One Compliance

Naše hodnoty. Naše chápání sebe sama.

Jsme si vědomi své odpovědnosti a společně se zavazujeme vykonávat svou každodenní práci v souladu s našimi základními hodnotami a v souladu s platnými zákony.  
S tím nám pomáhá One Compliance. Zejména náš kodex chování – One Code – nám pomáhá činit správná rozhodnutí, hájit naše hodnoty a uplatňovat je v každodenním životě. 
One Code se proto vztahuje na celou One Family, včetně vedení a dozorčí rady. 

KODEX CHOVÁNÍ

Číst dále