Globus w strefie One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Wersja 03/2024 

Niniejsza Polityka plików cookie stanowi uzupełnienie Polityki prywatności Motel One. Wykorzystujemy pliki cookie, czyli pliki tekstowe, lub tzw. web beacons, czyli pliki graficzne, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Są to technologie, za pomocą których można zbierać informacje na temat określonych ustawień użytkownika, a także informacje techniczne umożliwiające jego identyfikację. Informacje te pokazują, kiedy i jak użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych www.motel-one.com oraz www.the-cloud-one.com (zwanych dalej „stronami internetowymi”) i umożliwiają nam ich ciągłe ulepszanie. Ponadto wykorzystujemy narzędzia do śledzenia i analizy w celu optymalizacji i dostosowywania naszych stron internetowych do potrzeb użytkowników.

 

Za pomocą narzędzi do śledzenia możemy również analizować statystycznie korzystanie z naszych stron internetowych i doskonalić naszą ofertę online na podstawie uzyskanej w ten sposób wiedzy. Wykorzystujemy różne rodzaje plików cookie oraz narzędzi do śledzenia i analizy. Motel One może samodzielnie zapisywać pliki cookie lub pliki te mogą być zapisywane przez innych dostawców zewnętrznych.

 

W przypadku plików cookie firmy zewnętrznej (np. Map Google) firma ta może również sama integrować pliki cookie i narzędzia analizy na stronach internetowych Motel One. Motel One nie ma wpływu na te pliki cookie/narzędzia wykorzystywane przez dostawcę zewnętrznego. Akceptując niniejszą Politykę, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez dostawcę zewnętrznego z plików cookie i przetwarzanie przez niego danych. Może to wiązać się z przekazywaniem danych poza UE/EOG, np. do USA. W tych krajach może nie być zapewniony poziom ochrony danych odpowiadający RODO. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, może w każdej chwili wycofać zgodę na wykorzystywanie plików cookie, które nie są niezbędne pod względem technicznym, usuwając zaznaczenie w konfiguracji. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

A. Chatbot i czat

Nasza strona internetowa oferuje funkcję czatu w celu kontaktowania się z nami w przypadku pytań dotyczących rezerwacji hotelowej. Jest to narzędzie Live Chat. Korzystając z czatu, użytkownik automatycznie korzysta z usług firmy DialogShift GmbH, Rheinsberger Straße 76/77, 10115 Berlin, Niemcy. Dane osobowe, które użytkownik wprowadza w oknie czatu, są przekazywane firmie DialogShift GmbH i przez nią przechowywane.

I. Rodzaj i cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy te dane osobowe w celu zapewnienia naszym klientom i stronom zainteresowanym skutecznego i bezpośredniego wsparcia.

 

Podczas korzystania z narzędzia czatu oprócz danych osobowych, które użytkownik ujawnia podczas rozmowy, zbierane są następujące dane:

 

 • • Adres IP
 • • W razie potrzeby dane osobowe z historii czatu, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i inne informacje.

 

Dane osobowe wprowadzone w oknie czatu (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer rezerwacji) są przetwarzane przez sztuczną inteligencję.

Ponadto DialogShift stosuje do celów statystycznych pliki cookie związane z wydajnością. Przetwarzany jest przy tym adres IP użytkownika.

 

II. Szczególne zagrożenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Podczas korzystania z narzędzia czatu przetwarzanie danych przez sztuczną inteligencję (AI) odbywa się w ograniczonym zakresie. Celem narzędzia jest samodzielne znalezienie odpowiedzi na pytania użytkownika, zanim zostanie on skierowany do pracownika. Informacje są wprowadzane do systemu jako dane wejściowe, przetwarzane za pomocą algorytmów, a następnie generowane są dane wyjściowe.

 

Często sposób działania sztucznej inteligencji w zakresie „uczenia maszynowego” nie spełnia zasady przejrzystości opisanej w art. 5 ust. 1 lit. a RODO, która wymaga czytelnego przetwarzania danych osobowych. Systemy wspomagane sztuczną inteligencją stale bowiem modyfikują i optymalizują swoje wagi oraz wykorzystują wprowadzone dane do dalszego rozwoju. Ze względu na nieprzejrzyste przetwarzanie danych nie można również całkowicie wykluczyć przekazywania danych osobowych do państw trzecich, np. do USA.

 

DialogShift GmbH zobowiązuje się do wykorzystywania danych użytkownika wyłącznie w celu udostępniania czatu. W celu udostępnienia sztucznej inteligencji DialogShift korzysta z usług dostawców, którzy używają serwerów w obrębie UE. Przesyłanie danych do państw trzecich nie jest przewidziane. Obecnie nie można jednak wyeliminować ryzyka szczątkowego związanego z nieprzejrzystym przetwarzaniem i przekazywaniem danych do państw trzecich podczas korzystania ze sztucznej inteligencji.

 

Jeśli użytkownik nie akceptuje takiego ryzyka, nie powinien korzystać z narzędzia czatu. 

 

III. Podstawa prawna

Przetwarzanie danych podczas korzystania z narzędzia czatu odbywa się na podstawie zgody użytkownika wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wykorzystujemy dane osobowe podane przez użytkownika w celu zapewnienia naszym klientom i stronom zainteresowanym skutecznego i bezpośredniego wsparcia. Użytkownik udziela nam zgody, zaznaczając pole wyboru w oknie czatu. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać poprzez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

Jeżeli dane osobowe są zbierane przez DialogShift za pośrednictwem plików cookie związanych z wydajnością do celów statystycznych, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika udzielonej w banerze dotyczącym plików cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO poprzez zaznaczenie pola wyboru lub na podstawie ogólnej zgody na stosowanie plików cookie. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać poprzez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. W takim przypadku funkcja czatu oraz inne funkcje serwisu internetowego mogą nie być w pełni dostępne dla użytkownika. Firma DialogShift nie udostępnia tych danych osobowych stronom trzecim. Dane te są wykorzystywane przez firmę DialogShift wyłącznie w celu ochrony i do statystyk wewnętrznych. 

 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez firmę DialogShift, a także stosowne prawa użytkownika i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności są dostępne w polityce prywatności firmy DialogShift GmbH:

https://www.dialogshift.com/de/dsvgo

 

IV. Okres przechowywania

Dane osobowe są przechowywane do momentu osiągnięcia celu przetwarzania. Z reguły następuje to z chwilą zakończenia rozmowy na czacie. Dane osobowe użytkownika zostają jednak usunięte najpóźniej po upływie 90 dni. Ponadto usuwamy dane osobowe użytkownika również wtedy, gdy użytkownik wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych lub wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych. Ustawowy okres przechowywania danych może uniemożliwić ich usunięcie.

 

V. Kategorie odbiorców danych

Podczas przetwarzania danych przez usługodawców dane osobowe są przekazywane usługodawcy. DialogShift działa na zlecenie Motel One w celu zapewnienia, że zgody użytkowników na przetwarzanie danych są uzyskiwane i dokumentowane zgodnie z przepisami o ochronie danych.  DialogShift działa jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO. W tym celu zawarliśmy z naszym usługodawcą umowę o przetwarzanie zgodnie z wymogami RODO. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

VI. Miejsce przetwarzania i przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych użytkownika do państwa trzeciego spoza UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie przekazujemy również danych osobowych użytkownika organizacjom międzynarodowym. W celu udostępnienia sztucznej inteligencji DialogShift korzysta z usług dostawców, którzy używają serwerów na terenie UE. Ze względu na przetwarzanie danych przez sztuczną inteligencję nie można jednak całkowicie wykluczyć przekazywania danych osobowych do państw trzecich, np. do USA.

 

VII. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Nie odbywa się zautomatyzowane przetwarzanie danych w rozumieniu art. 13, 22 RODO. Zautomatyzowane przetwarzanie odbywa się w zakresie opisanym przez użycie sztucznej inteligencji.

 

B. Niezbędne pliki cookie

Technologie te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych. Bez tych plików nie można zagwarantować świadczenia podstawowych usług. Dezaktywacja niezbędnych plików cookie przez użytkownika nie jest możliwa.

I. Usercentrics Consent Management Platform

Usercentrics to platforma zarządzania zgodami, za pomocą której uzyskuje się zgody użytkownika na przetwarzanie danych, administruje nimi i dokumentuje je zgodnie z przepisami o ochronie danych.

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

 

2) Pliki cookie zapisywane przez:

Usercentrics GmbH

Rosental 4, 80331 Monachium, Niemcy

 

3) Cele przetwarzania danych

 • • Przestrzeganie obowiązków ustawowych
 • • Przechowywanie zgód

 

4) Wykorzystywane technologie

 • • Pliki cookie
 • • Pamięć lokalna

 

5) Atrybuty danych

 • • Zgoda „tak” lub „nie”
 • • Dane plików dziennika (zanonimizowany adres IP)

 

6) Zbierane dane

 • • Data i godzina odwiedzin na stronie
 • • Informacje dot. urządzenia
 • • Informacje dot. przeglądarki
 • • Zanonimizowany adres IP
 • • Dane opt-in i opt-out

 

7) Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest uzasadniony interes firmy Motel One w utrzymywaniu jej stron internetowych, a także bezpieczne pod względem prawnym i możliwe do udokumentowania uzyskanie zgody użytkownika zgodnie z § 25 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG).

 

8) Kategorie odbiorców danych

Podczas zapisywania pliku cookie przez usługodawcę dochodzi do przekazania usługodawcy danych osobowych. Usercentrics działa na zlecenie Motel One w celu zapewnienia, że zgody użytkowników na przetwarzanie danych są uzyskiwane i dokumentowane zgodnie z przepisami o ochronie danych.  Usercentrics działa jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO. W tym celu zawarliśmy z naszym usługodawcą umowę o przetwarzanie zgodnie z wymogami RODO. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

9) Miejsce przetwarzania

Unia Europejska

 

10) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami.

 

Informacje przechowywane przez Usercentrics są usuwane najpóźniej po siedmiu dniach.

Więcej informacji na temat Usercentrics jest dostępnych tutaj: https://usercentrics.com/privacy-policy/

 

II. reCAPTCHA

Usługa reCaptcha pozwala sprawdzić, czy informacje wpisywane na danej stronie wpisuje człowiek czy program automatyczny (np. robot). Usługa ta jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego korzystania ze strony internetowej.

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

 

2) Pliki cookie zapisywane przez:

Google Ireland Limited 

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

 

3) Cele przetwarzania danych

 • • Zapewnienie, że nasze strony internetowe nie są używane przez robota, lecz przez człowieka.
 • • Prawidłowe działanie strony internetowej
 • • Ochrona przed zautomatyzowanym spamem i atakami DDoS

 

4) Wykorzystywane technologie

 • • Pliki cookie

 

5) Atrybuty danych

 • • Informacje podawane przez użytkownika

 

6) Zbierane dane

Lista ta zawiera wszystkie dane (osobowe) zbierane przez tę usługę lub w ramach korzystania z niej.

 • • Adres IP
 • • Ścieżka kliknięć
 • • Czas spędzony na stronie
 • • Zachowanie użytkownika strony internetowej
 • • Język przeglądarki
 • • Informacje podawane przez użytkownika
 • • Obiekt JavaScript
 • • Wtyczki przeglądarki

 

7) Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes firmy Motel One w utrzymywaniu strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

8) Kategorie odbiorców danych

Podczas zapisywania pliku cookie przez usługodawcę dochodzi do przekazania usługodawcy danych osobowych. Google Ireland Limited działa na zlecenie Motel One w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej.  Google Ireland Limited działa jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO. W tym celu zawarliśmy z naszym usługodawcą umowę o przetwarzanie zgodnie z wymogami RODO. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

9) Miejsce przetwarzania

Unia Europejska, Stany Zjednoczone.

Oznacza to, że dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego (poza UE/EOG).

Oznacza to, że dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego (poza UE/EOG). Google LLC (USA) jest podmiotem zarejestrowanym w programie Transatlantyckich Ram Ochrony Danych, w związku z czym przekazywanie danych do państw trzecich odbywa się na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO. 

 

10) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami.

Informacje przechowywane przez Google są przetwarzane m.in. na koncie Google użytkownika. Użytkownik może tam również usunąć dane reCAPTCHA samodzielnie.

Więcej informacji jest dostępnych tutaj: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Adres URL polityki korzystania z plików cookie https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

 

III. OWAPro Service Management 

OWAPro zarządza usługami na naszej stronie internetowej. Dostosowuje te usługi w oparciu o interakcje z użytkownikiem, określone ramy czasowe i zgodę użytkownika. Od decyzji użytkownika zależy, w jaki sposób te usługi działają. OWAPro zarządza i steruje usługami analityki internetowej i śledzenia poprzez oparte na regułach uruchamianie tagów oraz rejestruje aktywność na naszej stronie internetowej w celu zapewnienia funkcjonalności usług.

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

 

2) Dostawca usługi:

Hurra Communications GmbH, Lautenschlagerstraße 23a, 70173 Stuttgart, Niemcy

 

3) Cele przetwarzania danych

 • • Przestrzeganie obowiązków ustawowych w zakresie ochrony danych 
 • • Świadczenie usług online i zarządzanie nimi
 • • Kontrola i weryfikacja udzielenia zgody
 • • Diagnostyka i wsparcie techniczne

 

4) Wykorzystywane technologie

 • • Pliki cookie zgody
 • • Tag strony
 • • Pliki cookie first party HTTP
 • • Pliki cookie first party JavaScript
 • • S2S
 • • API
 • • JavaScript

 

5) Zbierane dane

 • • Zanonimizowane adresy IP
 • • Cechy urządzenia
 • • Identyfikatory urządzeń first party
 • • Identyfikatory urządzeń third party
 • • Identyfikatory odcisków palców
 • • Identyfikatory deterministyczne z solą
 • • Międzyplatformowe identyfikatory deterministyczne
 • • Dane dotyczące przeglądarki i interakcji
 • • Identyfikatory interakcji
 • • Dane demograficzne
 • • Dane grup docelowych
 • • Ustawienia ochrony danych: status zgody

 

6) Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest uzasadniony interes Motel One w wykonywaniu dalszych usług i procedur na podstawie statusu zgody użytkownika, a tym samym zapewnienie zgodności z przepisami prawa (RODO, § 25 niem. ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach TTDSG). 

 

7) Kategorie odbiorców danych

Podczas zapisywania pliku cookie przez usługodawcę dochodzi do przekazania usługodawcy danych osobowych. Hurra Communications działa na zlecenie Motel One w celu zapewnienia, że zgody użytkowników na przetwarzanie danych są uzyskiwane i dokumentowane zgodnie z przepisami o ochronie danych. Hurra Communications działa jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO. W tym celu zawarliśmy z naszym usługodawcą umowę o przetwarzanie zgodnie z wymogami RODO. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

8) Miejsce przetwarzania

Unia Europejska

 

9) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami.

Informacje przechowywane przez Hurra Communications są usuwane najpóźniej po roku. Plik cookie służący do przetwarzania statusu zgody pozostaje aktywny przez okres, w którym Hurra Communications świadczy usługi dla Motel One. 

Więcej informacji na temat Hurra Communications jest dostępnych tutaj: https://privacy.hurra.com/

 

IV. OWAPro Essential Measurement

OWAPro Essential Measurement mierzy interakcje użytkowników z reklamami w ciągu 24 godzin od ich kliknięcia, aby zmierzyć dopasowanie i dokładność reklam. Odbywa się to bez użycia plików cookie.

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

 

2) Dostawca usługi:

Hurra Communications GmbH, Lautenschlagerstraße 23a, 70173 Stuttgart, Niemcy

 

3) Cele przetwarzania danych

 • • Zapewnienie prawidłowego działania i wyświetlania reklam
 • • Dopasowanie i dokładność reklam
 • • Diagnostyka i wsparcie techniczne
 • • Zapewnienie przestrzegania wewnętrznego systemu ochrony danych

 

4) Wykorzystywane technologie

 • • Tag strony
 • • JavaScript
 • • Pasywny fingerprinting
 • • Click
 • • URL Redirect

 

5) Zbierane dane

 • • Adres IP
 • • Identyfikatory urządzeń third party
 • • Identyfikatory odcisków palców
 • • Dane dotyczące przeglądarki i interakcji
 • • Identyfikatory interakcji
 • • Dane demograficzne
 • • Dane grup docelowych

 

6) Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest uzasadniony interes Motel One w mierzeniu zasięgu i skuteczności reklam na stronie internetowej. Przetwarzanie danych odbywa się przy tym wyłącznie na serwerach UE, a nie poza przeglądarką lub stroną internetową. Kliknięcia użytkowników mierzy się wyłącznie w sposób spseudonimizowany. 

 

7) Kategorie odbiorców danych

Podczas korzystania z usług usługodawcy przekazywane są mu dane osobowe. Hurra Communications działa na zlecenie Motel One na przykład w celu mierzenia konwersji. Hurra Communications działa jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO. W tym celu zawarliśmy z naszym usługodawcą umowę o przetwarzanie zgodnie z wymogami RODO. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

8) Miejsce przetwarzania

Unia Europejska

 

9) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami.

Informacje przechowywane przez Hurra Communications są usuwane najpóźniej po 12 miesiącach. Spseudonimizowane i zagregowane dane raportów są przechowywane przez okres, w którym Hurra Communications świadczy usługi dla Motel One.

Więcej informacji na temat Hurra Communications jest dostępnych tutaj: https://privacy.hurra.com/

 

C. Techniczne pliki cookie

Techniczne pliki cookie ułatwiają poruszanie się po naszych stronach internetowych i korzystanie z ich najważniejszych funkcji. Techniczne pliki cookie sprawiają przykładowo, że po zarejestrowaniu się za pomocą danych logowania użytkownik pozostaje zalogowany w trakcie korzystania ze strony internetowej. Ponadto umożliwiają one zachowanie konfiguracji i ustawień związanych z użytkownikiem (np. ustawienia języka).

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

 

2) Pliki cookie zapisywane przez: 

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

 

3) Cele przetwarzania danych

Obsługa podstawowych funkcji naszych stron internetowych

 

4) Wykorzystywane technologie

 • • Pliki cookie
 • • Piksel

 

5) Zbierane dane

 • • Identyfikator koszyka
 • • Identyfikator sesji
 • • Preferencje językowe
 • • Informacje służące uwierzytelnieniu konta
 • • Informacje o statusie logowania

 

6) Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes firmy Motel One w utrzymywaniu stron internetowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

7) Kategorie odbiorców danych

Do przetwarzania danych osobowych za pomocą technicznych plików cookie Motel One wykorzystuje następujących dostawców usług:

 • • Computop Wirtschaftsinformatik GmbH
 • • Emarsys eMarketing Systems GmbH

Działają oni jako podmioty przetwarzające zgodnie z art. 28 RODO. W tym celu zawarliśmy z naszym usługodawcą umowę o przetwarzanie zgodnie z wymogami RODO. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

8) Miejsce przetwarzania

Niemcy, Unia Europejska

 

9) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.motel-one.com/de/datenschutz/ lub http://www.the-cloud-one.com/de/datenschutz/www.the-cloud-one.com/de/datenschutz

 

D. Funkcjonalne pliki cookie

Pliki te umożliwiają korzystanie z bardziej zaawansowanych funkcji stron internetowych. Bez aktywacji tych plików korzystanie z określonych ofert na tych stronach internetowych jest niemożliwe.

 

I. One Click Book

Ten plik cookie umożliwia dokonywanie rezerwacji jednym kliknięciem, jeżeli ta funkcja jest skonfigurowana w profilu użytkownika.

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy 

 

2) Pliki cookie zapisywane przez: 

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

 

3) Cele przetwarzania danych

 • • Zwiększenie przyjazności dla użytkownika

 

4) Wykorzystywane technologie

 • • Pliki cookie

 

5) Zbierane dane

 • • Informacja, czy funkcja ta została zapisana przez użytkownika

 

6) Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika w znaczeniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

7) Kategorie odbiorców danych

Dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

 

8) Miejsce przetwarzania

Niemcy

 

9) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, usuniemy jego dane osobowe po wycofaniu zgody przez użytkownika.

 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.motel-one.com/de/datenschutz/ oraz www.the-cloud-one.com/de/datenschutz/

 

II. Historia wyszukiwania (Search Request)

Ten plik cookie ułatwia wyszukiwanie przez podpowiadanie frazy na podstawie ostatniego wyszukiwania.

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

 

2) Pliki cookie zapisywane przez: 

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

 

3) Cele przetwarzania danych

 • • Zwiększenie przyjazności dla użytkownika

 

4) Wykorzystywane technologie

 • • Pliki cookie

 

5) Zbierane dane

 • • Dzień przyjazdu i wyjazdu
 • • Miejsce docelowe podróży
 • • Liczba gości

 

6) Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

7) Kategorie odbiorców danych

Dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

 

8) Miejsce przetwarzania

Niemcy

 

9) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, usuniemy jego dane osobowe po wycofaniu zgody przez użytkownika.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.motel-one.com/de/datenschutz/ oraz www.the-cloud-one.com/de/datenschutz/

 

E. Analityczne i śledzące pliki cookie

Używamy narzędzi do śledzenia i analizy w celu bieżącej optymalizacji i dostosowywania naszych stron internetowych do potrzeb użytkownika. Za pomocą narzędzi do śledzenia możemy również analizować statystycznie korzystanie z naszych stron internetowych i doskonalić naszą ofertę online na podstawie uzyskanej w ten sposób wiedzy.

 

I. Google Analytics, Google Big Query i Google Consent

Google Analytics jest usługą analizy ruchu na stronach internetowych. Google Analytics umożliwia administratorowi, np. przez korzystanie z innych usług Google, takich jak Google Firebase i Google Tag Manager, analizowanie zachowania użytkowników oraz tworzenie segmentów i profili klientów.

Google BigQuery jest usługą zarządzania danymi. Google BigQuery umożliwia administratorowi przechowywanie i zarządzanie zbieranymi danymi w infrastrukturze Google Cloud. Dane nieprzetworzone (dane śledzenia GA4) eksportowane są w postaci tabel zawierających identyfikatory użytkowników nadane przez Google Analytics i Google Firebase.

Techniczne ustawienie podstawowe trybu uzyskiwania zgody, tzw. Consent Mode, pozwala określić, czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z poszczególnych marketingowych plików cookie Google. Jeśli użytkownik wyraził zgodę, aktywowane są tylko te marketingowe pliki cookie Google, na które użytkownik wyraźnie udzielił zgody. 

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

 

2) Pliki cookie zapisywane przez 

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

Google Cloud EMEA Limited

70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 R296, Irlandia

 

3) Cele przetwarzania danych

 • • Marketing/remarketing
 • • Reklama
 • • Analityka internetowa
 • • Analiza korzystania ze strony internetowej w celu optymalizacji i dostosowywania jej do potrzeb użytkownika
 • • Raporty dotyczące ruchu na stronach internetowych
 • • Cross-device-tracking do optymalizacji i dostosowywania serwisu do potrzeb
 • • Przechowywanie danych
 • • Personalizacja reklam  
 • • Śledzenie konwersji w celu określenia skuteczności reklam 
 • • Tworzenie modeli danych w celu określenia skuteczności reklam

 

4) Wykorzystywane technologie

 • • Pliki cookie
 • • Tagi pikseli
 • • Cross-device tracking z wykorzystaniem metody deterministic linking (łączenia deterministycznego) – umożliwia analizę korzystania z serwisu internetowego przez tę samą osobę na różnych urządzeniach elektronicznych po jej zalogowaniu się

 

5) Atrybuty danych

 • • Adres IP (zanonimizowany)
 • • Identyfikator użytkownika i loginu (spseudonimizowany)
 • • Informacje o przeglądarce (typ przeglądarki, strony odsyłające/wyjściowe, pliki wyświetlane na naszej stronie internetowej, system operacyjny, znaczniki daty/czasu i/lub dane o strumieniu kliknięć)
 • • Dane o sposobie korzystania z serwisu (odsłony, kliknięcia, czas trwania sesji, częstotliwość korzystania z serwisu, sieć)

 

6) Zbierane dane

 • • Adres IP
 • • Identyfikator użytkownika i loginu
 • • Data i godzina odwiedzin na stronie
 • • Dane o sposobie korzystania z serwisu
 • • Ścieżka kliknięć
 • • Aktualizacje aplikacji
 • • Informacje dot. przeglądarki
 • • Informacje o urządzeniu
 • • Obsługa języka JavaScript
 • • Odwiedzone strony
 • • URL strony odsyłającej
 • • Pobrane pliki
 • • Wersja wtyczki Flash
 • • Informacje o lokalizacji
 • • Działania zakupowe
 • • Interakcja z widżetami
 • • Identyfikatory internetowe: GCLID (Google Ads Click Identifier), DCLID (DoubleClick Click Identifier), User ID, AUID (Advertiser ID) 
 • • Instance ID aplikacji 
 • • Status akceptacji 
 • • Zagregowane kliknięcia w reklamy i konwersje 
 • • Lokalizacja na poziomie kraju 
 • • Typ urządzenia 
 • • Typ przeglądarki 
 • • Pora dnia

 

7) Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

8) Kategorie odbiorców danych

Podczas zapisywania pliku cookie przez usługodawcę dochodzi do przekazania usługodawcy danych osobowych. Google Analytics działa na zlecenie Motel One na przykład w celach marketingowych i reklamowych.  Google działa jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO. W tym celu zawarliśmy z naszym usługodawcą umowę o przetwarzanie zgodnie z wymogami RODO. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

Google przetwarza dane użytkownika w ramach „Google Consent” jako niezależny administrator w rozumieniu RODO. 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej: Jak Google przechowuje gromadzone dane – Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług – Google 

https://safety.google/privacy/privacy-controls/ 

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de   

Adres URL polityki korzystania z plików cookie https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de   

 

9) Miejsce przetwarzania

Unia Europejska, Stany Zjednoczone. 

Oznacza to, że dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego (poza UE/EOG). Google LLC (USA) jest podmiotem zarejestrowanym w programie Transatlantyckich Ram Ochrony Danych, w związku z czym przekazywanie danych do państw trzecich odbywa się na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO. 

 

10) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, usuniemy jego dane osobowe po wycofaniu zgody przez użytkownika.

Zbierane dane są usuwane po 36 miesiącach. Miejscem przechowania jest Frankfurt nad Menem, Niemcy.

Informacje przechowywane przez Google są przetwarzane m.in. na koncie Google użytkownika. Użytkownik może tam również samodzielnie usunąć dane.

Więcej informacji jest dostępnych tutaj: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Adres URL polityki korzystania z plików cookie https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

II. Google TagManager

 

Jest to system zarządzania tagami JavaScript i HTML używanymi do implementacji narzędzi do śledzenia i analizy (takich jak np. Google Analytics). Dzięki narzędziom do śledzenia i analizy administrator jest w stanie analizować zachowanie użytkowników oraz tworzyć segmenty i profile klientów. Samo narzędzie Menedżer tagów Google nie przechowuje żadnych danych. Menedżer tagów Google służy wyłącznie do przesyłania danych do innych systemów przetwarzania danych, takich jak Google Analytics. Przetwarzany jest przy tym adres IP użytkownika.

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

 

2) Pliki cookie zapisywane przez: 

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

 

3) Cele przetwarzania danych

• Zarządzanie tagami strony internetowej

 

4) Zbierane dane

Menedżer tagów przetwarza adres IP użytkownika. Ponadto menedżer tagów Google może tylko uruchamiać tagi, które w pewnych okolicznościach gromadzą i przetwarzają dane.

 

5) Podstawa prawna 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

6) Kategorie odbiorców danych

Podczas zapisywania pliku cookie przez usługodawcę dochodzi do przekazania usługodawcy danych osobowych. Google działa na zlecenie Motel One na przykład w celach marketingowych i reklamowych.  Google działa jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO. W tym celu zawarliśmy z naszym usługodawcą umowę o przetwarzanie zgodnie z wymogami RODO. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

7) Miejsce przetwarzania

Unia Europejska, Stany Zjednoczone. Oznacza to, że dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego (poza UE/EOG). Google LLC (USA) jest podmiotem zarejestrowanym w programie Transatlantyckich Ram Ochrony Danych, w związku z czym przekazywanie danych do państw trzecich odbywa się na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO. 

 

08) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, usuniemy jego dane osobowe po wycofaniu zgody przez użytkownika.

Informacje przechowywane przez Google są przetwarzane m.in. na koncie Google użytkownika. Użytkownik może tam również samodzielnie usunąć dane.

Więcej informacji jest dostępnych tutaj: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Adres URL polityki korzystania z plików cookie https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

Adres URL polityki korzystania z plików cookie https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

 

III. Google Firebase

Google Firebase to platforma programistyczna dla aplikacji mobilnych i internetowych, za pomocą której można tworzyć aplikacje oraz generować i zbierać dane analityczne. Google Firebase wykorzystuje do tego zasoby i technologie Google, takie jak Google Analytics. Za pomocą narzędzia Google Analytics dla Firebase można analizować zachowanie użytkowników oraz tworzyć segmenty i profile klientów.

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

 

2) Pliki cookie zapisywane przez:

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

 

3) Cele przetwarzania danych

• Programowanie i optymalizacja aplikacji

• Marketing

 

4) Wykorzystywane technologie

• Pliki cookie

• Tagi pikseli

 

5) Atrybuty danych

• Identyfikator użytkownika i loginu (spseudonimizowany)

 

6) Zbierane dane

• Identyfikator urządzenia i znacznik czasu

 

7) Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

8) Kategorie odbiorców danych

Podczas zapisywania pliku cookie przez usługodawcę dochodzi do przekazania usługodawcy danych osobowych. Google działa na zlecenie Motel One na przykład w celach marketingowych i reklamowych.  Google działa jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO. W tym celu zawarliśmy z naszym usługodawcą umowę o przetwarzanie zgodnie z wymogami RODO. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

9) Miejsce przetwarzania

Unia Europejska, Stany Zjednoczone. Oznacza to, że dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego (poza UE/EOG). Google LLC (USA) jest podmiotem zarejestrowanym w programie Transatlantyckich Ram Ochrony Danych, w związku z czym przekazywanie danych do państw trzecich odbywa się na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO. 

 

10) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, usuniemy jego dane osobowe po wycofaniu zgody przez użytkownika. Zbierane dane są usuwane po 180 dniach.

Informacje przechowywane przez Google są przetwarzane m.in. na koncie Google użytkownika. Użytkownik może tam również samodzielnie usunąć dane.

Więcej informacji jest dostępnych tutaj: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Adres URL polityki korzystania z plików cookie https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

IV. Mapy Google

 

Jest to usługa map internetowych.

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

 

2) Pliki cookie zapisywane przez

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

 

3) Cele przetwarzania danych

 • • Wyświetlanie map

 

4) Wykorzystywane technologie

 • • Pliki cookie

 

5) Atrybuty danych

 • • Pliki cookie
 • • Dane o sposobie korzystania z serwisu

 

6) Zbierane dane

 • • Adres IP
 • • Informacje o lokalizacji

 

7) Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

8) Kategorie odbiorców danych

Integracja pliku cookie powoduje przekazanie danych osobowych do Google Ireland Limited. Google wykorzystuje dane użytkownika do własnych oraz do naszych celów. W przypadku wspólnego przetwarzania danych na naszej stronie internetowej Motel One i Google są współadministratorami w rozumieniu art. 26 RODO. Google i Motel One zawarły umowę o wspólne administrowanie zgodnie z art. 26 RODO w odniesieniu do przetwarzania danych użytkownika. 

 

9) Miejsce przetwarzania

Unia Europejska, Stany Zjednoczone. Oznacza to, że dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego (poza UE/EOG). Google LLC (USA) jest podmiotem zarejestrowanym w programie Transatlantyckich Ram Ochrony Danych, w związku z czym przekazywanie danych do państw trzecich odbywa się na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO. 

 

10) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, usuniemy jego dane osobowe po wycofaniu zgody przez użytkownika.

Informacje przechowywane przez Google są przetwarzane m.in. na koncie Google użytkownika. Użytkownik może tam również samodzielnie usunąć dane.

Więcej informacji jest dostępnych tutaj: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Adres URL polityki korzystania z plików cookie https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

V. OWAPro Enhanced Attribution

OWAPro Enhanced Attribution mierzy skuteczność i interakcję z reklamami bez przekazywania danych użytkownika stronom trzecim. W ten sposób poprawiamy komfort przeglądania stron internetowych i efektywniej zarządzamy naszymi reklamami.

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

 

2) Dostawca usługi:

Hurra Communications GmbH, Lautenschlagerstraße 23a, 70173 Stuttgart, Niemcy

 

3) Cele przetwarzania danych

 • • Pomiar skuteczności reklam
 • • Diagnostyka i wsparcie techniczne
 • • Zapewnienie przestrzegania wewnętrznego systemu ochrony danych

 

4) Wykorzystywane technologie

 • • Pliki cookie
 • • Tag strony
 • • Pliki cookie first party HTTP
 • • First party
 • • Pliki cookie JavaScript
 • • S2S
 • • JavaScript

 

5) Zbierane dane

 • • Cechy urządzenia
 • • Identyfikatory urządzeń first party
 • • Identyfikatory urządzeń third party
 • • Identyfikatory deterministyczne z solą
 • • Identyfikatory probabilistyczne
 • • Dane dotyczące przeglądarki i interakcji
 • • Identyfikatory interakcji

 

6) Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

7) Kategorie odbiorców danych

Podczas zapisywania pliku cookie przez usługodawcę dochodzi do przekazania usługodawcy danych osobowych. Hurra Communications działa na zlecenie Motel One w celu zapewnienia, że zgody użytkowników na przetwarzanie danych są uzyskiwane i dokumentowane zgodnie z przepisami o ochronie danych. Hurra Communications działa jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO. W tym celu zawarliśmy z naszym usługodawcą umowę o przetwarzanie zgodnie z wymogami RODO. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

8) Miejsce przetwarzania

Unia Europejska

 

9) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami.

 

Zbierane dane osobowe są usuwane lub anonimizowane najpóźniej po 12 miesiącach. Zanonimizowane lub spseudonimizowane dane są przechowywane przez cały okres trwania umowy zawartej między nami (Motel One GmbH) a firmą Hurra Communications GmbH oraz po jej wygaśnięciu.

 

Więcej informacji i ustawienia prywatności hurra można znaleźć tutaj: 

https://privacy.hurra.com/

https://www.motel-one.com/hurra_tracking/opt-out?cid=600&ln=de

 

F. Marketingowe pliki cookie

Technologia ta jest wykorzystywana przez reklamodawców do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

 

I. OWAPro Audience Linking 

 

Po kliknięciu w reklamę przez użytkownika OWAPro Audience Linking śledzi tę interakcję i przesyła dane do analizy z powrotem do platform reklamowych takich jak Google. Jeśli użytkownik jest zalogowany na naszej stronie i platformie reklamowej, jego działania na różnych urządzeniach mogą zostać powiązane za pomocą zaszyfrowanych danych. Proces ten obejmuje współdzielenie zaszyfrowanych informacji ze znanymi platformami reklamowymi. Użytkownik może kontrolować to udostępnianie za pośrednictwem naszego systemu zarządzania zgodami. Naszym celem jest lepsze dopasowanie reklam w oparciu o aktywność użytkownika w internecie. 

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

 

2) Pliki cookie zapisywane przez

Hurra Communications GmbH, Lautenschlagerstraße 23a, 70173 Stuttgart, Niemcy

 

3) Cele przetwarzania danych

 • • Optymalizacja i personalizacja reklam
 • • Diagnostyka i wsparcie techniczne
 • • Zapewnienie przestrzegania wewnętrznego systemu ochrony danych

 

4) Wykorzystywane technologie

 • • Pliki cookie
 • • Tagi strony
 • • Pliki cookie first party HTTP
 • • Pliki cookie first party JavaScript
 • • S2S
 • • API
 • • JavaScript

 

5) Zbierane dane

 • • Identyfikatory urządzeń third party
 • • Międzyplatformowe identyfikatory deterministyczne

 

6) Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

7) Kategorie odbiorców danych

Podczas zapisywania pliku cookie przez usługodawcę dochodzi do przekazania usługodawcy danych osobowych. Hurra Communications działa na zlecenie Motel One na przykład w celach marketingowych i reklamowych.  Hurra Communications działa jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO. W tym celu zawarliśmy z naszym usługodawcą umowę o przetwarzanie zgodnie z wymogami RODO. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Lista dalszych podwykonawców Hurra Communications jest dostępna na stronie: https://privacy.hurra.com/

 

8) Miejsce przetwarzania

Unia Europejska 

Jeśli podwykonawcy Hurra Communications świadczą usługę poza UE/EOG, Hurra Communications zapewnia przez podjęcie odpowiednich środków, że jest to dopuszczalne w świetle przepisów o ochronie danych.

 

9) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, usuniemy jego dane osobowe po wycofaniu zgody przez użytkownika.

Zbierane dane osobowe są usuwane lub anonimizowane najpóźniej po 12 miesiącach. Zanonimizowane dane są przechowywane przez cały okres trwania umowy zawartej między nami (Motel One GmbH) a firmą Hurra Communications GmbH oraz po jej wygaśnięciu.

Więcej informacji i ustawienia prywatności hurra można znaleźć tutaj: 

https://privacy.hurra.com/

https://www.motel-one.com/hurra_tracking/opt-out?cid=600&ln=de

 

II. Google Ads i Google Consent

Google Ads jest internetowym programem reklamowym Google, za pomocą którego realizujemy działalność marketingową i mierzymy jej skuteczność, aby stale ulepszać nasze reklamy.

Techniczne ustawienie podstawowe trybu uzyskiwania zgody, tzw. Consent Mode, pozwala określić, czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z poszczególnych marketingowych plików cookie Google. Jeśli użytkownik wyraził zgodę, aktywowane są tylko te marketingowe pliki cookie Google, na które użytkownik wyraźnie udzielił zgody. 

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

 

2) Pliki cookie zapisywane przez:

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irlandia

 

3) Cele przetwarzania danych

 • • Reklama
 • • Marketing/remarketing 
 • • Personalizacja reklam 
 • • Analityka internetowa 
 • • Śledzenie konwersji w celu określenia skuteczności reklam 
 • • Tworzenie modeli danych w celu określenia skuteczności reklam

 

4) Wykorzystywane technologie

 • • Pliki cookie
 • • Tagi pikseli

 

5) Atrybuty danych

 • • User Agent
 • • Zmiany
 • • Dane o sposobie korzystania z serwisu (kliknięcia, odsłony, strona odsyłająca, wywołania adresu URL)
 • • Plik cookie Google Ads
 • • Ewentualnie dochody
 • • Punkty styku z nośnikami reklamy

 

6) Zbierane dane

 • • Adres IP
 • • Informacje dot. przeglądarki
 • • Dane o sposobie korzystania z serwisu
 • • Data i godzina odwiedzin na stronie/pora dnia
 • • Informacje o lokalizacji
 • • Identyfikator pliku cookie
 • • Identyfikatory internetowe: GCLID (Google Ads Click Identifier), DCLID (DoubleClick Click Identifier), User ID, AUID (Advertiser ID) 
 • • Instance ID aplikacji 
 • • Status akceptacji 
 • • Zagregowane kliknięcia w reklamy i konwersje 
 • • Typ urządzenia 
 • • Typ przeglądarki 

 

7) Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

8) Kategorie odbiorców danych

Podczas zapisywania pliku cookie przez Google dochodzi do przekazania Google danych osobowych. Google przetwarza dane użytkownika jako niezależny administrator w rozumieniu RODO. 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej: Jak Google przechowuje gromadzone dane – Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług – Google 

https://safety.google/privacy/privacy-controls/ 

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de   

Adres URL polityki korzystania z plików cookie https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de   

 

9) Miejsce przetwarzania

Unia Europejska, Stany Zjednoczone. 

Nie można wykluczyć przekazywania danych do USA w celu ich przechowywania i dalszego przetwarzania przez Google Ads. Oznacza to, że dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego (poza UE/EOG). Google LLC (USA) jest podmiotem zarejestrowanym w programie Transatlantyckich Ram Ochrony Danych, w związku z czym przekazywanie danych do państw trzecich odbywa się na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO. 

 

10) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, usuniemy jego dane osobowe po wycofaniu zgody przez użytkownika.

Zbierane dane dziennika są anonimizowane po 9 miesiącach, a informacje z plików cookie po 18 miesiącach.

Informacje przechowywane przez Google są przetwarzane m.in. na koncie Google użytkownika. Użytkownik może tam również samodzielnie usunąć dane.

Więcej informacji i ustawienia prywatności Google można znaleźć tutaj: https://safety.google/privacy/privacy-controls/  

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de

Adres URL polityki korzystania z plików cookie https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

III. Plik cookie serwisu Pinterest

Jest to internetowa tablica do publikacji grafik i zdjęć, które można udostępniać w sieciach społecznościowych, z funkcją wyszukiwania wizualnego.

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia („Pinterest”)

 

2) Pliki cookie zapisywane przez:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia („Pinterest”)

 

3) Cele przetwarzania danych

• Reklama

• Marketing

• Retargetowanie

• Analiza

 

4) Wykorzystywane technologie

• Pliki cookie

 

5) Zbierane dane

• Adres IP

• Informacje dot. przeglądarki

• Odwiedzona strona internetowa

• Data i godzina odwiedzin na stronie

• Informacje dot. urządzenia

• Dane o sposobie korzystania z serwisu

 

6) Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

7) Kategorie odbiorców danych

Podczas zapisywania pliku cookie przez usługodawcę dochodzi do przekazania usługodawcy danych osobowych, na przykład w celach marketingowych i reklamowych. Pinterest i Motel One zawarły umowę o wspólne administrowanie zgodnie z art. 26 RODO w odniesieniu do przetwarzania danych użytkownika. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w ramach wspólnego administrowania można znaleźć pod adresem https://business.pinterest.com/de/pinterest-advertising-services-agreement/germany/.

 

8) Miejsce przetwarzania

Unia Europejska, Stany Zjednoczone. Nie można wykluczyć przekazywania danych do USA w celu ich przechowywania i dalszego przetwarzania przez Pinterest. 

Oznacza to, że dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego (poza UE/EOG). Podstawę prawną przekazywania danych do państw trzecich stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO wraz z art. 49 ust. 1 lit. A RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

9) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, usuniemy jego dane osobowe po wycofaniu zgody przez użytkownika.

 

Więcej informacji jest dostępnych tutaj:

https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policyhttps://policy.pinterest.com/de/privacy-policy  

Adres URL polityki korzystania z plików cookie https://policy.pinterest.com/en/cookieshttps://policy.pinterest.com/de/cookies  

 

IV. Tag Pinterest

Jest to internetowa tablica do publikacji grafik i zdjęć, które można udostępniać w sieciach społecznościowych, z funkcją wyszukiwania wizualnego.

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia („Pinterest”)

 

2) Pliki cookie zapisywane przez:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia 

 

3) Cele przetwarzania danych

• Reklama

• Marketing

• Retargetowanie

• Analiza

• Śledzenie 

 

4) Wykorzystywane technologie: Tag/piksel

Za pomocą tagów zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem serwisu Pinterest. Pinterest otrzymuje w ten sposób informację, że użytkownik odwiedził naszą stronę za pomocą adresu IP. Dzięki temu Pinterest może powiązać wizytę użytkownika na naszych stronach z jego kontem użytkownika, pod warunkiem, że użytkownik takie konto w serwisie Pinterest posiada. Pozyskane w ten sposób informacje możemy wykorzystać do wyświetlania reklam w serwisie Pinterest. Nie są zbierane żadne dane, na które użytkownik nie wyraził zgody, ani nie są one wykorzystywane do celów innych niż podane.

 

5) Zbierane dane

• Adres IP

• Informacje o przeglądarce, takie jak user agent i identyfikator pliku cookie oraz opcjonalne unikalne identyfikatory

• Odwiedzona strona internetowa

• Data i godzina odwiedzin na stronie

• Informacje dot. urządzenia

• Dane o sposobie korzystania z serwisu

 

6) Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO stanowi zgoda użytkownika, którą wyraził poprzez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

7) Kategorie odbiorców danych

Podczas zapisywania pliku cookie przez usługodawcę dochodzi do przekazania usługodawcy danych osobowych, na przykład w celach marketingowych i reklamowych. Pinterest i Motel One zawarły umowę o wspólne administrowanie zgodnie z art. 26 RODO w odniesieniu do przetwarzania danych użytkownika. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w ramach wspólnego administrowania można znaleźć pod adresem https://business.pinterest.com/de/pinterest-advertising-services-agreement/germany/.

 

8) Miejsce przetwarzania

Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Nie można wykluczyć przekazywania danych do USA w celu ich przechowywania i dalszego przetwarzania przez Pinterest. 

Oznacza to, że dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego (poza UE/EOG). Podstawę prawną przekazywania danych do państw trzecich stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO wraz z art. 49 ust. 1 lit. A RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

9) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, usuniemy jego dane osobowe po wycofaniu zgody przez użytkownika.  

 

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych firmy przetwarzającej dane.

https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form

 Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej:

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Personalizacja i dane | Pinterest help

Adres URL polityki korzystania z plików cookie https://policy.pinterest.com/de/cookies

 

V. squarelovin

Usługa ta włącza do serwisu internetowego treści generowane przez użytkowników (po udzieleniu zgody przez użytkownika, np. zdjęcia na Instagramie związane z #MotelOne). Za pomocą tych zdjęć (treści generowanych przez użytkowników) można rezerwować na stronie internetowej pokoje hotelowe. Plik cookie squarelovin śledzi procesy rezerwacji związane z danym zdjęciem.

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

 

2) Pliki cookie zapisywane przez 

squarelovin Anchor Media GmbH, Budapester Straße 45, 20253 Hamburg, Niemcy

 

3) Cele przetwarzania danych

 

4) Wykorzystywane technologie

• Pliki cookie

 

5) Zbierane dane

• Informacje o przeglądarce

• Adres IP

• System operacyjny

• Dostawca usług internetowych

• Data i godzina wejścia na stronę serwisu

• Ścieżka kliknięć

• Wyszukiwane hasła

• URL strony odsyłającej

 

6) Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

7) Kategorie odbiorców danych

Podczas zapisywania pliku cookie przez usługodawcę dochodzi do przekazania usługodawcy danych osobowych. Squarelovin działa na zlecenie Motel One na przykład w celach marketingowych i reklamowych. Squarelovin działa jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO. W tym celu zawarliśmy z naszym usługodawcą umowę o przetwarzanie zgodnie z wymogami RODO. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

8) Miejsce przetwarzania

Niemcy.

 

9) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, usuniemy jego dane osobowe po wycofaniu zgody przez użytkownika.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej:

https://squarelovin.com/privacy/

 

VI. Google Ads Remarketing i Google Consent 

Remarketing Google Ads umożliwia nam wielokrotne wyświetlanie reklam użytkownikom odwiedzającym naszą stronę internetową i korzystającym z naszej aplikacji.

Techniczne ustawienie podstawowe trybu uzyskiwania zgody, tzw. Consent Mode, pozwala określić, czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z poszczególnych marketingowych plików cookie Google. Jeśli użytkownik wyraził zgodę, aktywowane są tylko te marketingowe pliki cookie Google, na które użytkownik wyraźnie udzielił zgody. 

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

 

2) Pliki cookie zapisywane przez: 

 Google Ireland Limited 

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

 

3) Cele przetwarzania danych

 • • Marketing
 • • Reklama
 • • Personalizacja reklam 
 • • Analityka internetowa 
 • • Śledzenie konwersji w celu określenia skuteczności reklam 
 • • Tworzenie modeli danych w celu określenia skuteczności reklam

 

4) Wykorzystywane technologie

• Pliki cookie

 

5) Zbierane dane, m.in.

 • • Adres IP
 • • Pozostałe informacje z plików cookie
 • • User Agent (informacje o przeglądarce) 
 • • Identyfikatory internetowe: GCLID (Google Ads Click Identifier), DCLID (DoubleClick Click Identifier), User ID, AUID (Advertiser ID) 
 • • Instance ID aplikacji 
 • • Status akceptacji 
 • • Zagregowane kliknięcia w reklamy i konwersje 
 • • Lokalizacja na poziomie kraju 
 • • Typ urządzenia 
 • • Typ przeglądarki 
 • • Pora dnia

 

6) Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO stanowi zgoda użytkownika, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie powyższego pola. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

7) Kategorie odbiorców danych

Podczas zapisywania pliku cookie przez Google dochodzi do przekazania Google danych osobowych. Google przetwarza dane użytkownika jako niezależny administrator w rozumieniu RODO. 

 

8) Miejsce przetwarzania

Unia Europejska, Stany Zjednoczone

Oznacza to, że dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego (poza UE/EOG). Google LLC (USA) jest podmiotem zarejestrowanym w programie Transatlantyckich Ram Ochrony Danych, w związku z czym przekazywanie danych do państw trzecich odbywa się na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO. 

 

9) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, usuniemy jego dane osobowe po wycofaniu zgody przez użytkownika.

Zbierane dane (patrz wyżej) są zazwyczaj usuwane po 9-18 miesiącach.

Informacje przechowywane przez Google są przetwarzane m.in. na koncie Google użytkownika. Użytkownik może tam również samodzielnie usunąć dane.

Więcej informacji jest dostępnych tutaj: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Adres URL polityki korzystania z plików cookie https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

VII. SurveySparrow

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

 

2) Pliki cookie zapisywane przez:

SurveySparrow Inc., 2345 Yale St. FL 1, Palo Alto, CA 94306, USA

 

3) Cele przetwarzania danych

 • • Marketing
 • • Analiza

 

4) Wykorzystywane technologie

 • • Pliki cookie

 

5) Zbierane dane

 • • Współczynniki klikalności
 • • Adres IP
 • • Dane dotyczące lokalizacji
 • • Typ urządzenia
 • • System operacyjny
 • • Odpowiedzi w ankietach

 

6) Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika w znaczeniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

7) Kategorie odbiorców danych

Podczas zapisywania pliku cookie przez usługodawcę dochodzi do przekazania usługodawcy danych osobowych. SurveySparrow działa na zlecenie Motel One na przykład w celach marketingowych i reklamowych. SurveySparrow działa jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO. W tym celu zawarliśmy z naszym usługodawcą umowę o przetwarzanie zgodnie z wymogami RODO. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

8) Miejsce przetwarzania

Unia Europejska, Stany Zjednoczone

Oznacza to, że dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego (poza UE/EOG). Podstawę prawną przekazywania danych do państw trzecich stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO wraz z art. 49 ust. 1 lit. A RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

9) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, usuniemy jego dane osobowe po wycofaniu zgody przez użytkownika.

 

VIII. Piksel Meta/Facebooka 

Piksel Facebooka umożliwia śledzenie aktywności odwiedzających stronę internetową po kliknięciu przez nich reklamy w serwisie Facebook i przekierowaniu na stronę reklamodawcy. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam w serwisie Facebook do celów statystycznych i badania rynku oraz optymalizację działań reklamowych w przyszłości.

Ponadto zostaje utworzony losowo wygenerowany identyfikator użytkownika i zapisywany jest czas pierwszej wizyty. Na podstawie tego identyfikatora Facebook jest w stanie rozpoznawać powracających użytkowników i odtwarzać dane z ich wcześniejszych wizyt na tej stronie internetowej.

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Meta”)

 

2) Pliki cookie zapisywane przez

Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

 

3) Cele przetwarzania danych

 • • Marketing
 • • Reklama
 • • Analityka internetowa
 • • Analiza korzystania ze strony internetowej w celu optymalizacji i dostosowywania jej do potrzeb użytkownika

 

4) Wykorzystywane technologie

 • • Pliki cookie

 

5) Zbierane dane, m.in.

 • • Adres IP
 • • Identyfikator użytkownika
 • • Informacje dot. przeglądarki
 • • Dane o sposobie korzystania z serwisu

 

6) Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

7) Kategorie odbiorców danych

Podczas zapisywania pliku cookie przez usługodawcę dochodzi do przekazania usługodawcy danych osobowych. Meta i Motel One zawarły umowę o wspólne administrowanie zgodnie z art. 26 RODO w odniesieniu do przetwarzania danych użytkownika. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w ramach wspólnego administrowania można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools_jointprocessing.

 

8) Miejsce przetwarzania 

Unia Europejska. Nie można wykluczyć przekazywania danych do USA w celu ich przechowywania i dalszego przetwarzania przez Meta. 

Oznacza to, że dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego (poza UE/EOG). Podstawę prawną przekazywania danych do państw trzecich stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO wraz z art. 49 ust. 1 lit. A RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

Jeżeli takie przekazywanie danych do USA ma miejsce, opiera się ono na standardowych klauzulach umownych Komisji UE www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

 

9) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, usuniemy jego dane osobowe po wycofaniu zgody przez użytkownika.

Zbierane dane są usuwane po 90 dniach.

Więcej informacji jest dostępnych tutaj: www.facebook.com/privacy/policy.

 

IX. Microsoft Advertising/Bing Ads

 

Microsoft Advertising, dawniej Bing Ads, umożliwia nam umieszczanie spersonalizowanych reklam w wyszukiwarkach takich jak Bing i Yahoo! oraz mierzenie ich skuteczności. 

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

 

2) Pliki cookie zapisywane przez: 

Microsoft Ireland Operations Limited 
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin, Irlandia 18, D18 P521

3) Cele przetwarzania danych

 • • Marketing
 • • Ulepszenie działań reklamowych
 • • Retargetowanie

 

4) Wykorzystywane technologie

 • • Pliki cookie
 • • Tagi
 • • JavaScript

 

5) Zbierane dane, m.in.

 • • Adres IP
 • • Typ urządzenia 
 • • Typ i język przeglądarki 
 • • Data i godzina zapytania
 • • Pliki cookie Microsoft, które jednoznacznie identyfikują przeglądarki
 • • Spseudonimizowany identyfikator użytkownika z jednoczesnym uwierzytelnianiem konta Microsoft
 • • Zanonimizowany identyfikator użytkownika
 • • Pozostałe informacje z plików cookie

 

6) Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO stanowi zgoda użytkownika, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie powyższego pola. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

7) Kategorie odbiorców danych

Podczas korzystania z Microsoft Advertising dane osobowe są przekazywane do Microsoft i jednostek biznesowych Microsoft na całym świecie. Microsoft przetwarza dane użytkownika jako niezależny administrator w rozumieniu RODO. 

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności Microsoft: Oświadczenie o ochronie prywatności w firmie Microsoft 

Ustawienia dotyczące reklam opartych na zainteresowaniach można dostosować tutaj: Microsoft account | Ochrona prywatności 

 

8) Miejsce przetwarzania

Unia Europejska, Stany Zjednoczone, cały świat.

Oznacza to, że dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego (poza UE/EOG). Microsoft Corporation (USA) jest podmiotem zarejestrowanym w programie Transatlantyckich Ram Ochrony Danych, w związku z czym przekazywanie danych do państw trzecich odbywa się na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO. Nie można wykluczyć przekazywania danych do państw trzecich na całym świecie. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO wraz z art. 49 ust. 1 lit. A RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

9) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, usuniemy jego dane osobowe po wycofaniu zgody przez użytkownika.

Zbierane tutaj dane (patrz wyżej) są usuwane po 30 dniach (pliki cookie) lub najpóźniej po 13 miesiącach (dane dziennika).

 

X. Double Click/Google Ad Manager 

Double Click (również: Google Ad Manager, DV 360) wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania dopasowanych reklam, mierzenia i poprawy skuteczności reklam oraz zapobiegania wielokrotnemu wyświetlaniu tych samych reklam. 

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

 

2) Pliki cookie zapisywane przez:

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irlandia

 

3) Cele przetwarzania danych

 • • Reklama 
 • • Marketing/remarketing 
 • • Personalizacja reklam 
 • • Analityka internetowa 
 • • Śledzenie konwersji w celu określenia skuteczności reklam 

 

4) Wykorzystywane technologie

 Pliki cookie

 

5) Zbierane dane

 • • Bezpieczne sygnały
 • • Dynamiczne wyświetlanie reklam
 • • Adres IP
 • • Identyfikator plików cookie

Dzięki integracji DoubleClick Google otrzymuje informacje, że użytkownik otworzył odpowiednią część strony internetowej lub kliknął w reklamę. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do jego konta. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany lub zalogowany w Google, dostawca może zapisać i przechowywać jego adres IP.

 

6) Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

7) Kategorie odbiorców danych

Podczas zapisywania pliku cookie przez Google dochodzi do przekazania Google danych osobowych. Google Ireland Ltd. działa jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO. W tym celu zawarliśmy z naszym usługodawcą umowę o przetwarzanie zgodnie z wymogami RODO.

Można uniemożliwić takie śledzenie, korzystając z funkcji zarządzania plikami cookie stron trzecich lub całkowicie je blokując w ustawieniach przeglądarki (https://adssettings.google.de).

 

8) Miejsce przetwarzania

Unia Europejska, Stany Zjednoczone. 

Nie można wykluczyć przekazywania danych do USA w celu ich przechowywania i dalszego przetwarzania przez Google. Oznacza to, że dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego (poza UE/EOG). Google LLC (USA) jest podmiotem zarejestrowanym w programie Transatlantyckich Ram Ochrony Danych, w związku z czym przekazywanie danych do państw trzecich odbywa się na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO. 

 

9) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, usuniemy jego dane osobowe po wycofaniu zgody przez użytkownika. Zbierane dane są z reguły anonimizowane po 9 miesiącach (adres IP), a informacje z plików cookie po 18 miesiącach. Informacje przechowywane przez Google są przetwarzane m.in. na koncie Google użytkownika. Użytkownik może tam również samodzielnie usunąć dane.

Więcej informacji jest dostępnych tutaj: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Adres URL polityki korzystania z plików cookie https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

XI. AdUp Technology 

Piksel Ad Up wykorzystujemy do optymalizacji, personalizacji, śledzenia i mierzenia skuteczności naszych kampanii reklamowych. W tym celu mierzymy interakcje użytkownika z naszymi reklamami i produktami, kolejne działania i liczbę wywołań strony internetowej.

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

Axel Springer Teaser Ad GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlin, Niemcy

 

2) Piksel/pliki cookie zapisywane przez:

Axel Springer Teaser Ad GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlin, Niemcy

 

3) Cele przetwarzania danych

 • • Wyświetlanie spersonalizowanych reklam
 • • Ulepszenie działań reklamowych
 • • Pomiar skuteczności reklam
 • • Zapewnienie zgodności z przepisami (reklama i ochrona danych)

 

4) Wykorzystywane technologie

 • • Piksel
 • • Pliki cookie

 

5) Zbierane dane

 • • Identyfikator przeglądarki
 • • Typ (rodzaj interakcji, np. page_view „page call”, ad_impression „advertising insertion”)
 • • Czas interakcji
 • • Identyfikator użytkownika (Identyfikator interakcji) 
 • • Identyfikator kampanii (identyfikator danej kampanii reklamowej)
 • • Creative ID (identyfikator medium reklamowego)
 • • Request ID (identyfikator żądania)
 • • User_Agent (informacje o typie przeglądarki, urządzeniu i systemie operacyjnym) 
 • • Event_Data (jeśli dostępne, meta dane o stronie, np. nazwa strony)

 

6) Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

7) Kategorie odbiorców danych

Zintegrowanie piksela AdUp powoduje przekazywanie danych osobowych do Axel Springer Teaser Ad GmbH. Axel Springer Teaser Ad GmbH prowadzi marketing internetowy na własne i nasze potrzeby. W przypadku wspólnego przetwarzania danych na naszej stronie internetowej Motel One i Axel Springer Teaser Ad GmbH są współadministratorami w rozumieniu art. 26 RODO. Odbiorcami danych użytkownika mogą być zatem również partnerzy umowni Axel Springer Teaser Ad GmbH. Przekazywanie danych ma jednak miejsce tylko, jeśli dane te są niezbędne do realizacji umowy i użytkownik wyraził na to zgodę.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej: Ochrona danych – AdUp Technology (adup-tech.com)

 

8) Miejsce przetwarzania

Unia Europejska, Stany Zjednoczone. 

Axel Springer Teaser Ad GmbH przekazuje dane do USA. Oznacza to, że dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego (poza UE/EOG). Axel Springer Teaser Ad GmbH stosuje standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych podczas korzystania z usług w państwach trzecich, o ile wobec danego usługodawcy lub danego państwa trzeciego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. 

 

9) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, usuniemy jego dane osobowe po wycofaniu zgody przez użytkownika. Zbierane dane są usuwane po 14 dniach lub najpóźniej po 12 miesiącach. 

 

XII. Criteo

Criteo wykorzystujemy do optymalizacji, personalizacji, śledzenia i mierzenia skuteczności naszych kampanii reklamowych. W tym celu mierzymy interakcje użytkownika z naszymi reklamami i produktami, a także późniejsze działania.

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

Criteo Ltd., 32 rue Blanche, 75009 Paryż, Francja

 

2) Pliki cookie zapisywane przez:

Criteo Ltd., 32 rue Blanche, 75009 Paryż, Francja

 

3) Cele przetwarzania danych

 • • Wyświetlanie spersonalizowanych i kontekstowych reklam
 • • Pomiar skuteczności reklam (porównanie sprzedaży/przypisywanie)
 • • Zapobieganie oszustwom
 • • Trening modelu danych

 

4) Wykorzystywane technologie

 • • Piksel
 • • Pliki cookie

 

5) Zbierane dane

 • • Identyfikator przeglądarki i korzystanie z blokera reklam
 • • Identyfikator użytkownika (Identyfikator interakcji) 
 • • W przypadku korzystania ze smartfona, identyfikator reklamowy dostawcy użytkownika, np. IDFA firmy Apple lub AAID firmy Google
 • • Ewentualnie identyfikator pliku cookie platformy wymiany
 • • Identyfikator w przypadku korzystania z różnych urządzeń
 • • Adres IP
 • • Region
 • • Dane dotyczące użytkowania (strona internetowa/aplikacja)
 • • Identyfikator CRM
 • • Dodatkowe dane, wykorzystywane przez reklamodawcę (np. data podróży, cena)
 • • Spseudonimizowane adresy e-mail

 

6) Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

7) Kategorie odbiorców danych

Włączenie pliku cookie powoduje przekazanie danych osobowych do Criteo Ltd. Criteo Ltd. prowadzi marketing internetowy na własne i nasze potrzeby. W przypadku wspólnego przetwarzania danych na naszej stronie internetowej Motel One i Criteo Ltd. są współadministratorami w rozumieniu art. 26 RODO. Odbiorcami danych użytkownika mogą być zatem również partnerzy umowni Criteo Ltd. Można ich znaleźć tutaj: Nasi partnerzy | DE - Criteo.com 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej: How we use your data | Criteo

Pliki cookie stosowane przez Criteo można wyłączyć tutaj: Disable Criteo services on Internet browsers | Criteo 

 

8) Miejsce przetwarzania

Unia Europejska, Stany Zjednoczone. 

Przekazując dane osobowe spółkom zależnym lub partnerom, Criteo Ltd. może przekazywać je do państwa trzeciego (poza UE/EOG). Criteo Ltd. stosuje standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO oraz inne środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych podczas korzystania z usług w państwach trzecich, o ile wobec danego usługodawcy lub danego państwa trzeciego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony.

 

9) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, usuniemy jego dane osobowe po wycofaniu zgody przez użytkownika. Zbierane dane są usuwane po 13 miesiącach. 

 

XIII. X/ Twitter

Korzystamy z piksela firmy X (dawniej Twitter) do optymalizacji, personalizacji, śledzenia i mierzenia skuteczności naszych kampanii reklamowych. W tym celu mierzymy interakcje użytkownika z naszymi reklamami na X, a także późniejsze działania.

 

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

Twitter International Company, 1 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Dublin, Irlandia

 

2) Pliki cookie zapisywane przez:

Twitter International Company, 1 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Dublin, Irlandia

 

3) Cele przetwarzania danych

 • • Wyświetlanie spersonalizowanych reklam
 • • Pomiar skuteczności reklam 
 • • Optymalizacja kampanii reklamowych
 • • Pomiar skuteczności reklam

 

4) Wykorzystywane technologie

 • • Piksel
 • • Pliki cookie

5) Zbierane dane

 • • Identyfikatory plików cookie przeglądarki
 • • Identyfikatory generowane przez X
 • • Identyfikatory urządzeń mobilnych
 • • Haszowane informacje o użytkowniku, takie jak adresy e-mail, dane demograficzne lub dane dotyczące zainteresowań, a także treści przeglądane na stronie internetowej bądź w aplikacji lub wykonane działania
 • • Informacje, które X otrzymuje od partnerów reklamowych i przedsiębiorstw powiązanych lub gromadzi samodzielnie, mogą być łączone z innymi informacjami, które użytkownik przekazuje X i które X otrzymuje, generuje lub pozyskuje. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności X na stronie X Privacy Policy (twitter.com)

 

6) Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

7) Kategorie odbiorców danych

Zintegrowanie pliku cookie lub piksela powoduje przekazywanie danych osobowych do Twitter International Company. Twitter International Company przetwarza dane użytkownika do celów własnych, na które nie mamy wpływu. Ponadto, jako administratorzy niezależni od X, korzystamy z usług X w celu realizacji naszych celów reklamowych. Odbiorcami danych użytkownika mogą być zatem również partnerzy umowni Twitter International Company. 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej: X Privacy Policy (twitter.com)Często zadawane pytania (FAQ) (x.com)

 

8) Miejsce przetwarzania

Unia Europejska, Stany Zjednoczone. 

Twitter International Company przekazuje dane osobowe swojej spółce dominującej Twitter, Inc. w USA oraz, w stosownych przypadkach, innym partnerom w państwach trzecich spoza UE/EOG. Twitter International Company oraz Twitter, Inc. zawarły umowę o przekazywaniu i przetwarzaniu danych. 

 

9) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, usuniemy jego dane osobowe po wycofaniu zgody przez użytkownika. Zbierane dane są usuwane najpóźniej po 18 miesiącach. 

XIV. Amadeus

Korzystamy z piksela (Amadeus) firmy TravelAudience GmbH/TravelClick Inc. w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.

1) Administrator danych

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, Niemcy

 

2) Pliki cookie zapisywane przez:

Travel Audience GmbH, Elsenstraße 106, 12435, Berlin, Niemcy

 

3) Cele przetwarzania danych

 • Wyświetlanie spersonalizowanych reklam

4) Wykorzystywane technologie

 • Piksel

 

5) Zbierane dane

 • Spseudonimizowane informacje związane z podróżą, takie jak wyszukiwania i informacje o rezerwacjach na stronach internetowych naszych partnerów: 
 • miejsce wylotu, miejsce docelowe, liczba pasażerów, liczba gwiazdek hotelu, czas trwania, wartości rezerwacji
 • Wyłącznie w formacie spseudonimizowanym: adresy e-mail, numery telefonów komórkowych, numery kart lojalnościowych linii lotniczych, imienne rekordy danych pasażerów i lokalizatory rekordów danych 
 • informacje o urządzeniu i przeglądarce, takie jak informacje o urządzeniu mobilnym lub przeglądarce (np. wersja przeglądarki, model sprzętu, wersja systemu operacyjnego i informacje o sieci komórkowej)
 • przybliżone informacje o lokalizacji
 • adres IP 
 • historia przeglądania, np. informacje o tym, które strony internetowe lub aplikacje mobilne użytkownicy odwiedzili lub z których korzystali

6) Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził przez baner na stronie internetowej lub przez zaznaczenie pola wyboru. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w tym ustawieniu przez usunięcie zaznaczenia. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.

 

7) Kategorie odbiorców danych

Podczas zapisywania pliku cookie przez usługodawcę dochodzi do przekazania usługodawcy danych osobowych. Travel Audience GmbH działa na zlecenie Motel One w celach marketingowych i reklamowych. TravelClick działa jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO. W tym celu zawarliśmy z naszym usługodawcą umowę o przetwarzanie zgodnie z wymogami RODO. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

8) Miejsce przetwarzania

Unia Europejska, Stany Zjednoczone. 

Travel Audience GmbH przekazuje dane osobowe swojej spółce-matce TravelClick Inc. w USA oraz, w stosownych przypadkach, innym partnerom w państwach trzecich spoza UE/EOG. Przekazywanie danych do państw trzecich jest chronione standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowymi środkami zapewniającymi odpowiedni poziom ochrony danych. 

 

9) Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane lub blokowane wraz z ustaniem celu ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli jest to przewidziane prawem europejskim i krajowym oraz innymi przepisami. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, usuniemy jego dane osobowe po wycofaniu zgody przez użytkownika. Zbierane dane są usuwane najpóźniej po 18 miesiącach. 

 

G. Inspektor ochrony danych przetwarzanych przez administratora Motel One

 

Zewnętrznym inspektorem ochrony danych przetwarzanych przez administratora jest:

Adwokat Dr. Karsten Kinast, LL.M.
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Kolonia, Niemcy
Tel.: +49 (0)221 – 222 183 – 0
E-mail:  dsb-motelone@kinast.eu     
Internet: https://www.kinast.eu

Inspektor ochrony danych jest niezależnym doradcą i nie udziela porad jako prawnik.

H. Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z RODO użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 

Prawo dostępu: art. 15 RODO
Zgodnie z art. 15 RODO użytkownik ma prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych na jego temat.

 

Prawo do sprostowania: art. 16 RODO
Zgodnie z art. 16 RODO użytkownik ma prawo żądać od nas niezwłocznego sprostowania nieprawdziwych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych jego dotyczących.

 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): art. 17 RODO
Zgodnie z art. 17 RODO użytkownik ma prawo żądać od nas usunięcia danych osobowych jego dotyczących; nie ma to zastosowania, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku, z uwagi na względy interesu publicznego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania: art. 18 RODO
Zgodnie z art. 18 RODO użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na okres weryfikacji prawidłowości danych lub w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych.

 

Prawo do przenoszenia danych: art. 20 RODO

 

Zgodnie z art. 20 RODO użytkownik ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

 

Prawo do sprzeciwu: art. 21 RODO

W przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownika na podstawie uzasadnionych interesów, o których mowa w art. 6 ust. 1, lit. f RODO, ma on – zgodnie z art. 21 RODO – prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją lub sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. W przypadku marketingu bezpośredniego użytkownik ma ogólne prawo do wniesienia sprzeciwu, które realizujemy bez konieczności zaistnienia szczególnej sytuacji.

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: art. 77 RODO
Zgodnie z art. 77 RODO użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Użytkownik może w tym przypadku zwrócić się do organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

 

Wycofanie zgody zgodnie z art. 7 RODO
Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.


Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności: Polityka prywatności (motel-one.com).