Globus w strefie One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Polityka prywatności

obowiązująca w serwisie motel-one.com oraz aplikacji Motel One

Dziękujemy za zainteresowanie naszym serwisem motel-one.com (zwanym dalej „serwisem”) oraz oprogramowaniem na urządzenia mobilne, aplikacją Motel One (zwaną dalej „aplikacją”). Operatorem serwisu i aplikacji jest spółka Motel One GmbH (zwana dalej „Motel One”), która oferuje użytkownikowi serwisu i aplikacji (zwanemu dalej „użytkownikiem”) informacje na temat oferty pokojów i różnych hoteli Grupy Motel One oraz, w razie zainteresowania ofertą i dostępności pokojów, możliwość ich zarezerwowania oraz kontaktowania się w przypadku zapytań.

Przykładamy dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników i przestrzegamy przepisów o ochronie danych oraz innych wymogów w tym zakresie. Poniżej informujemy o sposobie postępowania z danymi użytkowników naszego serwisu i naszej aplikacji oraz o metodach ochrony tych danych.

Ewentualne zgody użytkownik może w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Prosimy o kontakt w przypadku dalszych pytań dotyczących wykorzystywania przez nas danych osobowych.

Zmiany przepisów oraz zmiany procesów wewnętrznych mogą wymagać od nas dostosowania treści niniejszej polityki prywatności, dlatego prosimy regularnie się z nią zapoznawać. Politykę prywatności można w każdej chwili sprawdzić, pobrać i wydrukować na stronie https://www.motel-one.com/pl/ochronadanych/

Możecie również zobaczyć naszą politykę prywatności tutaj:

 

Politykę prywatności (PL) 

Datenschutzhinweise (D)

Zásady ochrany osobních údajů (CZ)

Data protection information (EN) 

Aviso de privacidad (ES)

Informations en matière de protection des données (F)

Gegevensbeschermingsinstructies (NL)


Przeczytaj więcej

1.    Administrator i zakres obowiązywania

Administratorem w znaczeniu unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej RODO) i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych regulacji w tym zakresie, jest:

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 Monachium
Niemcy

Tel.: +49 (0)89 / 665025-0
Faks: +49 (0)89 / 665025-50
Internet: www.motel-one.com
E-mail: privacy@motel-one.com

Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165D-81539 München, Niemcy, dostępnego pod domeną https://www.motel-one.com/pl wraz z różnymi poddomenami.

 

 

2.   Inspektor ochrony danych

Zewnętrznym inspektorem ochrony danych administratora jest:

Adwokat dr Karsten Kinast, LL.M.
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Kolonia
Niemcy
Tel.: +49 (0)221 – 222 183 – 0
E-mail: mail@kinast.eu
Strona WWW: www.kinast.eu

 

3.    Podstawy prawne przetwarzania danych

Danymi osobowymi są wszystkie informacje na temat zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Są to przykładowo takie informacje jak imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, adres IP oraz aktywność użytkownika. Informacje, na podstawie których nie możemy zidentyfikować użytkownika (lub możemy zidentyfikować tylko przy niewspółmiernie dużych nakładach), np. w związku z anonimizacją danych, nie są danymi osobowymi. Przetwarzanie danych osobowych (np. zbieranie, kontrolowanie, wykorzystywanie, przechowywanie lub przekazywanie) wymaga zawsze określonej podstawy prawnej lub zgody użytkownika. Przetworzone dane osobowe są usuwane po osiągnięciu celu przetwarzania i jeżeli nie zachodzi już ustawowy obowiązek ich przechowywania.

Poniżej informujemy o konkretnych procesach, zakresie oraz celu przetwarzania danych, podstawach prawnych oraz okresie przechowywania danych osobowych, przetwarzanych w celu przygotowania określonych ofert.

 

4.    Poszczególne procesy przetwarzania

a.    Rodzaj i zakres przetwarzania

W momencie wejścia na strony naszego serwisu i korzystania z niego zbieramy dane osobowe użytkownika, które jego przeglądarka automatycznie przesyła na nasz serwer. Informacje te są zapisywane tymczasowo w tzw. pliku dziennika. Podczas korzystania z naszego serwisu zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia stron serwisu oraz do zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa:

Każdy przypadek dostępu użytkownika do naszego serwisu lub aplikacji i każde pobranie pliku wiąże się z zapisaniem na naszym serwerze, w pliku dziennika systemowego, danych dostępowych użytkownika. Są to:

·            typ i wersja przeglądarki

·            wykorzystywany system operacyjny

·            URL strony odsyłającej (wcześniej odwiedzonej)

·            nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP)

·            godzina i data wysłania zapytania do serwera

·            przekazana ilość danych i status dostępu (plik przesłany, plik nieznaleziony itd.).

Na podstawie tych danych generowane są spseudonimizowane statystyki wewnętrzne, które pozwalają nam analizować korzystanie z serwisu, usuwać błędy i optymalizować usługi. Nie przetwarzamy danych osobowych w zakresie innym niż wyżej wymieniony. W szczególności nie łączymy tych danych z innymi źródłami danych. Po zakończonej analizie statystycznej dane te są automatyczne usuwane. W dowolnym momencie użytkownik może uniemożliwić wykorzystanie swoich spseudonimizowanych danych do celów statystycznych poprzez dezaktywowanie zapisywania tzw. ciasteczek (cookies) i odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki (patrz punkt 6).

b.    Podstawa prawna

Podstawę prawną opisanego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie wymienionych danych jest niezbędne do administrowania serwisem i wynika z uzasadnionego interesu administratora.

Ponadto Motel One zbiera i wykorzystuje zasadniczo tylko te dane osobowe, które użytkownik przesyła podczas korzystania z serwisu lub aplikacji, np. poprzez rezerwowanie pokoju lub zapytanie przesłane poprzez formularz kontaktowy w serwisie.

W przypadku rezerwacji należy podać pełne imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail. Dane te są niezbędne do realizacji zlecenia rezerwacji. Ponadto może być konieczne podanie innych danych, takich jak np. numer telefonu, dane firmy, numer VAT, dane konta bankowego lub dane karty kredytowej.

c.     Okres przechowywania i usuwanie danych

Wymienione dane są usuwane z chwilą, gdy nie są już niezbędne do wyświetlania treści serwisu. Zbieranie danych w celu prowadzenia serwisu i zapisywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do administrowania serwisem. W związku z tym użytkownik nie może w tym zakresie wnieść sprzeciwu. Zapisywane innych danych jest możliwe w konkretnym przypadku tylko wtedy, gdy zachodzi ustawowy obowiązek.

d.    Osoby niepełnoletnie

Osoby poniżej 18 r.ż. nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Nie wymagamy żadnych danych osobowych od dzieci i młodzieży, nie gromadzimy ich i nie przekazujemy podmiotom trzecim.

e.    Członkostwo w programie beOne

Wraz z rejestracją w programie beOne zaakceptowałeś Ogólne Warunki Handlowe programu członkowskiego beOne (https://www.motel-one.com/pl/uslugi/program-czlonkowski-be-one/warunki-uczestnictwa/) i wyraziłeś zgodę na otrzymywanie reklam (powiadomień w formie elektronicznej dotyczących programu, w tym informacji ogólnych, przeglądu rezerwacji, informacji spersonalizowanych, „ofert” itp.).

W zamian za bezpłatny udział w programie członek beOne wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Motel One GmbH jego danych osobowych do realizacji założeń tego programu i w ramach rezerwacji, a także na regularne przesyłanie informacji na temat nowości, promocji i ofert Motel One dotyczących hoteli i podróży za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, WhatsApp lub innych mediów elektronicznych.

W zamian za udział w programie członek beOne wyraża również zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych do wyświetlania sprofilowanych reklam na stronach serwisu Motel One oraz na platformach mediów społecznościowych.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej z nami umowy użytkowania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Po zarejestrowaniu się do programu beOne użytkownik może w dowolnym momencie wyrejestrować się z niego. W dowolnym momencie drogą mailową (pisząc na adres beone@motel-one.de) użytkownik może wycofać się z programu beOne ze skutkiem na przyszłość i tym samym zakończyć swoje członkostwo. Ponadto można natychmiast zakończyć członkostwo w programie beOne ze skutkiem na przyszłość, klikając w swoim profilu w polecenie „Usuń profil” i potwierdzając pytanie kontrolne „Czy na pewno chcesz usunąć swój profil?” kliknięciem w opcję „Usuń profil”. Zapisane w swoim profilu dane użytkownik może w dowolnym momencie zmienić.

 

5.    Wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną

a.    Wiadomość z prośbą o ocenę pobytu

Po pobycie w hotelu Motel One klienci otrzymują e-mail z prośbą o ocenę pobytu i sugestie poprawy.

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku (wykorzystanie adresu e-mail) jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie adresu e-mail oraz gromadzenie opinii jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego standardu w hotelach oraz optymalizacji usług hotelowych i tym samym wynika z uzasadnionego interesu administratora. Inne niż wymienione cele nie są realizowane za pomocą tej wiadomości z prośbą o ocenę.

Wymienione dane (adres e-mail) są niezwłocznie usuwane z chwilą, gdy nie są już niezbędne do wymienionych celów.

b.    Newsletter Motel One

Rejestrując się do newslettera Motel One, użytkownik wyraża zgodę na regularne otrzymywanie pocztą elektroniczną newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach i ofertach Motel One (a także artykuły o hotelach, podróżach i zakwaterowaniu). Dane osobowe przetwarzane przez Motel One w celu wysyłki newslettera nie są przekazywane stronom trzecim. Zgodę na wykorzystywanie adresu e-mail można w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość (newsletter@motel-one.de). Ponadto można zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez osobny link zamieszczony bezpośrednio na końcu każdego newslettera.

Wraz z zamówieniem newslettera użytkownik wyraźnie udziela nam zgody na naszej stronie https://www.motel-one.com/pl/newsletter/. Zgoda ta jest przez nas rejestrowana i ma następującą treść:

„Chcę zamówić bezpłatną subskrypcję newslettera Motel One i regularnie otrzymywać informacje o nowościach, promocjach i ofertach Motel One, a także artykuły o hotelach i podróżach. Mój adres e-mail nie będzie przekazywany innym firmom. W każdej chwili ze skutkiem na przyszłość mogę wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez stronę https://www.motel-one.com/pl/newsletter/”.

c.     Newsletter beOne

Rejestrując się w serwisie lub poprzez aplikację Motel One do programu beOne, użytkownik automatycznie otrzymuje newsletter beOne o nowościach, promocjach i ofertach programu. W dowolnym momencie drogą mailową (beone@motel-one.de) użytkownik może wycofać się z programu beOne ze skutkiem na przyszłość i tym samym wycofać zgodę na wykorzystywanie adresu e-mail oraz zakończyć swoje członkostwo. Ponadto można natychmiast zakończyć członkostwo w programie beOne ze skutkiem na przyszłość, klikając w swoim profilu w polecenie „Usuń profil” i potwierdzając pytanie kontrolne „Czy na pewno chcesz usunąć swój profil?” poprzez kliknięcie „Usuń profil”.

 

6.    Przetwarzanie i usuwanie danych

Z własnej inicjatywy lub na życzenie użytkownika Motel One może uzupełniać, korygować lub usuwać niekompletne, błędne lub nieaktualne dane osobowe, które Motel One gromadzi w związku z prowadzeniem niniejszego serwisu. Jeżeli procesy te odbywają się na żądanie użytkownika, Motel One może przeprowadzać je tylko pod warunkiem, że użytkownik w wystarczającym stopniu się uwierzytelnił. Uwierzytelnienie może zostać przeprowadzone na podstawie kopii dowodu tożsamości ze zdjęciem, która zostanie usunięta natychmiast po weryfikacji, lub na podstawie pytań, na które odpowiedź może znać tylko użytkownik. Bez uwierzytelnienia Motel One nie może spełnić życzenia użytkownika.

W ramach obowiązujących regulacji prawnych Motel One niezwłocznie usuwa dane osobowe na polecenie osoby uprawnionej, o ile nie jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych.

 

7.    Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

a.    Dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim bez pozwolenia użytkownika, chyba że jest to konieczne do realizacji zamówień, obsługi płatności czy przetwarzania zapytań lub jest dozwolone przez prawo. Usługodawcy zewnętrzni są zobowiązani do poufnego i bezpiecznego traktowania danych i mogą wykorzystywać te dane tylko w zakresie niezbędnym do wykonania swoich zadań.

b.    Dotyczy to w szczególności przetwarzania płatności za pośrednictwem usługodawców zewnętrznych, jak również wymiany danych z SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Niemcy, w celu sprawdzenia wiarygodności kredytowej w przypadku uzasadnionego interesu lub w razie niezgodnych z umową zachowań. SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Niemcy, przechowuje i przekazuje dane do kontroli wiarygodności kredytowej swoim kontrahentom. Uzasadnione interesy użytkownika są uwzględniane zgodnie z przepisami prawa.

c.     Poza tym dane osobowe są przekazywane tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie na to zezwolił lub gdy jest to konieczne do ścigania przestępstw. Urzędom lub instytucjom państwowym uprawnionym do informacji dane przekazuje się tylko pod warunkiem, że wynika to z ustawowego obowiązku udzielenia informacji lub z decyzji sądu. Uzasadnione interesy użytkownika są uwzględniane zgodnie z przepisami o ochronie danych. Na podstawie przepisów prawa możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych użytkownika stronom trzecim. Uwzględniamy takie żądania tylko w niezbędnym zakresie w ramach obowiązku ustawowego.

d.    Jakąkolwiek zgodę udzieloną na przekazywanie danych użytkownik może wycofać w dowolnym momencie bez podawania nam przyczyn.

 

8.    Ochrona danych

Ochrona danych osobowych ma dla Motel One zasadnicze znaczenie. Ochronę tę zapewniamy m.in. poprzez szkolenia, dzięki inspektorowi ochrony danych i poprzez pisemne zobowiązanie wszystkich pracowników i zewnętrznych usługodawców do zachowania tajemnicy i przestrzegania przepisów o ochronie danych.

Wszystkie techniczne i organizacyjne, fizyczne i logiczne udogodnienia i środki w zakresie ochrony danych, bezpieczeństwa informatycznego i informacji służą ochronie przed uszkodzeniem, zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem do przechowywanych danych oraz realizacji celów związanych z ochroną poufności, dostępności i integralności.

W celach bezpieczeństwa dane osobowe gromadzone są za pomocą szyfrowanego połączenia „Secure Socket Layer” (SSL) (można to poznać po „https://” na początku adresu w pasku adresu przeglądarki internetowej).

Ponadto Motel One zawsze stara się podejmować wszelkie realne środki ostrożności, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych użytkowników, nieupoważnionemu wykorzystaniu lub sfałszowaniu tych danych oraz zminimalizować to ryzyko. Udostępnianie danych osobowych, osobiście, telefonicznie czy przez Internet, zawsze jednak wiąże się z ryzykiem i żadna technologia nie jest całkowicie odporna na manipulację lub sabotaż.

 

9.    Stosowanie ciasteczek

Motel One używa tzw. ciasteczek (cookies), czyli plików tekstowych, lub tzw. Web Beacons, czyli plików graficznych, które zapisywane są na urządzeniu użytkownika. Są to technologie, za pomocą których można gromadzić informacje na temat określonych ustawień użytkownika oraz informacje techniczne umożliwiające jego identyfikację. Dzięki nim wiadomo, kiedy i jak użytkownik korzysta z serwisu i na tej podstawie można na bieżąco optymalizować jego treść. Stosowanie ciasteczek oferuje użytkownikowi tę wygodę, że nie musi on za każdym razem wprowadzać swoich danych osobowych podczas wypełniania formularzy na stronie internetowej. Stosowanie ciasteczek jest powszechną praktyką i dotyczy wielu serwisów. Ciasteczka zapisywane są na urządzeniu użytkownika, nie w serwisie.

Na początku korzystania z serwisu lub aplikacji Motel One użytkownicy są informowani o stosowaniu ciasteczek. Motel One używa ciasteczek tylko do odczytu informacji z pamięci urządzenia użytkownika, które zostały tam zapisane przez ciasteczko pochodzące z serwisu. Korzystając z serwisu bez dokonania odpowiednich ustawień swojej przeglądarki, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby ciasteczka były zapisywane na jego urządzeniu, chce usunąć zapisane ciasteczko lub chce być powiadamiany o ich zapisie, może odpowiednio skonfigurować w tym celu swoją przeglądarkę lub urządzenie. Instrukcje w tym zakresie można znaleźć w pomocy przeglądarki lub urządzenia.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem ciasteczek stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na używanie ciasteczek poprzez adnotację zamieszczoną na stronie serwisu („cookie-banner” – baner akceptacji ciasteczek), zgodność stosowania ciasteczek z przepisami wynika z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

Większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona na akceptowanie ciasteczek. Użytkownik może jednak tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby akceptowała tylko niektóre ciasteczka lub nie akceptowała ich w ogóle. Zaznaczamy jednak, że korzystanie z niektórych funkcji serwisu może wówczas okazać się niemożliwe. W ustawieniach przeglądarki można również usunąć pliki ciasteczek już zapisane w przeglądarce lub wyświetlić czas ich przechowywania. Można również ustawić przeglądarkę tak, aby uprzedzała o zapisywaniu ciasteczek. Poszczególne przeglądarki mogą różnić się między sobą sposobem działania, dlatego najlepiej skorzystać z menu pomocy przeglądarki w celu odpowiedniego jej skonfigurowania.

Aby mieć kompleksowe informacje na temat dostępu wszystkich zewnętrznych stron trzecich do przeglądarki internetowej, zalecamy zainstalowanie specjalnych wtyczek.

 

 10.    Narzędzia śledzenia i analizy

Używamy narzędzi do śledzenia i analizy w celu optymalizacji i dostosowywania serwisu do potrzeb użytkownika. Za pomocą narzędzi śledzenia możemy również analizować statystycznie korzystanie z naszego serwisu i doskonalić naszą ofertę online na podstawie uzyskanej w ten sposób wiedzy. Z uwagi na ten interes uzasadnione jest zastosowanie niżej wymienionych narzędzi do śledzenia i analizy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Poniższy opis narzędzi śledzenia i analizy precyzuje również odpowiednie cele przetwarzania oraz przetwarzane dane.

a.    Google Analytics

Serwis ten korzysta z usługi Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. ciasteczek, czyli plików tekstowych zapisywanych na urządzeniu użytkownika, które umożliwiają analizowanie korzystania z serwisu. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania z niniejszego serwisu są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Serwis ten korzysta z usługi Google Analytics z rozszerzeniem „gat._anonymizeIp()”, aby zapewnić zanonimizowane rejestrowanie adresów IP. Dzięki temu adres IP użytkownika przed wysłaniem do USA jest skracany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych krajach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany.

Na zlecenie Motel One Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z serwisu przez użytkownika, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z serwisu i Internetu. Skrócony adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zablokować ciasteczka, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce; zwracamy jednak przy tym uwagę na fakt, że może to ograniczyć funkcjonalność serwisu.

Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez ciasteczka i związanych z korzystaniem z serwisu lub aplikacji (w tym adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Zamiast dodatku do przeglądarki można zapobiec gromadzeniu danych poprzez usługę Google Analytics, klikając w poniższy link. Zostanie aktywowane tzw. ciasteczko opt-out blokujące gromadzenie danych podczas korzystania z tego serwisu: <a href="javascript:gaOptout()">Click here to opt-out of Google Analytics</a>.

Więcej informacji na temat Google Analytics znajduje się tutaj:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

b.    12. OWAPro

Niniejszy serwis wykorzystuje system analizy i kontroli marketingu internetowego „OwaPro“ firmy Hurra Communications GmbH („hurra.com”) do analizowania witryn internetowych i optymalizowania narzędzi marketingu internetowego.

Oferentem OWAPro jest firma Hurra Communications GmbH, Wollgrasweg 27, 70599 Stuttgart, Niemcy.

Analiza witryny polega przede wszystkim na analizowaniu ruchu na stronie i optymalizacji kampanii reklamowych online. Za pomocą OWAPro mogą być przy tym przetwarzane następujące dane: dane identyfikacyjne online, włącznie z identyfikatorami ciasteczek, adresy IP, informacje o urządzeniu, dane identyfikacyjne klientów, strony odsyłające, dane transakcyjne. Dane te mogą być również wykorzystane do pomiaru i optymalizacji skuteczności kampanii reklamowych oraz analizy ich kosztów i korzyści w celu uzyskania informacji o tym, które oferty użytkownicy zamówili lub jakie inne działania zainicjowali (tzw. „conversion tracking” – śledzenie konwersji). W tym celu można wykorzystać pliki ciasteczek, które umożliwiają rozpoznawanie przeglądarki internetowej podczas kolejnej wizyty w serwisie. W tych ciasteczkach na urządzeniu użytkownika mogą być zapisywane jednoznaczne identyfikatory online („cookie ID”).

OWAPro przetwarza zasadniczo tylko dane spseudonimizowane, których hurra.com nie może przypisać do żadnej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Adresy IP są domyślnie automatycznie anonimizowane przez OWAPro. Więcej informacji na temat rodzaju i zakresu danych osobowych przetwarzanych przez hurra.com w OWAPro oraz możliwych wykorzystywanych ciasteczkach można znaleźć w polityce prywatności hurra.com pod adresem: http://www.hurra.com/privacy

Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść dla tego serwisu ze skutkiem na przyszłość sprzeciw wobec gromadzenia i przetwarzania danych przez usługi hurra.com poprzez ich blokadę: http://ssl.hurra.com/opt-out?cid=600&ln=pl.

 

11.    Wtyczki serwisów społecznościowych

Nasz serwis wykorzystuje następujące wtyczki serwisów Facebook, Pinterest i Twitter.

a.    Wtyczki społecznościowe portalu Facebook

W naszym serwisie wykorzystujemy tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki”) portalu społecznościowego www.facebook.com, którego właścicielem jest firma Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki są oznaczone logo Facebooka lub dopiskiem „Wtyczka społecznościowa Facebooka” ew. „Facebook Social Plugin” (http://developers.facebook.com/plugins). Serwis ten zawiera takie wtyczki, za pośrednictwem których przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka w chwili wejścia na stronę serwisu. Zawartość wtyczki jest bezpośrednio przesyłana z serwisu Facebook do przeglądarki użytkownika i integrowana z witryną. Motel One nie ma wpływu na zakres danych gromadzonych i przekazywanych przez Facebook za pomocą tej wtyczki.

Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informacje o tym, że użytkownik wszedł na daną stronę serwisu. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać taką wizytę do konta na Facebooku. Jeśli użytkownik naciśnie przycisk „Lubię to” lub zostawi komentarz, informacje te są przesyłane z przeglądarki użytkownika bezpośrednio na serwer Facebooka i tam zapisywane.

Zgodnie z własnymi deklaracjami (https://www.facebook.com/help/186325668085084) Facebook zapisuje datę i godzinę odwiedzin na stronie, dane serwisu, który odwiedził użytkownik oraz inne dane techniczne, takie jak adres IP i dane dotyczące przeglądarki, aby jeszcze bardziej optymalizować usługi Facebooka. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez firmę Facebook, a także stosowne prawa użytkownika i możliwości ustawień celem ochrony prywatności są dostępne w polityce prywatności Facebooka (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Jeśli użytkownik ma swoje konto na Facebooku i nie chce, aby Facebook gromadził informacje o nim za pośrednictwem Motel One i łączył je z jego kontem na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka przed wejściem na strony serwisu. Jednak nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku, nadal istnieje możliwość, że Facebook dotrze do tych danych i zapisze je.

Aby zablokować wtyczki społecznościowe Facebooka, użytkownik może zainstalować i aktywować odpowiednie rozszerzenie do swojej przeglądarki, np. „Facebook Blocker” (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

b.    Wtyczki społecznościowe portalu Instagram

W naszym serwisie wykorzystujemy tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki”) portalu społecznościowego Instagram, którego właścicielem jest firma Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”). Wtyczki są oznaczone logo Instagrama, przykładowo w postaci niebieskiego „aparatu Instagrama”. Jeśli użytkownik odwiedzi stronę zawierającą taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Instagrama. Zawartość wtyczki jest bezpośrednio przesyłana z serwisu Instagram do przeglądarki użytkownika i integrowana z witryną. Poprzez integrację wtyczek Instagram otrzymuje informacje o tym, że przeglądarka użytkownika uzyskała dostęp do naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie ma konta na Instagramie lub nie jest właśnie zalogowany na Instagramie. Ta informacja (w tym adres IP użytkownika) jest przesyłana bezpośrednio z przeglądarki do serwera Instagrama w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywana. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na Instagramie, Instagram może przypisać taką wizytę do konta na Instagramie. Jeśli użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczkami, na przykład poprzez naciśnięcie przycisku „Instagram”, informacje są przesyłane z urządzenia bezpośrednio na serwer Instagrama i tam zapisywane. Informacje te zostaną również opublikowane na koncie użytkownika na Instagramie i będą wyświetlać się jego znajomym. Motel One nie ma wpływu na zakres danych gromadzonych i przekazywanych przez Instagram za pomocą tej wtyczki.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Instagram, a także stosowne prawa użytkownika i możliwości ustawień celem ochrony prywatności są dostępne w polityce prywatności Instagrama: https://help.instagram.com/155833707900388/. Jeśli użytkownik nie chce, aby Instagram gromadził dane o nim za pośrednictwem naszego serwisu i łączył je z jego kontem na Instagramie, musi wylogować się z Instagrama przed skorzystaniem z naszego serwisu. Można zapobiec wczytywaniu wtyczek Instagrama również za pomocą dodatku do przeglądarki, np. blokady skryptów „NoScript” (http://noscript.net/).

c.     Wtyczki społecznościowe portalu Pinterest

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy wtyczki sieci społecznościowej Pinterest, administrowanej przez firmę Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA („Pinterest”). Wtyczkami są przykładowo przyciski ze znaczkiem „Pint it” na białym lub czerwonym tle. Jeśli użytkownik odwiedzi stronę zawierającą taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Pinteresta. Zawartość wtyczki jest bezpośrednio przesyłana z serwisu Pinterest do przeglądarki użytkownika i integrowana z witryną. Poprzez integrację wtyczek, Pinterest otrzymuje informacje o tym, że przeglądarka użytkownika uzyskała dostęp do naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie ma konta w serwisie Pinterest lub nie jest właśnie w nim zalogowany.

Ta informacja (w tym adres IP użytkownika) jest przesyłana bezpośrednio z przeglądarki do serwera Pinterest w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywana. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na Pintereście, Pinterest może przypisać taką wizytę do konta użytkownika. Jeśli użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczkami, na przykład poprzez naciśnięcie przycisku „Pin it”, odpowiednie informacje są przesyłane z urządzenia bezpośrednio na serwer Pinteresta i tam zapisywane. Informacje te zostaną również opublikowane na koncie użytkownika na Pintereście i będą wyświetlać się jego znajomym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Pinterest, a także stosowne prawa użytkownika i możliwości ustawień celem ochrony prywatności są dostępne w polityce prywatności Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy. Jeśli użytkownik nie chce, aby Pinterest gromadził dane o nim za pośrednictwem naszego serwisu i łączył je z jego kontem na Pintereście, musi wylogować się z serwisu Pinterest przed skorzystaniem z naszego serwisu. Można zapobiec wczytywaniu wtyczek Pinteresta również za pomocą dodatku do przeglądarki, np. blokady skryptów „NoScript” (http://noscript.net/).

d.    Przyciski Twittera

Serwis ten oferuje możliwość umieszczania postów m.in. poprzez portal Twitter. Usługa ta oraz odpowiednio skonfigurowane wtyczki są oferowane przez firmę Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Przycisk Tweetnij pozwala użytkownikowi udostępniać za pośrednictwem Twittera artykuły na blogu. Przycisk wyświetla również liczbę tweetów, które uzyskał wpis na blogu.

Podczas sesji na stronie serwisu kod przycisku Tweetnij jest bezpośrednio przesyłany z serwera  Twittera do przeglądarki użytkownika i integrowany z serwisem. Z tego względu  Motel One nie ma żadnego wpływu na zakres pobieranych przez Twittera danych. Według własnych deklaracji (https://twitter.com/privacy) Twitter zapisuje wiadomość tweeta i jego metadane. Jak deklaruje Twitter, należą do nich: data i godzina tweeta, konkretny lub skrócony adres strony internetowej, na której znajduje się przycisk Tweetnij, oraz inne dane techniczne jak np. adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny. Twitter nie informuje, jak długo przechowuje te dane. Więcej informacji na temat serwisu Twitter można znaleźć tutaj (https://twitter.com/privacy)

 

12.    Retargeting / reklama spersonalizowana

Serwis ten wykorzystuje usługę Criteo, oferowaną przez firmę Criteo GmbH, Gewürzmühlstraße 11, 80538 Monachium, Niemcy. Usługa ta umożliwia personalizację reklam w naszym serwisie i na innych stronach wykorzystujących usługę Criteo, kierowanych do użytkowników, którzy po raz kolejny odwiedzają nasz serwis i są zainteresowani naszą ofertą. Reklamy wyświetlają się na podstawie informacji o wizytach na poszczególnych stronach internetowych. Informacje te są przechowywane m.in. w ciasteczkach na komputerze użytkownika. Te pliki tekstowe są odczytywane podczas kolejnych wizyt w serwisie w celu sprofilowanego rekomendowania produktów. W tym celu w ciasteczkach zapisany jest wygenerowany automatycznie numer identyfikacyjny. Numeru tego ani aktywności na stronach internetowych nie można przyporządkować do określonej osoby. W żadnym wypadku dane nie są wykorzystywane do identyfikowania użytkowników w naszym serwisie.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu i wykorzystywaniu informacji przez usługę Criteo za pomocą linku www.criteo.com/pl/, gdzie przy opcji „Opt-Out” należy wybrać „ON”. Powoduje to aktywację ciasteczka blokującego (opt-out). Plik ten informuje usługę Criteo, że nie może już pobierać ani przetwarzać żadnych danych na temat aktywności użytkownika. Użytkownik może na powrót odblokować tę funkcję, wybierając „OFF” przy opcji „Opt-Out”. Ustawienie to trzeba wykonać w każdej przeglądarce, z której użytkownik korzysta. Usunięcie wszystkich ciasteczek w przeglądarce spowoduje usunięcie również ciasteczka blokującego.

 

13.    Hiperłącza do zewnętrznych serwisów internetowych

Serwis może niekiedy zawierać hiperłącza (interaktywne odsyłacze) do zewnętrznych stron internetowych, za których treść Motel One nie odpowiada. Motel One nie ma żadnego wpływu na treść i prezentację zewnętrznych stron i portali, do których odsyłają hiperłącza. Za ich treść i prezentację oraz przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych odpowiadają wyłącznie poszczególni operatorzy.

 

14.    Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z RODO użytkownikowi przysługują następujące prawa z tytułu przetwarzania danych osobowych jego dotyczących:

•         Zgodnie z art. 15 RODO użytkownik ma prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych na jego temat. Użytkownik ma prawo dostępu w szczególności do informacji na temat celu przetwarzania danych, kategorii odbiorców, którym dane użytkownika są udostępniane, przewidywanego okresu przechowywania, informacji na temat przysługującego prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, informacji na temat przysługującego prawa do wnoszenia skarg w organie nadzorczym, pochodzenia danych, które nie zostały zebrane przez nas, na temat przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także, jeżeli ma to zastosowanie, szczegółowych informacji w tym zakresie.

•         Zgodnie z art. 16 RODO użytkownik ma prawo żądać od nas niezwłocznego sprostowania nieprawdziwych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych jego dotyczących.

•         Zgodnie z art. 17 RODO użytkownik ma prawo żądać od nas usunięcia danych osobowych jego dotyczących; nie ma to zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku, z uwagi na względy interesu publicznego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

•         Zgodnie z art. 18 RODO użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych jego dotyczących, jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, ponieważ potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo wynikające z art. 18 RODO przysługuje użytkownikowi również, jeśli wniósł sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 RODO.

•         Zgodnie z art. 20 RODO użytkownik ma prawo otrzymać dostarczone nam dane osobowe, które go dotyczą, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo żądać przesłania ich innemu administratorowi.

•         Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO użytkownik może wycofać udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie. Oznacza to, że nie możemy w przyszłości kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody.

•         Zgodnie z art. 77 RODO użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Użytkownik może w tym przypadku zwrócić się do organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

 

15.    Prawo do wniesienia sprzeciwu

W przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownika na podstawie uzasadnionych interesów, o których mowa w art. 6 ust. 1, zd. 1, lit. f RODO, ma on – zgodnie z art. 21 RODO – prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją lub sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego. W przypadku marketingu bezpośredniego użytkownik ma ogólne prawo do wniesienia sprzeciwu, które realizujemy bez konieczności zaistnienia szczególnej sytuacji.

 

16.    Bezpieczeństwo danych i środki ostrożności

Zobowiązujemy się do ochrony prywatności użytkownika i poufnego traktowania jego danych osobowych. W celu ochrony przechowywanych u nas danych przed manipulacją, utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem, stosujemy kompleksowe zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, które są regularnie sprawdzane i aktualizowane zgodnie z najnowszym stanem technologii. Do zabezpieczeń tych należą m.in. uznane procedury szyfrowania (SSL lub TLS). Zaznaczamy jednak, że ze względu na strukturę Internetu możliwe jest, że przepisy ochrony danych i wyżej wymienione środki bezpieczeństwa nie będą przestrzegane przez inne, niepodlegające nam osoby lub instytucje. W szczególności niezaszyfrowane dane – np. przesyłane pocztą elektroniczną – mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Technicznie nie mamy na to żadnego wpływu. Obowiązkiem użytkownika jest ochrona udostępnianych przez siebie danych przed nadużyciami poprzez szyfrowanie lub w jakikolwiek inny sposób.

 

17.    Zmiany

Motel One może w każdej chwili i bez uprzedzenia zmienić niniejszą politykę prywatności lub zawartość serwisu oraz zmienić lub zablokować dostęp do niego.

 

18.    Pytania dotyczące ochrony danych i dane kontaktowe

Użytkownik może zawsze skontaktować się z Motel One w celu sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych osobowych przechowywanych na jego temat. Ponadto Motel One udziela w dowolnym momencie informacji o tym, jakie dane użytkownika zostały zapisane, o ich pochodzeniu i odbiorcach oraz o celu ich przechowywania.

W razie pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt:

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 Monachium

Tel.: 089 / 665025-0
Faks: 089 / 665025-50
Internet: www.motel-one.com
E-mail: privacy@motel-one.com


Przeczytaj więcej