sætte skyderknappen ud for "opt out" på "ON". Hvis du vælger "ON", anbringes der en ny cookie (opt out-cookie) i din browser. Denne cookie signalerer til tjenesten fra Criteo, at Criteo ikke længere må indsamle og bearbejde data om din brugeradfærd. Du har mulighed for at aktivere denne funktion igen ved at sætte skyderknappen på "OFF". Vær opmærksom på, at denne indstilling skal foretages fra samtlige af dine anvendte browsere. Hvis du vælger at slette alle cookies i din browser, vil dette også gælde opt out-cookien.

b. Google Ads Remarketing
Vi anvender teknologien Google Ads Remarketing fra firmaet Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Med Google Ads Remarketing vises annoncer til brugere, der allerede har besøgt vores websider og onlinetjenester, og som har udvist interesse for et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Inden for Google annoncenetværket bliver det dermed muligt at vise målrettede og interessebaserede annoncer på vores sider. Google Ads Remarketing anvender cookies til at udfærdige denne analyse. Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer og muliggør en analyse af brugernes anvendelse af websitet. Retsgrundlaget for databehandlingen ved hjælp af cookies udgøres i henhold til art. 6 stk. 1 lit. a GDPR af dit samtykke afgivet via vores cookie-banner. Disse cookies gør det muligt at genkende vores webside-besøgende, så snart de åbner et andet website inden for Googles annoncenetværk. Inden for Googles annoncenetværk bliver det dermed muligt at vise målrettede og interessebaserede annoncer, der tager udgangspunkt i den besøgendes tidligere besøgte websider inden for Googles annoncenetværk (der ligeledes anvender remarketing-funktionen fra Google). De behandlede persondata (IP-adresse, cookie-informationer) overføres som regel til en Google-server i USA og gemmes der. Dataoverførslen sker under overholdelse af art. 44 ff GDPR. Til dette formål har vi indgået følgende aktuelle standardkontraktklausuler med Google: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE (modul 2).  Den/de indsamlede og behandlede IP-adresse og cookie-informationer slettes som udgangspunkt efter 9-18 måneder.

Hvis du ikke ønsker at få vist målrettede, interessebaserede annoncer, kan du deaktivere anvendelse af cookies gennem Google til disse formål via følgende link: https://www.google.de/settings/ads.

Du finder nærmere oplysninger på: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/.

 

14. Links til andre websites

Websitet indeholder undertiden links (interaktive henvisninger) til internetsider tilhørende tredjepart, som Motel One ikke er ansvarlig for. Motel One har ingen indflydelse på indholdet og udformningen af de linkede, eksterne sider hhv. websites, som brugeren ledes hen til via disse links. Ansvaret for indholdet og udformningen af disse internetsider samt overholdelsen af gældende databeskyttelsesretlige bestemmelser tilfalder alene udbyderne af de enkelte internetsider.


15. Dine rettigheder som dataregistreret person

Ifølge GDPR har du som registreret person, hvis persondata bearbejdes, følgende rettigheder:

• I henhold til art. 15 i GDPR kan du kræve at blive oplyst om, hvilke persondata vi behandler om dig. Du kan især kræve at blive oplyst om formålene med databehandlingen, kategorierne af persondata, kategorierne af modtagere, som dine data vil blive eller er blevet offentliggjort overfor, den planlagte varighed af dataopbevaringen, hvorvidt der foreligger en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af eller indsigelse mod databearbejdningen, hvorvidt der foreligger en klageret, hvor dine data stammer fra, hvis de ikke er blevet indsamlet hos os, om dine data overføres til tredjelande eller internationale organisationer, samt hvorvidt der foreligger en automatiseret beslutningstagning, inklusive profilering, samt evt. oplysninger med nærmere detaljer.
• I henhold til art. 16 i GDPR kan du kræve øjeblikkelig berigtigelse af urigtige persondata eller fuldstændiggørelse af ufuldstændige persondata, som lagres hos os.
• I henhold til art. 17 i GDPR kan du forlange sletning af de persondata, vi lagrer om dig, hvis databehandlingen ikke er nødvendig for udøvelsen af ytrings- og informationsfrihed, for opfyldelsen af en juridisk forpligtelse, for varetagelsen af samfundsinteresser eller i forbindelse med at kunne forsvare, udøve eller gøre retskrav gældende.
• I henhold til art. 18 i GDPR kan du forlange en begrænsning af behandlingen af dine persondata, hvis du bestrider rigtigheden af dataene, hvis databehandlingen er uretmæssig, hvis vi ikke længere har brug for dataene, og du afviser sletningen af dataene, fordi du har brug for dem til at kunne forsvare, udøve eller gøre retskrav gældende. Du er fortsat omfattet af rettighederne i art. 18 i GDPR, selvom du i henhold til art. 21 i GDPR har gjort indsigelse mod databehandlingen.
• I henhold til art. 20 i GDPR kan du forlange udlevering af de persondata, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængst og maskinlæsbart format, eller du kan forlange overførsel af dine data til en anden dataansvarlig.
• I henhold til art. 7, stk. 3 i GDPR kan du når som helst trække dit samtykke over for os tilbage. Dette bevirker, at vi fremadrettet ikke længere må foretage den databehandling, som dette samtykke gav tilladelse til.
• I henhold til art. 77 i GDPR har du ret til at indgive en klage hos den tilsynsførende myndighed. Her vil du normalt kunne henvende dig til den tilsynsførende myndighed i din bopælsregion eller på din arbejdsplads, eller som er ansvarlig for området vores hovedkvarter ligger i.

16. Indsigelsesret

I forbindelse med vores behandling af dine persondata, som tager udgangspunkt i vores berettigede interesse i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f i GDPR, har du i henhold til art. 21 i GDPR ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata under inddragelse af årsager relateret til netop din personlige situation, eller hvis din indsigelse gælder direkte markedsføring. I forbindelse med direkte markedsføring har du en generel indsigelsesret, som vi efterkommer, uden du behøver at angive en speciel situation.

17. Datasikkerhed og sikkerhedsforanstaltninger

Vi forpligter os til at beskytte din privatsfære og til at behandle dine persondata fortroligt. Med henblik på at undgå tab eller misbrug af dine lagrede data hos os, træffer vi omfattende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der løbende kontrolleres og tilpasses den teknologiske udvikling. Hertil hører bl.a. anvendelsen af anerkendte krypteringsmetoder (SSL eller TLS).
Vi gør dog opmærksom på, at der grundet internettets grundlæggende konstruktion altid foreligger en mulighed for overtrædelse af vores regler for databeskyttelse og ovenstående sikkerhedsforanstaltninger gennem andre personer eller institutioner uden for vores ansvarsområde. Særligt data som overføres uden kryptering - f.eks. i form af e-mail - er under risiko for at blive læst at tredjepart. Vi har ingen teknisk indflydelse på dette. Brugeren er ansvarlig for at beskytte sine data mod misbrug gennem brug af kryptering eller andre metoder.

18. Ændringer

Motel One kan når som helst og uden varsel ændre disse databeskyttelsesbestemmelser eller websitets indhold, eller vi kan ændre eller spærre adgangen til websitet.

19. Spørgsmål vedrørende databeskyttelse og kontakt

Brugeren kan når som helst henvende sig til Motel One, hvis vedkommende ønsker at få sine lagrede persondata berigtiget, spærret eller slettet. Herudover oplyser Motel One når som helst gerne om, hvilke brugerdata vi gemmer, hvor disse data stammer fra, hvem som har modtaget dataene, og hvad formålet med datalagringen er.

Ved spørgsmål til datalagringen bedes du kontakte:

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 München
Tlf.: 089 / 665025-0
Fax: 089 / 665025-50
Internet: www.motel-one.com
E-mail: privacy@motel-one.com


Læs videre