Dostępność treści cyfrowych

w Motel One

Bardzo zależy nam na tym, aby nasze treści cyfrowe były dostępne dla wszystkich naszych gości, dlatego przestrzegamy Wytycznych dotyczących dostępności treści stron internetowych (WCAG 2.1, poziom AA), opracowanych w ramach inicjatywy dostępności stron internetowych (WAI) organizacji W3C. Chcemy w ten sposób umożliwić wszystkim użytkownikom podobny odbiór naszych treści cyfrowych, niezależnie od ich zdolności fizycznych i umysłowych.

Motel One nieustannie dąży do poprawy dostępności swoich treści cyfrowych. Dlatego też regularnie sprawdzamy naszą stronę internetową i chętnie przyjmujemy wszelkie uwagi. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące poprawy dostępności naszej strony internetowej, prosimy o kontakt na adres marketing@motel-one.com.


Przeczytaj więcej