Globus i One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Cookieinformationer

Denne information om cookies supplerer databeskyttelseserklæringen fra Motel One. Vi anvender såkaldte "cookies", det vil sige tekstfiler eller såkaldte "web-beacons", der igen kan beskrives som grafikfiler, der lagres på brugerens anvendte enhed. Her er der tale om teknologier, der bruges til at registrere bestemte brugerspecifikke indstillinger og tekniske oplysninger, der gør det muligt at identificere brugeren. Disse oplysninger viser, hvornår og hvordan brugerne anvender vores websites www.motel-one.com og www.the-cloud-one.com (herefter "websites"), hvilket muliggør løbende optimeringer af selvsamme. Herudover bruger vi sporings- og analyseredskaber med henblik på at sikre en kontinuerlig optimering og behovsorienteret udformning af vores websites.

 

Ved hjælp af forskellige sporingsfunktioner er det desuden muligt for os at foretage en statistisk registrering af de besøgendes brug af vores websites. Denne indsigt bruger vi til at videreudvikle vores websites til glæde for brugerne. Vi anvender forskellige slags cookies og sporings-/analyseredskaber. I den forbindelse kan disse cookies blive anbragt af Motel One selv eller gennem tredjepartsudbydere.

 

I forbindelse med cookies fra tredjepartsudbydere (f.eks. Google Maps) gør disse udbydere eventuelt også selv brug af cookies og analyseredskaber på Motel One websites. Motel One har ingen indflydelse på disse cookies/analyseredskaber, der er placeret af tredjepart. Gennem dit samtykke accepterer du tredjepartsudbydernes eventuelle brug af cookies og den dertilhørende databehandling. I den forbindelse kan der forekomme overførsel af data uden for EU/EØS, f.eks. til USA. I disse lande kan det ikke garanteres, at databeskyttelsesniveauet ligger på samme niveau som for GDPR. Hvis du ikke er indforstået med dette, kan du til enhver tid trække et samtykke tilbage til cookies, der ikke er teknisk nødvendige, ved at fjerne fluebenet i konfigurationen. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

A.    Chatbot og livechat

På vores website stiller vi en chatfunktion til rådighed, som du kan bruge til at kontakte os vedrørende din hotelbooking hos os. Kontakten foregår gennem en live chatfunktion. Når du bruger chatten, bruger du samtidig automatisk tjenesterne fra DialogShift GmbH, Rheinsberger Straße 76/77, 10115 Berlin, Tyskland. De personoplysninger, som du har indtastet i chatvinduet, overføres til og gemmes af DialogShift GmbH.

 

I.    Hvordan og med hvilket formål vi behandler dine data

Vi bruger disse personoplysninger til at kunne betjene vores kunder og interessenter på effektiv og umiddelbar vis.

Under brug af chatten indsamles følgende personoplysninger, dvs.i tillæg til de oplysninger du selv indtaster under chatsamtalen:

 

•    IP-adresse

•    Personoplysninger fra chatsamtalen som navn, kontaktdata og yderligere oplysninger.

 

Hvis du indtaster personoplysninger i chatvinduet (f.eks. navn, adresse, e-mail, bookingnummer), behandles dine personoplysninger ved hjælp af kunstig intelligens.

Herudover anvender DialogShift analytiske cookies til statistiske formål. I den forbindelse behandles din IP-adresse.

 

 

II.    Særlige risici i forbindelse med anvendelse af kunstig intelligens

Under anvendelsen af chatværktøjet behandles de indtastede data i begrænset omfang af kunstig intelligens (AI). Værktøjet forsøger selv at finde svar på dine spørgsmål, inden du evt. videresendes til en medarbejder. I den forbindelse fodres systemet med input i form af oplysninger, der efterfølgende bearbejdes ved hjælp af algoritmer for herefter at blive præsenteret som output.

 

Det dataretlige gennemsigtighedsprincip i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a) i GDPR, der stiller krav om en gennemsigtig behandling af personoplysninger, opfyldes ofte ikke ved AI-systemernes "Machine Learning"-baserede arbejdsmåde. AI-understøttede systemer modificerer og optimerer nemlig løbende deres vægtningsprincipper og bruger samtidig de indtastede data til videreudvikling. Grundet den uigennemsigtige databehandling kan det ikke fuldstændig udelukkes, at personoplysninger overføres til tredjelande, f.eks. USA.

 

DialogShift GmbH forpligter sig til udelukkende at stille dine data til rådighed for chatfunktionen. For at kunne stille funktioner med kunstig intelligens til rådighed gør DialogShift GmbH brug af serviceudbydere, der anvender servere i EU. En dataoverførsel til tredjelande påtænkes ikke. Under anvendelse af AI er det dog ikke muligt helt at fjerne risikoen for uigennemsigtig databehandling og dataoverførsel til tredjelande.

 

Hvis du ikke kan acceptere de netop beskrevne risici, bør du afstå fra at anvende chatfunktionen. 

 

III.    Retsgrundlag

Retsgrundlaget for databehandlingen i forbindelse med brug af chatfunktionen udgøres af dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR. Vi bruger de personoplysninger, du har givet os, til at kunne betjene vores kunder og interessenter på effektiv og umiddelbar vis. Du giver os dit samtykke, når du sætter kryds i afkrydsningsfeltet i chatvinduet. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved af fjerne denne afkrydsning. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

Hvis DialogShift indsamler personoplysninger gennem analytiske cookies med henblik på statistiske formål, udgøres retsgrundlaget i henhold til art. 6, stk. 1, S. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du har tildelt os ved at sætte kryds i cookie-banneret. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved af fjerne denne afkrydsning. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

Du kan desuden forhindre lagringen af cookies ved at indstille din browsersoftware derefter. I så fald begrænses din adgang til livechatfunktionen samt andre af websitets funktioner. DialogShift videregiver ikke disse personoplysninger til tredjepart. DialogShift anvender udelukkende dataene til beskyttelse og intern statistik. 

 

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen, samt DialogShifts øvrige bearbejdning og brug af dataene og de dermed forbundne rettigheder og indstillingsmuligheder med henblik på beskyttelsen af privatsfæren, kan ses i databeskyttelseserklæringen for DialogShift GmbH:

https://www.dialogshift.com/de/dsvgo

 

IV.    Varighed af datalagringen

Personoplysningerne lagres, indtil formålet med databehandlingen er nået. Dette vil under normale omstændigheder sige, indtil chatten er afsluttet. Dine personoplysninger slettes dog senest efter 90 dage. Herudover sletter vi dine personoplysninger, så snart du trækker dit samtykke tilbage eller gør indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne. Herudover kan en lovpligtig opbevaringsperiode forhindre en sletning af dataene.

 

V.    Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere behandler data, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. DialogShift handler efter opgave fra Motel One for at sikre en indhentning og dokumentation af samtykker, der er i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne.  DialogShift fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

VI.    Databehandlingssted og overførsel til tredjeland

En overførsel af dine personoplysninger til tredjelande uden for EU og EØS er ikke påtænkt. Vi overfører heller ikke dine personoplysninger til internationale organisationer. Med henblik på at kunne stille funktioner med kunstig intelligens til rådighed gør DialogShift GmbH brug af serviceudbydere, der anvender servere i EU. Grundet databehandling ved hjælp af kunstig intelligens kan det ikke fuldstændig udelukkes, at personoplysninger overføres til tredjelande, f.eks. USA.

 

VII.    Automatiseret databehandling

Der finder ikke nogen automatiseret databehandling sted iht. til definitionen i art. 13, 22 i GDPR. Automatisk databehandling udføres inden for det beskrevne omfang gennem anvendelse af AI.

 

B. Essentielle cookies

Disse teknologier er nødvendige for at aktivere kernefunktionalitet på disse websites. Uden essentielle cookies kan websitets basale funktioner ikke garanteres. Brugeren kan ikke deaktivere de essentielle cookies.

 

I. Usercentrics Consent Management Platform

Usercentrics er hhv. en samtykkeforvaltningstjeneste og en såkaldt consent management platform, der bruges til at indsamle, forvalte og dokumentere brugerens samtykke til databehandling i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af:

Usercentrics GmbH

Rosental 4, 80331 München, Tyskland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Overholdelse af de juridiske forpligtelser
 • • Samtykkelagring

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies
 • • Lokal lagring

 

5) Dataattributter

 • • Samtykke "Ja" eller "Nej"
 • • Protokolfildata (IP-anonymiserede)

 

6) Indsamlede data

 • • Dato og klokkeslæt for besøget
 • • Enhedsoplysninger
 • • Browseroplysninger
 • • Anonymiseret IP-adresse
 • • Opt-in- og opt-out-data

 

7) Juridisk grundlag

Det juridiske grundlag for behandlingen af persondata udgøres iht. art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR af Motel Ones berettigede interesse i opretholdelse af websitet samt juridisk sikker og dokumenterbar indhentning af samtykker fra brugerne iht. § 25 TTDSG.

 

8) Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere anbringer cookies, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. Usercentrics handler efter opgave fra Motel One for at sikre en indhentning og dokumentation af samtykker, der er i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne.  Usercentrics fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

9) Databehandlingssted

Den Europæiske Union

 

10) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt.

 

De informationer, som Usercentrics gemmer, slettes efter senest syv dage.

Du finder yderligere information om Usercentrics på: https://usercentrics.com/privacy-policy/

 

II. reCAPTCHA

reCAPTCHA bruges til at kontrollere, hvorvidt de angivne data på en webside er indtastet af et menneske eller af et automatiseret program (f.eks. en robot). Denne tjeneste er nødvendig for at kunne sikre en korrekt brug af websitet.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af:

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Sikre, at websitet ikke anvendes af en robot, men derimod af et menneske.
 • • Reglementeret drift af websitet
 • • Afværgelse af spam og DDoS-angreb

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies

 

5) Dataattributter

 • • Brugerindtastning

 

6) Indsamlede data

Denne liste indeholder alle (person)oplysninger, som indsamles af eller gennem brugen af denne tjeneste.

 • • IP-adresse
 • • Kliksti
 • • Tid anvendt på websitet
 • • Besøgsadfærd på websitet
 • • Browser-sprog
 • • Brugerindtastning
 • • Javascript-objekter
 • Browser-plugins

 

7) Juridisk grundlag

Det juridiske grundlag for behandlingen af persondata udgøres iht. art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR af Motel Ones berettigede interesse i opretholdelse af websitet.

 

8) Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere anbringer cookies, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. Alphabet Inc. handler efter opgave fra Motel One for at sikre reglementeret drift af websitet.  Alphabet Inc. fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

9) Databehandlingssted

Den Europæiske Union, USA. Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS).

 Overførslen af data til tredjelande baserer sig i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) jf. art. 49, stk. 1, litra a) i GDPR på dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

10) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt.

De informationer, der gemmes af Alphabet Inc., administreres blandt andet på din Google-konto. Der kan du også selv få reCAPTCHA-data slettet.

Du finder yderligere oplysninger på: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik her for at læse databeskyttelsesbestemmelser for databehandleren. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Cookie-retningslinjer-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

 

C. Tekniske cookies

De tekniske cookies understøtter navigationen på vores websites samt brugen af essentielle funktioner. Gennem brugen af tekniske cookies sikres det f.eks., at brugeren efter login på websitet forbliver logget ind under hele varigheden af besøget på websitet. Herudover muliggør anvendelsen af tekniske cookies, at brugerrelaterede konfigurationer og indstillinger bibeholdes (f.eks. sprogindstillinger).

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af:

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

3) Databehandlingsformål

Opretholdelse af de grundlæggende funktioner på vores websites

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies
 • • Pixel

 

5) Indsamlede data

 • • Varekurv-ID
 • • Sessions-ID
 • • Sprogpræference
 • • Information om konto-autentificering
 • • Oplysninger om login-status

 

6) Juridisk grundlag

Det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger udgøres iht. art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR af Motel Ones berettigede interesse i opretholdelse af sine websites.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Motel One gør ved behandlingen af personoplysningerne med tekniske cookies brug af følgende serviceudbydere:

 • • Computop Wirtschaftsinformatik GmbH
 • • Emarsys eMarketing Systems GmbH.

De fungerer her som databehandlere iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbydere i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

8) Databehandlingssted

Tyskland, Den Europæiske Union

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt.

 

Du finder yderligere oplysninger på hhv.: https://www.motel-one.com/de/datenschutz/ og http://www.the-cloud-one.com/de/datenschutz/www.the-cloud-one.com/de/datenschutz

 

D. Funktionelle cookies

Disse cookies er nødvendige for at aktivere den udvidede funktionalitet på disse websites. Uden aktivering af disse cookies vil bestemte funktioner på vores websites ikke kunne anvendes.

 

I. One Click Book

Denne cookie gør det muligt at gennemføre bookingen med kun et enkelt klik, hvis denne funktion er aktiveret i brugerprofilen.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af:

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Forbedring af brugervenligheden

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies

 

5) Indsamlede data

 • • Information om, hvorvidt denne funktion er aktiveret af brugeren

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjepart.

 

8) Databehandlingssted

Tyskland

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

 

Du finder yderligere oplysninger på: https://www.motel-one.com/de/datenschutz/ og www.the-cloud-one.com/de/datenschutz/

 

II. Søgningsforløb (Search Request)

Denne cookie letter søgeprocessen, idet den forhåndsudfylder den aktuelle søgning med oplysningerne fra den seneste søgning

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af:

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Forbedring af brugervenligheden

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies

 

5) Indsamlede data

 • • Ankomst- og afrejsedag
 • • Destination
 • • Antal gæster

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjepart.

 

8) Databehandlingssted

Tyskland

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

 

Du finder yderligere oplysninger på hhv.: https://www.motel-one.com/de/datenschutz/ og www.the-cloud-one.com/de/datenschutz/

 

E. Analyse- og sporingscookies

Vi anvender sporings- og analyseredskaber med henblik på at sikre en kontinuerlig optimering og behovsorienteret udformning af vores websites. Ved hjælp af forskellige sporingsfunktioner er det desuden muligt for os at foretage en statistisk registrering af de besøgendes brug af vores websites. Denne indsigt bruger vi til at videreudvikle vores websites til glæde for brugerne.

 

I. Google Analytics, Google Big Query

Google Analytics er en webanalysetjeneste. Google Analytics gør det bl.a. muligt for den website-ansvarlige at anvende yderligere tjenester fra Google, herunder f.eks. Google Firebase og Google Tag Manager. Google Analytics gør det muligt at analysere brugerens adfærd samt oprette kundesegmenter og profiler.

 

Google BigQuery er en databasetjeneste. Google BigQuery muliggør ansvarlig lagring og forvaltning af data, som er indsamlet gennem anvendelse af Google Cloud-infrastrukturen. Rådata (GA4-sporingsdata) eksporteres som tabeller, der indeholder de af Google Analytics og Google Firebase tildelte bruger-ID'er.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookies placeret af

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

Google Cloud EMEA Limited

70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 R296, Irland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Markedsføring
 • • Reklame
 • • Webanalyse
 • • Analyse af brugen af websitet med henblik på optimering og behovstilpasset udformning af websitet
 • • Rapporter om website-aktiviteter
 • • Cross device-sporing med henblik på optimering og behovstilpasset udformning af websitet
 • • Datalagring

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies
 • • Pixel-tags
 • • Cross-device-sporing ved hjælp af såkaldt deterministic linking (muliggør analyse af den samme persons brug af webtjenester med forskellige elektroniske enheder, når denne person er logget ind)

 

5) Dataattributter

 • • IP-adresse (anonymiseret)
 • • Bruger- og login-ID (pseudonymiseret)
 • • Browseroplysninger (browsertype, referrer-/exit-sider, de viste filer på vores website, styresystem, dato-/tidsstempel og/eller clickstream-data)
 • • Anvendelsesdata (visninger, klik, besøgsvarighed, besøgshyppighed, brug)

 

6) Indsamlede data

 • • IP-adresse
 • • Bruger- og login-ID
 • • Dato og klokkeslæt for besøget
 • • Brugsdata
 • • Kliksti
 • • App-opdateringer
 • • Browseroplysninger
 • • Enhedsoplysninger
 • • JavaScript-understøttelse
 • • Besøgte sider
 • • Referrer-URL
 • • Downloads
 • • Flash-version
 • • Placeringsoplysninger
 • • Købsaktiviteter
 • • Widget-interaktioner

 

7) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

8) Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere anbringer cookies, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. Google handler efter opgave fra Motel One for at forfølge f.eks. marketing- og reklameformål.  Google fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

9) Databehandlingssted

Den Europæiske Union, USA. Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS).

 Overførslen af data til tredjelande baserer sig i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) jf. art. 49, stk. 1, litra a) i GDPR på dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

10) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

Dataene, der indsamles her, slettes efter 36 måneder. Opbevaringsstedet er Frankfurt am Main, Tyskland.

Flere oplysninger samt Googles databeskyttelsesindstilling finder du her:

Tools.google.com/dlpage/gaoptout

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik her for at læse databeskyttelsesbestemmelser for databehandleren. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Cookie-retningslinjer-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

II. Google TagManager

Dette er et tag-management-system til forvaltning af JavaScript- og HTML-tags, der anvendes til implementering af sporings- og analyseredskaber (f.eks. Google Analytics). Ved hjælp af sporings- og analyseredskaber er det muligt for den website-ansvarlige at analysere brugernes adfærd samt oprette kundesegmenter og -profiler. Der lagres ingen data i selve Google Tag Manager. Google Tag Manager bruges kun til overførsel af data til andre databehandlingssystemer, f.eks. Google Analytics. I den forbindelse behandles din IP-adresse.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af:

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Administration af website-tags

 

4) Indsamlede data

Tag Manager behandler din IP-adresse. Ellers kan Google Tag Manager kun udløse andre tags, der muligvis indsamler og behandler personoplysninger.

 

5) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

6) Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere anbringer cookies, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. Google handler efter opgave fra Motel One for at forfølge f.eks. marketing- og reklameformål.  Google fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

7) Databehandlingssted

Den Europæiske Union, USA. Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS).  Overførslen af data til tredjelande baserer sig i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) jf. art. 49, stk. 1, litra a) i GDPR på dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

8) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

 

Du finder yderligere oplysninger under:

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=enhttps://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=de  

Du finder flere oplysninger samt Googles databeskyttelsesindstilling her: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik her for at læse databeskyttelsesbestemmelser for databehandleren. https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

Cookie-retningslinjer-URL https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

 

III. Google Firebase

Google Firebase er en udviklingsplatform for mobil- og webbaserede apps. Google Firebase bruges til at udvikle apps samt generere og indsamle analytiske data. Google Firebase bruger i den forbindelse ressourcer og teknologier fra Google som f.eks. Google Analytics. Ved hjælp af Google Analytics til Firebase er det muligt at analysere brugerens adfærd samt oprette kundesegmenter- og profiler.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af:

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Udvikling og optimering af apps
 • • Markedsføring

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies
 • • Pixel-tags

 

5) Dataattributter

 • • Bruger- og login-ID (pseudonymiseret)

 

6) Indsamlede data

 • • Device-ID og timestamp

 

7) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

8) Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere anbringer cookies, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. Google handler efter opgave fra Motel One for at forfølge f.eks. marketing- og reklameformål.  Google fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

9) Databehandlingssted

EU, USA. Overførslen af data til tredjelande baserer sig i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) jf. art. 49, stk. 1, litra a) i GDPR på dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

10) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

Dataene, der indsamles her, slettes efter 180 dage.

Du finder yderligere oplysninger under:

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=enhttps://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=de  

Flere oplysninger samt Googles databeskyttelsesindstilling finder du her: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik her for at læse databeskyttelsesbestemmelser for databehandleren. https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

Cookie-retningslinjer-URL https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

 

IV. Google Maps

Dette er en korttjeneste på nettet.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Visning af kort

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies

 

5) Dataattributter

 • • Cookies
 • • Brugsdata

 

6) Indsamlede data

 • • IP-adresse
 • • Placeringsoplysninger

 

7) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

8) Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere anbringer cookies, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. Google handler efter opgave fra Motel One for at forfølge f.eks. marketing- og reklameformål. Google fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

9) Databehandlingssted

 EU, USA. Overførslen af data til tredjelande baserer sig i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) jf. art. 49, stk. 1, litra a) i GDPR på dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf. 

 

10) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

 

Flere oplysninger samt Googles databeskyttelsesindstilling finder du her: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik her for at læse databeskyttelsesbestemmelserne for databehandleren. http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Cookie-retningslinjer-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

V. Facebook Pixel

 

Facebook pixel gør det muligt at spore de besøgendes adfærd på siden, efter at de har klikket på en Facebook-annonce og herved er blevet sendt videre til udbyderens websted. Dermed kan effektiviteten af de kørte Facebook-annoncer analyseres med henblik på statistik og markedsundersøgelser, hvilket igen gør det muligt at optimere fremtidige markedsføringstiltag.

 

Desuden oprettes der et tilfældigt bruger-ID, ligesom tidspunktet for det første besøg registreres. Ud fra dette ID kan Facebook genkende tilbagevendende brugere på dette website og samkøre de aktuelle data med data fra tidligere besøg.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Meta")

 

2) Cookie placeret af

Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

 

3) Databehandlingsformål

• Markedsføring

• Reklame

• Webanalyse

• Analyse af brugen af websitet med henblik på optimering og behovstilpasset udformning af onlinetilbuddet

 

4) Anvendte teknologier

• Cookies

 

5) Indsamlede data, bl.a.

• IP-adresse

• Bruger-ID

• Browseroplysninger

• Brugsdata

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Når en serviceudbyder anbringer en cookie, videregives personoplysningerne til den pågældende serviceudbyder. Hvad angår behandlingen af dine data, har Meta og Motel One indgået aftale om deling af dette ansvar i henhold til art. 26 i GDPR.

Du kan læse mere om behandlingen af persondata inden for rammerne af denne aftale om delt ansvar på https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools_jointprocessing.

 

8) Databehandlingssted

EU. Det kan ikke afvises, at Meta overfører dataene til USA med henblik på lagring og viderebehandling.

Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS). Overførslen af data til tredjelande baserer sig i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) jf. art. 49, stk. 1, litra a) i GDPR på dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

Hvis dataene overføres til USA, sker der under hensyntagen til EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelse: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

Dataene, der indsamles her, slettes efter 90 dage.

Du finder flere oplysninger på: www.facebook.com/privacy/policy.

 

F. Markedsføringscookies

Disse teknologier anvendes af annoncører med henblik på at kunne vise personaliserede reklamer, der er målrettet dine interesser.

 

I. OWAPro

Webanalyse- og onlinemarketing-controlling-systemet "OWAPro" fra virksomheden Hurra Communications GmbH ("hurra.com") anvendes til webanalyse og optimering af online-markedsføringstiltag. Formålet med webanalysen er primært analyse af besøgsstrømmene på websitet samt optimering af online markedsføringskampagner

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af

Hurra Communications GmbH, Wollgrasweg 27, 70599 Stuttgart, Tyskland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Performance
 • • Reklame

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies
 • • Pixel

 

5) Indsamlede data

 • • Anonymiseret IP-adresse
 • • Besøgte sider
 • • Bruger-ID
 • • Sessions-ID (cookie)
 • • Browseroplysninger
 • • Placeringsoplysninger
 • • Referrer-URL
 • • Kliksti
 • Enhedsoplysninger
 • • Dato og klokkeslæt for besøget
 • • Demografiske oplysninger
 • • Betalingsmetode
 • • Sprog
 • • Købsaktiviteter
 • • Afbestillinger
 • • Kundestatus
 • • Transaktionsoplysninger (købsbeløb, betalingsmiddel)
 • • Konverteringer

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere anbringer cookies, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. Hurra Communications handler efter opgave fra Motel One for at forfølge f.eks. marketing- og reklameformål.  Hurra Communications fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

8) Databehandlingssted

Tyskland og Polen

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

De her indsamlede personoplysninger slettes eller anonymiseres efter 18 måneder. Anonymiserede data lagres under hele løbetiden af den indgåede aftale mellem os (Motel One GmbH) og Hurra Communications GmbH samt efter udløb af selvsamme aftale.

Du finder flere oplysninger samt Hurras databeskyttelsesindstilling her: http://ssl.hurra.com/opt-out?cid=600&ln=de

Klik her for at læse databeskyttelsesbestemmelser for databehandleren. https://privacy.hurra.com/

 

II. Google Ads

Dette er en reklametjeneste.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af:

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irland

 

2) Databehandlingsformål

 • • Reklame

 

3) Anvendte teknologier

 • • Cookies
 • • Pixel-tags

 

4) Dataattributter

 • • User agent
 • • Konverteringer
 • • Anvendelsesdata (klik, visninger, referrer, URL-indlæsninger)
 • • Google Ad Cookie
 • • Eventuel indtjening
 • • Berøringspunkter med reklamemedie

 

6) Indsamlede data

 • • IP-adresse
 • • Browseroplysninger
 • • Brugsdata
 • • Dato og klokkeslæt for besøget
 • • Placeringsoplysninger
 • • Cookie-ID

 

7) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

8) Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere anbringer cookies, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. Google handler efter opgave fra Motel One for at forfølge f.eks. marketing- og reklameformål. Google fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

9) Databehandlingssted

EU, USA.

Det kan ikke afvises, at dataene overføres til USA med henblik på lagring og viderebehandling gennem Google Ads. Dermed overføres persondata til et tredjeland (uden for EU/EØS). Overførslen af data til tredjelande baserer sig i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) jf. art. 49, stk. 1, litra A) i GDPR på dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

10. Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

Protokoldataene, som indsamles her, anonymiseres efter 9 måneder, mens cookie-oplysningerne anonymiseres efter 18 måneder.

Du finder flere oplysninger samt Googles databeskyttelsesindstilling her: https://safety.google/privacy/privacy-controls/  

Klik her for at læse databeskyttelsesbestemmelser for databehandleren. https://policies.google.com/privacy?hl=en

policies.google.com/privacy

Cookie-retningslinjer-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

III. Pinterest-cookie

Dette er en online opslagstavle med grafik og fotos, hvor brugerne kan deltage i et socialt netværk med en visuel søgemaskine.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest")

 

2) Cookie placeret af:

 Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest")

 

3) Databehandlingsformål

 • • Reklame
 • • Markedsføring
 • • Retargeting
 • • Analyse

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies

 

5) Indsamlede data

 • • IP-adresse
 • • Browseroplysninger
 • • Website besøgt
 • • Dato og klokkeslæt for besøget
 • Enhedsoplysninger
 • • Brugsdata

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

 Når en serviceudbyder anbringer en cookie, videregives personoplysningerne til den pågældende serviceudbyder, f.eks. med henblik på marketing- og reklameformål. Hvad angår behandlingen af dine data, har Pinterest og Motel One indgået aftale om deling af dette ansvar i henhold til art. 26 GDPR.

Du kan læse mere om behandlingen af persondata inden for rammerne af denne aftale om delt ansvar på business.pinterest.com/de/pinterest-advertising-services-agreement/germany/.

 

 

8) Databehandlingssted

 EU, USA. Det kan ikke afvises, at Pinterest overfører dataene til USA med henblik på lagring og viderebehandling.

Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS). Overførslen af data til tredjelande baserer sig i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) jf. art. 49, stk. 1, litra a) i GDPR på dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

 

Du finder yderligere oplysninger under:

https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policyhttps://policy.pinterest.com/de/privacy-policy  

Cookie-retningslinjer-URL https://policy.pinterest.com/en/cookieshttps://policy.pinterest.com/de/cookies  

 

IV. Pinterest-tag

Dette er en online opslagstavle med grafik og fotos, hvor brugerne kan deltage i et socialt netværk med en visuel søgemaskine.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest")

 

 

2) Cookie placeret af:

 Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland

3) Databehandlingsformål

 • • Reklame
 • • Markedsføring
 • • Retargeting
 • • Analyse
 • • Sporing 

 

4) Anvendte teknologier: Tag/Pixel

Via føromtalte tags oprettes en direkte forbindelse mellem din browser og Pinterest-serveren. Pinterest får derigennem besked om, at du har besøgt vores side med din IP-adresse. Derved kan Pinterest tilknytte besøget på vores sider til din brugerkonto, hvis du har en hos Pinterest. De informationer, som indsamles gennem denne pixel, kan vi anvende til visning af Pinterest Ads. Der indsamles ikke data, som der ikke er blevet givet samtykke til, og der anvendes ikke data til andre formål end de anførte.

 

5) Indsamlede data

 • • IP-adresse
 • • Browser-informationer som user-agent og cookie-ID samt valgfrie unikke mærkninger
 • • Website besøgt
 • • Dato og klokkeslæt for besøget
 • Enhedsoplysninger
 • • Brugsdata

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på et af vores websites eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

 Når en serviceudbyder anbringer en cookie, videregives personoplysningerne til den pågældende serviceudbyder, f.eks. med henblik på marketing- og reklameformål. Hvad angår behandlingen af dine data, har Pinterest og Motel One indgået aftale om deling af dette ansvar i henhold til art. 26 GDPR.

Du kan læse mere om behandlingen af persondata inden for rammerne af denne aftale om delt ansvar på business.pinterest.com/de/pinterest-advertising-services-agreement/germany/.

 

8) Databehandlingssted

 EU og USA. Det kan ikke afvises, at Pinterest overfører dataene til USA med henblik på lagring og viderebehandling.

Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS). Overførslen af data til tredjelande baserer sig i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) jf. art. 49, stk. 1, litra a) i GDPR på dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.  

 

Nedenfor finder du e-mailadressen på den databeskyttelsesansvarlige i den databehandlende virksomhed.

https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form

 Du finder yderligere information på:

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Personlig tilpasning og data | Pinterest help

Cookie-retningslinjer-URL https://policy.pinterest.com/de/cookies

 

V. squarelovin

Denne service integrerer brugergenereret indhold (ved samtykke, f.eks. billeder fra Instagram postet under #MotelOne) i websitet. Via disse billeder (brugergenereret indhold) er det muligt at booke hotelværelser på websitet. squarelovin-cookien sporer bookingadfærden, der er forbundet med de enkelte billeder.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af

squarelovin Anchor Media GmbH, Budapester Straße 45, 20253 Hamborg, Tyskland

 

3) Databehandlingsformål

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies

 

5) Indsamlede data

 • • Browseroplysninger
 • • IP-adresse
 • • Styresystem
 • • Internet-serviceudbyder
 • • Dato- og klokkeslæt for besøget
 • • Kliksti
 • • Søgninger
 • • Referrer-URL

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere anbringer cookies, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. squarelovin er engageret af Motel One til at forfølge f.eks. marketing- og reklameformål. squarelovin fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

8) Databehandlingssted

Tyskland.

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

Du finder yderligere information på:

https://squarelovin.com/privacy/

 

VI. Google Ads Remarketing

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af:

 Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Markedsføring
 • • Reklame

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies

 

5) Indsamlede data, bl.a.

 • • IP-adresse
 • • Øvrige cookie-oplysninger

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på et af vores websites eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere anbringer cookies, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. Google handler efter opgave fra Motel One for at forfølge f.eks. marketing- og reklameformål. Google fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

8) Databehandlingssted

EU, USA

Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS). Overførslen af data til tredjelande baserer sig i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) jf. art. 49, stk. 1, litra a) i GDPR på dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

De data, som indsamles her (se ovenfor), slettes som udgangspunkt efter 9-18 måneder.

 

VII. SurveySparrow

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af:

SurveySparrow Inc., 2345 Yale St. FL 1, Palo Alto, CA 94306, USA

 

3) Databehandlingsformål

 • • Markedsføring
 • • Analyser

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies

 

5) Indsamlede data

 • • Click-through-rates
 • • IP-adresse
 • • Placeringsdata
 • • Enhedstype
 • • Styresystem
 • • Spørgeundersøgelsessvar

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du har givet os via banneret ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere anbringer cookies, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. SurveySparrow handler efter opgave fra Motel One for at forfølge f.eks. marketing- og reklameformål.  SurveySparrow fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

8) Databehandlingssted

 EU, USA.

Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS). Overførslen af data til tredjelande baserer sig i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) jf. art. 49, stk. 1, litra a) i GDPR på dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

 

G. Databeskyttelsesansvarlig udpeget af Motel One

 

Den eksterne databeskyttelsesansvarlige er:

 

Advokat Dr. Karsten Kinast, LL.M.
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Køln
Tlf.: +49 (0)221-222-183-0
E-mail:  dsb-motelone@kinast.eu    
Website: https://www.kinast.eu

 

H. Den registrerede persons rettigheder

Ifølge GDPR har du som registreret person, hvis personoplysninger behandles, følgende rettigheder:

 

Ret til oplysninger: Art. 15 i GDPR
Du kan iht. art. 15 i GDPR forlange indsigt i de personoplysninger, som vi har indsamlet fra dig og behandler.

 

Ret til berigtigelse: Art. 16 i GDPR
I henhold til art. 16 i GDPR kan du kræve øjeblikkelig berigtigelse af urigtige personoplysninger eller fuldstændiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, som lagres hos os.

 

Ret til sletning ("Ret til at blive glemt"): Art. 17 i GDPR
I henhold til art. 17 i GDPR kan du forlange sletning af de personoplysninger, vi lagrer om dig, hvis databehandlingen ikke er nødvendig for udøvelsen af ytrings- og informationsfriheden, for opfyldelsen af en juridisk forpligtelse, for varetagelsen af samfundsinteresser eller i forbindelse med at kunne forsvare, udøve eller gøre retskrav gældende.

 

Ret til begrænsning af behandling: Art. 18 i GDPR
I henhold til art. 18 i GDPR har du ret til at begrænse tilgængeligheden af dine personoplysninger i det tidsrum, hvor dataene tjekkes for korrekthed, eller i tilfælde af uretmæssig databehandling.

 

Ret til dataportabilitet: Art. 20 i GDPR

 

Du har iht. art. 20 i GDPR ret til dine personoplysningers dataportabilitet.

 

Indsigelsesret: 21 GDPR

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, som tager udgangspunkt i vores berettigede interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR, har du i henhold til art. 21 i GDPR ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger under inddragelse af årsager, der er relateret til netop din personlige situation, eller hvis din indsigelse gælder direkte markedsføring. I forbindelse med direkte markedsføring har du en generel indsigelsesret, som vi efterkommer, uden at du behøver at angive en speciel situation.

 

Klage ved en tilsynsmyndighed: Art. 77 i GDPR
I henhold til art. 77 i GDPR har du ret til at indgive klage til en tilsynsførende myndighed. Her vil du normalt kunne henvende dig til den tilsynsførende myndighed i din bopælsregion eller på din arbejdsplads, eller til den ansvarlige for området i vores hovedkvarter.

 

Tilbagetrækning af samtykke iht. art. 7 i GDPR
Du kan når som helst trække dine samtykker tilbage i henhold til art. 7 stk. 3 i GDPR. Vær opmærksom på, at tilbagetrækning af samtykke ikke påvirker lovligheden af den behandling, der udføres på grundlag af samtykket indtil tilbagetrækningen.


Du finder yderligere oplysninger i vores databeskyttelsesbestemmelser, som kan tilgås på databeskyttelse (motel-one.com).