BE SMART. beOne.

BETINGELSER FOR DELTAGELSE I beOne-MEDLEMSPROGRAMMET

Medlemsprogrammet beOne ("beOne") fra Motel One Group (Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München inkl. tilknyttede virksomheder i henhold til § 15 AktG/den tyske aktieselskabslov) belønner registrerede gæster ("medlemmer") for deres medlemsskab. Ved online-bookinger via deres beOne-profil modtager medlemmerne nedenstående fordele. Grundlaget for medlemskabet er nedenstående betingelser for deltagelse.

 

1. DELTAGENDE HOTELLER

Programmet omfatter alle hoteller, der på tidspunktet for rejsen opererer under handelsnavnet "Motel One" eller "The Cloud One Hotels" og drives af et selskab under Motel One Group.

 

2. DELTAGELSE I PROGRAMMET

2.1. Betingelser for deltagelse

Fordelsprogrammet beOne er åbent for alle personer, der er myndige og solvente i henhold til lovgivningen i deres bopælsland. Er disse betingelser ikke opfyldt, er beOne-medlemsskabet ugyldigt fra starten.

 

2.2. Tilmelding til beOne

Indmeldelsen i beOne kan ske som følger:

 

 

Under registreringen skal alle påkrævede felter udfyldes sandfærdigt og fuldstændigt. For at deltage i beOne-fordelsprogrammet skal der angives en gyldig e-mailadresse. Det er ikke muligt for to medlemmer at dele den samme e-mailadresse. Medlemmet må ikke videregive sin personlige adgangskode til tredjepart og er ansvarlig for anvendelsen og hemmeligholdelsen af sine adgangsoplysninger. Når registreringen er gennemført, får medlemmet straks adgang til sin beOne-profil (inklusive adgang til de forskellige funktioner i medlemsområdet på internetsiderne www.motel-one.com og www.the-cloud-one.com, mulighed for at gennemføre bookinger som indlogget medlem osv.).

Ved ændringer skal medlemmet selv opdatere sin e-mailadresse, postadresse, sit navn eller andre relevante kontaktoplysninger direkte i sin beOne-profil på internetsiderne, der tilhører www.motel-one.com og www.the-cloud-one.com.

 

2.3. Omkostninger

Det er kun muligt at deltage i beOne-medlemsprogrammet ved samtidigt at give samtykke til modtagelse af nyhedsbreve og anden information gennem udbyderen. Der opstår ikke andre forpligtelser i forbindelse med deltagelse i beOne-medlemsprogrammet. Der udstedes ikke noget fysisk beOne-medlemskort.

2.4. Samtykke til modtagelse af nyhedsbreve og anden information

Med tilmeldingen til beOne-medlemsprogrammet giver medlemmet (brugeren) som kontraktmæssig modydelse for medlemsfordelene samtykke til modtagelse af markedsføring (meddelelser i elektronisk form om medlemsprogrammet, dvs. generel information, oversigt over bookinger, personaliseret information og "tilbud" osv.).

 

Som kontraktmæssig modydelse for den deltagelse i beOne-medlemsprogrammet erklærer medlemmet sig indforstået med Motel One GmbHs brug af vedkommendes personoplysninger; for det første den nødvendige databehandling i forbindelse med gennemførelse af beOne-medlemsprogrammet, dvs. indsamling, bearbejdning og anvendelse i forbindelse med bookinger, men herudover giver medlemmet også samtykke til at få tilsendt regelmæssig information om nyheder, kampagner og tilbud fra Motel One og The Cloud One Hotels vedrørende emnet hotel og rejser via e-mail, SMS, WhatsApp eller andre elektroniske medier.

 

Som kontraktmæssig modydelse erklærer medlemmet sig herudover indforstået med, at vedkommendes personoplysninger også kan anvendes til målrettet visning af reklamer på websteder, der tilhører Motel One og The Cloud One Hotels samt på SoMe-platforme.

 

Hvis medlemmet ikke længere ønsker at modtage disse oplysninger, kan medlemmet vælge at afmelde disse i beOne-nyhedsbrevet.

 

2.5. beOne-profil

beOne er en ren digital service og kan tilgås via internetsiderne www.motel-one.com/da/serviceydelser/be-one-medlemsskab/ og www.the-cloud-one.com/en/services/beone-membership-program/. Al Information om beOne og deltagelse i medlemsprogrammet kan du finde på internetsiden www.motel-one.com/da/serviceydelser/be-one-medlemsskab/ og www.the-cloud-one.com/en/services/beone-membership-program/. Brugen af beOne-profilen gør det frem for alt muligt:

 

  • • at se og ændre de gemte kontaktoplysninger;
  • • at tilføje, se og ændre fakturaadressen;
  • • at tilføje, se og ændre betalingsoplysningerne;
  • • at tilføje, se og ændre partnerkoden;
  • • at se bookinger og reservationer;
  • • og at se bookinghistorikken og eventuelle ændringer af aktuelle bookinger.

 

Medlemmet er forpligtet til at holde sine personoplysninger (navn, e-mailadresse, postadresse og andre bookingrelevante oplysninger) aktuelle og at opdatere beOne-profilen med eventuelle ændringer. Med henblik på vedligeholdelse eller videreudvikling kan det blive nødvendigt at afbryde adgangen til beOne i nærmere definerede tidsrum.

 

3. BE ONE-FORDELE

3.1. Fordel ved registrering

Når en ny kunde har oprettet sig som medlem, modtager medlemmet 1 x værdikupon til en gratis morgenmad, der kan indløses i forbindelse med en fremtidig onlinebooking via beOne-profilen. Værdikuponen skal indløses inden for tre måneder. Ved gentagne til- og afmeldinger har medlemmet ikke krav på en ny værdikupon.

 

3.2. Permanente fordele

Ved booking via beOne-profilen (under www.motel-one.com og www.the-cloud-one.com eller via appen) tildeles medlemmet desuden følgende permanente fordele:

 

  • 1 x gratis velkomstvand per ophold og værelse;
  • Hurtigere og enklere booking gennem lagrede profildata;
  • Sleep-In Sunday – gratis sen check-ud på søndage, alt efter tilgængelighed. Check-ud kl. 15.00, kun for ophold med afrejse på en søndag.
  • Hertil evt. andre skiftende, tidsmæssigt begrænsede fordele, som kommunikeres gennem beOne-nyhedsbrevet.

 

 

4. LØBETID OG OPSIGELSE

4.1. Løbetid

Efter gennemført medlemsoprettelse, og under forudsætning af at medlemskabet ikke opsiges, forløber medlemsskabet hos beOne i henhold til nærværende stk. 4 på ubestemt tid.

 

4.2. Opsigelse fra medlemmets side

Medlemmet kan afslutte beOne-medlemsskabet med fremadrettet virkning ved at logge ind på sin beOne-profil og her klikke på "Slet profil". På spørgsmålet: "Vil du virkelig slette din profil?" bekræftes sletningen nu ved at klikke på "Slet profil".

 

4.3. Opsigelse fra serviceudbyderens side

Motel One GmbH er berettiget til at opsige medlemskabet af vægtige grunde uden varsel eller godtgørelse. En vægtig grund foreligger især, hvis medlemmet gør sig skyldig i overtrædelse af disse almene forretningsbetingelser, gældende almene forretningsbetingelser for de deltagende hoteller, enhver angivelse af fejlagtige informationer samt enhver upassende eller strafbar adfærd (særligt ubehagelig, ondskabsfuld eller fornærmende adfærd over for hotelmedarbejdere eller gæster). Motel One GmbH forbeholder sig i disse tilfælde retten til at indlede yderligere tiltag.

 

4.4. Juridiske følger af opsigelsen

Opsigelsen af beOne-medlemskabet medfører en fuldstændig udelukkelse af beOne.

 

5. ANSVAR

For enhver skade, som måtte tilstøde medlemmet i forbindelse med medlemskabet af beOne, påtager Motel One Group sig kun ansvaret i tilfælde af forsætlig forsømmelse og grov uagtsomhed. En eventuel skadeserstatning begrænser sig til det beløb, der normalt ville kunne forventes ved denne type skade. Ovenstående ansvarsbegrænsning gælder ikke ved skader på liv, legeme eller helbred, ved erstatningskrav iht. lovgivningen om produktansvar, samt i det omfang loven forbyder sådanne ansvarsbegrænsninger.

 

6. ÆNDRING AF BETINGELSERNE FOR DELTAGELSE OG BE ONE-FORDELENE

6.1. Ændring af betingelserne for deltagelse

Motel One GmbH kan når som helst helt eller delvist ændre disse betingelser for deltagelse. Ved sådanne ændringer tages der hensyn til medlemmernes interesser i passende omfang. Hvis medlemmets rettigheder og pligter påvirkes i betydelig grad, informeres medlemmet forud for de forestående ændringers ikrafttræden, enten via medlemmets beOne-profil eller via e-mail, hvilket gør det muligt for medlemmet at gøre indsigelse mod ændringerne inden for en rimelig tidsfrist. Herudover har medlemmet iht. stk. 4 når som helst mulighed for at opsige sit beOne-medlemskab. Hvis medlemmet uden at gøre indsigelse fortsætter sin deltagelse i beOne-medlemsprogrammet efter ændringernes ikrafttræden, sidestilles dette med en accept af de nye betingelser for deltagelse. Hvis medlemmet gør indsigelse mod ændringerne inden for den angivne tidsfrist, kan serviceudbyderen opsige vedkommendes medlemsskab iht. stk. 4.3.

 

6.2. Ændringer af beOne-fordelene

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at beOne-fordelene angivet i stk. 3 når som helst kan blive ændret eller annulleret, enten helt eller delvist, dette i henhold til stk. 6.1.

 

7. DATABESKYTTELSE

Med oprettelsen af en profil hos beOne giver medlemmet sit samtykke til brugen af vedkommendes personoplysninger iht. databeskyttelsesbestemmelserne (www.motel-one.com/da/databeskyttelse/ og www.the-cloud-one.com/en/data-privacy/).

 

8. ACCEPT AF BETINGELSERNE FOR DELTAGELSE, DE ALMENE FORRETNINGSBETINGELSER OG GÆLDENDE LOV

Med registreringen hos beOne accepterer medlemmet uden forbehold betingelserne for deltagelse og de almene forretningsbetingelser (www.motel-one.com/da/almene-forretningsbetingelser/ og www.the-cloud-one.com/en/terms-conditions/) gældende for de deltagende hoteller og for alle fremtidige bookinger som medlem. Ovenstående betingelser for deltagelse erstatter alle tidligere aftaler og er underlagt tysk lov, uden at dette berører eventuelle beskyttelsesbestemmelser, der måtte gælde i forbrugerens bopælsland. Opfyldelsesstedet er München.

 

9. YDERLIGERE INFORMATION

Al information og alle detaljer vedrørende beOne finder du på www.motel-one.com/da/serviceydelser/be-one-medlemsskab/ og www.the-cloud-one.com/en/services/beone-membership-program/