Globus w strefie One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Polityka prywatności obowiązująca

w serwisach the-cloud-one.com i motel-one.com oraz aplikacji Motel One

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi serwisami the-cloud-one.com i motel-one.com (zwanymi dalej „serwisami”) oraz oprogramowaniem na urządzenia mobilne, aplikacją Motel One (zwaną dalej „aplikacją”). Operatorem serwisów i aplikacji jest spółka Motel One GmbH (zwana dalej „Motel One”), która oferuje użytkownikowi serwisów i aplikacji (zwanemu dalej „użytkownikiem”) informacje na temat oferty pokojów i różnych hoteli oraz, w razie zainteresowania ofertą i dostępności pokojów, możliwość ich zarezerwowania oraz kontaktowania się w przypadku zapytań.

 

Przykładamy dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników i przestrzegamy przepisów o ochronie danych oraz innych wymogów w tym zakresie. Poniżej informujemy o sposobie postępowania z danymi użytkowników naszych serwisów i naszej aplikacji oraz o metodach ochrony tych danych.

 

Ewentualne zgody użytkownik może w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość. Prosimy o kontakt w przypadku dalszych pytań dotyczących wykorzystywania przez nas danych osobowych.

 

Zmiany przepisów oraz zmiany procesów wewnętrznych mogą wymagać od nas dostosowania treści niniejszej Polityki prywatności, dlatego prosimy regularnie się z nią zapoznawać. Politykę prywatności w dowolnym momencie można sprawdzić, pobrać i wydrukować na stronie https://www.motel-one.com/pl/ochronadanych/ oraz https://www.the-cloud-one.com/en/data-privacy/. Ponadto naszą Politykę prywatności można sprawdzić tutaj:

 

 

1. Administrator i zakres obowiązywania

 

Administratorem w znaczeniu unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej RODO) i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych regulacji w tym zakresie, jest:

 

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 Monachium, Niemcy

Tel.: 089 / 665025-0
Faks: 089 / 665025-50
Internet: www.motel-one.com
E-mail: privacy@motel-one.com

 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy serwisu Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165 D-81539 Monachium, Niemcy, dostępnego pod adresami domen https://www.motel-one.com/ i www.the-cloud-one.com, oraz różnymi adresami poddomen i w aplikacji Motel One.

 

2. Inspektor ochrony danych

 

Zewnętrznym inspektorem ochrony danych przetwarzanych przez administratora jest:

 

Adwokat Dr. Karsten Kinast, LL.M.
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Kolonia, Niemcy
Tel.: +49 (0)221 – 222 183 – 0
E-mail: mail@kinast.eu
Internet: www.kinast.eu

 

3. Podstawy prawne przetwarzania danych

 

Danymi osobowymi są wszystkie informacje na temat zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Są to przykładowo takie informacje jak imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, adres IP oraz aktywność użytkownika. Informacje, na podstawie których nie możemy zidentyfikować użytkownika (lub możemy zidentyfikować tylko przy niewspółmiernie dużych nakładach), np. w związku z anonimizacją danych, nie są danymi osobowymi. Przetwarzanie danych osobowych (np. zbieranie, kontrolowanie, wykorzystywanie, przechowywanie lub przekazywanie) wymaga zawsze określonej podstawy prawnej lub zgody użytkownika. Przetworzone dane osobowe są usuwane po osiągnięciu celu przetwarzania i jeżeli nie zachodzi już ustawowy obowiązek ich przechowywania.

 

Poniżej informujemy o konkretnych procesach, zakresie oraz celu przetwarzania danych, podstawach prawnych oraz okresie przechowywania danych osobowych, przetwarzanych w celu przygotowania określonych ofert.

 

4. Poszczególne procesy przetwarzania

 

a. Udostępnienie serwisów i korzystanie z serwisów oraz aplikacji Motel One

 

W momencie wejścia na strony naszych serwisów oraz aplikacji Motel One i korzystania z nich zbieramy dane osobowe użytkownika, które jego przeglądarka lub aplikacja automatycznie przesyła na nasz serwer. Informacje te są zapisywane tymczasowo w tzw. pliku dziennika. Podczas korzystania z naszego serwisu zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia stron serwisów oraz do zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa:

 

Każdy przypadek dostępu użytkownika do naszych serwisów lub aplikacji i każde pobranie pliku wiąże się z zapisaniem na naszym serwerze, w pliku dziennika systemowego, danych dostępowych użytkownika. Są to:

 

 • • wersja/typ przeglądarki
 • • używany system operacyjny
 • • adres URL strony odsyłającej
 • • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP)
 • • godzina i data wysłania zapytania do serwera
 • • przesłana ilość danych i status dostępu (plik przesłany, plik nieznaleziony itd.).

 

Na podstawie tych danych generowane są spseudonimizowane statystyki wewnętrzne, które pozwalają nam analizować korzystanie z serwisów lub aplikacji Motel One, usuwać błędy i optymalizować usługi. Nie przetwarzamy danych osobowych w zakresie innym niż wyżej wymieniony. W szczególności nie łączymy tych danych z innymi źródłami danych. Po zakończonej analizie statystycznej dane te są automatyczne usuwane. W dowolnym momencie użytkownik może uniemożliwić wykorzystanie swoich spseudonimizowanych danych do celów statystycznych poprzez dezaktywowanie zapisywania tzw. plików cookie i odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki (patrz punkt 7.).

 

Podstawę prawną opisanego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Przetwarzanie wymienionych danych osobowych jest niezbędne do administrowania serwisami oraz aplikacją Motel One i wynika z uzasadnionego interesu administratora.

 

Czasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do wyświetlenia treści serwisu na komputerze użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji.

 

Wymienione dane są usuwane z chwilą, gdy nie są już niezbędne do wyświetlania treści serwisów. Gromadzenie danych w celu udostępniania serwisów oraz zapisywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania serwisów i aplikacji Motel One. W związku z tym użytkownik nie może w tym zakresie wnieść sprzeciwu. Zapisywane innych danych jest możliwe w konkretnym przypadku tylko wtedy, gdy zachodzi ustawowy obowiązek.

 

b. Rezerwacje i zakup bonów

 

W naszych serwisach oraz w naszej aplikacji można dokonywać rezerwacji. Można również nabywać bony. Użytkownik podaje przy tym w masce edycji następujące dane osobowe, które następnie są przez nas przetwarzane:

 

 • • nazwisko, imię
 • • adres
 • • adres e-mail
 • • ew. numer telefonu
 • • ew. firma
 • • ew. NIP
 • • ew. dane bankowe lub dane karty kredytowej

 

W celu obsługi płatności przekazujemy dane dotyczące płatności banku, któremu zlecono obsługę płatności, względnie naszemu dostawcy usług płatniczych lub dostawcy usługi płatniczej wybranej przez użytkownika w procesie zamówienia. Firmy te mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie w celu realizacji zamówień, a nie do innych celów.

 

Obsługa płatności wymaga przetwarzania danych osobowych przez naszego dostawcę usług płatniczych, firmę Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, w ramach procedury 3D Secure 2.0. 3D Secure 2.0 jest procedurą bezpiecznego i bardziej restrykcyjnego uwierzytelniania klienta, realizowaną zgodnie z dyrektywą UE 2015/2366 (Payment Services Directive 2, PSD 2).

 

W tym celu przetwarzane są w szczególności następujące dodatkowe dane osobowe użytkownika:

 

 • • dane transakcyjne
 • • informacje o przeglądarce, np. adres IP lub język przeglądarki
 • • adres rozliczeniowy i adres dostawy
 • • informacje o rachunku klienta (np. czas posiadania rachunku przez klienta)

 

Przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do rezerwacji i nabywania bonów odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy pomiędzy użytkownikiem a Motel One. Dotyczy to również procesów przetwarzania niezbędnych do zawarcia umowy.

 

Przetwarzane dane osobowe są usuwane z chwilą, gdy nie są już potrzebne do wykonania umowy. W celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych przechowywanie danych osobowych może być wymagane również po zawarciu umowy. Zapisywanie innych danych jest możliwe w konkretnym przypadku tylko wtedy, gdy zachodzi ustawowy obowiązek.

 

c. Formularz kontaktowy i zapytania przesyłane w wiadomości e-mail

 

Umożliwiamy kontaktowanie się z nami drogą elektroniczną za pomocą udostępnionego formularza. Otrzymujemy przy tym dane osobowe użytkownika, wpisane przez niego w formularzu. W przypadku skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego przetwarzane będą następujące dane osobowe:

 

 • • adres e-mail
 • • imię i nazwisko
 • • ewentualnie inne podane w wiadomości dane osobowe

 

W chwili wysyłania wiadomości zapisują się ponadto następujące dane osobowe:

 

 • • adres IP
 • • data i godzina wysłania wiadomości

 

Alternatywnie można się również z nami skontaktować, pisząc na udostępniony adres e-mail. W tym przypadku zapisane zostaną dane osobowe użytkownika, przesłane razem z wiadomością e-mail. Dane osobowe nie są wówczas przekazywane stronom trzecim. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych ze sprawą, z którą zwrócił się do nas użytkownik.

 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1, zdanie 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w odpowiadaniu na pytania przesyłane przez użytkownika pocztą elektroniczną lub w formularzu kontaktowym. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO istnieje uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w procesie wysyłki formularza kontaktowego, aby zapobiec jego niewłaściwemu wykorzystaniu i chronić nasze systemy informatyczne.

 

Po opracowaniu sprawy, z którą zwrócił się do nas użytkownik, dane osobowe użytkownika są usuwane, jeżeli nie jest to sprzeczne z umownymi lub ustawowymi okresami przechowywania danych. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dowolnym momencie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. W takim przypadku sprawa, z którą się do nas zwraca, nie może zostać przetworzona. Wszystkie dane osobowe zapisane w związku z kontaktowaniem się z nami zostaną w tym przypadku usunięte, jeżeli nie jest to sprzeczne z umownymi lub ustawowymi okresami przechowywania danych.

 

d. Osoby niepełnoletnie

 

Osoby poniżej 18 r.ż. nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Nie wymagamy żadnych danych osobowych od dzieci i młodzieży, nie gromadzimy ich i nie przekazujemy podmiotom trzecim.

 

e. Członkostwo w programie beOne

 

Rejestrując się w programie członkowskim beOne, użytkownik akceptuje Ogólne Warunki Handlowe tego programu (https://www.motel-one.com/pl/uslugi/program-czlonkowski-be-one/warunki-uczestnictwa lub https://www.the-cloud-one.com/en/services/be-one-membership-programme/conditions-of-participation/ ) i wyraźnie udziela nam zgody o poniższej treści (https://www.motel-one.com/pl/uslugi/program-czlonkowski-be-one/zgoda-na-przetwarzanie-danych lub https://www.the-cloud-one.com/en/services/be-one-membership-programme/declaration-of-consent/). Zgoda ta jest przez nas zarejestrowana:

 

„Zgoda na wykorzystanie moich danych osobowych

Rejestrując się do programu członkowskiego BE ONE, wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Motel One GmbH moich danych osobowych niezbędnych do realizacji założeń tego programu, a także do regularnego przesyłania informacji na temat nowości, promocji i ofert Motel One dotyczących hoteli i podróży za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, WhatsApp lub innych mediów elektronicznych.

 

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych do wyświetlania sprofilowanych reklam na stronach serwisów oraz na platformach mediów społecznościowych”.

 

Po zarejestrowaniu się do programu beOne użytkownik może w dowolnym momencie wyrejestrować się z niego. Drogą mailową (beone@motel-one.de albo beone@the-cloud-one.com ) użytkownik może w dowolnym momencie wycofać się z programu beOne ze skutkiem na przyszłość i tym samym zakończyć swoje członkostwo. Ponadto można natychmiast zakończyć członkostwo w programie beOne ze skutkiem na przyszłość, klikając w swoim profilu w polecenie „Usuń profil” i potwierdzając pytanie kontrolne „Czy na pewno chcesz usunąć swój profil?” kliknięciem opcji „Usuń profil”. Zapisane w swoim profilu dane użytkownik może w dowolnym momencie zmienić.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 Monachium, Niemcy

Tel.: 089 / 665025-0
Faks: 089 / 665025-50
Internet: www.motel-one.com
E-mail: beone@motel-one.com lub beone@the-cloud-one.com

 

Jeżeli dane są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, wcześniejsze ich usunięcie jest możliwe tylko wtedy, gdy nie jest to sprzeczne z umownymi lub ustawowymi zobowiązaniami.

 

f. beConnected

 

W ramach współpracy z naszym partnerem, firmą m3 connect, oferujemy członkom beOne możliwość korzystania z usługi „beConnected”. Za pomocą urządzenia (laptopa, smartfona, tabletu itp.) użytkownik loguje się raz do hotelowej sieci Wi-Fi i w ten sposób uzyskuje na tym urządzeniu stały dostęp do niej (w trakcie następnych pobytów). Firma m3 connect przetwarza adres MAC użytkownika. Adres ten możemy przyporządkować do konta beOne użytkownika.  Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Dane użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo będzie on korzystać z usługi „beConnected”.

 

5. Wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną

 

a. Wiadomość z prośbą o ocenę pobytu

 

Po pobycie w danym hotelu Motel One lub The Cloud One Hotels klienci otrzymują e-mail z prośbą o ocenę pobytu i sugestie poprawy.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych (wykorzystania adresu e-mail) jest w tym przypadku artykuł 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Przetwarzanie adresu e-mail oraz gromadzenie opinii jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego standardu w hotelach oraz optymalizacji usług hotelowych i tym samym wynika z uzasadnionego interesu administratora. Inne niż wymienione cele nie są realizowane za pomocą wiadomości z prośbą o ocenę.

 

Wymienione dane (adres e-mail) są niezwłocznie usuwane z chwilą, gdy nie są już niezbędne do wymienionych celów.

 

b. Newsletter Motel One

 

Rejestrując się do newslettera Motel One, użytkownik wyraża zgodę na regularne otrzymywanie pocztą elektroniczną newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach i ofertach Motel One i The Cloud One Hotels (a także artykuły o hotelach, podróżach i zakwaterowaniu). Dane osobowe przetwarzane przez Motel One w celu wysyłki newslettera nie są przekazywane stronom trzecim. Zgodę na korzystanie z adresu e-mail można w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość (newsletter@motel-one.de). Ponadto można zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez osobny link zamieszczony bezpośrednio na końcu każdego newslettera.

 

Wraz z zamówieniem newslettera użytkownik wyraźnie udziela nam zgody na naszych stronach: https://www.motel-one.com/pl/newsletter/. Zgoda ta jest przez nas rejestrowana i ma następującą treść:

 

„Chcę zamówić bezpłatną subskrypcję newslettera Motel One i regularnie otrzymywać informacje o nowościach, promocjach i ofertach Motel One i The Cloud One Hotels, a także artykuły o hotelach i podróżach. Mój adres e-mail nie będzie przekazywany innym firmom. W dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość mogę wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez strony https://www.motel-one.com/pl/newsletter/.“

 

c. Newsletter beOne

 

Rejestrując się w serwisie lub poprzez aplikację Motel One do programu beOne, użytkownik automatycznie otrzymuje newsletter beOne o nowościach, promocjach i ofertach programu. Drogą mailową (beone@motel-one.de albo beone@the-cloud-one.com) użytkownik może w dowolnym momencie wycofać się z programu beOne ze skutkiem na przyszłość i tym samym wycofać zgodę na wykorzystywanie adresu e-mail oraz zakończyć swoje członkostwo. Ponadto można natychmiast zakończyć członkostwo w programie beOne ze skutkiem na przyszłość, klikając w swoim profilu w polecenie „Usuń profil” i potwierdzając pytanie kontrolne „Czy na pewno chcesz usunąć swój profil?” kliknięciem opcji „Usuń profil”.

 

6. Powiadomienia push

 

Użytkownik ma możliwość zarejestrowania się w celu otrzymywania tzw. powiadomień push w aplikacji. Na potrzeby tej aplikacji Motel One i The Cloud One Hotels korzystają z usługi „Firebase Cloud Messaging” oferowanej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Szczegółowe informacje na temat korzystania z danych osobowych przez Google dostępne są tutaj https://policies.google.com/privacy oraz https://firebase.google.com/support/privacy.

 

W formie powiadomień push użytkownik może otrzymywać informacje o następnej rezerwacji, nowościach i ofertach Motel One i The Cloud One Hotels.

Aby otrzymywać powiadomienia push w systemie iOS, użytkownik musi zatwierdzić opcję powiadomień push w swojej przeglądarce lub na urządzeniu końcowym.

Zanonimizowane powiadomienia push poddajemy analizie statystycznej i dzięki temu możemy określić, czy i kiedy użytkownik odebrał powiadomienia push i kliknął w nie. Pozwala nam to określić, które powiadomienia push są interesujące dla odbiorców, i tym samym dopasować przyszłe powiadomienia do ich preferencji, zwiększając w ten sposób zainteresowanie naszym serwisem.

 

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO na przechowywanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu otrzymywania powiadomień push. Zgodę można wycofać w ustawieniach urządzenia końcowego.

Wyłączenie powiadomień push w systemie iOS:

 

 • • Otworzyć „Ustawienia”.
 • • Przewinąć listę aplikacji w dół do aplikacji, w której mają zostać wyłączone powiadomienia push.
 • • Wybrać nazwę aplikacji, następnie „Powiadomienia”.
 • • Tutaj można wyłączyć powiadomienia push lub tylko poszczególne warianty powiadomień.

 

Wyłączenie powiadomień push w systemie Android:

 

 • • Otworzyć centrum powiadomień w górnej części ekranu.
 • • Dotknąć powiadomienie aplikacji, dla której mają być wyłączone powiadomienia push, i przytrzymać, aż otworzy się menu.
 • • Wybrać „Informacje o aplikacji”.
 • • Usunąć zaznaczenie w opcji odbierania powiadomień.

 

Dane użytkownika są usuwane, gdy nie są już potrzebne do celów ich gromadzenia. Tym samym dane są przechowywane tylko w czasie, gdy jest aktywowana subskrypcja powiadomień push.

 

7. Przetwarzanie i usuwanie danych

 

Z własnej inicjatywy lub na życzenie użytkownika Motel One lub The Cloud One Hotels może uzupełniać, korygować lub usuwać niekompletne, błędne lub nieaktualne dane osobowe, które Motel One lub The Cloud One Hotels gromadzi w związku z prowadzeniem serwisów. Jeżeli procesy te odbywają się na żądanie użytkownika, Motel One lub The Cloud One Hotels może przeprowadzać je tylko pod warunkiem, że użytkownik w wystarczającym stopniu się uwierzytelnił. Uwierzytelnienie może zostać przeprowadzone na podstawie kopii dowodu tożsamości ze zdjęciem, która zostanie usunięta natychmiast po weryfikacji, lub na podstawie pytań, na które odpowiedź może znać tylko użytkownik. Bez uwierzytelnienia Motel One lub The Cloud One Hotels nie może spełnić życzeń użytkownika.

 

W ramach obowiązujących regulacji prawnych Motel One lub The Cloud One Hotels niezwłocznie usuwa dane osobowe na polecenie osoby uprawnionej, o ile nie jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych.

 

8. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

 

a. Dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim bez pozwolenia użytkownika, chyba że jest to konieczne do realizacji zamówień, obsługi płatności czy przetwarzania zapytań lub jest dozwolone przez prawo. Usługodawcy zewnętrzni są zobowiązani do poufnego i bezpiecznego traktowania danych i mogą wykorzystywać te dane tylko w zakresie niezbędnym do wykonania swoich zadań.

 

b. Dotyczy to w szczególności przetwarzania płatności za pośrednictwem usługodawców zewnętrznych, jak również wymiany danych z SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Niemcy, w celu sprawdzenia wiarygodności kredytowej w przypadku prawnie uzasadnionego interesu lub w razie niezgodnych z umową zachowań. SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Niemcy, przechowuje i przekazuje dane do kontroli wiarygodności kredytowej swoim kontrahentom. Uzasadnione interesy użytkownika są uwzględniane zgodnie z przepisami prawa.

 

c. Poza tym dane osobowe są przekazywane tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie na to zezwolił lub gdy jest to konieczne do ścigania przestępstw. Urzędom lub instytucjom państwowym uprawnionym do informacji dane przekazuje się tylko pod warunkiem, że wynika to z ustawowego obowiązku udzielenia informacji lub z decyzji sądu. Uzasadnione interesy użytkownika są uwzględniane zgodnie z przepisami o ochronie danych. Na podstawie przepisów prawa możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych użytkownika stronom trzecim. Uwzględniamy takie żądania tylko w niezbędnym zakresie w ramach obowiązku ustawowego.

 

d. Jakąkolwiek zgodę udzieloną na przekazywanie danych użytkownik może wycofać w dowolnym momencie bez podawania nam przyczyn.

 

9. Ochrona danych

 

Ochrona danych osobowych ma dla Motel One oraz The Cloud One Hotels zasadnicze znaczenie. Ochronę tę zapewniamy m.in. poprzez szkolenia, dzięki inspektorowi ochrony danych i poprzez pisemne zobowiązanie wszystkich pracowników i zewnętrznych usługodawców do zachowania tajemnicy i przestrzegania przepisów o ochronie danych.

 

Wszystkie techniczne i organizacyjne, fizyczne i logiczne udogodnienia i środki w zakresie ochrony danych, bezpieczeństwa informatycznego i informacji służą ochronie przed uszkodzeniem, zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem do przechowywanych danych oraz realizacji celów związanych z ochroną poufności, dostępności i integralności.

 

W celach bezpieczeństwa dane osobowe gromadzone są za pomocą szyfrowanego połączenia „Secure Socket Layer” (SSL) (można to poznać po „https://” na początku adresu w pasku adresu przeglądarki internetowej).

 

Ponadto Motel One, względnie The Cloud One Hotels, zawsze stara się podejmować wszelkie realne środki ostrożności, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych użytkowników, nieupoważnionemu wykorzystaniu lub sfałszowaniu tych danych oraz zminimalizować to ryzyko. Udostępnianie danych osobowych, osobiście, telefonicznie czy przez Internet, zawsze jednak wiąże się z ryzykiem i żadna technologia nie jest całkowicie odporna na manipulację lub sabotaż.

 

10. Narzędzie do przeprowadzania ankiet SurveySparrow

 

Wykorzystujemy narzędzie SurveySparrow do sporządzania kwestionariuszy internetowych. Przy użyciu SurveySparrow zbieramy, analizujemy, kompilujemy, porównujemy i sprawdzamy dane od uczestników ankiet, aby poznać możliwości optymalizacji naszej strony internetowej. SurveySparrow to oprogramowanie do ankiet, które ściśle spełnia wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). SurveySparrow przetwarza dane wyłącznie w ramach umowy zawartej z Motel One i zgodnie z naszymi wyłącznymi pisemnymi instrukcjami. SurveySparrow jest platformą pośredniczącą w rejestrowaniu odpowiedzi przesyłanych do nas za pośrednictwem kwestionariusza online.

 

Program SurveySparrow jest opracowany tak, aby zawsze szanować prywatność osób, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Program SurveySparrow nie ma bezpośredniego ani pośredniego dostępu do odpowiedzi ankietowych ani do wyników ankiet wygenerowanych na tej platformie. Wszystkie dane są bezpiecznie przechowywane na serwerach w UE. SurveySparrow nie sprzedaje, nie nadużywa ani nie udostępnia danych użytkownika zewnętrznym reklamodawcom ani dystrybutorom.  Dane SurveySparrow przesłane przez uczestników ankiet nie są skanowane ani udostępniane.  Wyniki wygenerowane na platformie SurveySparrow może eksportować wyłącznie Motel One do celów analizy i weryfikacji.

 

Motel One wykorzystuje odpowiedzi użytkowników do ulepszania oferowanych usług. Nie wykorzystuje danych osobowych użytkownika, chyba że zostanie on o nie wyraźnie poproszony w konkretnym pytaniu. Motel One nigdy nie wykorzystuje danych użytkowników do tworzenia profili umożliwiających ich identyfikację. Nigdy nie sprzedaje, nie komercjalizuje ani nie udostępnia danych poza uzasadnionym zakresem związanym z prowadzeniem badań nad marką, projektowaniem i doświadczeniami użytkowników.

 

a. Powierzenie przetwarzania

 

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa przewidziana prawem o ochronie danych, która gwarantuje, że dostawca ten przetwarza dane użytkowników naszego serwisu wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO. Umowa została sporządzona w oparciu o standardowe klauzule umowne UE i jest dostępna tutaj: https://surveysparrow.com/legal/dpa/

 

b. Kategorie danych osobowych

 

Za pośrednictwem plików cookie wykorzystywanych przez SurveySparrow przetwarzamy następujące dane osobowe naszych użytkowników:

 • • adres IP
 • • dane dotyczące lokalizacji      
 • • system operacyjny        
 • • typ urządzenia  
 • • odpowiedzi ankietowe

 

c. Cel przetwarzania danych

 

Celem przetwarzania danych osobowych użytkownika za pomocą platformy SurveySparrow jest poprawa treści i komfortu korzystania z naszego serwisu. Poprzez analizę danych chcemy zwiększyć funkcjonalność serwisu dla klientów.

 

d. Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w oparciu o następującą podstawę prawną: zgoda użytkownika wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Przetwarzanie danych w tym celu wymaga zgody użytkownika. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie za pośrednictwem banera plików cookie w naszym serwisie. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.

 

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie po odpowiednim skonfigurowaniu oprogramowania przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje naszego serwisu będą dostępne.

 

e. Okres przechowywania danych

 

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tylko przez okres wymagany do realizacji danego celu. Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, usuniemy jego dane osobowe. Dostęp do danych osobowych użytkownika mamy przez maksymalnie 12 miesięcy. 

 

f. Przekazywanie danych stronom trzecim

 

SurveySparrow jest naszym podmiotem przetwarzającym. W tym celu, zgodnie z art. 28 RODO, zawarliśmy z dostawcą SurveySparrow Inc. umowę powierzenia przetwarzania. SurveySparrow przetwarza dane osobowe użytkowników wyłącznie na nasze polecenie.

 

g. Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Przekazujemy dane osobowe użytkownika do SurveySparrow Inc, USA. W przypadku przekazywania danych osobowych użytkownika do państwa trzeciego stosujemy odpowiednie zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul umownych zgodnie z art. 46 (2) (d) RODO, przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską w ramach procedury sprawdzającej zgodnie z art. 93 (2) RODO.

 

 

11. Chatbot i czat na żywo

 

Nasz serwis oferuje funkcję czatu w celu kontaktowania się z nami w przypadku pytań dotyczących rezerwacji hotelowej. Jest to narzędzie Live Chat. Korzystając z czatu, użytkownik automatycznie korzysta z usług firmy DialogShift GmbH, Rheinsberger Straße 76/77, 10115 Berlin, Niemcy. Dane osobowe, które użytkownik wprowadza w oknie czatu, są przekazywane firmie DialogShift GmbH i przez nią zapisywane.

 

a. Rodzaj i cel przetwarzania danych

 

Wykorzystujemy te dane osobowe w celu zapewnienia naszym klientom i stronom zainteresowanym skutecznego i bezpośredniego wsparcia.

Podczas korzystania z narzędzia czatu oprócz danych osobowych, które użytkownik ujawnia podczas rozmowy, zbierane są następujące dane:

 • • adres IP
 • • w razie potrzeby dane osobowe z historii czatu, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i inne informacje.
   

Dane osobowe wprowadzone w oknie czatu (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer rezerwacji) są przetwarzane przez sztuczną inteligencję.

Ponadto DialogShift stosuje do celów statystycznych pliki cookie związane z wydajnością. Przetwarzany jest przy tym adres IP użytkownika.

 

b. Szczególne zagrożenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

 

Podczas korzystania z narzędzia czatu przetwarzanie danych przez sztuczną inteligencję (AI) odbywa się w ograniczonym zakresie. Celem narzędzia jest samodzielne znalezienie odpowiedzi na pytania użytkownika, zanim zostanie on skierowany do pracownika. Informacje wprowadzane są do systemu jako dane wejściowe, przetwarzane za pomocą algorytmów, a następnie generowane są dane wyjściowe.

 

Często sposób działania sztucznej inteligencji w zakresie „uczenia maszynowego” nie spełnia zasady przejrzystości opisanej w art. 5 ust. 1 lit. a RODO, która wymaga czytelnego przetwarzania danych osobowych. Systemy wspomagane sztuczną inteligencją stale bowiem modyfikują i optymalizują swoje wagi oraz wykorzystują dane wejściowe do dalszego rozwoju. Ze względu na nieprzejrzyste przetwarzanie danych nie można również całkowicie wykluczyć przekazywania danych osobowych do państw trzecich, np. do USA. 

 

DialogShift GmbH zobowiązuje się do wykorzystywania danych użytkownika wyłącznie w celu udostępniania czatu. W celu udostępnienia sztucznej inteligencji DialogShift korzysta z usług dostawców, którzy używają serwerów w obrębie UE. Przesyłanie danych do państw trzecich nie jest przewidziane. Obecnie nie można jednak wyeliminować ryzyka szczątkowego związanego z nieprzejrzystym przetwarzaniem i przekazywaniem danych do państw trzecich podczas korzystania ze sztucznej inteligencji. 

 

Jeśli użytkownik nie akceptuje takiego ryzyka, nie powinien korzystać z narzędzia czatu.  

 

c. Podstawa prawna 

 

Przetwarzanie danych podczas korzystania z narzędzia czatu odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wykorzystujemy dane osobowe podane przez użytkownika w celu zapewnienia naszym klientom i stronom zainteresowanym skutecznego i bezpośredniego wsparcia. Użytkownik udziela nam zgody, zaznaczając pole wyboru w oknie czatu. Zgodę tę można w dowolnym momencie wycofać poprzez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.

 

Jeżeli dane osobowe są gromadzone przez DialogShift za pośrednictwem plików cookie związanych z wydajnością do celów statystycznych, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika udzielonej w banerze dotyczącym plików cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO poprzez zaznaczenie pola wyboru lub na podstawie ogólnej zgody na stosowanie plików cookie. Zgodę tę można w dowolnym momencie wycofać poprzez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.

 

Użytkownik może zablokować przechowywanie plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. W takim przypadku funkcja czatu oraz inne funkcje serwisu mogą nie być w pełni dostępne dla użytkownika. Firma DialogShift nie udostępnia tych danych osobowych stronom trzecim. Dane te są wykorzystywane przez firmę DialogShift wyłącznie w celu ochrony i statystyki wewnętrznej.  

 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez firmę DialogShift, a także stosowne prawa użytkownika i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności są dostępne w polityce prywatności firmy DialogShift GmbH: 

 

https://www.dialogshift.com/de/dsvgo

 

d. Okres przechowywania

 

Dane osobowe są przechowywane do momentu osiągnięcia celu przetwarzania. Z reguły następuje to z chwilą zakończenia rozmowy na czacie. Dane osobowe użytkownika zostaną jednak usunięte najpóźniej po upływie 90 dni. Ponadto usuwamy dane osobowe użytkownika również wtedy, gdy użytkownik wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych lub wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych. Ustawowy okres przechowywania danych może uniemożliwić ich usunięcie.

 

e. Kategorie odbiorców danych

 

Podczas przetwarzania danych przez usługodawców, dane osobowe są przekazywane usługodawcy. DialogShift działa na zlecenie Motel One w celu zapewnienia, że zgody użytkowników na przetwarzanie danych są uzyskiwane i dokumentowane zgodnie z przepisami o ochronie danych.  DialogShift działa jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO. W tym celu zawarliśmy z naszym usługodawcą umowę powierzenia przetwarzania zgodnie z wymogami RODO. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

f. Miejsce przetwarzania i przekazywanie danych do państw trzecich

 

Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych użytkownika do państwa trzeciego spoza UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie przekazujemy również danych osobowych użytkownika organizacjom międzynarodowym. W celu udostępnienia sztucznej inteligencji DialogShift korzysta z usług dostawców, którzy używają serwerów w obrębie UE. Ze względu na przetwarzanie danych przez sztuczną inteligencję nie można jednak całkowicie wykluczyć przekazywania danych osobowych do państw trzecich, np. do USA.

 

g. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych w rozumieniu art. 13, 22 RODO nie ma miejsca. Zautomatyzowane przetwarzanie odbywa się w zakresie opisanym przez użycie sztucznej inteligencji. 

 

12. Stosowanie plików cookie

 

Motel One lub The Cloud One Hotels używa tzw. plików cookie, czyli plików tekstowych, lub tzw. Web Beacons, czyli plików graficznych, które zapisywane są na urządzeniu użytkownika. Są to technologie, za pomocą których można zbierać informacje na temat określonych ustawień użytkownika oraz informacje techniczne umożliwiające jego identyfikację. Dzięki nim wiadomo, kiedy i jak użytkownik korzysta z serwisu i na tej podstawie można na bieżąco optymalizować jego treść. Stosowanie plików cookie oferuje użytkownikowi tę wygodę, że nie musi on za każdym razem wprowadzać swoich danych osobowych podczas wypełniania formularzy na stronie internetowej. Stosowanie plików cookie jest powszechną praktyką i dotyczy wielu serwisów. Pliki cookie zapisywane są na urządzeniu użytkownika, nie w serwisie.

 

Na początku korzystania z serwisów lub aplikacji Motel One lub The Cloud One Hotels użytkownicy są informowani o stosowaniu plików cookie. Motel One lub The Cloud One Hotels, używa plików cookie tylko do odczytu informacji z pamięci urządzenia użytkownika, które zostały tam zapisane przez plik cookie pochodzący z serwisu. Korzystając z serwisu lub aplikacji bez dokonania odpowiednich ustawień swojej przeglądarki, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby pliki cookie były zapisywane na jego urządzeniu, chce usunąć zapisany plik cookie lub chce być powiadamiany o zapisie tych plików, może odpowiednio skonfigurować w tym celu swoją przeglądarkę lub urządzenie. Instrukcje w tym zakresie można znaleźć w pomocy przeglądarki lub urządzenia.

 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na używanie plików cookie poprzez adnotację zamieszczoną na stronie serwisu („cookie-banner” – baner akceptacji plików cookie), legalność ich stosowania wynika z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

 

Większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Użytkownik może jednak tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby akceptowała tylko niektóre pliki cookie lub nie akceptowała ich w ogóle. Zaznaczamy jednak, że korzystanie z niektórych funkcji serwisów może wówczas okazać się niemożliwe. W ustawieniach przeglądarki można również usunąć pliki cookie już zapisane w przeglądarce lub wyświetlić czas ich przechowywania. Można również ustawić przeglądarkę tak, aby uprzedzała o zapisywaniu plików cookie. Poszczególne przeglądarki mogą różnić się między sobą sposobem działania, dlatego najlepiej skorzystać z menu pomocy przeglądarki w celu odpowiedniego jej skonfigurowania.

Aby mieć kompleksowe informacje na temat dostępu wszystkich zewnętrznych stron trzecich do przeglądarki internetowej, zalecamy zainstalowanie specjalnych wtyczek.

 

13. Narzędzia śledzenia i analizy

 

Używamy narzędzi do śledzenia i analizy w celu optymalizacji i dostosowywania serwisów do potrzeb użytkownika. Za pomocą narzędzi śledzenia możemy również analizować statystycznie korzystanie z naszych serwisów i doskonalić naszą ofertę online na podstawie uzyskanej w ten sposób wiedzy. Podstawą prawną stosowania narzędzi do śledzenia i analizy jest zgoda użytkownika udzielona w banerze lub w ustawieniach plików cookie i narzędzi śledzenia na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

 

Poniższy opis narzędzi śledzenia i analizy precyzuje również odpowiednie cele przetwarzania oraz przetwarzane dane.

 

a. Google Analytics oraz Google Firebase

 

Nasze serwisy korzystają z usługi Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookie, czyli plików tekstowych zapisywanych na urządzeniu użytkownika, które umożliwiają analizowanie korzystania z naszych serwisów. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszych serwisów są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Nasze serwisy korzystają z usługi Google Analytics z rozszerzeniem „gat._anonymizeIp();”, aby zapewnić zanonimizowane rejestrowanie adresów IP. Dzięki temu adres IP użytkownika przed wysłaniem do USA jest skracany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych krajach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany.

 

W aplikacji Motel One usługa Google Analytics jest wykorzystywana za pośrednictwem usługi Google Firebase. Dane osobowe są gromadzone za pośrednictwem usługi Google Firebase, a następnie wyświetlane i dalej przetwarzane w usłudze Google Analytics.

 

Na zlecenie Motel One lub The Cloud One Hotels Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z naszych serwisów przez użytkownika, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z serwisu i Internetu. Skrócony adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zablokować pliki cookie, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce; zwracamy jednak przy tym uwagę na fakt, że może to ograniczyć funkcjonalność serwisu.

 

Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z serwisu lub aplikacji (w tym adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Zamiast dodatku do przeglądarki można zapobiec gromadzeniu danych poprzez usługę Google Analytics, klikając w ten link. Zostanie aktywowany plik opt-out-cookie blokujący gromadzenie danych podczas korzystania z naszych serwisów: <a href="javascript:gaOptout()">Click here to opt-out of Google Analytics</a>.

 

Więcej informacji na temat Google Analytics znajduje się tutaj: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

Więcej informacji na temat Google Firebase jest dostępnych pod adresem https://firebase.google.com/

 

b. Google Data Studio

 

Korzystamy z narzędzia Google Data Studio, usługi analizy oferowanej przez Google LLC / Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA („Google”). Jest to dodatkowe narzędzie zarządzania danymi Google Analytics. Wykorzystuje ono dane osobowe przechowywane w ramach usługi Google Analytics. Google Data Studio pozwala na spersonalizowaną wizualizację raportów. Jeżeli użytkownik wyłączy tutaj korzystanie z Google Analytics, jego dane nie będą używane również w Google Data Studio.

 

Podstawę prawną przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO stanowi zgoda użytkownika, którą wyraził poprzez zaznaczenie zgody w banerze plików cookie. Zgodę tę można w dowolnym momencie wycofać poprzez usunięcie zaznaczenia.

 

Więcej informacji oraz aktualną politykę prywatności Google można znaleźć tutaj https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i tutaj https://privacy.google.com/businesses/processorterms/. Dokładne wyjaśnienia na temat usługi Google Data Studio można znaleźć tutaj https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/data-studio/.

 

c. Google BigQuery

 

Do zarządzania danymi używamy Google BigQuery, usługi Google Cloud EMEA Ltd., 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 R296, Irlandia. Umożliwia podmiotowi odpowiedzialnemu przechowywanie i zarządzanie zebranymi danymi w infrastrukturze Google Cloud. Dane zbierane w ramach analizy strony internetowej są eksportowane w postaci tabel zawierających identyfikatory użytkowników nadane przez Google Analytics i Google Firebase. Jest to typowa usługa zarządzania danymi, co oznacza, że wraz z eksportem danych z warstwy GA4 Tracking nie są dodawane żadne nowe dane. Dane są przechowywane przez Google BigQuery przez 36 miesięcy. Miejscem przechowania danych jest Frankfurt nad Menem, Niemcy.

 

Celem przetwarzania danych jest wspomaganie analizy danych przez Google Analytics i Firebase. Poprzez Google BigQuery przetwarza się następujące dane: adres IP, identyfikator użytkownika i login, data i godzina odwiedzin, dane o sposobie korzystania z serwisu, ścieżka kliknięć, aktualizacje aplikacji, informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu, obsługa JavaScript, odwiedzone strony, URL strony odsyłającej, pobrania, wersja Flash, informacje o lokalizacji, aktywność zakupowa i interakcje z widżetami.

 

Podstawę prawną przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO stanowi zgoda użytkownika, którą wyraził poprzez zaznaczenie zgody w banerze plików cookie. Zgodę tę można w dowolnym momencie wycofać poprzez usunięcie zaznaczenia. Więcej informacji oraz aktualną politykę prywatności Google można znaleźć tutaj https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Usługa Google BigQuery jest wyjaśniona bardziej szczegółowo na stronie https://cloud.google.com/bigquery/docs/introduction.

 

d. OWAPro

 

Nasze serwisy wykorzystują system analizy i kontroli marketingu internetowego „OWAPro” firmy Hurra Communications GmbH („hurra.com”) do analizowania witryn internetowych i optymalizowania narzędzi marketingu internetowego.

 

Oferentem OWAPro jest firma Hurra Communications GmbH, Wollgrasweg 27, 70599 Stuttgart, Niemcy.

 

Analiza witryny polega przede wszystkim na analizowaniu ruchu na naszych stronach i optymalizacji kampanii reklamowych online. Za pomocą OWAPro mogą być przy tym przetwarzane następujące dane: dane identyfikacyjne online, włącznie z identyfikatorami plików cookie, adresy IP, informacje o urządzeniu, dane identyfikacyjne klientów, strony odsyłające, dane transakcyjne. Dane te mogą być również wykorzystane do pomiaru i optymalizacji skuteczności kampanii reklamowych oraz analizy ich kosztów i korzyści w celu uzyskania informacji o tym, które oferty użytkownicy zamówili lub jakie inne działania zainicjowali (tzw. „conversion tracking” – śledzenie konwersji). W tym celu można wykorzystać pliki cookie, które umożliwiają rozpoznawanie przeglądarki internetowej podczas kolejnej wizyty w serwisie. W tych plikach cookie na urządzeniu użytkownika mogą być zapisywane jednoznaczne identyfikatory online („cookie ID”).

 

OWAPro przetwarza zasadniczo tylko dane spseudonimizowane, których hurra.com nie może przypisać do żadnej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Adresy IP są domyślnie automatycznie anonimizowane przez OWAPro. Więcej informacji dotyczących rodzaju i zakresu danych osobowych przetwarzanych przez hurra.com w OWAPro oraz możliwych wykorzystywanych plików cookie można znaleźć w polityce prywatności hurra.com pod adresem: www.hurra.com/privacy

 

Użytkownik może w każdej chwili wnieść dla naszych serwisów ze skutkiem na przyszłość sprzeciw wobec zbierania i przetwarzania danych przez usługi hurra.com poprzez ich blokadę (http://ssl.hurra.com/opt-out?cid=600&ln=de).

 

14. Wtyczki serwisów społecznościowych

 

Nasze serwisy wykorzystują następujące wtyczki serwisów Facebook, Instagram, Pinterest oraz Twitter.

 

a. Wtyczki społecznościowe portalu Facebook

 

W naszych serwisach wykorzystujemy tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki”) portalu społecznościowego www.facebook.com, którego właścicielem jest firma Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki są oznaczone logo Facebooka lub dopiskiem „Wtyczka społecznościowa Facebooka” lub „Facebook Social Plugin” (http://developers.facebook.com/pluginsdevelopers.facebook.com/). Serwisy zawierają takie wtyczki, za pośrednictwem których przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka w chwili wejścia na strony serwisów. Zawartość wtyczki jest bezpośrednio przesyłana z serwisu Facebook do przeglądarki użytkownika i integrowana z poszczególną stroną. Motel One lub The Cloud One Hotels, nie ma wpływu na zakres danych gromadzonych i przekazywanych przez Facebook za pomocą tej wtyczki.

 

Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informacje o tym, że użytkownik wszedł na daną stronę serwisu. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać taką wizytę do konta na Facebooku. Jeśli użytkownik naciśnie przycisk „Lubię to” lub zostawi komentarz, informacje te są przesyłane z przeglądarki użytkownika bezpośrednio na serwer Facebooka i tam zapisywane.

 

Zgodnie z własnymi deklaracjami (https://www.facebook.com/help/186325668085084) Facebook zapisuje datę i godzinę odwiedzin na stronie, dane serwisu, który odwiedził użytkownik, oraz inne dane techniczne jak adres IP i dane dotyczące przeglądarki, aby jeszcze bardziej optymalizować usługi Facebooka. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez firmę Facebook, a także stosowne prawa użytkownika i możliwości ustawień celem ochrony prywatności są dostępne w polityce prywatności Facebooka (https://www.facebook.com/about/privacy/).

 

Jeśli użytkownik ma swoje konto na Facebooku i nie chce, aby Facebook zbierał informacje o nim za pośrednictwem Motel One lub The Cloud One Hotels i łączył je z jego kontem na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka przed wejściem na strony serwisów. Jednak nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku, nadal istnieje możliwość, że Facebook dotrze do tych danych i zapisze je.

 

Aby zablokować wtyczki społecznościowe Facebooka, użytkownik może zainstalować i aktywować odpowiednie rozszerzenie do swojej przeglądarki.

 

b. Wtyczki społecznościowe portalu Instagram

 

W naszych serwisach wykorzystujemy tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki”) portalu społecznościowego Instagram, którego właścicielem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Wtyczki są oznaczone logo Instagrama, przykładowo w postaci niebieskiego „aparatu Instagrama”. Jeśli użytkownik odwiedzi stronę jednego z naszych serwisów, zawierającą taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Instagrama. Zawartość wtyczki jest bezpośrednio przesyłana z serwisu Instagram do przeglądarki użytkownika i integrowana z witryną. Poprzez integrację wtyczek Instagram otrzymuje informacje o tym, że przeglądarka użytkownika uzyskała dostęp do naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie ma konta na Instagramie lub nie jest właśnie zalogowany na Instagramie. Ta informacja (w tym adres IP użytkownika) jest przesyłana bezpośrednio z przeglądarki do serwera Instagrama w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywana. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na Instagramie, Instagram może przypisać taką wizytę do konta na Instagramie. Jeśli użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczkami, na przykład poprzez naciśnięcie przycisku „Instagram”, informacje są przesyłane z urządzenia bezpośrednio na serwer Instagrama i tam zapisywane.  Informacje te zostaną również opublikowane na koncie użytkownika na Instagramie i będą wyświetlać się jego znajomym. Motel One, względnie The Cloud One Hotels, nie ma wpływu na zakres danych gromadzonych i przekazywanych przez Instagram za pomocą tej wtyczki.

 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Instagram, a także stosowne prawa użytkownika i możliwości ustawień celem ochrony prywatności są dostępne w polityce prywatności Instagrama: https://help.instagram.com/155833707900388/. Jeśli użytkownik nie chce, aby Instagram zbierał dane o nim za pośrednictwem naszych serwisów i łączył je z jego kontem na Instagramie, musi wylogować się z Instagrama przed skorzystaniem z naszych serwisów. Użytkownik może zapobiec wczytywaniu wtyczek Instagrama za pomocą dodatku do przeglądarki, np. blokady skryptów „NoScript” (http://noscript.net/).

 

c. Wtyczki społecznościowe portalu Pinterest

 

W naszych serwisach wykorzystujemy wtyczki sieci społecznościowej Pinterest, administrowanej przez firmę Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA („Pinterest”). Wtyczkami są przykładowo przyciski ze znaczkiem „Pint it” na białym lub czerwonym tle. Jeśli użytkownik odwiedzi stronę zawierającą taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Pinteresta. Zawartość wtyczki jest bezpośrednio przesyłana z serwisu Pinterest do przeglądarki użytkownika i integrowana z witryną. Poprzez integrację wtyczek, Pinterest otrzymuje informacje o tym, że przeglądarka użytkownika uzyskała dostęp do naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie ma konta w serwisie Pinterest lub nie jest właśnie w nim zalogowany.

 

Ta informacja (w tym adres IP użytkownika) jest przesyłana bezpośrednio z przeglądarki do serwera Pinterest w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywana. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na Pintereście, Pinterest może przypisać taką wizytę do konta użytkownika. Jeśli użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczkami, na przykład poprzez naciśnięcie przycisku „Pin it”, odpowiednie informacje są przesyłane z urządzenia bezpośrednio na serwer Pinteresta i tam zapisywane. Informacje te zostaną również opublikowane na koncie użytkownika na Pintereście i będą wyświetlać się jego znajomym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Pinterest, a także stosowne prawa użytkownika i możliwości ustawień celem ochrony prywatności są dostępne w polityce prywatności Pinterest: about.pinterest.com/de/privacy-policy. Jeśli użytkownik nie chce, aby Pinterest zbierał dane o nim za pośrednictwem naszych serwisów i łączył je z jego kontem na Pintereście, musi wylogować się z serwisu Pinterest przed skorzystaniem z naszych serwisów. Użytkownik może zapobiec wczytywaniu wtyczek Pinteresta za pomocą dodatku do przeglądarki, np. blokady skryptów „NoScript” (http://noscript.net/).

 

d. Przyciski Twittera

 

Nasze serwisy oferują możliwość publikowania postów m.in. poprzez portal Twitter. Usługa ta oraz odpowiednio skonfigurowana wtyczka są oferowane przez firmę Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107. Przycisk Tweetnij pozwala użytkownikowi udostępniać za pośrednictwem Twittera artykuły na blogu. Przycisk wyświetla również liczbę tweetów, które uzyskał wpis na blogu.

 

Podczas sesji na stronie serwisu kod przycisku Tweetnij jest bezpośrednio przesyłany z serwera Twittera do przeglądarki użytkownika i integrowany z serwisem. Motel One lub The Cloud One Hotels nie ma zatem wpływu na zakres danych pobieranych przez serwer Twittera. Według własnych deklaracji (https://twitter.com/privacy) Twitter zapisuje wiadomość tweeta i jego metadane. Jak deklaruje Twitter, należą do nich: data i godzina tweeta, konkretny lub skrócony adres strony internetowej, na której znajduje się przycisk Tweetnij, oraz inne dane techniczne, jak np. adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny. Twitter nie informuje, jak długo przechowuje te dane. Więcej informacji na temat serwisu Twitter można znaleźć tutaj (https://twitter.com/privacy)

 

15. Retargeting / reklama spersonalizowana

 

Nasze serwisy wykorzystują usługę Criteo, oferowaną przez firmę Criteo GmbH, Gewürzmühlstraße 11, 80538 Monachium. Usługa ta umożliwia personalizację reklam w naszych serwisach i na innych stronach wykorzystujących usługę Criteo, kierowanych do użytkowników, którzy po raz kolejny odwiedzają nasze serwisy i są zainteresowani naszą ofertą. Reklamy wyświetlają się na podstawie informacji o wizytach na poszczególnych stronach internetowych. Informacje te są przechowywane m.in. w plikach cookie na komputerze użytkownika. Te pliki tekstowe są odczytywane podczas kolejnych wizyt w serwisie w celu sprofilowanego rekomendowania produktów. W tym celu w plikach cookie zapisany jest wygenerowany automatycznie numer identyfikacyjny. Numeru tego ani aktywności na stronach internetowych nie można przyporządkować do określonej osoby. W żadnym wypadku dane nie są wykorzystywane do identyfikowania użytkowników w naszym serwisie.

 

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu i wykorzystywaniu informacji przez usługę Criteo za pomocą linku www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie, gdzie przy opcji „Opt-Out” należy wybrać „ON”. Powoduje to aktywację blokującego pliku cookie (opt-out). Plik ten informuje usługę Criteo, że nie może już pobierać ani przetwarzać żadnych danych na temat aktywności użytkownika. Użytkownik może na powrót odblokować tę funkcję, wybierając „OFF” przy opcji „Opt-Out”. Ustawienie to trzeba wykonać w każdej przeglądarce, z której użytkownik korzysta. Usunięcie wszystkich plików cookie w przeglądarce spowoduje usunięcie również pliku blokującego.

 

16. Hiperłącza do zewnętrznych serwisów internetowych

 

Nasze serwisy mogą niekiedy zawierać hiperłącza (interaktywne odsyłacze) do zewnętrznych stron internetowych, za których treść Motel One lub The Cloud One Hotels nie odpowiada. Motel One lub The Cloud One Hotels nie ma żadnego wpływu na treść i prezentację zewnętrznych stron i portali, do których odsyłają hiperłącza. Za ich treść i prezentację oraz przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych odpowiadają wyłącznie poszczególni operatorzy.

 

 

17. Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Zgodnie z RODO użytkownikowi przysługują następujące prawa z tytułu przetwarzania danych osobowych jego dotyczących:

 

• Zgodnie z art. 15 RODO użytkownik ma prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych na jego temat. Użytkownik ma prawo dostępu w szczególności do informacji na temat celu przetwarzania danych, kategorii odbiorców, którym dane użytkownika są udostępniane, przewidywanego okresu przechowywania, informacji na temat przysługującego prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, informacji na temat przysługującego prawa do wnoszenia skarg w organie nadzorczym, pochodzenia danych, które nie zostały zebrane przez nas, na temat przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także, jeżeli ma to zastosowanie, szczegółowych informacji w tym zakresie.

 

• Zgodnie z art. 16 RODO użytkownik ma prawo żądać od nas niezwłocznego sprostowania nieprawdziwych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych jego dotyczących.

 

• Zgodnie z art. 17 RODO użytkownik ma prawo żądać od nas usunięcia danych osobowych jego dotyczących; nie ma to zastosowania, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku, z uwagi na względy interesu publicznego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

• Zgodnie z art. 18 RODO użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych jego dotyczących, jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, ponieważ potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo wynikające z art. 18 RODO przysługuje użytkownikowi również, jeśli wniósł sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 RODO.

 

• Zgodnie z art. 20 RODO użytkownik ma prawo otrzymać dostarczone nam dane osobowe, które go dotyczą, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo żądać przesłania ich innemu administratorowi.

 

• Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO użytkownik może wycofać udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie. Oznacza to, że nie możemy w przyszłości kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody.

 

• Zgodnie z art. 77 RODO użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Użytkownik może w tym przypadku zwrócić się do organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

 

18. Prawo do wniesienia sprzeciwu

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownika na podstawie uzasadnionych interesów, o których mowa w art. 6 ust. 1, zd. 1, lit. f RODO, ma on – zgodnie z art. 21 RODO – prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją lub sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. W przypadku marketingu bezpośredniego użytkownik ma ogólne prawo do wniesienia sprzeciwu, które realizujemy bez konieczności zaistnienia szczególnej sytuacji.

 

19. Bezpieczeństwo danych i środki ostrożności

 

Zobowiązujemy się do ochrony prywatności użytkownika i poufnego traktowania jego danych osobowych. W celu ochrony przechowywanych u nas danych przed manipulacją, utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem, stosujemy kompleksowe zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, które są regularnie sprawdzane i aktualizowane zgodnie z najnowszym stanem technologii. Do zabezpieczeń tych należą m.in. uznane procedury szyfrowania (SSL lub TLS).
Zaznaczamy jednak, że ze względu na strukturę Internetu możliwe jest, że przepisy ochrony danych i wyżej wymienione środki bezpieczeństwa nie będą przestrzegane przez inne, niepodlegające nam osoby lub instytucje. W szczególności niezaszyfrowane dane – np. przesyłane pocztą elektroniczną – mogą być odczytywane przez strony trzecie. Technicznie nie mamy na to żadnego wpływu. Obowiązkiem użytkownika jest ochrona udostępnianych przez siebie danych przed nadużyciami poprzez szyfrowanie lub w jakikolwiek inny sposób.

 

20. Zmiany

 

Motel One lub The Cloud One Hotels może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmienić niniejszą Politykę prywatności lub zawartość serwisów oraz zmienić lub zablokować dostęp do nich.

 

21. Pytania dotyczące ochrony danych i dane kontaktowe

 

Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z Motel One lub The Cloud One Hotels, w celu sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych osobowych przechowywanych na jego temat. Ponadto Motel One lub The Cloud One Hotels udziela w dowolnym momencie informacji o tym, jakie dane użytkownika zostały zapisane, o ich pochodzeniu i odbiorcach oraz o celu ich przechowywania.

 

W razie pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt:

 

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 Monachium, Niemcy

Tel.: +49 (0)89 / 665025-0
Faks: +49 (0)89 / 665025-50
Internet:
www.motel-one.com lub www.the-cloud-one.com
E-mail: privacy@motel-one.com lub privacy@the-cloud-one.com