Globus i One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Databeskyttelsesbestemmelser

for websitet the-cloud-one.com og motel-one.com samt Motel One appen

Version 05/2024

 

Vi er glade for din interesse for vores websites the-cloud-one.com og motel-one.com (herefter "websites") samt vores anvendelsessoftware til mobile enheder, nærmere bestemt vores Motel One app (herefter "app"). Disse websites og appen drives af Motel One GmbH (herefter "Motel One") og gør det muligt for dig som bruger (herefter "bruger") at informere dig om de aktuelle hoteltilbud samt de forskellige hotellokaliteter, ligesom du ved interesse og ledige værelser kan foretage bookinger samt kontakte os i forbindelse med spørgsmål. 

  

Beskyttelsen af personoplysninger har højeste prioritet hos os, og vi overholder databeskyttelsesloven samt andre databeskyttelsesrelevante bestemmelser. Nedenfor ønsker vi at informere dig som bruger af hhv. vores website og app om vores omgang med dine data samt give dig et overblik over vores gennemførte tiltag til beskyttelse af dine personoplysninger. 

  

Har du tildelt os et eller flere samtykker, kan du når som helst trække disse tilbage med fremadrettet virkning. Har du spørgsmål til anvendelsen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os. 

  

Eftersom lovmæssige ændringer eller ændringer af vores virksomhedsinterne processer kan gøre det nødvendigt at tilpasse denne databeskyttelseserklæring, bedes du gennemgå den med jævne mellemrum. Databeskyttelseserklæringen kan når som helst tilgås, gemmes eller udskrives via https://www.motel-one.com/da/databeskyttelse/ og https://www.the-cloud-one.com/en/data-privacy/. Herudover kan du også tilgå vores databeskyttelsesinformationer her: 

 

 

 

1. Ansvarsplacering og gyldighedsområde

Den ansvarlige i henhold til EU's databeskyttelsesforordning (herefter: GDPR) og andre af medlemslandenes nationale databeskyttelseslove samt andre databeskyttelsesretlige bestemmelser er: 

  

Motel One GmbH 
Tegernseer Landstraße 165 
D-81539 München 

Tlf: 089 / 665025-0 
Fax: 089 / 665025-50 
Website: www.motel-one.com 
E-mail: privacy@motel-one.com 

  

Denne databeskyttelseserklæring gælder for Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165 D-81539 München, som kan tilgås på domænet https://www.motel-one.com/da og www.the-cloud-one.com, samt de forskellige underdomæner, samt Motel One appen. 

 

2. Databeskyttelsesansvarlig

Den eksterne databeskyttelsesansvarlige er: 

  

Advokat Dr. Karsten Kinast, LL.M. 
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Hohenzollernring 54 
D-50672 Køln 
Tlf.: +49 (0)221 – 222 183 – 0 
E-mail: dsb-motelone@kinast.eu 
Website: www.kinast.eu 

 

3. Grundprincipper for databehandlingen

Begrebet personoplysninger dækker over alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person. Hertil hører f.eks. informationer som dit navn, din alder, din adresse, dit telefonnummer, din fødselsdato, din e-mailadresse, din IP-adresse eller din brugeradfærd. Informationer ud fra hvilke vi ikke kan udlede nogen forbindelse til din person (eller kun med uforholdsmæssigt stort besvær), f.eks. gennem anonymisering af informationer, kategoriseres ikke som personoplysninger. Behandlingen af personoplysninger (f.eks. indsamling, indlæsning, anvendelse, lagring eller overførsel) kræver altid et juridisk grundlag eller dit samtykke. De behandlede personoplysninger slettes, så snart formålet med databehandlingen er opnået, og der i øvrigt ikke findes nogen juridisk foreskrevne krav vedrørende fortsat opbevaringspligt. 

  

Hvis vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med tilvejebringelsen af bestemte tilbud, informerer vi dig efterfølgende om de konkrete processer samt omfanget af og formålet med databehandlingen. Vi informerer dig ligeledes om retsgrundlaget for databehandlingen samt varigheden af lagringen. 

 

4. De enkelte databehandlingsprocesser

a. At muliggøre adgang til og brug af vores websites samt Motel One appen

Når du tilgår og bruger vores websites samt Motel One appen, indsamler vi de personoplysninger, som hhv. din browser og appen automatisk overfører til vores server. Disse informationer lagres midlertidigt i en såkaldt logfil. Hvis du bruger vores website, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for at kunne vise dig vores website samt garantere stabiliteten og sikkerheden: 

  

Ved samtlige besøg på hhv. vores websites og i appen samt ved alle filindlæsninger gemmes tilgangsdataene fra denne proces i en protokolfil på vores server. Disse er: 

 • • Browsertype/-version 
 • • anvendte styresystem 
 • • Referrer URL (den tidligere besøgte side) 
 • • Hostnavn på den anvendte computer (IP-adresse) 
 • • Klokkeslæt og dato for serverforespørgslen 
 • • Overført datamængde og adgangsstatus (fil overført, fil ikke fundet osv.). 

 

Ud fra disse data genereres pseudoanonymiserede interne statistikker, der hjælper os med at analysere brugen af websitet eller Motel One appen, afhjælpe fejl samt forbedre vores tjenester. Dine personoplysninger anvendes ikke til andet end dette. Især foretages der ingen samkøring af disse data med andre datakilder. Disse data slettes automatisk efter endt statistisk analyse. Du kan når som helst stoppe brugen af dine pseudonymiserede data til statistiske formål ved at ændre indstillingerne i din browsersoftware, så de ikke tillader lagringen af cookies (se i den forbindelse stk. 7.). 

  

Retsgrundlaget for denne databehandling udgøres af art. 6, stk. 1, s. 1, litra f) i GDPR. Databehandlingen af ovenstående personoplysninger er nødvendig for at kunne stille websitet samt Motel One appen til rådighed og har dermed til formål at varetage vores virksomheds berettigede interesse. 

Systemets midlertidige lagring af IP-adressen er nødvendig for at kunne stille websitet til rådighed på brugerens computer. I den forbindelse er det nødvendigt at lagre brugerens IP-adresse under hele sessionen. 

  

Så snart føromtalte data til visning af vores websites ikke længere er nødvendige, bliver de slettet. Registreringen af data med henblik på visning af vores websites og lagring af dataene i logfiler er absolut nødvendig for driften af internetsiderne samt Motel One appen. Det er ikke muligt for brugeren at gøre indsigelse mod denne dataregistrering. I enkelttilfælde kan der eventuelt finde yderligere lagring sted, hvis dette er et lovkrav. 

 

b. Reservationer, bookinger og køb af gavekort 

På vores websites og i appen har du mulighed for at foretage reservationer og/eller bookinger. Du kan også købe gavekort. Følgende personoplysninger skal indtastes i formularen og bearbejdes efterfølgende af os: 

 • • Efternavn, fornavn 
 • • Adresse 
 • • E-mailadresse 
 • • Evt. telefonnummer 
 • • Evt. firma 
 • • Evt. momsnummer 
 • • Evt. kontooplysninger eller kreditkortoplysninger 

Med henblik på betalingsafvikling videregiver vi dine betalingsdata til kreditinstituttet, der er ansvarligt for betalingen, samt til eventuelle andre betalingsudbydere hhv. den betalingstjeneste, du valgte under bestillingsprocessen. Disse virksomheder må kun bruge dine personoplysninger til ordreafvikling og ikke til andre formål. 

  

I forbindelse med anvendelsen af 3D-Secure 2.0 under betalingsafviklingen, er det herudover nødvendigt for vores betalingsserviceudbyder Computop Wirtschaftsinformatik GmbH at behandle dine personoplysninger. 3D-Secure 2.0 er et sikkerhedstiltag, der har til formål at garantere en sikker og mere grundig kundeautentificering, og som gennemføres i henhold til EU-direktivet 2015/2366 (Payment Services Directive 2, PSD 2). 

  

I den forbindelse behandles især følgende supplerende personoplysninger: 

 • • Transaktionsdata 
 • • Browseroplysninger, f.eks. IP-adresse eller browsersprog 
 • • Faktura- og leveringsadresse 
 • • Oplysninger om kundekontoen (f.eks. hvor længe kundekontoen har eksisteret) 

 

Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med bookinger, reservationer eller køb af gavekort finder sted i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, litra b) i GDPR og har til formål at opfylde en indgået aftale mellem dig og Motel One. Dette gælder også for databehandlingsprocesser, der er nødvendige i forhold til gennemførelse af tiltag forud for indgåelse af aftalen. 

  

Så snart de behandlede personoplysninger ikke længere er nødvendige for gennemførelse af aftalen, bliver de slettet. Selv efter endt gennemførelse af aftalen kan det være nødvendigt at gemme dine personoplysninger med henblik på at opfylde aftaleretlige eller juridiske forpligtelser. I enkelttilfælde kan der eventuelt finde yderligere lagring sted, hvis dette er et lovkrav. 

 

c. Kontaktformular og forespørgsler per e-mail 

Vi tilbyder dig at kontakte os digitalt og stiller til dette formål en webformular til rådighed. I forbindelse hermed overføres dine indtastede oplysninger i formularen til os. Hvis du gør brug af kontaktformularen, behandler vi følgende af dine personoplysninger: 

 • • E-mailadresse 
 • • For- og efternavn 
 • • Eventuelle andre personoplysninger, der er angivet i beskeden 

På tidspunktet for afsendelsen af beskeden lagres herudover følgende personoplysninger: 

 • • IP-adresse 
 • • Dato og klokkeslæt for din besked 

 

Alternativt er det også muligt at kontakte os via den angivne e-mailadresse. I så fald lagres de personoplysninger, som brugeren videreformidler via e-mailen. Der foretages i denne sammenhæng ingen videregivelse af personoplysningerne til tredjepart. Personoplysningerne anvendes udelukkende til bearbejdning af dit anliggende. 

  

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne udgøres af art. 6, stk. 1, s. 1, litra f) i GDPR. Vi har en berettiget interesse i at besvare forespørgsler, som du har sendt til os via e-mail eller via kontaktformularen. Herudover foreligger der i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, litra f) i GDPR en berettiget interesse i behandling af personoplysningerne under selve overførselsprocessen for derved at forhindre misbrug af kontaktformularen og beskytte vores informationstekniske systemer. 

  

Efter bearbejdning af dit anliggende slettes personoplysningerne, med mindre aftaleretlige eller lovmæssige opbevaringsfrister forhindrer en sletning af dataene. Du kan når som helst trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage. Hvis du tager kontakt til os via e-mail, kan du når som helst gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. I så fald kan vi ikke foretage yderligere behandling af dit anliggende. Alle personoplysninger, som lagres i forbindelse med denne kontakt, slettes i så fald, med mindre aftaleretlige eller lovmæssige opbevaringsfrister forhindrer en sletning af dataene. 

 

d. Mindreårige 

Personer under 18 år bør ikke overføre nogen personoplysninger til os uden forudgående samtykke fra forældre eller værge. Vi hverken anmoder om, indsamler eller videregiver personoplysninger fra børn og unge til tredjepart. 

 

e. beOne-medlemskab 

Når du opretter dig som beOne-medlem, accepterer du samtidig de almene forretningsbetingelser, der er gældende for beOne-medlemsprogrammet (https://www.motel-one.com/da/serviceydelser/be-one-medlemsskab/deltagelsesbetingelser eller https://www.the-cloud-one.com/en/services/be-one-membership-programme/conditions-of-participation/ ), ligesom du udtrykkeligt accepterer nedenstående samtykkeerklæring (https://www.motel-one.com/da/serviceydelser/be-one-medlemsskab/samtykke-til-databeskyttelseserklaeringen eller https://www.the-cloud-one.com/en/services/be-one-membership-programme/declaration-of-consent/). Vi har ført følgende til protokols: 

  

"Samtykke til brug af mine personoplysninger 

Med min tilslutning til BE ONE-medlemsprogrammet erklærer jeg mig indforstået med Motel One GmbHs brug af mine personoplysninger; for det første den nødvendige databehandling i forbindelse med gennemførelse af BE ONE-medlemsprogrammet, dvs. indsamling, bearbejdning og anvendelse i forbindelse med bookinger, men herudover giver jeg også samtykke til tilsendelse af regelmæssig information om nyheder, kampagner og tilbud fra Motel One vedrørende emnet hotel og rejser via e-mail, SMS, WhatsApp eller andre elektroniske medier. 

Herudover erklærer jeg mig desuden indforstået med, at mine personoplysninger også kan anvendes til målrettet visning af reklamer på Motel One websites samt på SoMe-platforme." 

 

Hvis du har oprettet dig som beOne-medlem, kan du når som helst forlade medlemsprogrammet. Du kan når som helst afslutte dit beOne-medlemsskab med fremadrettet virkning. Opsigelsen sendes per e-mail til (beone@motel-one.com eller beone@the-cloud-one.com ), hvorefter medlemskabet ophæves. Herudover har du mulighed for øjeblikkeligt at afslutte beOne-medlemsskabet med fremadrettet virkning. Dette gør du ved at logge ind på din beOne-profil og her klikke på "Slet profil". Du får nu spørgsmålet: "Vil du virkelig slette din profil?". Bekræft sletningen ved at klikke på "Slet profil". Du kan når som helst ændre de lagrede personoplysninger i din profil. 

 

Ved spørgsmål bedes du kontakte: 

  

Motel One GmbH 
Tegernseer Landstraße 165 
D-81539 München 

Tlf: 089 / 665025-0 
Fax: 089 / 665025-50 
Website: www.motel-one.com 
E-mail: beone@motel-one.com eller beone@the-cloud-one.com 

  

Hvis databearbejdningen er nødvendig for at opfylde en aftale eller gennemføre tiltag forud for indgåelse af en aftale, er det kun muligt at slette dataene før tid, hvis dette ikke strider mod aftaleretlige eller juridiske forpligtelser. 

 

f. beConnected 

Via vores samarbejdspartner m3 connect giver vi beOne-medlemmer mulighed for at gøre brug af tjenesten "beConnected". I den forbindelse logger du dig på hotellets wi-fi via en valgfri enhed (bærbar, smartphone, tablet osv.) for herefter permanent (dvs. under flere ophold) at have adgang til vores wi-fi med denne enhed. m3 connect behandler din Mac-adresse, så den kan blive tilknyttet din brugerprofil hos beOne.  I forbindelse med behandling af personoplysninger, der er nødvendig for at kunne opfylde en aftale, hvor du fremgår som aftalepartner, udgøres retsgrundlaget af art. 6, stk. 1, s. 1, litra b) i GDPR. Dine data lagres så længe, du gør brug af tjenesten "beConnected". 

 

5. Modtagelse af e-mails

a. E-mail til bedømmelse af opholdet 

Efter opholdet på et hotel, der tilhører hhv. Motel One og The Cloud One modtager kunden en e-mail, hvori vedkommende opfordres til at bedømme opholdet og komme med forbedringsforslag. 

  

I forbindelse med denne hhv. databehandling og brug af e-mailadressen udgøres retsgrundlaget af art. 6, stk. 1, s. 1, litra f) i GDPR. Brugen af e-mailadressen samt indhentning af bedømmelser er nødvendig for at kunne garantere hotelkvaliteten samt optimere hotellernes serviceydelser og har dermed til formål at varetage vores virksomheds berettigede interesse. Disse e-mails vedrørende hotelbedømmelse har ingen andre formål. 

  

Så snart de omtalte data (e-mailadresse og bedømmelse) ikke længere er nødvendige i forbindelse med føromtalte optimeringsformål, slettes de omgående. 

 

b. Motel One nyhedsbrevet 

Med tilmeldingen til Motel Ones nyhedsbrev accepterer brugeren at modtage regelmæssige nyhedsbreve per e-mail. Disse nyhedsbreve indeholder informationer om nyheder, kampagner og tilbud fra Motel One og The Cloud One Hotels (samt indhold om emnerne hotel, rejser og overnatning). De personoplysninger, som Motel One behandler i forbindelse med tilsendelsen af nyhedsbrevet, videregives ikke til tredjepart. Dette samtykke til brugen af e-mailadressen kan når som helst trækkes tilbage med fremadrettet virkning (newsletter@motel-one.com). Herudover har du mulighed for at afbestille nyhedsbrevet via et link i bunden af hvert eneste nyhedsbrev. 

  

I forbindelse med bestillingen af nyhedsbrevet via vores website: https://www.motel-one.com/da/tilmeld-nyhedsbrev/ har du som bruger udtrykkeligt accepteret nedenstående samtykkeerklæring, hvilket vi har ført til protokols: 

"Jeg ønske at modtage det gratis Motel One nyhedsbrev og regelmæssigt modtage informationer om nyheder, kampagner og tilbud fra Motel One og The Cloud One Hotels vedrørende emnet hotel og rejser. Min e-mailadresse videregives ikke til andre virksomheder. Mit samtykke til modtagelse af nyhedsbrevet kan jeg når som helst trække tilbage med fremadrettet virkning via websitet https://www.motel-one.com/da/tilmeld-nyhedsbrev/." 

 

c. beOne nyhedsbrevet 

Hvis brugeren har oprettet sig som beOne-medlem hos Motel One via enten websitet eller appen, modtager vedkommende som beOne-medlem automatisk beOne-nyhedsbrevet med nyheder, kampagner og tilbud fra medlemsprogrammet. Du kan når som helst afslutte dit beOne-medlemsskab og dermed trække samtykket til vores brug af din e-mailadresse tilbage med fremadrettet virkning. Opsigelsen sendes per e-mail (beone@motel-one.com eller beone@the-cloud-one.com) hvorefter medlemskabet ophører. Herudover har du mulighed for øjeblikkeligt at afslutte beOne-medlemsskabet med fremadrettet virkning. Dette gør du ved at logge ind på din beOne-profil og her klikke på "Slet profil". Du får nu spørgsmålet: "Vil du virkelig slette din profil?". Bekræft sletningen ved at klikke på "Slet profil". 

 

6. Push-notifikationer

Du har mulighed for at tilmelde de såkaldte "push-notifikationer" via appen. Motel One og The Cloud One Hotels bruger i den forbindelse tjenesten "Firebase Cloud Messaging", som udbydes af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google". Du kan læse mere om Googles brug af personoplysninger på https://policies.google.com/privacy og https://firebase.google.com/support/privacy

  

Via push-notifikationerne modtager du informationer om din næste booking eller nyheder og tilbud fra Motel One og The Cloud One Hotels. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig push-notifikationer i iOS, skal du bekræfte anmodningen om modtagelse af push-notifikationer, som vises i hhv. din browser og på din mobilenhed. 

Vi analyserer de anonymiserede push-notifikationer og får dermed indsigt i, hvorvidt og hvornår push-notifikationerne er blevet vist og klikket på. Dette gør det muligt for os at fastslå, hvilke push-notifikationer der interesserer modtagerne for derigennem at kunne afstemme fremtidige notifikationer efter modtagernes formodede interesser og dermed øge interessen for vores serviceudbud. 

  

Du kan når som helst trække dit samtykke til modtagelse af vores push-notifikationer tilbage i henhold til art. 6, pkt. 1, s. 1, litra a) i GDRP med fremadrettet virkning. Du kan trække dit samtykke tilbage via indstillingerne på din mobilenhed. 

Deaktivering af push-notifikationer i iOS: 

 • • Under "Indstillinger" åbner du menupunktet Apps. 
 • • Scroll ned over listen med apps, indtil du ser navnet på den app, som du ønsker at deaktivere push-notifikationer for. 
 • • Tryk på appens navn, og klik herefter på "Notifikationer". 
 • • Her kan du enten deaktivere bestemte former for notifikationer, eller slet og ret deaktivere alle push-notifikationer fuldstændigt. 

Deaktivering af push-notifikationer i Android: 

 • • Åbn Notifikationscentret i toppen af skærmen. 
 • • Tryk på en notifikation fra den app, som du ønsker at deaktivere push-notifikationer for (notifikationen skal holdes inde). Der åbnes nu en menu. 
 • • Klik på "App info". 
 • • Fjern nu fluebenet ud for "Modtag notifikationer". 

 

Dine data slettes, så snart de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet med indsamlingen. Dine data lagres kun så længe, abonnementet for push-notifikationer er aktivt. 

 

7. Databehandling og sletning

Motel One hhv. The Cloud One Hotels kan på eget initiativ eller efter brugerens ønske fuldstændiggøre, berigtige eller slette ufuldstændige, fejlbehæftede eller forældede personoplysninger, som hhv. Motel One og The Cloud One Hotels lagrer i forbindelse med driften af disse websites. Hvis disse processer udføres efter brugerens ønske, kan hhv. Motel One og The Cloud One Hotels kun gennemføre disse tiltag, hvis brugeren har autentificeret sig selv tilstrækkeligt. Autentificeringen kan ske via en kopi af brugerens pas eller kørekort, der selvfølgelig slettes øjeblikkeligt efter kontrollen, alternativt ud fra kendetegn, som kun brugeren har mulighed for at kende. Uden autentificering kan hhv. Motel One og The Cloud One Hotels ikke imødekomme brugerens ønsker. 

  

I henhold til gældende lovgivning sletter hhv. Motel One og The Cloud One Hotels øjeblikkeligt lagrede personoplysninger på brugerens opfordring, så længe dette ikke strider imod aftaleretlige eller juridiske forpligtelser. 

 

8. Videregivelse af personoplysninger til tredjepart

a. Personoplysningerne behandles fortroligt og under overholdelse af de gældende databeskyttelsesbestemmelser. Dataene videregives ikke til tredjepart uden tilladelse fra brugeren, med mindre dette er nødvendigt ifm. gennemførelsen af bestillinger, ifm. betalingsafviklingen, ifm. bearbejdningen af forespørgsler eller i henhold til gældende lovgivning. De eksterne serviceudbydere har forpligtet sig til fortrolig og sikker behandling af dataene og må kun anvende disse data, så længe dette er nødvendigt for at udføre deres opgave. 

 

b. Dette gælder især for betalingsafvikling via eksterne serviceudbydere samt dataudveksling med SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland, med henblik på tjek af kreditværdighed ved berettiget interesse eller i forbindelse med aftalestridig adfærd. SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden gemmer og overfører dataene til brug for tjek af kreditværdigheden til deres aftalepartnere. Der tages hensyn til brugerens beskyttelsesværdige interesser i henhold til gældende lovgivning. 

 

c. Herudover videregives personoplysninger kun, hvis brugeren udtrykkeligt har givet samtykke hertil, eller hvis dette er nødvendigt i forbindelse med at retsforfølge overtrædelser af straffeloven. Overførsel af data til myndighederne eller statslige institutioner med ret til informationer sker kun, hvis der foreligger en lovmæssig oplysningspligt, eller hvis retten træffer afgørelse herom. Der tages hensyn til dine beskyttelsesværdige interesser i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Vi kan eventuelt også være juridisk forpligtet til at offentliggøre dine data over for tredjepart. Denne type krav efterkommer vi udelukkende, så længe lovbestemte forpligtelser tvinger os hertil. 

 

d. Har du givet samtykke til videregivelse af dine data, kan du når som helst og uden angivelse af årsag trække dette samtykke tilbage. 

 

9. Databeskyttelse

Hos hhv. Motel One og The Cloud One Hotels tager vi beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Dette opnår vi bl.a. gennem kurser og brug af virksomhedsinterne databeskyttelsesansvarlige, ligesom alle medarbejdere og eksterne serviceudbydere skriftligt forpligter sig til at holde data fortrolige samt overholde øvrige databeskyttelsesretlige forskrifter. 

  

Alle tekniske og organisatoriske, fysiske som logiske faciliteter og tiltag inden for databeskyttelse, IT- og informationssikkerhed har til formål at yde beskyttelse mod skader og ødelæggelse af samt uberettiget adgang til de lagrede data samt at understøtte opnåelse af sikkerhedsmålene pålidelighed, tilgængelighed og integritet. 

  

Personoplysningerne indsamles af sikkerhedsmæssige årsager under anvendelse af en krypteret "Secure Socket Layer" (SSL)-forbindelse (kan kendes på internetadressen øverst i internetbrowserens adressefelt, som starter med "https://"). 

  

Herudover bestræber hhv. Motel One og The Cloud One Hotels sig på, inden for rimelighedens grænser, kontinuerligt at træffe forholdsregler, der beskytter personoplysningerne mod uvedkommende adgang samt uberettiget anvendelse eller forfalskning samt at minimere de dermed forbundne risici. Det vil altid være forbundet med risici at stille personoplysninger til rådighed, uanset om dette foregår personligt, telefonisk eller via internettet. Intet teknologisk system er i stand til fuldstændigt at udelukke manipulation eller sabotage. 

 

10. Undersøgelsesværktøjet SurveySparrow

 

Vi anvender SurveySparrow til at lave online spørgeskemaer. Med SurveySparrow indsamler, analyserer, sammenfatter, sammenligner og gennemgår vi data fra undersøgelsesdeltagere for at få indsigt i, hvordan vi optimerer vores website bedst muligt. SurveySparrow er et stykke software, der er beregnet til gennemførelse af undersøgelser, som nøje overholder databeskyttelsesforordningen (GDPR). SurveySparrow bearbejder kun data inden for rammerne af den indgåede aftale med Motel One og i overensstemmelse med vores skriftlige anvisninger. SurveySparrow fungerer som formidlingsplatform til registrering af de svar, som du sender til os via et online spørgeskema. 

  

SurveySparrow er designet sådan, at den enkeltes privatliv altid respekteres, som garanteret af databeskyttelsesforordningen. SurveySparrow har ingen direkte eller indirekte adgang til undersøgelsessvar og -resultater, som genereres på den nævnte platform. Alle data opbevares sikkert på servere i EU. SurveySparrow sælger eller misbruger ikke dine data og videregiver dem heller ikke til tredjepartsannoncører eller -forhandlere.  Dataene fra SurveySparrow, der er indsendt af undersøgelsesdeltagerne, bliver hverken scannet eller videregivet.  Resultaterne, der genereres på SurveySparrow-platformen, kan kun eksporteres af Motel One med henblik på analyse og gennemgang. 

  

Motel One anvender dine svar til at forbedre sine servicetilbud. Dine personoplysninger vil ikke blive anvendt, medmindre der bliver anmodet udtrykkeligt om det i et specifikt spørgsmål. Motel One anvender aldrig dine data til at oprette en identificerbar profil af dig. Dine data vil aldrig blive solgt, brugt til indtægtsgenerering eller delt ud over det rimelige omfang for udførelse af brand-, design- og brugeroplevelsesundersøgelser. 

 

a. Databehandling

Vi har indgået en databehandleraftale med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der kræves i henhold til databeskyttelseslovgivningen, og som sikrer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om besøgende på vores websted efter vores anvisninger og i overensstemmelse med GDPR. Kontrakten er baseret på EU’s standardkontraktbestemmelser og kan ses på følgende link: https://surveysparrow.com/legal/dpa/ 

 

b. Kategorier af personoplysninger

Ved hjælp af de cookies, som SurveySparrow anvender, behandler vi følgende personoplysninger om vores brugere: 

 • • IP-adresse 
 • • Placeringsdata              
 • • Styresystem         
 • • Enhedstype   
 • • Undersøgelsessvar 

 

c. Formål med databehandlingen

Behandlingen af dine personoplysninger ved hjælp af SurveySparrow har til formål at forbedre indholdet og brugeroplevelsen på vores website. Ved at analysere dataene vil vi gøre websitet mere kundevenligt. 

 

d. Retsgrundlag for behandlingen af oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger på følgende retsgrundlag: Dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR. 

  

Vi har brug for dit samtykke til at behandle oplysningerne til dette formål. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke via cookie-banneret på vores website. Vær opmærksom på, at tilbagekaldelse af samtykke ikke påvirker lovligheden af den behandling, der udføres på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen. 

  

Hvis du indstiller din browsersoftware derefter, kan du generelt forhindre lagring af cookies. Vær dog opmærksom på, at det i så fald ikke vil være alle funktionerne på vores website, som vil være tilgængelige for dig. 

 

e. Varighed af datalagringen

Vi lagrer kun dine personoplysninger så længe, formålet kræver det. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger. Vi kan maksimalt se dine personoplysninger i 12 måneder.  

 

f. Videregivelse til tredjepart

SurveySparrow er vores databehandler. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med serviceudbyderen SurveySparrow Inc. i henhold til art. 28 i GDPR. SurveySparrow behandler kun dine personoplysninger efter vores anvisninger. 

 

g. Dataoverførsel til tredjelande

Vi overfører dine personoplysninger til SurveySparrow Inc., USA. Med hensyn til overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland har vi passende garantier i form af standardkontraktbestemmelser i henhold til art. 46, stk. 2, litra d) i GDPR, der er godkendt af en tilsynsførende myndighed og af Europa-Kommissionen i henhold til art. 93, stk. 2 i GDPR 

11. Chatbot og livechat

På vores website stiller vi en chatfunktion til rådighed, som du kan bruge til at kontakte os vedrørende din hotelbooking hos os. Kontakten foregår gennem en live chatfunktion. Når du bruger chatten, bruger du samtidig automatisk tjenesterne fra DialogShift GmbH, Rheinsberger Straße 76/77, 10115 Berlin, Tyskland. De personoplysninger, som du har indtastet i chatvinduet, overføres til og gemmes af DialogShift GmbH. 

 

a. Hvordan og med hvilket formål behandler vi dine data?

Vi bruger disse personoplysninger til at kunne betjene vores kunder og interessenter på effektiv og umiddelbar vis. 

Under brug af chatten indsamles følgende personoplysninger, dvs. i tillæg til de oplysninger du selv indtaster under chatsamtalen: 

 • • IP-adresse 
 • • Personoplysninger fra chatsamtalen som navn, kontaktdata og yderligere oplysninger. 

 

Hvis du indtaster personoplysninger i chatvinduet (f.eks. navn, adresse, e-mail, bookingnummer), behandles dine personoplysninger ved hjælp af kunstig intelligens. 

Herudover anvender DialogShift analytiske cookies til statistiske formål. I den forbindelse behandles din IP-adresse. 

 

b. Særlige risici i forbindelse med anvendelse af kunstig intelligens

Under anvendelsen af chatværktøjet behandles de indtastede data i begrænset omfang af kunstig intelligens (AI). Værktøjet forsøger selv at finde svar på dine spørgsmål, inden du evt. videresendes til en medarbejder. I den forbindelse fodres systemet med input i form af oplysninger, der efterfølgende bearbejdes ved hjælp af algoritmer for herefter at blive præsenteret som output. 

  

Det dataretlige gennemsigtighedsprincip i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a) i GDPR, der stiller krav om en gennemsigtig behandling af personoplysninger, opfyldes ofte ikke ved AI-systemernes "Machine Learning"-baserede arbejdsmåde. AI-understøttede systemer modificerer og optimerer nemlig løbende deres vægtningsprincipper og bruger samtidig de indtastede data til videreudvikling. Grundet den uigennemsigtige databehandling kan det ikke fuldstændig udelukkes, at personoplysninger overføres til tredjelande, f.eks. USA.  

  

DialogShift GmbH forpligter sig til udelukkende at stille dine data til rådighed for chatfunktionen. For at kunne stille funktioner med kunstig intelligens til rådighed gør DialogShift GmbH brug af serviceudbydere, der anvender servere i EU. En dataoverførsel til tredjelande påtænkes ikke. Under anvendelse af AI er det dog ikke muligt helt at fjerne risikoen for uigennemsigtig databehandling og dataoverførsel til tredjelande.  

  

Hvis du ikke kan acceptere de netop beskrevne risici, bør du afstå fra at anvende chatfunktionen.   

 

c. Retsgrundlag 

Retsgrundlaget for databehandlingen i forbindelse med brug af chatfunktionen udgøres af dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR. Vi bruger de personoplysninger, som du måtte give os, til at kunne betjene vores kunder og interessenter på effektiv og umiddelbar vis. Du giver os dit samtykke, når du sætter kryds i afkrydsningsfeltet i chatvinduet. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved af fjerne denne afkrydsning. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagekaldelse af samtykket berøres ikke heraf. 

  

Hvis DialogShift indsamler personoplysninger gennem analytiske cookies med henblik på statistiske formål, udgøres retsgrundlaget i henhold til art. 6, stk. 1, S. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du har tildelt os ved at sætte kryds i cookie-banneret. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved af fjerne denne afkrydsning. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagekaldelse af samtykket berøres ikke heraf. 

  

Du kan desuden forhindre lagringen af cookies ved at indstille din browsersoftware derefter. I så fald begrænses din adgang til livechatfunktionen samt andre af websitets funktioner. DialogShift videregiver ikke disse personoplysninger til tredjepart. DialogShift anvender udelukkende dataene til beskyttelse og intern statistik.   

  

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen, samt DialogShifts øvrige bearbejdning og brug af dataene og de dermed forbundne rettigheder og indstillingsmuligheder med henblik på beskyttelsen af privatsfæren, kan ses i databeskyttelseserklæringen for DialogShift GmbH:  

https://www.dialogshift.com/de/dsvgo 

 

d. Varighed af datalagringen

Personoplysningerne lagres, indtil formålet med databehandlingen er nået. Dette vil under normale omstændigheder sige, indtil chatten er afsluttet. Dine personoplysninger slettes dog senest efter 90 dage. Herudover sletter vi dine personoplysninger, så snart du trækker dit samtykke tilbage eller gør indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne. Herudover kan en lovpligtig opbevaringsperiode forhindre en sletning af dataene. 

 

e. Kategorier af datamodtagere

Hvis tjenesteudbydere bearbejder data, videregives personoplysningerne til tjenesteudbyderen. DialogShift handler efter opgave fra Motel One for at sikre en indhentning og dokumentation af samtykker, der er i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne.  DialogShift fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med serviceudbyderen i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger. 

 

f. Databehandlingssted og overførsel til tredjeland

En overførsel af dine personoplysninger til tredjelande uden for EU og EØS er ikke påtænkt. Vi overfører heller ikke dine personoplysninger til internationale organisationer. Med henblik på at kunne stille funktioner med kunstig intelligens til rådighed gør DialogShift GmbH brug af serviceudbydere, der anvender servere i EU. Grundet databehandling ved hjælp af kunstig intelligens kan det ikke fuldstændig udelukkes, at personoplysninger overføres til tredjelande, f.eks. USA. 

 

g. Automatiseret databehandling

Der finder ikke nogen automatiseret databehandling sted iht. til definitionen i art. 13, 22 i GDPR. Automatisk databehandling udføres inden for det beskrevne omfang gennem anvendelse af AI.  

 

12. Anvendelse af cookies

Motel One hhv. The Cloud One Hotels anvender såkaldte "cookies", det vil sige tekstfiler eller såkaldte "web-beacons", der igen kan beskrives som grafikfiler, der lagres på brugerens anvendte enhed. Her er der tale om teknologier, der bruges til at registrere bestemte brugerspecifikke indstillinger og tekniske informationer, der gør det muligt at identificere brugeren. Disse informationer giver indsigt i, hvor og hvordan brugeren anvender websitet, hvilket muliggør en kontinuerlig forbedring af websitet. Anvendelsen af cookies giver brugeren den fordel, at vedkommende slipper for at udfylde sine personoplysninger flere gange i forbindelse med brug af formularerne på websitet. Anvendelsen af cookies er normal praksis og anvendes på mange websites. Cookies gemmes på brugernes anvendte enhed og ikke på websitet. 

  

Ved første besøg på hhv. Motel One og The Cloud One Hotels' websites eller app informeres brugerne om anvendelsen af cookies. Motel One hhv. The Cloud One Hotels anvender udelukkende cookies med henblik på at kunne trække informationer fra brugerens anvendte enhed. Disse informationer lagres ved hjælp af en cookie. Når brugeren anvender websitet eller appen uden at ændre indstillingerne i sin browser, accepterer vedkommende anvendelsen af cookies som angivet i denne databeskyttelseserklæring. Hvis brugeren ikke ønsker at tillade lagringen af cookies på sin anvendte enhed, ønsker at slette en lagret cookie eller ønsker at blive informeret om lagringen af cookies, kan vedkommende indstille hhv. sin browser og anvendte enhed i henhold til disse ønsker. Hvordan dette foregår i de enkelte tilfælde, kan man se i hjælpen til hhv. browseren og den anvendte enhed. 

  

Det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger under anvendelse af cookies udgøres af art. 6, stk. 1, s. 1, litra f) i GDRP. Hvis du har givet samtykke til anvendelsen af cookies på baggrund af et cookie-vindue ("cookie-banner") anbragt af os på websitet, udgøres det juridiske grundlag for denne anvendelse herudover af art. 6, stk. 1, s. 1, litra a) i GDPR. 

  

De fleste browsere er forhåndsindstillet til at acceptere cookies. Du kan dog konfigurere din browser på en sådan måde, at den kun tillader bestemte eller slet ingen cookies. Vi gør dog udtrykkeligt opmærksom på, at du muligvis ikke længere vil kunne anvende alle funktionerne på vores websites, hvis du vælger at deaktivere cookies i dine browserindstillinger. Via browserindstillingerne kan du desuden slette allerede gemte cookies i din browser eller få varigheden af dataopbevaringen vist. Herudover er det muligt at indstille din browser, så du får besked hver gang en cookie lagres på din enhed. Eftersom de forskellige browsere kan afvige i deres funktionalitet, bedes du se hjælpemenuen for netop din browser angående dine konfigurationsmuligheder. 

  

Hvis du ønsker en omfattende oversigt over samtlige gange, tredjepart har tilgået din internetbrowser, anbefaler vi dig at installere et særligt plugin specialudviklet til dette formål. 

 

13. Sporings- og analyseredskaber

Herudover bruger vi sporings- og analyseredskaber med henblik på at sikre en kontinuerlig optimering og behovsorienteret udformning af vores websites. Ved hjælp af forskellige sporingsfunktioner er det desuden muligt for os at foretage en statistisk registrering af de besøgendes brug af vores websites. Denne indsigt bruger vi til at videreudvikle vores websites til glæde for brugerne. Retsgrundlaget for anvendelsen af sporings- og analyseværktøjer udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, litra a) i GDPR af dit afgivne samtykke, enten ved hjælp af cookie-banneret eller cookie- og sporingsværktøjernes indstillinger. 

  

Ud fra nedenstående beskrivelse af sporings- og analyseværktøjerne er det desuden muligt at udlede de enkelte databehandlingsformål og behandlede data. 

 

a. Google Analytics og Google Firebase

Vores websites bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics anvender såkaldte "cookies", dvs. små tekstfiler, som gemmes på din anvendte enhed og gør det muligt at analysere din brug af vores websites. De informationer, som disse cookies indsamler om din brug af vores websites, overføres som regel til en Google-server i USA og gemmes der. På vores websites er Google Analytics blevet udvidet med koden "gat._anonymizeIp();" med henblik på at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser. Dermed forkorter Google IP-adresserne på besøgende fra medlemslande i EU eller i andre lande, som har tilsluttet sig aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse overføres kun undtagelsesvist til en Google-server i USA for at blive forkortet der. 

  

I Motel One appen anvendes Google Analytics via tjenesten Google Firebase. I den forbindelse indsamles personoplysninger via Google Firebase, som herefter vises og undergår yderligere analyse i Google Analytics. 

  

På vegne af hhv. Motel One og The Cloud One Hotels anvender Google disse oplysninger til at foretage en analyse af din brug af vores websites til at udfærdige rapporter om website-aktiviteterne samt til at levere yderligere serviceydelser forbundet med brugen af vores websites og internettet til website-indehaveren. Din forkortede IP-adresse, som registreres af din browser gennem Google Analytics, sammenkøres ikke med andre data fra Google. Du kan forhindre lagringen af cookies ved at indstille din browsersoftware derefter; vi gør dog opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne anvende alle funktionerne i deres fulde omfang. 

  

Herudover kan du forhindre Google i at registrere og bearbejde de data om din brug af hhv. websitet og appen (inkl. din IP-adresse), der er blevet indsamlet via cookies. Det gør du ved at downloade og installere den browserudvidelse, som du finder under nedenstående link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

  

Hvis du bruger en mobilenhed, kan du alternativt til føromtalte browserudvidelse forhindre dataindsamlingen via Google Analytics ved at klikke på følgende link. I den forbindelse anbringes en opt out-cookie på din enhed, som forhindrer den fremtidige registrering af dine data ved besøg på vores websites: <a href="javascript:gaOptout()">Klik her for at fravælge Google Analytics</a>. 

Du finder yderligere oplysninger om Google Analytics her: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ 

Du finder yderligere oplysninger om Google Firebase på: https://firebase.google.com/ 

 

b. Google Data Studio

Vi bruger Google Data Studio, en analysetjeneste fra Google LLC / Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA ("Google"). Her er der tale om et supplerende management-værktøj fra Google Analytics. Gennem denne analysetjeneste anvendes de indsamlede personoplysninger fra Google Analytics. Med Google Data Studio fremstilles brugerdefinerede områder visuelt. Hvis du her deaktiverer anvendelsen af Google Analytics med fremadrettet virkning, anvendes dine data heller ikke længere i Google Data Studio. 

  

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du har tildelt os ved at sætte kryds i cookie-banneret. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved af fjerne denne afkrydsning. 

  

Du finder yderligere informationer om Googles databeskyttelsesbestemmelser på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og https://privacy.google.com/businesses/processorterms/. Følg dette link for at få en nærmere forklaring af Google Data Studio https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/data-studio/

 

c. Google BigQuery

Til datalagring anvender vi Google BigQuery, en tjeneste fra Google Cloud EMEA Ltd., 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 R296, Irland. Google BigQuery muliggør lagring og forvaltning af data, som er indsamlet gennem anvendelse af Google Cloud-infrastrukturen. De indsamlede data fra vores webanalyse eksporteres som tabeller, der indeholder de af Google Analytics og Google Firebase tildelte bruger-ID'er. Der er her tale om ren datalagring, og der eksporteres dermed ingen yderligere data ud over de eksisterende data fra GA4-sporingen. Dataene lagres af Google BigQuery i 36 måneder. Datalagringsstedet er Frankfurt am Main, Tyskland. 

  

Databehandlingen har til formål at understøtte analysen af dataene ved hjælp af Google Analytics og Firebase. Via Google BigQuery bearbejdes følgende data: IP-adresse, bruger- og login-ID, dato og klokkeslæt for besøget, anvendelsesdata, kliksti, app-updates, browser-informationer, enhedsinformationer, JavaScript-support, besøgte sider, referrer-URL, downloads, Flash-version, lokalitetsinformationer, købsaktiviteter og Widget-interaktioner. 

  

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du har tildelt os ved at sætte kryds i cookie-banneret. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved af fjerne denne afkrydsning. Du finder yderligere informationer om Googles databeskyttelsesbestemmelser på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. En detaljeret beskrivelse af Google BigQuery finder du på https://cloud.google.com/bigquery/docs/introduction

 

d. OWAPro

På vores websites anvendes webanalyse- og onlinemarketing-controlling-systemet ”OWAPro” fra Hurra Communications GmbH (”hurra.com”) til webanalyse og optimering af online markedsføringstiltag. 

  

OWAPro udbydes af Hurra Communications GmbH, Wollgrasweg 27, 70599 Stuttgart, Tyskland. 

  

Formålet med webanalysen er primært analyse af besøgsstrømmene på vores websites samt optimering af online markedsføringskampagner. Gennem OWAPro kan følgende personoplysninger blive bearbejdet: Online-ID'er, herunder cookie-ID'er, IP-adresser, enhedsinformationer, kunde-ID'er, henviser, transaktionsdata. Disse data kan ligeledes blive anvendt til resultatmåling og optimering af reklamekampagner samt udarbejdelse af costbenefit-analyser for selvsamme for derigennem at opnå informationer om, hvilke tilbud de besøgende bestiller, eller hvilke kampagner der leder til bestillingen (såkaldt "konverteringssporing"). Til dette formål anvendes eventuelt cookies, som gør det muligt at genkende en internetbrowser ved gentagne besøg. I disse cookies gemmes eventuelt entydige online-ID'er ("cookie-ID") på din anvendte enhed. 

  

OWAPro bearbejder som regel udelukkende pseudonymiserede data, som det ikke er muligt for hurra.com selv at tilordne nogen identificerbare, fysiske personer. IP-adresser anonymiseres standardmæssigt af OWAPro. Yderligere informationer om typen og omfanget af hurra.com's bearbejdning af personoplysninger i OWAPro samt eventuelt anvendte cookies finder du i databeskyttelseserklæringen for hurra.com på: https://privacy.hurra.com/ 

  

Du kan når som helst gøre indsigelse mod dataindsamlingen og databehandlingen gennem hurra.com-tjenesterne ifm. din brug af dette website via Opt-Out (http://ssl.hurra.com/opt-out?cid=600&ln=de). 

 

14. Social plugins

På vores websites bruger vi følgende plugins fra Facebook, Instagram, Pinterest og X.

 

a. Facebook Social Plugins

På vores websites anvendes "social plugins" ("plugins") fra det sociale netværk www.facebook.com, som drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Disse plugins er kendetegnet ved et Facebook-logo eller betegnelsen ”Facebook Social Plugin” (http://developers.facebook.com/pluginsdevelopers.facebook.com/). Vores websites indeholder plugins af den type, der opretter en direkte forbindelse mellem brugerens browser og Facebooks servere, så snart brugeren tilgår vores websites. Indholdet af disse plugins overføres af Facebook direkte til brugerens browser og integreres herefter af denne i det pågældende website. Motel One hhv. The Cloud One Hotels har ingen indflydelse på omfanget af de data, som Facebook indsamler ved hjælp af disse plugins. 

  

Gennem integration af disse plugins informeres Facebook om, at brugeren har besøgt det pågældende website. Hvis brugeren er logget på Facebook, kan Facebook sammenkoble besøget med brugerens konto hos Facebook. Hvis brugeren anvender "Synes godt om"-knappen eller afgiver en kommentar, overføres denne information fra brugerens browser direkte til Facebook, hvor den gemmes. 

  

I henhold til egne angivelser (https://www.facebook.com/help/186325668085084) gemmer Facebook både dato og klokkeslæt for besøget på siden, det besøgte website og andre tekniske data såsom IP-adresse og browserrelaterede data for derigennem at kunne optimere tjenesterne fra Facebook yderligere. Formålet med og omfanget af dataindsamlingen samt Facebooks øvrige bearbejdning og brug af dataene og de dermed forbundne rettigheder og indstillingsmuligheder med henblik på beskyttelsen af privatsfæren kan ses i Facebooks databeskyttelseserklæring (https://www.facebook.com/about/privacy/). 

  

Hvis brugeren har en profil hos Facebook og ikke ønsker, at Facebook skal indsamle informationer om vedkommende gennem hhv. Motel One og The Cloud One Hotels for herefter at samkøre disse med vedkommendes lagrede medlemsdata hos Facebook, skal brugeren logge ud af Facebook, inden det pågældende website tilgås. Selvom brugeren ikke er logget på Facebook, kan Facebook muligvis alligevel få adgang til og lagre visse data. 

  

Hvis brugeren helt generelt ønsker at blokere social plugins fra Facebook, kan vedkommende installere og aktivere en dertil egnet browserudvidelse. 

 

 

b. Instagram Social Plugins

På vores websites anvendes såkaldte social plugins ("plugins") fra Instagram, som drives af Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland. Disse plugins kendetegnes ved et Instagram-logo, f.eks. i form af et "Instagram-kamera". Når brugeren indlæser en side på vores websites, der indeholder et sådant plugin, opretter browseren en direkte forbindelse til serverne fra Instagram. Indholdet af dette plugin overfører Instagram direkte til brugerens browser, hvorefter det integreres i siden. Gennem denne integration modtager Instagram den information, at browseren har indlæst den pågældende side på vores website, også selvom du ikke har nogen profil hos Instagram eller ikke var logget på Instagram på det pågældende tidspunkt. Denne information (inklusive IP-adresse) overføres fra browseren direkte til en server, der tilhører Instagram i USA, hvor den lagres. Hvis brugeren er logget på Instagram, kan Instagram tilordne besøget på vores websites til brugerens konto hos Instagram. Hvis brugeren interagerer med disse plugins, f.eks. ved at trykke på "Instagram"-knappen, videresendes denne information ligeledes direkte til en server fra Instagram, hvor den herefter gemmes. Oplysningerne offentliggøres herudover på din konto hos Instagram, hvor de er synlige for dine kontakter. Motel One hhv. The Cloud One Hotels har ingen indflydelse på omfanget af de data, som Instagram indsamler ved hjælp af disse plugins. 

  

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen samt Instagrams øvrige bearbejdning og brug af dataene og de dermed forbundne rettigheder og indstillingsmuligheder med henblik på beskyttelsen af privatsfæren kan ses i Instagrams databeskyttelseserklæring: https://help.instagram.com/155833707900388/. Hvis brugeren ikke ønsker, at Instagram skal tilordne de indsamlede data under besøget på vores websites med vedkommendes profil hos Instagram, skal brugeren logge sig ud af Instagram inden besøget på vores websites. Ved hjælp af browserudvidelser er det ligeledes muligt for brugeren at forhindre indlæsningen af Instagram plugins fuldstændigt, f.eks. ved hjælp af script-blockeren "NoScript" (http://noscript.net/). 

 

c. Pinterest Social Plugins

På vores websites anvendes såkaldte social plugins ("plugins") fra det sociale netværk Pinterest, som drives af Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA ("Pinterest"). Disse plugins optræder bl.a. i form af knapper med tegnet "Pint it" på hvid eller rød baggrund. Når brugeren indlæser en side på vores website, der indeholder et sådant plugin, opretter browseren en direkte forbindelse til serverne fra Pinterest. Indholdet af dette plugin overfører Pinterest direkte til brugerens browser, hvorefter det integreres i siden. Gennem denne integration modtager Pinterest den information, at browseren har indlæst den pågældende side på vores website, også selvom du ikke har nogen profil hos Pinterest eller ikke var logget på Pinterest på det pågældende tidspunkt. 

  

Denne information (inklusive IP-adresse) overføres fra browseren direkte til en server, der tilhører Pinterest i USA, hvor den lagres. Hvis brugeren er logget på Pinterest, kan Pinterest tilordne besøget på vores websites til brugerens profil hos Pinterest. Hvis brugeren interagerer med disse plugins, f.eks. ved at trykke på "Pin it"-knappen, videresendes denne information ligeledes direkte til en server fra Pinterest, hvor den herefter gemmes. Informationerne offentliggøres herudover på Pinterest og kan her ses af brugerens kontakter. Formålet med og omfanget af dataindsamlingen samt Pinterests øvrige bearbejdning og brug af dataene og de dermed forbundne rettigheder og indstillingsmuligheder med henblik på beskyttelsen af privatsfæren kan ses i Pinterests databeskyttelseserklæring about.pinterest.com/de/privacy-policy. Hvis brugeren ikke ønsker, at Pinterest skal tilordne de indsamlede data under besøget på vores websites med vedkommendes profil hos Pinterest, skal brugeren logge sig ud af Pinterest inden besøget på vores website. Ved hjælp af browserudvidelser er det ligeledes muligt for brugeren at forhindre indlæsningen af Pinterest plugins fuldstændigt, f.eks. ved hjælp af script-blockeren "NoScript" (http://noscript.net/). 

 

d. X Buttons (tidligere Twitter) 

På vores websites er det herudover muligt at poste opslag m.m. via X. Denne tjeneste, inklusive et dertil konfigureret plugin, tilbydes af X, Corp., Market Square, 1355 Market St #900, San Francisco, USA. Ved hjælp af Tweet-knappen er det muligt for brugeren af dele blogartikler via X. Knappen viser også antal tweets for hvert blogindlæg. 

  

Under indlæsningen af internetsiden anmoder en server fra X om koden bag Tweet-knappen via brugerens browser, hvorefter koden implementeres i websitet. Motel One hhv. The Cloud One Hotels har derfor ingen indflydelse på omfanget af X datatilgang. I henhold til egne angivelser (https://twitter.com/privacy) lagrer X selve Tweet-beskeden og dennes metadata. Disse kan i henhold til den driftsansvarlige omfatte: Dato og klokkeslæt for tweetet, hhv. den konkrete og den forkortede internetadresse, som tweet-knappen befinder sig på, samt øvrige tekniske data som f.eks. IP-adresse, browsertype, styresystem. X giver ingen oplysninger om, hvor længe informationerne lagres. Du finder yderligere oplysninger fra X her (https://twitter.com/privacy

 

15. Retargeting/interessebaseret reklame

Vores websites bruger herudover tjenesten Criteo-Service fra Criteo GmbH, Gewürzmühlstraße 11, 80538 München, Tyskland. Denne tjeneste gør det muligt at vise målrettede reklamer for brugere, der allerede tidligere har besøgt vores websites og har udvist interesse for vores servicetilbud. De målrettede reklamer vises både på vores websites samt på andre internetsider, der ligeledes bruger tjenesten Criteo-Service. Integrationen af disse reklamer er baseret på informationer om brugerens besøg på de pågældende internetsider, som bl.a. er lagret på brugerens computer i form af cookies. I forbindelse med efterfølgende websitebesøg aflæses disse tekstfiler med henblik på visning af målrettede produktanbefalinger. Til dette formål lagres et tilfældigt genereret identifikationsnummer i cookierne. Hverken dette nummer eller oplysninger om dine besøg på internetsiderne kan i den forbindelse tilordnes dig personligt. Dataene anvendes under ingen omstændigheder til at identificere dig personligt som besøgende på vores websites. 

  

Du kan forhindre Criteos lagring og anvendelse af oplysninger ved at klikke på følgende link (https://www.criteo.com/privacy/)og her sætte skydeknappen ud for "opt out" på "ON". Hvis du vælger "ON", anbringes der en ny cookie (opt out-cookie) i din browser. Denne cookie signalerer til tjenesten fra Criteo, at Criteo ikke længere må indsamle og bearbejde data om din brugeradfærd. Du har mulighed for at aktivere denne funktion igen ved at sætte skydeknappen på "OFF". Vær opmærksom på, at denne indstilling skal foretages fra samtlige af dine anvendte browsere. Hvis du vælger at slette alle cookies i din browser, vil dette også gælde opt out-cookien. 

 

16. Links til andre websites

Vores websites indeholder undertiden links (interaktive henvisninger) til internetsider, der tilhører tredjepart, som hhv. Motel One og The Cloud One Hotels ikke er ansvarlige for. Motel One hhv. The Cloud One Hotels har ingen indflydelse på indholdet og udformningen af hhv. de linkede, eksterne sider og websites, som brugeren ledes hen til via disse links. Ansvaret for indholdet og udformningen af disse internetsider samt overholdelsen af gældende databeskyttelsesretlige bestemmelser tilfalder alene udbyderne af de enkelte internetsider. 

 

17. Rettigheder som dataregistreret person

Ifølge GDPR har du som registreret person, hvis personoplysninger bearbejdes, følgende rettigheder: 

• I henhold til art. 15 i GDPR kan du kræve at blive oplyst om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du kan især kræve at blive oplyst om formålene med databehandlingen, kategorierne af personoplysninger, kategorierne af modtagere, som dine data vil blive eller er blevet offentliggjort overfor, den planlagte varighed af dataopbevaringen, hvorvidt der foreligger en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af eller indsigelse mod databearbejdningen, hvorvidt der foreligger en klageret, hvor dine data stammer fra, hvis de ikke er blevet indsamlet hos os, om dine data overføres til tredjelande eller internationale organisationer, samt hvorvidt der foreligger en automatiseret beslutningstagning, inklusive profilering, samt evt. oplysninger med nærmere detaljer. 

 

• I henhold til art. 16 i GDPR kan du kræve øjeblikkelig berigtigelse af urigtige personoplysninger eller fuldstændiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, som lagres hos os. 

 

• I henhold til art. 17 i GDPR kan du forlange sletning af de personoplysninger, vi lagrer om dig, hvis databehandlingen ikke er nødvendig for udøvelsen af ytrings- og informationsfriheden, for opfyldelsen af en juridisk forpligtelse, for varetagelsen af samfundsinteresser eller i forbindelse med at kunne forsvare, udøve eller gøre retskrav gældende. 

 

• I henhold til art. 18 i GDPR kan du forlange en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du bestrider rigtigheden af dataene, hvis databehandlingen er uretmæssig, hvis vi ikke længere har brug for dataene, og du afviser sletningen af dataene, fordi du har brug for dem til at kunne forsvare, udøve eller gøre retskrav gældende. Du er fortsat omfattet af rettighederne i art. 18 i GDPR, selvom du i henhold til art. 21 i GDPR har gjort indsigelse mod databehandlingen. 

 

• I henhold til art. 20 i GDPR kan du forlange udlevering af de personoplysninger, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gangbart og maskinlæsbart format, eller du kan forlange overførsel af dine data til en anden dataansvarlig. 

 

• I henhold til art. 7, stk. 3 i GDPR kan du når som helst trække dit samtykke over for os tilbage. Dette bevirker, at vi fremadrettet ikke længere må foretage den databehandling, som dette samtykke gav tilladelse til. 

 

• I henhold til art. 77 i GDPR har du ret til at indgive en klage hos den tilsynsførende myndighed. Her vil du normalt kunne henvende dig til den tilsynsførende myndighed i din bopælsregion eller på din arbejdsplads, eller som er ansvarlig for området, hvor vores hovedkvarter er beliggende. 

 

18. Indsigelsesret

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, som tager udgangspunkt i vores berettigede interesse i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, litra f) i GDPR, har du i henhold til art. 21 i GDPR ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger under inddragelse af årsager, der er relateret til netop din personlige situation, eller hvis din indsigelse gælder direkte markedsføring. I forbindelse med direkte markedsføring har du en generel indsigelsesret, som vi efterkommer, uden du behøver at angive en speciel situation. 

 

19. Datasikkerhed og sikkerhedsforanstaltninger

Vi forpligter os til at beskytte din privatsfære og til at behandle dine personoplysninger fortroligt. Med henblik på at undgå tab eller misbrug af dine lagrede data hos os, træffer vi omfattende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der løbende kontrolleres og tilpasses den teknologiske udvikling. Hertil hører bl.a. anvendelsen af anerkendte krypteringsmetoder (SSL eller TLS).
Vi gør dog opmærksom på, at der grundet internettets grundlæggende konstruktion altid foreligger en mulighed for overtrædelse af vores regler for databeskyttelse og ovenstående sikkerhedsforanstaltninger gennem andre personer eller institutioner uden for vores ansvarsområde. Særligt data, som overføres uden kryptering - f.eks. i form af e-mail - er under risiko for at blive læst at tredjepart. Vi har ingen teknisk indflydelse på dette. Brugeren er ansvarlig for at beskytte sine data mod misbrug gennem brug af kryptering eller andre metoder. 

 

20. Ændringer

Motel One hhv. The Cloud One Hotels kan når som helst og uden varsel ændre disse databeskyttelsesbestemmelser eller indhold på vores websites, eller vi kan ændre eller spærre adgangen til vores websites. 

 

21. Spørgsmål vedrørende databeskyttelse og kontakt

Brugeren kan når som helst henvende sig til hhv. Motel One og The Cloud One Hotels, hvis vedkommende ønsker at få sine lagrede personoplysninger berigtiget, spærret eller slettet. Herudover oplyser hhv. Motel One og The Cloud One Hotels når som helst gerne, hvilke brugerdata vi gemmer, hvor disse data stammer fra, hvem der har modtaget dataene, og hvad formålet med datalagringen er. 

  

Ved spørgsmål til databeskyttelse bedes du kontakte: 

  

Motel One GmbH 
Tegernseer Landstraße 165 
D-81539 München 

Tlf.: +49 (0)89 / 665025-0 
Fax: +49 (0)89 / 665025-50 
Internet: www.motel-one.com eller www.the-cloud-one.com  
E-mail: privacy@motel-one.com eller privacy@the-cloud-one.com