BE SMART. beOne.

Deltagelsesbetingelserne for beOne-medlemsprogrammet

beOne-medlemsprogrammet ("beOne") fra Motel One Group (Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München inkl. tilknyttede virksomheder i henhold til § 15 AktG/den tyske aktieselskabslov) belønner registrerede gæster ("medlemmer") for deres medlemsskab. Ved onlinebookinger via deres beOne-profil modtager medlemmerne nedenstående fordele. Grundlaget for medlemskabet er nedenstående deltagelsesbetingelser.

 

1. DELTAGENDE HOTELLER

Programmet omfatter alle hoteller, der på tidspunktet for rejsen opererer under handelsnavnet "Motel One" og føres af et selskab under Motel One Group.

 

2. DELTAGELSE I PROGRAMMET

2.1. Deltagelsesbetingelser
Fordelsprogrammet beOne er åbent for alle personer, der er fyldt 18 år og solvente i henhold til lovgivningen i deres bopælsland. Er disse betingelser ikke opfyldt, gælder beOne-medlemsskabet fra starten som ugyldigt.

 

2.2. Tilmelding til beOne
Indmeldelsen i beOne kan ske som følger:

 

Under registreringen skal alle påkrævede felter udfyldes sandfærdigt og fuldstændigt. For deltagelse i beOne-fordelsprogrammet skal der angives en gyldig e-mailadresse. Det er ikke muligt for to medlemmer at dele den samme e-mailadresse. Medlemmet må ikke videregive sin personlige adgangskode til tredjepart og er ansvarlig for anvendelsen og hemmeligholdelsen af sine adgangsdata. Når registreringen er gennemført, får medlemmet straks adgang til sin beOne-profil (inklusive adgang til de forskellige funktioner i medlemsområdet på internetsiden www.motel-one.com, mulighed for at gennemføre bookinger som indlogget medlem osv.).

 

Ved ændringer skal medlemmet selv opdatere sin e-mailadresse, postadresse, sit navn eller andre relevante kontaktoplysninger direkte i sin beOne-profil på internetsiden www.motel-one.com.

 

2.3. Forpligtelser
Det er kun muligt at deltage i beOne-medlemsprogrammet ved samtidig at give samtykke til modtagelse af nyhedsbreve og andre informationer gennem udbyderen. Der opstår ikke andre forpligtelser i forbindelse med deltagelse i beOne-medlemsprogrammet. Der udstedes ikke noget fysisk beOne-medlemskort.

 

2.4. Samtykke til modtagelse af nyhedsbreve og andre informationer
Med tilmeldingen til beOne-medlemsprogrammet giver medlemmet (brugeren) som kontraktmæssig modydelse for medlemsfordelene samtykke til modtagelse af markedsføring (meddelelser i elektronisk form om medlemsprogrammet, dvs. almene informationer, oversigt over bookinger, personaliserede informationer og "tilbud" osv.).

Som kontraktmæssig modydelse for den gratis deltagelse i beOne-medlemsprogrammet erklærer medlemmet sig indforstået med Motel One GmbHs brug af vedkommendes persondata; for det første den nødvendige databehandling i forbindelse med gennemførelse af beOne-medlemsprogrammet, dvs. indsamling, bearbejdning og anvendelse i forbindelse med bookinger, men herudover giver medlemmet også samtykke til forsendelse af regelmæssige informationer om nyheder, kampagner og tilbud fra Motel One vedrørende emnet hotel og rejser via e-mail, SMS, WhatsApp eller andre elektroniske medier.

Som kontraktmæssig modydelse erklærer medlemmet sig herudover indforstået med, at vedkommendes persondata også kan anvendes til målrettet visning af reklamer på Motel Ones websites samt på SoMe-platforme.

Hvis medlemmet ikke ønsker at modtage disse informationer længere, kan medlemmet vælge at afmelde disse i beOne-nyhedsbrevet.

 

2.5. beOne-profil
beOne-medlemsprogrammet er udelukkende en digital service og tilgås via internetsiden https://www.motel-one.com/da/services/be-one/. Alle informationer om beOne og deltagelsen i medlemsprogrammet kan læses på internetsiden https://www.motel-one.com/da/services/be-one/. Brugen af beOne-profilen muliggør frem for alt:

 

 

 

 

 

 

  • at se og ændre de gemte kontaktoplysninger
  • at tilføje, se og ændre fakturaadressen
  • at tilføje, se og ændre betalingsoplysningerne
  • at tilføje, se og ændre partnerkoden
  • at se bookinger og reservationer
  • at se bookinghistorikken og eventuelle ændringer af aktuelle bookinger.

 

Medlemmet er forpligtet til at holde sine persondata (navn, e-mailadresse, postadresse og andre bookingrelevante oplysninger) aktuelle og at opdatere beOne-profilen med eventuelle ændringer. Med henblik på vedligeholdelse eller videreudvikling kan det blive nødvendigt at afbryde adgangen til beOne i nærmere definerede tidsrum.

 

3. BE ONE-FORDELE

3.1. Oprettelsesfordel
Når en ny kunde har oprettet sig som medlem, modtager medlemmet 1 x værdikupon til en gratis morgenmad, der kan indløses i forbindelse med en fremtidig onlinebooking via beOne-profilen. Værdikuponen skal indløses inden for tre måneder. Ved gentagne til- og frameldinger har medlemmet ikke krav på en ny værdikupon.

 

3.2. Permanente fordele
Ved booking via beOne-profilen (under www.motel-one.com eller via appen) tildeles medlemmerne desuden følgende permanente fordele:

  • 1 x gratis velkomstvand per ophold og værelse
  • Hurtigere og enklere booking gennem lagrede profildata
  • Sleep-In Sunday – gratis sen check-ud på søndage, alt efter tilgængelighed. Check-ud kl. 15:00, kun for ophold med afrejse på en søndag
  • Evt. andre skiftende, tidsmæssigt begrænsede fordele, som kommunikeres gennem beOne-nyhedsbrevet.

4. LØBETID OG OPSIGELSE

4.1. Løbetid
Efter gennemført medlemsoprettelse, og under forudsætning af at medlemskabet ikke opsiges, forløber medlemsskabet hos beOne i henhold til nærværende styk 4 på ubestemt tid.

 

4.2. Opsigelse fra medlemmets side
Medlemmet kan når som helst og med øjeblikkelig virkning afslutte sit beOne-medlemskab ved at åbne sin beOne-profil og her klikke på "Slet profil". Herefter vises spørgsmålet "Vil du virkelig slette din profil?". For at bekræfte sletningen, trykker medlemmet på "Slet profil".

 

4.3. Opsigelse fra serviceudbyderens side
Motel One GmbH er berettiget til at opsige medlemskabet af vægtige grunde uden varsel eller godtgørelse. En vægtig grund foreligger især, hvis medlemmet gør sig skyldig i overtrædelse af disse almene forretningsbetingelser, gældende almene forretningsbetingelser for de deltagende hoteller, enhver angivelse af fejlagtige informationer samt enhver upassende eller strafbar adfærd (særligt ubehagelig, ondskabsfuld eller fornærmende adfærd over for hotelmedarbejdere eller gæster). Motel One GmbH forbeholder sig i disse tilfælde retten til at indlede yderligere tiltag.

 

4.4. Juridiske følger af opsigelsen
Opsigelsen af beOne-medlemskabet medfører en fuldstændig udelukkelse af beOne.

 

5. ANSVAR

For samtlige skader, som måtte tilstøde medlemmet i forbindelse med medlemskabet af beOne, påtager Motel One Group sig kun ansvaret i tilfælde af forsætlig forsømmelse og grov uagtsomhed. En eventuel skadeserstatning begrænser sig til det beløb, der normalt ville kunne forventes ved denne type skade. Ovenstående ansvarsbegrænsning gælder ikke ved skader på liv, legeme eller helbred, ved erstatningskrav iht. lovgivningen om produktansvar samt i det omfang loven forbyder sådanne ansvarsbegrænsninger.

 

6. ÆNDRING AF DELTAGELSESBETINGELSERNE OG BE ONE FORDELENE

6.1. Ændring af deltagelsesbetingelserne
Motel One GmbH kan når som helst helt eller delvist ændre disse deltagelsesbetingelser. Ved sådanne ændringer tages der hensyn til medlemmernes interesser i passende omfang. Hvis medlemmets rettigheder og pligter påvirkes i betydelig grad, informeres medlemmet forud for ikrafttrædelsen om de forestående ændringer, enten via medlemmets beOne-profil eller via e-mail, hvilket gør det muligt for medlemmet at gøre indsigelse mod ændringerne inden for en rimelig tidsfrist. Herudover har medlemmet iht. styk 4 når som helst mulighed for at opsige sit beOne-medlemskab. Hvis medlemmet uden at gøre indsigelse fortsætter sin deltagelse i beOne-medlemsprogrammet efter ikrafttrædelsen af ændringerne, sidestilles dette med en accept af de nye deltagelsesbetingelser. Hvis medlemmet gør indsigelse mod ændringerne inden for den angivne tidsfrist, kan serviceudbyderen opsige vedkommendes medlemsskab iht. styk 4.3.

 

6.2. Ændringer af beOne-fordelene
Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at beOne-fordelene angivet i styk 3 når som helst kan blive ændret eller annulleret, enten helt eller delvist, dette i henhold til styk 6.1.

 

7. DATABESKYTTELSE

Med oprettelsen af en profil hos beOne, udtrykker medlemmet sit samtykke til brugen af vedkommendes persondata iht.
databeskyttelsesbestemmelserne.

 

8. ACCEPT AF DELTAGELSESBETINGELSERNE, HOTELLERNES ALMENE FORRETNINGSBETINGELSER OG GÆLDENDE LOV

Med tilmeldingen til medlemsprogrammet beOne accepterer medlemmet uden forbehold de foreliggende deltagelsesbetingelser samt de deltagende hotellers almene forretningsbetingelser for alle fremtidige bookinger foretaget som medlem. Ovenstående deltagelsesbetingelser erstatter alle tidligere aftaler og er underlagt tysk lov, uden at dette berører eventuelle beskyttelsesbestemmelser, der måtte gælde i forbrugerens bopælsland. Opfyldelsesstedet er München.

 

9. YDERLIGERE INFORMATIONER

Alle Informationer og detaljer om beOne finder du på www.motel-one.com/services/beone.


Læs videre