Dostępność treści cyfrowych

w Motel One

Bardzo zależy nam na tym, aby nasze treści cyfrowe były dostępne dla wszystkich naszych gości, dlatego staramy się przestrzegać wytycznych dotyczących dostępności treści stron internetowych (WCAG 2.1, poziom AA), opracowanych w ramach inicjatywy dostępności stron internetowych (WAI) organizacji W3C. Chcemy w ten sposób umożliwić wszystkim użytkownikom podobny odbiór naszych treści cyfrowych, niezależnie od ich zdolności fizycznych i umysłowych.

Motel One nieustannie dąży do poprawy dostępności swoich treści cyfrowych. Dlatego też regularnie sprawdzamy naszą stronę internetową i chętnie przyjmujemy wszelkie uwagi.
Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnych informacji albo osiągnąć celu swojej wizyty na naszej stronie internetowej z powodu ograniczeń w dostępie lub problemów technicznych, skontaktuj się z naszym zespołem pod numerem +49 (89) 66 50 25 - 00 albo pod adresem marketing@motel-one.com. Nasi pracownicy z przyjemnością Ci pomogą.  
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące poprawy dostępności naszej strony internetowej, prosimy o kontakt na adres marketing@motel-one.com.


Przeczytaj więcej