Globus i One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Cookieinformationer

Version 03/2024 

Denne information om cookies supplerer databeskyttelseserklæringen fra Motel One. Vi anvender såkaldte "cookies", det vil sige tekstfiler eller såkaldte "web-beacons", der igen kan beskrives som grafikfiler, der lagres på brugerens anvendte enhed. Her er der tale om teknologier, der bruges til at registrere bestemte brugerspecifikke indstillinger og tekniske oplysninger, der gør det muligt at identificere brugeren. Disse oplysninger viser, hvornår og hvordan brugerne anvender vores websites www.motel-one.com og www.the-cloud-one.com (herefter "websites"), hvilket muliggør løbende optimeringer af selvsamme. Herudover bruger vi sporings- og analyseredskaber med henblik på at sikre en kontinuerlig optimering og behovsorienteret udformning af vores websites.

 

Ved hjælp af forskellige sporingsfunktioner er det desuden muligt for os at foretage en statistisk registrering af de besøgendes brug af vores websites. Denne indsigt bruger vi til at videreudvikle vores websites til glæde for brugerne. Vi anvender forskellige slags cookies og sporings-/analyseredskaber. I den forbindelse kan disse cookies blive anbragt af Motel One selv eller gennem tredjepartsudbydere.

 

I forbindelse med cookies fra tredjepartsudbydere (f.eks. Google Maps) gør disse udbydere eventuelt også selv brug af cookies og analyseredskaber på Motel One websites. Motel One har ingen indflydelse på disse cookies/analyseredskaber, der er placeret af tredjepart. Gennem dit samtykke accepterer du tredjepartsudbydernes eventuelle brug af cookies og den dertilhørende databehandling. I den forbindelse kan der forekomme overførsel af data uden for EU/EØS, f.eks. til USA. I disse lande kan det ikke garanteres, at databeskyttelsesniveauet ligger på samme niveau som for GDPR. Hvis du ikke er indforstået med dette, kan du til enhver tid trække et samtykke tilbage til cookies, der ikke er teknisk nødvendige, ved at fjerne fluebenet i konfigurationen. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

A. Chatbot og livechat

På vores website stiller vi en chatfunktion til rådighed, som du kan bruge til at kontakte os vedrørende din hotelbooking hos os. Kontakten foregår gennem en live chatfunktion. Når du bruger chatten, bruger du samtidig automatisk tjenesterne fra DialogShift GmbH, Rheinsberger Straße 76/77, 10115 Berlin, Tyskland. De personoplysninger, som du har indtastet i chatvinduet, overføres til og gemmes af DialogShift GmbH.

I. Hvordan og med hvilket formål vi behandler dine data

Vi bruger disse personoplysninger til at kunne betjene vores kunder og interessenter på effektiv og umiddelbar vis.

 

Under brug af chatten indsamles følgende personoplysninger, dvs. i tillæg til de oplysninger du selv indtaster under chatsamtalen:

 

 • • IP-adresse
 • • Personoplysninger fra chatsamtalen som navn, kontaktdata og yderligere oplysninger.

 

Hvis du indtaster personoplysninger i chatvinduet (f.eks. navn, adresse, e-mail, bookingnummer), behandles dine personoplysninger ved hjælp af kunstig intelligens.

Herudover anvender DialogShift analytiske cookies til statistiske formål. I den forbindelse behandles din IP-adresse.

 

II. Særlige risici i forbindelse med anvendelse af kunstig intelligens

Under anvendelsen af chatværktøjet behandles de indtastede data i begrænset omfang af kunstig intelligens (AI). Værktøjet forsøger selv at finde svar på dine spørgsmål, inden du evt. videresendes til en medarbejder. I den forbindelse fodres systemet med input i form af oplysninger, der efterfølgende bearbejdes ved hjælp af algoritmer for herefter at blive præsenteret som output.

 

Det dataretlige gennemsigtighedsprincip i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a) i GDPR, der stiller krav om en gennemsigtig behandling af personoplysninger, opfyldes ofte ikke ved AI-systemernes "Machine Learning"-baserede arbejdsmåde. AI-understøttede systemer modificerer og optimerer nemlig løbende deres vægtningsprincipper og bruger samtidig de indtastede data til videreudvikling. Grundet den uigennemsigtige databehandling kan det ikke fuldstændig udelukkes, at personoplysninger overføres til tredjelande, f.eks. USA.

 

DialogShift GmbH forpligter sig til udelukkende at stille dine data til rådighed for chatfunktionen. For at kunne stille funktioner med kunstig intelligens til rådighed gør DialogShift GmbH brug af serviceudbydere, der anvender servere i EU. En dataoverførsel til tredjelande påtænkes ikke. Under anvendelse af AI er det dog ikke muligt helt at fjerne risikoen for uigennemsigtig databehandling og dataoverførsel til tredjelande.

 

Hvis du ikke kan acceptere de netop beskrevne risici, bør du afstå fra at anvende chatfunktionen. 

 

III. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for databehandlingen i forbindelse med brug af chatfunktionen udgøres af dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR. Vi bruger de personoplysninger, som du måtte give os, til at kunne betjene vores kunder og interessenter på effektiv og umiddelbar vis. Du giver os dit samtykke, når du sætter kryds i afkrydsningsfeltet i chatvinduet. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved af fjerne denne afkrydsning. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

Hvis DialogShift indsamler personoplysninger gennem analytiske cookies med henblik på statistiske formål, udgøres retsgrundlaget i henhold til art. 6, stk. 1, S. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du har tildelt os ved at sætte kryds i cookie-banneret. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved af fjerne denne afkrydsning. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

Du kan desuden forhindre lagringen af cookies ved at indstille din browsersoftware derefter. I så fald begrænses din adgang til livechatfunktionen samt andre af websitets funktioner. DialogShift videregiver ikke disse personoplysninger til tredjepart. DialogShift anvender udelukkende dataene til beskyttelse og intern statistik. 

 

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen, samt DialogShifts øvrige bearbejdning og brug af dataene og de dermed forbundne rettigheder og indstillingsmuligheder med henblik på beskyttelsen af privatsfæren, kan ses i databeskyttelseserklæringen for DialogShift GmbH:

https://www.dialogshift.com/de/dsvgo

 

IV. Varighed af datalagringen

Personoplysningerne lagres, indtil formålet med databehandlingen er nået. Dette vil under normale omstændigheder sige, indtil chatten er afsluttet. Dine personoplysninger slettes dog senest efter 90 dage. Herudover sletter vi dine personoplysninger, så snart du trækker dit samtykke tilbage eller gør indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne. Herudover kan en lovpligtig opbevaringsperiode forhindre en sletning af dataene.

 

V. Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere behandler data, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. DialogShift handler efter opgave fra Motel One for at sikre en indhentning og dokumentation af samtykker, der er i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne.  DialogShift fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

VI. Databehandlingssted og overførsel til tredjeland

En overførsel af dine personoplysninger til tredjelande uden for EU og EØS er ikke påtænkt. Vi overfører heller ikke dine personoplysninger til internationale organisationer. Med henblik på at kunne stille funktioner med kunstig intelligens til rådighed gør DialogShift GmbH brug af serviceudbydere, der anvender servere i EU. Grundet databehandling ved hjælp af kunstig intelligens kan det ikke fuldstændig udelukkes, at personoplysninger overføres til tredjelande, f.eks. USA.

 

VII. Automatiseret databehandling

Der finder ikke nogen automatiseret databehandling sted iht. til definitionen i art. 13, 22 i GDPR. Automatisk databehandling udføres inden for det beskrevne omfang gennem anvendelse af AI.

 

B. Essentielle cookies

Disse teknologier er nødvendige for at aktivere kernefunktionalitet på disse websites. Uden essentielle cookies kan websitets basale funktioner ikke garanteres. Brugeren kan ikke deaktivere de essentielle cookies.

I. Usercentrics Consent Management Platform

Usercentrics er hhv. en samtykkeforvaltningstjeneste og en såkaldt consent management platform, der bruges til at indsamle, forvalte og dokumentere brugerens samtykke til databehandling i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af:

Usercentrics GmbH

Rosental 4, 80331 München, Tyskland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Overholdelse af de juridiske forpligtelser
 • • Samtykkelagring

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies
 • • Lokal lagring

 

5) Dataattributter

 • • Samtykke "Ja" eller "Nej"
 • • Protokolfildata (IP-anonymiserede)

 

6) Indsamlede data

 • • Dato og klokkeslæt for besøget
 • • Enhedsoplysninger
 • • Browseroplysninger
 • • Anonymiseret IP-adresse
 • • Opt-in- og opt-out-data

 

7) Juridisk grundlag

Det juridiske grundlag for behandlingen af persondata udgøres iht. art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR af Motel Ones berettigede interesse i opretholdelse af websitet samt juridisk sikker og dokumenterbar indhentning af samtykker fra brugerne iht. § 25 TTDSG.

 

8) Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere anbringer cookies, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. Usercentrics handler efter opgave fra Motel One for at sikre en indhentning og dokumentation af samtykker, der er i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne.  Usercentrics fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

9) Databehandlingssted

Den Europæiske Union

 

10) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt.

 

Den information, som Usercentrics gemmer, slettes efter senest syv dage.

Du finder yderligere information om Usercentrics på: https://usercentrics.com/privacy-policy/

 

II. reCAPTCHA

reCAPTCHA bruges til at kontrollere, hvorvidt de angivne data på en webside er indtastet af et menneske eller af et automatiseret program (f.eks. en robot). Denne tjeneste er nødvendig for at kunne sikre en korrekt brug af websitet.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af:

Google Ireland Limited 

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Sikre, at websitet ikke anvendes af en robot, men derimod af et menneske.
 • • Reglementeret drift af websitet
 • • Afværgelse af spam og DDoS-angreb

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies

 

5) Dataattributter

 • • Brugerindtastning

 

6) Indsamlede data

Denne liste indeholder alle (person)oplysninger, som indsamles af eller gennem brugen af denne tjeneste.

 • • IP-adresse
 • • Kliksti
 • • Tid anvendt på websitet
 • • Besøgsadfærd på websitet
 • • Browser-sprog
 • • Brugerindtastning
 • • JavaScript-objekt
 • • Browser-plugins

 

7) Juridisk grundlag

Det juridiske grundlag for behandlingen af persondata udgøres iht. art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR af Motel Ones berettigede interesse i opretholdelse af websitet.

 

8) Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere anbringer cookies, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. Google Ireland Limited handler efter opgave fra Motel One for at sikre reglementeret drift af websitet.  Google Ireland Limited fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

9) Databehandlingssted

EU, USA.

Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS).

Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS). Google LLC (USA) er registreret i EU-U.S. Data Privacy Framework, så overførslen af data til tredjelande sker på baggrund af EU-Kommissionens afgørelse om tilstrækkelighed i henhold til art. 45, stk. 1 i GDPR. 

 

10) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt.

Den information, der gemmes af Google, administreres blandt andet på din Google-konto. Der kan du også selv få reCAPTCHA-data slettet.

Du finder yderligere oplysninger på: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik her for at læse databeskyttelsesbestemmelser for databehandleren. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Cookie-retningslinjer-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

 

III. OWAPro Service Management 

OWAPro Service Management administrerer tjenester på vores website. Servicen tilpasser disse tjenester på baggrund af dine interaktioner, bestemte tidsrammer og dit samtykke. Dine valg bestemmer, hvordan disse tjenester fungerer. OWAPro hhv. administrerer og styrer webanalyse- og sporingstjenester ved at aktivere regelbaserede tags og logger aktiviteter på vores websted for at sikre tjenesternes funktionalitet.

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Serviceudbyder:

Hurra Communications GmbH, Lautenschlagerstraße 23a, 70173 Stuttgart, Tyskland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Overholdelse af databeskyttelse og juridiske forpligtelser 
 • • Levering og styring af online-tjenester
 • • Anmodning om og kontrol af samtykke
 • • Fejlfinding og teknisk support

 

4) Anvendte teknologier

 • • Samtykke-cookie
 • • Page Tag
 • • First-Party HTTP Cookies
 • • First-Party JavaScript Cookies
 • • S2S
 • • API’er
 • • JavaScript

 

5) Indsamlede data

 • • Anonymiserede IP-adresser
 • • Enhedskarakteristika
 • • First-party-enhedsidentifikatorer
 • • Third-party-enhedsidentifikatorer
 • • Fingerprint-identifikatorer
 • • Salted deterministiske identifikatorer
 • • Deterministiske identifikatorer på tværs af platforme
 • • Browser- og interaktionsdata
 • • Interaktionsidentifikatorer
 • • Demografiske data
 • • Målgruppedata
 • • Databeskyttelsesindstillinger: Samtykkestatus

 

6) Juridisk grundlag

Det juridiske grundlag for behandlingen af persondata udgøres iht. art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR af Motel Ones berettigede interesse i at udføre yderligere tjenester og procedurer baseret på brugerens samtykkestatus og dermed sikre overholdelse af juridiske forskrifter (GDPR, § 25 TTDSG). 

 

7) Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere anbringer cookies, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. Hurra Communications handler efter opgave fra Motel One for at sikre en indhentning og dokumentation af samtykker, der er i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne. Hurra Communications fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

8) Databehandlingssted

Den Europæiske Union

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt.

Den information, som Hurra Communications gemmer, slettes senest efter et år. Cookien til behandling af samtykkestatus forbliver aktiv, så længe Hurra Communications fungerer som serviceudbyder for Motel One. 

Du finder yderligere information om Hurra Communications på: https://privacy.hurra.com/

 

IV. OWAPro Essential Measurement

OWAPro Essential Measurement måler brugernes interaktion med annoncering over en 24-timers periode efter klik på en annonce for at måle annoncernes relevans og præcision. Dette sker uden anvendelse af cookies.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Serviceudbyder:

Hurra Communications GmbH, Lautenschlagerstraße 23a, 70173 Stuttgart, Tyskland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Sikring af korrekt funktion og levering af annoncer
 • • Annoncers relevans og præcision
 • • Fejlfinding og teknisk support
 • • Sikring af overholdelse af det interne databeskyttelsessystem

 

4) Anvendte teknologier

 • • Page Tag
 • • JavaScript
 • • Passiv Fingerprinting
 • • Click
 • • URL Redirect

 

5) Indsamlede data

 • • IP-adresse
 • • Third-party-enhedsidentifikatorer
 • • Fingerprint-identifikatorer
 • • Browser- og interaktionsdata
 • • Interaktionsidentifikatorer
 • • Demografiske data
 • • Målgruppedata

 

6) Juridisk grundlag

Det juridiske grundlag for behandlingen af persondata udgøres iht. art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR af Motel Ones berettigede interesse i at måle rækkevidden og resultatet af annoncerne på websitet. Databehandlingen foregår udelukkende på EU-servere og ikke på tværs af browsere eller websteder. Brugernes klikadfærd måles kun pseudonymt. 

 

7) Kategorier af datamodtagere

Når en serviceudbyder bruges på denne måde, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. Hurra Communications er engageret af Motel One med henblik på at foretage en konverteringsmåling. Hurra Communications fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

8) Databehandlingssted

Den Europæiske Union

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt.

Den information, som Hurra Communications gemmer, slettes senest efter 12 måneder. Pseudonymiserede og aggregerede rapporteringsdata gemmes, så længe Hurra Communications fungerer som serviceudbyder for Motel One.

Du finder yderligere information om Hurra Communications på: https://privacy.hurra.com/

 

C. Tekniske cookies

De tekniske cookies understøtter navigationen på vores websites samt brugen af essentielle funktioner. Gennem brugen af tekniske cookies sikres det f.eks., at brugeren efter login på websitet forbliver logget ind under hele varigheden af besøget på websitet. Herudover muliggør anvendelsen af tekniske cookies, at brugerrelaterede konfigurationer og indstillinger bibeholdes (f.eks. sprogindstillinger).

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af: 

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

3) Databehandlingsformål

Opretholdelse af de grundlæggende funktioner på vores websites

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies
 • • Pixel

 

5) Indsamlede data

 • • Varekurv-ID
 • • Sessions-ID
 • • Sprogpræference
 • • Information om konto-autentificering
 • • Oplysninger om login-status

 

6) Juridisk grundlag

Det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger udgøres iht. art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR af Motel Ones berettigede interesse i opretholdelse af sine websites.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Motel One gør ved behandlingen af personoplysningerne med tekniske cookies brug af følgende serviceudbydere:

 • • Computop Wirtschaftsinformatik GmbH
 • • Emarsys eMarketing Systems GmbH

De fungerer her som databehandlere iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbydere i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

8) Databehandlingssted

Tyskland, Den Europæiske Union

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt.

Du finder yderligere oplysninger på hhv.: https://www.motel-one.com/de/datenschutz/ og http://www.the-cloud-one.com/de/datenschutz/www.the-cloud-one.com/de/datenschutz

 

D. Funktionelle cookies

Disse cookies er nødvendige for at aktivere den udvidede funktionalitet på disse websites. Uden aktivering af disse cookies vil bestemte funktioner på vores websites ikke kunne anvendes.

 

I. One Click Book

Denne cookie gør det muligt at gennemføre bookingen med kun et enkelt klik, hvis denne funktion er aktiveret i brugerprofilen.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland 

 

2) Cookie placeret af: 

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Forbedring af brugervenligheden

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies

 

5) Indsamlede data

 • • Information om, hvorvidt denne funktion er aktiveret af brugeren

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjepart.

 

8) Databehandlingssted

Tyskland

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

 

Du finder yderligere oplysninger på: https://www.motel-one.com/de/datenschutz/ og www.the-cloud-one.com/de/datenschutz/

 

II. Søgningsforløb (Search Request)

Denne cookie letter søgeprocessen, idet den forhåndsudfylder den aktuelle søgning med oplysningerne fra den seneste søgning

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af: 

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Forbedring af brugervenligheden

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies

 

5) Indsamlede data

 • • Ankomst- og afrejsedag
 • • Destination
 • • Antal gæster

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjepart.

 

8) Databehandlingssted

Tyskland

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

Du finder yderligere oplysninger på hhv.: https://www.motel-one.com/de/datenschutz/ og www.the-cloud-one.com/de/datenschutz/

 

E. Analyse- og sporingscookies

Vi anvender sporings- og analyseredskaber med henblik på at sikre en kontinuerlig optimering og behovsorienteret udformning af vores websites. Ved hjælp af forskellige sporingsfunktioner er det desuden muligt for os at foretage en statistisk registrering af de besøgendes brug af vores websites. Denne indsigt bruger vi til at videreudvikle vores websites til glæde for brugerne.

 

I. Google Analytics, Google Big Query og Google Consent

Google Analytics er en webanalysetjeneste. Google Analytics gør det bl.a. muligt for den website-ansvarlige at anvende yderligere tjenester fra Google, herunder f.eks. Google Firebase og Google Tag Manager. Google Analytics gør det muligt at analysere brugerens adfærd samt oprette kundesegmenter og profiler.

Google BigQuery er en databasetjeneste. Google BigQuery muliggør ansvarlig lagring og forvaltning af data, som er indsamlet gennem anvendelse af Google Cloud-infrastrukturen. Rådata (GA4-sporingsdata) eksporteres som tabeller, der indeholder de af Google Analytics og Google Firebase tildelte bruger-ID'er.

Den såkaldte Consent Mode er udstyret med en teknisk grundindstilling, der bruges til at fastslå, hvorvidt du har givet samtykke til brugen af de enkelte Google markedsføringscookies. Hvis du har givet samtykke, aktiveres kun de Google markedsføringscookies, som du udtrykkeligt har givet samtykke til. 

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookies placeret af 

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

Google Cloud EMEA Limited

70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 R296, Irland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Marketing/remarketing
 • • Reklame
 • • Webanalyse
 • • Analyse af brugen af websitet med henblik på optimering og behovstilpasset udformning af websitet
 • • Rapporter om website-aktiviteter
 • • Cross device-sporing med henblik på optimering og behovstilpasset udformning af websitet
 • • Datalagring
 • • Annoncepersonalisering  
 • • Conversion-sporing med henblik på at vurdere effektiviteten af annoncerne 
 • • Oprettelse af datamodeller med henblik på at vurdere effektiviteten af annoncerne

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies
 • • Pixel-tags
 • • Cross-device-sporing ved hjælp af såkaldt deterministic linking (muliggør analyse af den samme persons brug af webtjenester med forskellige elektroniske enheder, når denne person er logget ind)

 

5) Dataattributter

 • • IP-adresse (anonymiseret)
 • • Bruger- og login-ID (pseudonymiseret)
 • • Browseroplysninger (browsertype, referrer-/exit-sider, de viste filer på vores website, styresystem, dato-/tidsstempel og/eller clickstream-data)
 • • Anvendelsesdata (visninger, klik, besøgsvarighed, besøgshyppighed, brug)

 

6) Indsamlede data

 • • IP-adresse
 • • Bruger- og login-ID
 • • Dato og klokkeslæt for besøget
 • • Brugsdata
 • • Kliksti
 • • App-opdateringer
 • • Browseroplysninger
 • • Enhedsoplysninger
 • • JavaScript-understøttelse
 • • Besøgte sider
 • • Referrer-URL
 • • Downloads
 • • Flash-version
 • • Placeringsoplysninger
 • • Købsaktiviteter
 • • Widget-interaktioner
 • • Online-identifikatorer: GCLID (Google Ads Click Identifier), DCLID (DoubleClick Click Identifier), User ID, AUID (Advertiser ID) 
 • • App Instance ID 
 • • Samtykkestatus 
 • • Aggregerede annonceklik og konversioner 
 • • Placering på landeniveau 
 • • Enhedstype 
 • • Browsertype 
 • • Tidspunkt på dagen

 

7) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

8) Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere anbringer cookies, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. Google Analytics er engageret af Motel One med henblik på opfyldelse af bl.a. markedsførings- og reklameformål.  Google fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

Google behandler dine data inden for rammerne af "Google Consent" som eneansvarlig i henhold til GDPR. 

Du finder yderligere information på: Sådan gemmer Google de indsamlede data – databeskyttelseserklæring & anvendelsesbetingelser – Google 

https://safety.google/privacy/privacy-controls/ 

Klik her for at læse databeskyttelsesbestemmelser for databehandleren. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de   

Cookie-retningslinjer-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de   

 

9) Databehandlingssted

EU, USA. 

Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS). Google LLC (USA) er registreret i EU-U.S. Data Privacy Framework, så overførslen af data til tredjelande sker på baggrund af EU-Kommissionens afgørelse om tilstrækkelighed i henhold til art. 45, stk. 1 i GDPR. 

 

10) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

Dataene, der indsamles her, slettes efter 36 måneder. Opbevaringsstedet er Frankfurt am Main, Tyskland.

Den information, der gemmes af Google, administreres blandt andet på din Google-konto. Der kan du også selv få data slettet.

Du finder yderligere oplysninger på: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik her for at læse databeskyttelsesbestemmelser for databehandleren. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Cookie-retningslinjer-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

II. Google TagManager

 

Dette er et tag-management-system til forvaltning af JavaScript- og HTML-tags, der anvendes til implementering af sporings- og analyseredskaber (f.eks. Google Analytics). Ved hjælp af sporings- og analyseredskaber er det muligt for den website-ansvarlige at analysere brugernes adfærd samt oprette kundesegmenter og -profiler. Der lagres ingen data i selve Google Tag Manager. Google Tag Manager bruges kun til overførsel af data til andre databehandlingssystemer, f.eks. Google Analytics. I den forbindelse behandles din IP-adresse.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af: 

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

 

3) Databehandlingsformål

• Administration af website-tags

 

4) Indsamlede data

Tag Manager behandler din IP-adresse. Ellers kan Google Tag Manager kun udløse andre tags, der muligvis indsamler og behandler personoplysninger.

 

5) Juridisk grundlag 

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

6) Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere anbringer cookies, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. Google er engageret af Motel One med henblik på opfyldelse af bl.a. markedsførings- og reklameformål.  Google fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

7) Databehandlingssted

EU, USA. Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS). Google LLC (USA) er registreret i EU-U.S. Data Privacy Framework, så overførslen af data til tredjelande sker på baggrund af EU-Kommissionens afgørelse om tilstrækkelighed i henhold til art. 45, stk. 1 i GDPR. 

 

08) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

Den information, der gemmes af Google, administreres blandt andet på din Google-konto. Der kan du også selv få data slettet.

Du finder yderligere oplysninger på: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik her for at læse databeskyttelsesbestemmelser for databehandleren. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Cookie-retningslinjer-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

Cookie-retningslinjer-URL https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

 

III. Google Firebase

Google Firebase er en udviklingsplatform for mobil- og webbaserede apps. Google Firebase bruges til at udvikle apps samt generere og indsamle analytiske data. Google Firebase bruger i den forbindelse ressourcer og teknologier fra Google som f.eks. Google Analytics. Ved hjælp af Google Analytics til Firebase er det muligt at analysere brugerens adfærd samt oprette kundesegmenter- og profiler.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af:

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

 

3) Databehandlingsformål

• Udvikling og optimering af apps

• Markedsføring

 

4) Anvendte teknologier

• Cookies

• Pixel-tags

 

5) Dataattributter

• Bruger- og login-ID (pseudonymiseret)

 

6) Indsamlede data

• Device-ID og timestamp

 

7) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

8) Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere anbringer cookies, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. Google er engageret af Motel One med henblik på opfyldelse af bl.a. markedsførings- og reklameformål.  Google fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

9) Databehandlingssted

EU, USA. Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS). Google LLC (USA) er registreret i EU-U.S. Data Privacy Framework, så overførslen af data til tredjelande sker på baggrund af EU-Kommissionens afgørelse om tilstrækkelighed i henhold til art. 45, stk. 1 i GDPR. 

 

10) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning. De indsamlede data i denne forbindelse slettes efter 180 dage.

Den information, der gemmes af Google, administreres blandt andet på din Google-konto. Der kan du også selv få data slettet.

Du finder yderligere oplysninger på: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik her for at læse databeskyttelsesbestemmelser for databehandleren. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Cookie-retningslinjer-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

IV. Google Maps

 

Dette er en korttjeneste på nettet.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Visning af kort

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies

 

5) Dataattributter

 • • Cookies
 • • Brugsdata

 

6) Indsamlede data

 • • IP-adresse
 • • Placeringsoplysninger

 

7) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

8) Kategorier af datamodtagere

Når cookien integreres, videregives personoplysningerne til Google Ireland Limited. Google bruger dine data til både egne formål og vores formål. Med den fælles databehandling på vores hjemmeside har Motel One og Google et fælles ansvar i henhold til art. 26 i GDPR. Hvad angår behandlingen af dine data, har Google og Motel One indgået aftale om deling af dette ansvar i henhold til art. 26 GDPR. 

 

9) Databehandlingssted

EU, USA. Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS). Google LLC (USA) er registreret i EU-U.S. Data Privacy Framework, så overførslen af data til tredjelande sker på baggrund af EU-Kommissionens afgørelse om tilstrækkelighed i henhold til art. 45, stk. 1 i GDPR. 

 

10) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

Den information, der gemmes af Google, administreres blandt andet på din Google-konto. Der kan du også selv få data slettet.

Du finder yderligere oplysninger på: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik her for at læse databeskyttelsesbestemmelser for databehandleren. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Cookie-retningslinjer-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

V. OWAPro Enhanced Attribution

OWAPro Enhanced Attribution måler annonceeffektivitet og -interaktion uden at videregive dine data til tredjepart. Vi forbedrer dermed din browseroplevelse og administrerer vores annoncer mere effektivt.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Serviceudbyder:

Hurra Communications GmbH, Lautenschlagerstraße 23a, 70173 Stuttgart, Tyskland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Måling af annoncernes effektivitet
 • • Fejlfinding og teknisk support
 • • Sikre overholdelse af det interne databeskyttelsessystem

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies
 • • Page Tag
 • • First-Party HTTP Cookies
 • • First-Party
 • • JavaScript Cookies
 • • S2S
 • • JavaScript

 

5) Indsamlede data

 • • Enhedskarakteristika
 • • First-party-enhedsidentifikatorer
 • • Third-party-enhedsidentifikatorer
 • • Salted deterministiske identifikatorer
 • • Sandsynlighedsbaserede identifikatorer
 • • Browser- og interaktionsdata
 • • Interaktionsidentifikatorer

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere anbringer cookies, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. Hurra Communications handler efter opgave fra Motel One for at sikre en indhentning og dokumentation af samtykker, der er i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne. Hurra Communications fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

8) Databehandlingssted

Den Europæiske Union

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt.

 

De her indsamlede personoplysninger slettes eller anonymiseres senest efter 12 måneder. Anonymiserede og pseudonymiserede data lagres under hele løbetiden af den indgåede aftale mellem os (Motel One GmbH) og Hurra Communications GmbH samt efter udløb af selvsamme aftale.

 

Flere oplysninger samt Hurras databeskyttelsesindstilling finder du her: 

https://privacy.hurra.com/

https://www.motel-one.com/hurra_tracking/opt-out?cid=600&ln=de

 

F. Markedsføringscookies

Disse teknologier anvendes af annoncører med henblik på at kunne vise personaliserede reklamer, der er målrettet dine interesser.

 

I. OWAPro Audience Linking 

 

Når du klikker på en annonce, følger OWAPro Audience Linking denne interaktion og sender dataene tilbage til annonceplatforme som f.eks. Google til analyse. Når du er logget ind på vores website og annonceplatform, kan dine aktiviteter på forskellige enheder sammenkædes via krypterede data. Denne proces indebærer deling af krypteret information med kendte annonceplatforme. Du kan styre denne deling via vores samtykkehåndtering. Vores mål er at forbedre annoncernes relevans ud fra din onlineadfærd. 

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af

Hurra Communications GmbH, Lautenschlagerstraße 23a, 70173 Stuttgart, Tyskland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Optimering og personalisering af markedsføring
 • • Fejlfinding og teknisk support
 • • Sikre overholdelse af det interne databeskyttelsessystem

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies
 • • Page Tags
 • • First-Party HTTP Cookies
 • • First-Party JavaScript Cookies
 • • S2S
 • • API’er
 • • JavaScript

 

5) Indsamlede data

 • • Third-party-enhedsidentifikatorer
 • • Deterministiske identifikatorer på tværs af platforme

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere anbringer cookies, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. Hurra Communications er engageret af Motel One med henblik på opfyldelse af bl.a. markedsførings- og reklameformål.  Hurra Communications fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger. En liste over Hurra Communications' øvrige samarbejdspartnere finder du på https://privacy.hurra.com/

 

8) Databehandlingssted

Den Europæiske Union 

Hvis Hurra Communications' samarbejdspartnere tilvejebringer en ydelse uden for EU/EØS, garanterer Hurra Communications gennem passende tiltag for overholdelsen af et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

De her indsamlede personoplysninger slettes eller anonymiseres senest efter 12 måneder. Anonymiserede data lagres under hele løbetiden af den indgåede aftale mellem os (Motel One GmbH) og Hurra Communications GmbH samt efter udløb af selvsamme aftale.

Flere oplysninger samt Hurras databeskyttelsesindstilling finder du her: 

https://privacy.hurra.com/

https://www.motel-one.com/hurra_tracking/opt-out?cid=600&ln=de

 

II. Google Ads og Google Consent

Google Ads er Googles online annonceringsprogram, som vi bruger til at vise annoncer og måle succesen af vores annoncering for løbende at forbedre vores annoncer.

Den såkaldte Consent Mode er udstyret med en teknisk grundindstilling, der bruges til at fastslå, hvorvidt du har givet samtykke til brugen af de enkelte Google markedsføringscookies. Hvis du har givet samtykke, aktiveres kun de Google markedsføringscookies, som du udtrykkeligt har givet samtykke til. 

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af:

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Reklame
 • • Marketing/remarketing 
 • • Annoncepersonalisering 
 • • Webanalyse 
 • • Conversion-sporing med henblik på at vurdere effektiviteten af annoncerne 
 • • Oprettelse af datamodeller med henblik på at vurdere effektiviteten af annoncerne

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies
 • • Pixel-tags

 

5) Dataattributter

 • • User agent
 • • Konverteringer
 • • Anvendelsesdata (klik, visninger, referrer, URL-indlæsninger)
 • • Google Ad Cookie
 • • Eventuel indtjening
 • • Berøringspunkter med reklamemedie

 

6) Indsamlede data

 • • IP-adresse
 • • Browseroplysninger
 • • Brugsdata
 • • Dato og klokkeslæt for besøget/tidspunkt på dagen
 • • Placeringsoplysninger
 • • Cookie-ID
 • • Online-identifikatorer: GCLID (Google Ads Click Identifier), DCLID (DoubleClick Click Identifier), User ID, AUID (Advertiser ID) 
 • • App Instance ID 
 • • Samtykkestatus 
 • • Aggregerede annonceklik og konversioner 
 • • Enhedstype 
 • • Browsertype 

 

7) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

8) Kategorier af datamodtagere

Hvis Google anbringer cookies, videregives personoplysningerne til Google. Google behandler dine data som eneansvarlig i henhold til GDPR. 

Du finder yderligere information på: Sådan gemmer Google de indsamlede data – databeskyttelseserklæring & anvendelsesbetingelser – Google 

https://safety.google/privacy/privacy-controls/ 

Klik her for at læse databeskyttelsesbestemmelser for databehandleren. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de   

Cookie-retningslinjer-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de   

 

9) Databehandlingssted

EU, USA. 

Det kan ikke afvises, at dataene overføres til USA med henblik på lagring og viderebehandling gennem Google Ads. Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS). Google LLC (USA) er registreret i EU-U.S. Data Privacy Framework, så overførslen af data til tredjelande sker på baggrund af EU-Kommissionens afgørelse om tilstrækkelighed i henhold til art. 45, stk. 1 i GDPR. 

 

10) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

Protokoldataene, som indsamles her, anonymiseres efter 9 måneder, mens cookie-oplysningerne anonymiseres efter 18 måneder.

Den information, der gemmes af Google, administreres blandt andet på din Google-konto. Der kan du også selv få data slettet.

Du finder flere oplysninger samt Googles databeskyttelsesindstilling her: https://safety.google/privacy/privacy-controls/  

Klik her for at læse databeskyttelsesbestemmelser for databehandleren. https://policies.google.com/privacy?hl=enpolicies.google.com/privacy

Cookie-retningslinjer-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

III. Pinterest-cookie

Dette er en online opslagstavle med grafik og fotos, hvor brugerne kan deltage i et socialt netværk med en visuel søgemaskine.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest")

 

2) Cookie placeret af:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest")

 

3) Databehandlingsformål

• Reklame

• Markedsføring

• Retargeting

• Analyse

 

4) Anvendte teknologier

• Cookies

 

5) Indsamlede data

• IP-adresse

• Browseroplysninger

• Website besøgt

• Dato og klokkeslæt for besøget

• Enhedsoplysninger

• Brugsdata

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Når en serviceudbyder anbringer en cookie, videregives personoplysningerne til den pågældende serviceudbyder, f.eks. med henblik på markedsførings- og reklameformål. Hvad angår behandlingen af dine data, har Pinterest og Motel One indgået aftale om deling af dette ansvar i henhold til art. 26 GDPR. 

Du kan læse mere om behandlingen af persondata inden for rammerne af denne aftale om delt ansvar på https://business.pinterest.com/de/pinterest-advertising-services-agreement/germany/.

 

8) Databehandlingssted

EU, USA. Det kan ikke afvises, at Pinterest overfører dataene til USA med henblik på lagring og viderebehandling. 

Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS). Overførslen af data til tredjelande baserer sig i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) jf. art. 49, stk. 1, litra a) i GDPR på dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

 

Du finder yderligere oplysninger under:

https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policyhttps://policy.pinterest.com/de/privacy-policy  

Cookie-retningslinjer-URL https://policy.pinterest.com/en/cookieshttps://policy.pinterest.com/de/cookies  

 

IV. Pinterest-tag

Dette er en online opslagstavle med grafik og fotos, hvor brugerne kan deltage i et socialt netværk med en visuel søgemaskine.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest")

 

2) Cookie placeret af:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland 

 

3) Databehandlingsformål

• Reklame

• Markedsføring

• Retargeting

• Analyse

• Sporing 

 

4) Anvendte teknologier: Tag/Pixel

Via føromtalte tags oprettes en direkte forbindelse mellem din browser og Pinterest-serveren. Pinterest får derigennem besked om, at du har besøgt vores side med din IP-adresse. Derved kan Pinterest tilknytte besøget på vores sider til din brugerkonto, hvis du har en hos Pinterest. Den information, som indsamles gennem denne pixel, kan vi anvende til visning af Pinterest Ads. Der indsamles ikke data, som der ikke er blevet givet samtykke til, og der anvendes ikke data til andre formål end de anførte.

 

5) Indsamlede data

• IP-adresse

• Browser-information som user-agent og cookie-ID samt valgfrie unikke mærkninger

• Website besøgt

• Dato og klokkeslæt for besøget

• Enhedsoplysninger

• Brugsdata

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på et af vores websites eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Når en serviceudbyder anbringer en cookie, videregives personoplysningerne til den pågældende serviceudbyder, f.eks. med henblik på markedsførings- og reklameformål. Hvad angår behandlingen af dine data, har Pinterest og Motel One indgået aftale om deling af dette ansvar i henhold til art. 26 GDPR. 

Du kan læse mere om behandlingen af persondata inden for rammerne af denne aftale om delt ansvar på https://business.pinterest.com/de/pinterest-advertising-services-agreement/germany/.

 

8) Databehandlingssted

EU og USA. Det kan ikke afvises, at Pinterest overfører dataene til USA med henblik på lagring og viderebehandling. 

Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS). Overførslen af data til tredjelande baserer sig i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) jf. art. 49, stk. 1, litra a) i GDPR på dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.  

 

Nedenfor finder du e-mailadressen på den databeskyttelsesansvarlige i den databehandlende virksomhed.

https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form

 Du finder yderligere information på:

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Personlig tilpasning og data | Pinterest help

Cookie-retningslinjer-URL https://policy.pinterest.com/de/cookies

 

V. squarelovin

Denne service integrerer brugergenereret indhold (ved samtykke, f.eks. billeder fra Instagram postet under #MotelOne) i websitet. Via disse billeder (brugergenereret indhold) er det muligt at booke hotelværelser på websitet. squarelovin-cookien sporer bookingadfærden, der er forbundet med de enkelte billeder.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af 

squarelovin Anchor Media GmbH, Budapester Straße 45, 20253 Hamborg, Tyskland

 

3) Databehandlingsformål

 

4) Anvendte teknologier

• Cookies

 

5) Indsamlede data

• Browseroplysninger

• IP-adresse

• Styresystem

• Internet-serviceudbyder

• Dato- og klokkeslæt for besøget

• Kliksti

• Søgninger

• Referrer-URL

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere anbringer cookies, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. Squarelovin er engageret af Motel One med henblik på opfyldelse af bl.a. markedsførings- og reklameformål. squarelovin fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

8) Databehandlingssted

Tyskland.

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

Du finder yderligere information på:

https://squarelovin.com/privacy/

 

VI. Google Ads Remarketing og Google Consent 

Gennem Google Ads Remarketing kan vi gentagne gange henvende os til besøgende på vores website og brugerne af vores app i vores annoncering.

Den såkaldte Consent Mode er udstyret med en teknisk grundindstilling, der bruges til at fastslå, hvorvidt du har givet samtykke til brugen af de enkelte Google markedsføringscookies. Hvis du har givet samtykke, aktiveres kun de Google markedsføringscookies, som du udtrykkeligt har givet samtykke til. 

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af: 

 Google Ireland Limited 

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Markedsføring
 • • Reklame
 • • Annoncepersonalisering 
 • • Webanalyse 
 • • Conversion-sporing med henblik på at vurdere effektiviteten af annoncerne 
 • • Oprettelse af datamodeller med henblik på at vurdere effektiviteten af annoncerne

 

4) Anvendte teknologier

• Cookies

 

5) Indsamlede data, bl.a.

 • • IP-adresse
 • • Øvrige cookie-oplysninger
 • • User agent (browserinformation) 
 • • Online-identifikatorer: GCLID (Google Ads Click Identifier), DCLID (DoubleClick Click Identifier), User ID, AUID (Advertiser ID) 
 • • App Instance ID 
 • • Samtykkestatus 
 • • Aggregerede annonceklik og konversioner 
 • • Placering på landeniveau 
 • • Enhedstype 
 • • Browsertype 
 • • Tidspunkt på dagen

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på et af vores websites eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Hvis Google anbringer cookies, videregives personoplysningerne til Google. Google behandler dine data som eneansvarlig i henhold til GDPR. 

 

8) Databehandlingssted

EU, USA

Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS). Google LLC (USA) er registreret i EU-U.S. Data Privacy Framework, så overførslen af data til tredjelande sker på baggrund af EU-Kommissionens afgørelse om tilstrækkelighed i henhold til art. 45, stk. 1 i GDPR. 

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

De data, som indsamles her (se ovenfor), slettes som udgangspunkt efter 9-18 måneder.

Den information, der gemmes af Google, administreres blandt andet på din Google-konto. Der kan du også selv få data slettet.

Du finder yderligere oplysninger på: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik her for at læse databeskyttelsesbestemmelser for databehandleren. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Cookie-retningslinjer-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

VII. SurveySparrow

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af:

SurveySparrow Inc., 2345 Yale St. FL 1, Palo Alto, CA 94306, USA

 

3) Databehandlingsformål

 • • Markedsføring
 • • Analyser

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies

 

5) Indsamlede data

 • • Click-through-rates
 • • IP-adresse
 • • Placeringsdata
 • • Enhedstype
 • • Styresystem
 • • Spørgeundersøgelsessvar

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du har givet os via banneret ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere anbringer cookies, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. SurveySparrow er engageret af Motel One med henblik på opfyldelse af bl.a. markedsførings- og reklameformål.  SurveySparrow fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

8) Databehandlingssted

EU, USA

Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS). Overførslen af data til tredjelande baserer sig i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) jf. art. 49, stk. 1, litra a) i GDPR på dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

 

VIII. Meta/Facebook pixel 

Facebook pixel gør det muligt at spore de besøgendes adfærd på siden, efter at de har klikket på en Facebook-annonce og herved er blevet sendt videre til udbyderens websted. Dermed kan effektiviteten af de kørte Facebook-annoncer analyseres med henblik på statistik og markedsundersøgelser, hvilket igen gør det muligt at optimere fremtidige markedsføringstiltag.

Desuden oprettes der et tilfældigt bruger-ID, ligesom tidspunktet for det første besøg registreres. Ud fra dette ID kan Facebook genkende tilbagevendende brugere på dette website og samkøre de aktuelle data med data fra tidligere besøg.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Meta")

 

2) Cookie placeret af

Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Markedsføring
 • • Reklame
 • • Webanalyse
 • • Analyse af brugen af websitet med henblik på optimering og behovstilpasset udformning af websitet

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies

 

5) Indsamlede data, bl.a.

 • • IP-adresse
 • • Bruger-ID
 • • Browseroplysninger
 • • Brugsdata

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Når en serviceudbyder anbringer en cookie, videregives personoplysningerne til den pågældende serviceudbyder. Hvad angår behandlingen af dine data, har Meta og Motel One indgået aftale om deling af dette ansvar i henhold til art. 26 i GDPR. 

Du kan læse mere om behandlingen af persondata inden for rammerne af denne aftale om delt ansvar på https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools_jointprocessing.

 

8) Databehandlingssted 

EU. Det kan ikke afvises, at Meta overfører dataene til USA med henblik på lagring og viderebehandling. 

Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS). Overførslen af data til tredjelande baserer sig i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) jf. art. 49, stk. 1, litra a) i GDPR på dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

Hvis dataene overføres til USA, sker der under hensyntagen til EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelse: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

De indsamlede data i denne forbindelse slettes efter 90 dage.

Du finder flere oplysninger på: www.facebook.com/privacy/policy.

 

IX. Microsoft Advertising/Bing Ads

 

Microsoft Advertising, tidligere Bing Ads, gør det muligt for os at målrette annoncering i søgemaskiner såsom Bing og Yahoo! og måle succesen af vores annoncering. 

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af: 

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin, Irland 18, D18 P521

3) Databehandlingsformål

 • • Markedsføring
 • • Forbedring af markedsføringstiltag
 • • Retargeting

 

4) Anvendte teknologier

 • • Cookies
 • • Tags
 • • JavaScript

 

5) Indsamlede data, bl.a.

 • • IP-adresse
 • • Enhedstype 
 • • Browsertype og -sprog 
 • • Dato og klokkeslæt for forespørgsel
 • • Microsoft cookies, der entydigt identificerer browsere
 • • Pseudonymiseret bruger-ID ved samtidig godkendelse af Microsoft-kontoen
 • • Anonymiseret besøger-ID
 • • Øvrige cookie-oplysninger

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på et af vores websites eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Ved brug af Microsoft Advertising videregives personoplysningerne til Microsoft og virksomhedens globale aktiviteter. Microsoft behandler dine data som eneansvarlig i henhold til GDPR. 

Klik her for at læse databeskyttelsesbestemmelser for Microsoft: Databeskyttelseserklæringen fra Microsoft – Microsoft-databeskyttelse 

Du kan justere dine præferencer for interessebaseret annoncering her: Microsoft account | Databeskyttelse 

 

8) Databehandlingssted

EU, USA, hele verden.

Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS). Microsoft Corporation (USA) er registreret i EU-U.S. Data Privacy Framework, så overførslen af data til tredjelande sker på baggrund af EU-Kommissionens afgørelse om tilstrækkelighed i henhold til art. 45, stk. 1 i GDPR. Det kan ikke udelukkes, at der sker yderligere globale overførsler til tredjelande. Dette baserer sig i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) jf. art. 49, stk. 1, litra a) i GDPR på dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning.

De data, der er indsamlet her (se ovenfor), slettes efter 30 dage (cookies) eller senest efter 13 måneder (logdata).

 

X. Double Click/Google Ad Manager 

Double Click (også: Google Ad Manager, DV 360) anvender cookies til at vise annoncer, der er relevante for dig, for at måle eller forbedre succesen af vores annoncering samt undgå, at du ser de samme annoncer flere gange. 

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookie placeret af:

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Reklame 
 • • Marketing/remarketing 
 • • Annoncepersonalisering 
 • • Webanalyse 
 • • Conversion-sporing med henblik på at vurdere effektiviteten af annoncerne 

 

4) Anvendte teknologier

 Cookies

 

5) Indsamlede data

 • • Sikre signaler
 • • Dynamisk annoncevisning
 • • IP-adresse
 • • Cookie-ID

Ved integration af DoubleClick modtager Google information om, at den tilsvarende del af websitet blev tilgået, eller der blev klikket på annoncen. Hvis du er tilmeldt en Google-tjeneste, kan Google tilknytte besøget til din konto. Selvom du ikke er registreret hos Google eller logget ind, er det stadig muligt for udbyderen at registrere og gemme din IP-adresse.

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Hvis Google anbringer cookies, videregives personoplysningerne til Google. Google Ireland Ltd. fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR.

Du kan forhindre denne sporingsproces ved at administrere eller helt udelukke tredjepartscookies i dine browserindstillinger (https://adssettings.google.de).

 

8) Databehandlingssted

EU, USA. 

Det kan ikke afvises, at dataene overføres til USA med henblik på lagring og viderebehandling gennem Google. Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS). Google LLC (USA) er registreret i EU-U.S. Data Privacy Framework, så overførslen af data til tredjelande sker på baggrund af EU-Kommissionens afgørelse om tilstrækkelighed i henhold til art. stk. 1 i GDPR. 

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning. Dataene, som indsamles her, anonymiseres som regel efter 9 måneder (IP-adresse), mens cookie-oplysningerne anonymiseres efter 18 måneder. Den information, der gemmes af Google, administreres blandt andet på din Google-konto. Der kan du også selv få data slettet.

Du finder yderligere oplysninger på: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik her for at læse databeskyttelsesbestemmelser for databehandleren. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Cookie-retningslinjer-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

XI. AdUp Technology 

Vi benytter AdUp Pixel til optimering, personalisering, overvågning og succesmåling af vores reklamekampagner. For at gøre dette måler vi dine interaktioner med vores annoncer og produkter, efterfølgende handlinger og antallet af websitevisninger.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

Axel Springer Teaser Ad GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlin, Tyskland

 

2) Pixel/cookies placeret af:

Axel Springer Teaser Ad GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlin, Tyskland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Levering af personaliserede annoncer
 • • Forbedring af markedsføringstiltag
 • • Måling af reklameeffektivitet
 • • Overholdelse af forskrifter (reklame og databeskyttelse)

 

4) Anvendte teknologier

 • • Pixel
 • • Cookies
 •  

5) Indsamlede data

 • • Browser-ID
 • • Type (type af interaktion, som f.eks. page_view "page call", ad_impression "advertising insertion")
 • • Interaktionstidspunkt
 • • Bruger-ID (interaktions-ID) 
 • • Campaign ID (ID for den relevante reklamekampagne)
 • • Creative-ID (ID for reklamemediet)
 • • Request-ID (ID for sidevisningen)
 • • User_Agent (information om browsertype, enhed og styresystem 
 • • Event_Data (hvis tilgængelig, meta-oplysninger om siden, f.eks. sidenavn)

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Med integrationen af AdUp Pixels videregives personoplysningerne til Axel Springer Teaser Ad GmbH. Axel Springer Teaser Ad GmbH udfører online markedsføring til såvel egne formål som til vores formål. Med den fælles databehandling på vores hjemmeside har Motel One og Axel Springer Teaser Ad GmbH et fælles ansvar i henhold til art. 26 i GDPR. Modtagere af dine data kan dermed også være Axel Springer Teaser Ad GmbHs aftalepartnere. Data overføres dog kun, hvis disse data er nødvendige for at opfylde kontrakten, og du har givet dit samtykke hertil.

Du finder yderligere information på: Databeskyttelse - AdUp Technology (adup-tech.com)

 

8) Databehandlingssted

EU, USA. 

Axel Springer Teaser Ad GmbH overfører data til USA. Dermed sker der en overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS). Axel Springer Teaser Ad GmbH anvender EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelse i henhold til art. 46, stk. 2, litra c) i GDPR for at sikre et passende niveau af databeskyttelse, når der bruges tjenester i tredjelande, forudsat at der ikke foreligger nogen afgørelse om tilstrækkelighed fra EU-Kommissionens side med hensyn til den respektive tjenesteudbyder eller det respektive tredjeland. 

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning. Dataene, der indsamles her, slettes efter 14 dage eller senest efter 12 måneder. 

 

XII. Criteo

Vi benytter Criteo til optimering, personalisering, overvågning og succesmåling af vores reklamekampagner. For at gøre dette måler vi dine interaktioner med vores annoncer og produkter samt efterfølgende handlinger.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

Criteo Ltd., 32 rue Blanche, 75009 Paris, Frankrig

 

2) Cookies placeret af:

Criteo Ltd., 32 rue Blanche, 75009 Paris, Frankrig

 

3) Databehandlingsformål

 • • Levering af personaliserede og kontekstuelle annoncer
 • • Måling af reklameeffektivitet (salgssammenligning/allokering)
 • • Forebyggelse af svindel
 • • Træning af datamodel

 

4) Anvendte teknologier

 • • Pixel
 • • Cookies

 

5) Indsamlede data

 • • Browser-ID og brug af annonceblokering
 • • Bruger-ID (interaktions-ID) 
 • • Ved brug af Smartphone, din udbyders reklame-ID, f.eks. Apples IDFA-ID eller Googles AAID-ID
 • • Hvis relevant, Exchange Platform cookie-ID
 • • ID på tværs af enheder
 • • IP-adresse
 • • Region
 • • Brugsdata (website/app)
 • • CRM-identifikator
 • • Yderligere data, som bruges af annoncøren (f.eks. rejsedato, pris)
 • • Pseudonymiseret e-mailadresse

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Når cookien integreres, videregives personoplysningerne til Criteo Ltd. Criteo Ltd udfører online markedsføring til såvel egne formål som til vores formål. Med den fælles databehandling på vores hjemmeside har Motel One og Criteo Ltd et fælles ansvar i henhold til art. 26 i GDPR. Modtagere af dine data kan dermed også være aftalepartnere til Criteo Ltd. Disse finder du her: Vores partnere | DE - Criteo.com 

Du finder yderligere information på: How we use your data | Criteo

Du kan deaktivere cookies fra Criteo her: Disable Criteo services on Internet browsers | Criteo 

 

8) Databehandlingssted

EU, USA. 

Criteo Ltd. kan overføre personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS) ved at overføre dem til datterselskaber eller partnere. Criteo Ltd anvender EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelse i henhold til art. 46, stk. 2, litra c) i GDPR og andre foranstaltninger for at sikre et passende niveau af databeskyttelse, når der bruges tjenester i tredjelande, forudsat at der ikke foreligger nogen afgørelse om tilstrækkelighed fra EU-Kommissionens side med hensyn til den respektive tjenesteudbyder eller det respektive tredjeland.

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning. Dataene, der indsamles her, slettes efter 13 måneder. 

 

XIII. X/Twitter

Vi bruger en pixel fra udbyderen X (tidligere Twitter) til optimering, personalisering, overvågning og succesmåling af vores reklamekampagner. For at gøre dette måler vi dine interaktioner med vores annoncer på X samt efterfølgende handlinger.

 

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

Twitter International Company, 1 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Dublin, Irland

 

2) Cookies placeret af:

Twitter International Company, 1 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Dublin, Irland

 

3) Databehandlingsformål

 • • Levering af personaliserede annoncer
 • • Måling af reklameeffektivitet 
 • • Optimering af reklamekampagner
 • • Resultatmåling af annoncer

 

4) Anvendte teknologier

 • • Pixel
 • • Cookies

5) Indsamlede data

 • • Browser-cookie-ID’er
 • • X-genererede identifikatorer
 • • ID’er for mobilenheder
 • • Hashede brugeroplysninger såsom e-mailadresser, demografiske oplysninger eller interessedata såvel som indhold, der er set, eller handlinger der er udført, på et websted eller en app
 • • Oplysninger, som X modtager fra annoncepartnere og tilknyttede virksomheder eller selv indsamler, kan kombineres med de øvrige oplysninger, du giver X, og som virksomheden modtager, genererer eller udleder om dig. Du finder yderligere oplysninger i X’s privatlivspolitik her X Privacy Policy (twitter.com)

 

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Når hhv. cookien og pixlen integreres, videregives personoplysningerne til Twitter International Company Ltd. Twitter International Company behandler dine data til egne formål, som vi ikke har indflydelse på. Derudover bruger vi, som uafhængig ansvarlig, X’s tjenester for at opfylde vores reklameformål. Modtagere af dine data kan også være Twitter International Companys aftalepartnere. 

Du finder yderligere information på: X Privacy Policy (twitter.com)Ofte stillede spørgsmål (FAQ) (x.com)

 

8) Databehandlingssted

EU, USA. 

Twitter International Company overfører personoplysninger til sit moderselskab Twitter, Inc. i USA og om nødvendigt til andre partnere i et tredjeland uden for EU/EØS. Twitter International Company har en dataoverførsels- og databehandleraftale med Twitter, Inc. 

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning. Dataene, der indsamles her, slettes senest efter 18 måneder. 

XIV. Amadeus

Vi bruger en pixel (Amadeus) fra TravelAudience GmbH/TravelClick Inc. for at vise dig personaliserede annoncer.

1) Den dataansvarlige

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Tyskland

 

2) Cookies placeret af:

Travel Audience GmbH, Elsenstraße 106, 12435, Berlin, Tyskland

 

3) Databehandlingsformål

 • Visning af personaliserede annoncer

4) Anvendte teknologier

 • Pixel

 

5) Indsamlede data

 • Rejserelateret, pseudonymiseret information såsom søgninger og bookingoplysninger på vores partneres websites: 
 • Afrejsested, rejsemål, antal passagerer, hotelstjerner, varighed, bookingbedømmelser
 • Udelukkende i pseudonymiseret format: E-mailadresser, mobiltelefonnumre, hyppige rejsendes kortnumre, optegnelser over passagernavne og lokaliseringskode 
 • Enheds- og browseroplysninger som f.eks. oplysninger relateret til en mobilenhed eller browser (f.eks. browserversion, hardwaremodel, styresystem-version og mobilnetværksoplysninger)
 • Omtrentlige placeringsoplysninger
 • IP-adresse 
 • Browserhistorik, f.eks. oplysninger om, hvilke websites eller mobilapplikationer brugere har besøgt eller brugt

6) Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling udgøres i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR af dit samtykke, som du enten har givet os via banneret på websitet eller ved at sætte flueben i den dertilhørende afkrydsningsboks. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage ved at fjerne afkrydsningen for denne indstilling. Lovligheden af den udførte databehandling frem til tilbagetrækning af samtykket berøres ikke heraf.

 

7) Kategorier af datamodtagere

Hvis serviceudbydere anbringer cookies, videregives personoplysningerne til serviceudbyderen. Travel Audience GmbH er engageret af Motel One med henblik på opfyldelse af markedsførings- og reklameformål. TravelClick fungerer her som databehandler iht. art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med vores serviceudbyder i henhold til GDPR. Dine personoplysninger behandles udelukkende efter vores anvisninger.

 

8) Databehandlingssted

EU, USA. 

Travel Audience GmbH overfører personoplysninger til sit moderselskab TravelClick Inc. i USA og om nødvendigt til andre partnere i et tredjeland uden for EU/EØS. Overførsel af data til tredjelande er sikret med EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelse i henhold til art. 46, stk. 2, litra c) i GDPR og, om nødvendigt, yderligere foranstaltninger for at sikre et passende niveau af databeskyttelse. 

 

9) Opbevaringsfrist

Dine personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Hvis europæiske eller nationale love, forordninger eller andre forskrifter kræver længere opbevaring, kan dataene fortsat blive opbevaret, selvom formålet med lagringen er ophørt. Hvis databehandlingen afhænger af dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger efter din tilbagetrækning. Dataene, der indsamles her, slettes efter senest 18 måneder. 

 

G. Databeskyttelsesansvarlig udpeget af Motel One

 

Den eksterne databeskyttelsesansvarlige er:

Advokat Dr. Karsten Kinast, LL.M.
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Køln
Tlf.: +49 (0)221-222-183-0
E-mail:  dsb-motelone@kinast.eu
Website: https://www.kinast.eu

Den databeskyttelsesansvarlige er en uafhængig ikke-juridisk konsulent.

H. Den registrerede persons rettigheder

Ifølge GDPR har du som registreret person, hvis personoplysninger behandles, følgende rettigheder:

 

Ret til oplysninger: Art. 15 i GDPR
Du kan iht. art. 15 i GDPR forlange indsigt i de personoplysninger, som vi har indsamlet fra dig, og som vi behandler.

 

Ret til berigtigelse: Art. 16 i GDPR
I henhold til art. 16 i GDPR kan du kræve øjeblikkelig berigtigelse af urigtige personoplysninger eller fuldstændiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, som lagres hos os.

 

Ret til sletning ("Ret til at blive glemt"): Art. 17 i GDPR
I henhold til art. 17 i GDPR kan du forlange sletning af de personoplysninger, vi lagrer om dig, hvis databehandlingen ikke er nødvendig for udøvelsen af ytrings- og informationsfriheden, for opfyldelsen af en juridisk forpligtelse, for varetagelsen af samfundsinteresser eller i forbindelse med at kunne forsvare, udøve eller gøre retskrav gældende.

 

Ret til begrænsning af behandling: Art. 18 i GDPR
I henhold til art. 18 i GDPR har du ret til at begrænse tilgængeligheden af dine personoplysninger i det tidsrum, hvor dataene tjekkes for korrekthed, eller i tilfælde af uretmæssig databehandling.

 

Ret til dataportabilitet: Art. 20 i GDPR

 

Du har iht. art. 20 i GDPR ret til dine personoplysningers dataportabilitet.

 

Indsigelsesret: 21 GDPR

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, som tager udgangspunkt i vores berettigede interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR, har du i henhold til art. 21 i GDPR ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger under inddragelse af årsager, der er relateret til netop din personlige situation, eller hvis din indsigelse gælder direkte markedsføring. I forbindelse med direkte markedsføring har du en generel indsigelsesret, som vi efterkommer, uden at du behøver at angive en speciel situation.

 

Klage ved en tilsynsmyndighed: Art. 77 i GDPR
I henhold til art. 77 i GDPR har du ret til at indgive klage til en tilsynsførende myndighed. Her vil du normalt kunne henvende dig til den tilsynsførende myndighed i din bopælsregion eller på din arbejdsplads, eller til den ansvarlige for området i vores hovedkvarter.

 

Tilbagetrækning af samtykke iht. art. 7 i GDPR
Du kan når som helst trække dine samtykker tilbage i henhold til art. 7 stk. 3 i GDPR. Vær opmærksom på, at tilbagetrækning af samtykke ikke påvirker lovligheden af den behandling, der udføres på grundlag af samtykket indtil tilbagetrækningen.


Du finder yderligere oplysninger i vores databeskyttelsesbestemmelser, som kan tilgås på databeskyttelse (motel-one.com).