[Translate to Čeština:] Globus in der One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Tyto zásady používání cookies doplňují prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Motel One. Používáme textové soubory zvané „cookies“ nebo grafické soubory zvané „sledovací pixely“, které se ukládají do zobrazovacího zařízení uživatele. Jedná se o technologie, s jejichž pomocí lze shromažďovat určitá nastavení specifická pro uživatele a technické informace, na základě kterých může být uživatel identifikován. Tyto informace dokládají, kdy a jak uživatelé používají naše webové stránky www.motel-one.com a www.the-cloud-one.com (dále jen „webové stránky“), a zároveň nám umožňují stránky neustále zlepšovat. Dále používáme nástroje pro sledování návštěvnosti a analytické nástroje, abychom zajistili kontinuální optimalizaci a odpovídající prezentaci našich webových stránek.

 

Pomocí nástrojů pro sledování návštěvnosti můžeme shromažďovat statistické údaje o tom, jak uživatelé používají naše webové stránky, a na základě takto získaných poznatků rozvíjet naši internetovou nabídku. Jsou používány různé druhy cookies a nástrojů pro sledování návštěvnosti / analytických nástrojů. Cookies přitom může do koncových zařízení uživatelů umisťovat sám Motel One nebo jiní poskytovatelé třetích stran. V případě cookies od jiných poskytovatelů (např. Google Maps) mohou tito poskytovatelé sami vkládat cookies a analytické nástroje do webových stránek společnosti Motel One. Na tyto cookies/nástroje umístěné do koncových zařízení uživatelů od jiných poskytovatelů nemá Motel One žádný vliv. Svým souhlasem potvrzujete, že souhlasíte s tím, že jiní poskytovatelé mohou případně umisťovat cookies do vašich koncových zařízení a zpracovávat vaše údaje. Další informace týkající se umisťování těchto cookies do koncových zařízení uživatelů najdete na webových stránkách příslušných poskytovatelů. 

 

Základní cookies

Tyto technologie jsou potřebné pro zajištění základní funkčnosti webových stránek. Bez základních cookies nelze zajistit poskytování hlavních služeb. Deaktivace základních cookies ze strany uživatele není možná.

 

Usercentrics Consent Management Platform

Usercentrics je služba pro správu souhlasů (Consent Management Platform), pomocí které jsou získávány, spravovány a v souladu s ochranou osobních údajů dokumentovány souhlasy uživatelů se zpracováním osobních údajů.

 

Cookie umisťuje:

Usercentrics GmbH

Rosental 4, 80331 Mnichov, Německo

 

Účely zpracování údajů

 • • Dodržování zákonných povinností
 • • Úložiště souhlasů

 

Používané technologie

 • • Cookies
 • • Místní úložiště

 

Atributy údajů

 • • Souhlas „ano“ nebo „ne“
 • • Data souborů protokolu (anonymizovaná IP adresa)

 

Shromažďované údaje

 • • Datum a čas návštěvy
 • • Informace o zařízení
 • • informace o prohlížeči
 • • Anonymizovaná IP adresa
 • • Údaje opt-in a opt-out

 

Právní základ

Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem společnosti Motel One zajistit správné fungování webových stránek ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Místo zpracování

Evropská unie

 

Doba uchovávání

Osobní údaje budou vymazány, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.

Další informace najdete na: https://usercentrics.com/privacy-policy/

 

reCAPTCHA

Služba reCAPTCHA slouží k posouzení, zda údaje zadané na webových stránkách byly zadány člověkem nebo automatizovaným programem (např. robotem). Tato služba je nezbytná k zajištění řádného fungování webových stránek.

 

Umisťuje:

Alphabet Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States of America

 

Účely zpracování údajů

 • • Ujištění, že naše webové stránky nepoužívá robot, ale člověk.

 

Používané technologie

 • • Cookies

 

Atributy údajů

 • • Uživatelský vstup

 

Shromažďované údaje

Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány v souvislosti s užíváním této služby.

 

 • • IP adresa
 • • Sled kliknutí (clickstream)
 • • Čas strávený na webových stránkách
 • • Chování návštěvníků na webových stránkách
 • • Jazyk prohlížeče
 • • Uživatelský vstup
 • • Objekty JavaScript
 • • Pluginy prohlížeče

 

Právní základ

 • • Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem společnosti Motel One zajistit správné fungování webových stránek ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Místo zpracování

Spojené státy americké

 

Doba uchovávání

Údaje budou vymazány, pokud již nejsou potřebné pro další zpracování.

 

Příjemce údajů, který je třetí stranou:

 

 • • Alphabet Inc.

Další informace najdete na: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Pokud si chcete přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovatele údajů, klikněte zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Zásady používání cookies (URL) https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

 

 

Technické cookies

Technické cookies usnadňují navigaci na našich webových stránkách a využívání základních funkcí. Použitím technických cookies je zajištěno, že uživatel zůstane během návštěvy webových stránek přihlášen (např. po přihlášení pomocí přihlašovacích údajů). Technické cookies dále umožňují zachování uživatelských konfigurací a nastavení (např. nastavení jazyka).

 

Zpracovatel

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

Účely zpracování údajů

Podpora základních funkcí našich webových stránek

Používané technologie

 • • Cookies
 • • Pixely

 

Shromažďované údaje

 • • ID nákupního košíku
 • • ID relace
 • • Jazykové preference
 • • Informace pro ověření účtu
 • • Informace o stavu přihlášení

 

Právní základ

Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem společnosti Motel One zajistit správné fungování webových stránek ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Místo zpracování

Německo

 

Doba uchovávání

Zpracované osobní údaje budou vymazány, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovávány, a pokud nepodléhají zákonem stanovené povinnosti vést záznamy.

 

Příjemce údajů, který je třetí stranou:

 • • Computop Wirtschaftsinformatik GmbH
 • • Emarsys North America Inc.

Další informace najdete na: https://www.motel-one.com/cs/ustanoveni-k-ochrane-udaju/ nebo https://www.the-cloud-one.com/en/data-privacy/

 

Funkční cookies

Tyto cookies jsou nezbytné pro zajištění rozšířené funkčnosti webových stránek. Bez aktivace těchto cookies nelze využít některé nabídky na našich webových stránkách.

 

One Click Book

Tento cookie umožňuje rezervaci jedním kliknutím, pokud byla tato funkce aktivována v uživatelském profilu.

 

Zpracovatel

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

Účely zpracování údajů

 • • Zlepšení uživatelské přívětivosti

 

Používané technologie

 • • Cookies

 

Shromažďované údaje

 • • Informace o tom, zda uživatel uložil tuto funkci

 

Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR váš souhlas, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka.

 

Místo zpracování

Německo

 

Doba uchovávání

Zpracované osobní údaje budou vymazány, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovávány, a pokud nepodléhají zákonem stanovené povinnosti vést záznamy.

Další informace najdete na: https://www.motel-one.com/cs/ustanoveni-k-ochrane-udaju/ a https://www.the-cloud-one.com/en/data-privacy/

 

Historie vyhledávání

Tento cookie usnadňuje vyhledávání tím, že umožňuje automatické předvyplnění vyhledávacích dotazů na základě naposledy zadaných údajů.

 

Zpracovatel

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

Účely zpracování údajů

 • • Zlepšení uživatelské přívětivosti

 

Používané technologie

 • • Cookies

 

Shromažďované údaje

 • • Den příjezdu a odjezdu
 • • Cíl cesty
 • • Počet cestujících

 

Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR váš souhlas, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka.

 

Místo zpracování

Německo

 

Doba uchovávání

Zpracované osobní údaje budou vymazány, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovávány, a pokud nepodléhají zákonem stanovené povinnosti vést záznamy.

Další informace najdete na: https://www.motel-one.com/cs/ustanoveni-k-ochrane-udaju/ nebo https://www.the-cloud-one.com/en/data-privacy/

 

Analytické a sledovací cookies

Abychom zajistili kontinuální optimalizaci a odpovídající prezentaci našich webových stránek, používáme analytické a sledovací cookies. Pomocí nástrojů pro sledování návštěvnosti můžeme shromažďovat statistické údaje o tom, jak uživatelé používají naše webové stránky, a na základě takto získaných poznatků rozvíjet naši internetovou nabídku.

 

Google Analytics, Google Big Query

Google Analytics je služba pro webovou analýzu. Google Analytics umožňuje správci, mimo jiné s využitím dalších služeb společnosti Google, jako jsou např. Google Firebase a Google Tag Manager, analyzovat chování uživatelů, jakož i vytvářet segmenty a profily zákazníků.

Google BigQuery je služba pro uchovávání údajů. Google BigQuery umožňuje správci uchovávat a spravovat shromážděné údaje s využitím infrastruktury Google Cloud. Nezpracované údaje (sledovací údaje GA4) jsou exportovány do tabulek, které obsahují uživatelské identifikátory (User ID) přidělené službami Google Analytics a Google Firebase.

 

Zpracovatel

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Google Cloud EMEA Limited

70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 R296, Ireland

 

Účely zpracování údajů

 • • Marketing
 • • Reklama
 • • Webová analytika
 • • Analýza používání webových stránek za účelem optimalizace a zajištění odpovídající prezentace online nabídky
 • • Hlášení o aktivitách na webových stránkách
 • • Cross-device tracking (sledování napříč zařízeními) za účelem optimalizace a zajištění odpovídající prezentace online nabídky
 • • Uchovávání údajů

 

Používané technologie

 • • Cookies
 • • Sledovací pixely
 • • Cross-device tracking (sledování napříč zařízeními) pomocí metody zvané „deterministic linking“ (umožňuje vyhodnocení používání online služeb na různých elektronických zařízeních stejnou osobou, jakmile se tato osoba přihlásí)

 

Atributy údajů

 • • IP adresa (anonymizovaná)
 • • Uživatelské a přihlašovací ID (pseudonymizované)
 • • Informace o prohlížeči (typ prohlížeče, odkazující/výstupní stránka, soubory zobrazené na našich webových stránkách, operační systém, datová/časová značka a/nebo tzv. clickstream data)
 • • Uživatelská data (zobrazení, kliknutí, délka používání, četnost používání, užitek)

 

Shromažďované údaje

 • • IP adresa
 • • Uživatelské a přihlašovací ID
 • • Datum a čas návštěvy
 • • Uživatelská data
 • • Sled kliknutí (clickstream)
 • • Aktualizace aplikace
 • • Informace o prohlížeči
 • • Informace o zařízení
 • • Podpora JavaScriptu
 • • Navštívené stránky
 • • Odkazující URL
 • • Stažené soubory
 • • Flash verze
 • • Informace o poloze
 • • Nákupní aktivity
 • • Interakce widgetů

 

Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR váš souhlas, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka.

 

Místo zpracování

Evropská unie

 

Doba uchovávání

 Údaje budou vymazány po uplynutí 36 měsíců. Místem uchovávání je Frankfurt nad Mohanem (Německo).

 

Příjemce údajů, který je třetí stranou:

Alphabet Inc.

 

Přenos údajů do následující třetí země:

Spojené státy americké

Další informace a nastavení ochrany osobních údajů společnosti Google najdete zde:

tools.google.com/dlpage/gaoptout 

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Pokud si chcete přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovatele údajů, klikněte zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Zásady používání cookies (URL) https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

 

Google Tag Manager

Google Tag Manager je systém pro správu značek (tagů) JavaScript a HTML, které se používají pro implementaci nástrojů pro sledování návštěvnosti a analytických nástrojů (jako např. Google Analytics). Pomocí nástrojů pro sledování návštěvnosti a analytických nástrojů může správce analyzovat chování uživatelů, jakož i vytvářet segmenty a profily zákazníků. Do samotného Google Tag Manageru se neukládají žádné údaje. Google Tag Manager slouží pouze k předávání údajů do jiných systémů pro zpracování údajů (např. Google Analytics).

 

Zpracovatel

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

 

Účely zpracování údajů

 • • Správa značek (tagů) na webových stránkách

 

Shromažďované údaje

Tag Manager je doména bez cookies a neshromažďuje žádné osobní údaje. Google Tag Manager však může spouštět značky (tagy), které mohou případně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje.

 

Místo zpracování

Spojené státy americké

 

Doba uchovávání

Údaje budou vymazány, pokud již nejsou potřebné pro účely zpracování.

 

Příjemce údajů, který je třetí stranou:

 • • Alphabet Inc.

 

Přenos údajů do následující třetí země:

Spojené státy americké

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Níže je uvedena e-mailová adresa pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatele.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=cs

Další informace a nastavení ochrany osobních údajů společnosti Google najdete zde: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Pokud si chcete přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovatele údajů, klikněte zde: https://support.google.com/tagmanager/?hl=cs#topic=3441530

Zásady používání cookies (URL) https://marketingplatform.google.com/intl/cs/about/analytics/tag-manager/use-policy/

 

Google Firebase

 

Google Firebase je vývojová platforma pro mobilní a webové aplikace, s jejíž pomocí lze vyvíjet nové aplikace, jakož i generovat a shromažďovat analytická data. Google Firebase při tom využívá zdroje a technologie společnosti Google, jako např. Google Analytics. Pomocí Google Analytics pro Firebase lze analyzovat chování uživatelů a také vytvářet segmenty a profily zákazníků.

 

Zpracovatel

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko

 

Účely zpracování údajů

 • • Vývoj a optimalizace aplikací
 • • Marketing

 

Používané technologie

 • • Cookies
 • • Sledovací pixely

 

Atributy údajů

 • • Uživatelské a přihlašovací ID (pseudonymizované)

 

Shromažďované údaje

 • • ID zařízení a časová značka

 

Místo zpracování

Spojené státy americké

 

Doba uchovávání

Údaje budou vymazány po uplynutí 180 dnů.

 

Příjemce údajů, který je třetí stranou:

Alphabet Inc.

 

Přenos údajů do následující třetí země:

Spojené státy americké

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Níže je uvedena e-mailová adresa pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatele.

 

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=cs

Další informace a nastavení ochrany osobních údajů společnosti Google najdete zde: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Pokud si chcete přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovatele údajů, klikněte zde: https://support.google.com/tagmanager/?hl=cs#topic=3441530

Zásady používání cookies (URL) https://marketingplatform.google.com/intl/cs/about/analytics/tag-manager/use-policy/

 

 

Google Maps

Google Maps je webová mapová služba.

 

Zpracovatel

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko

 

Účely zpracování údajů

 • • Zobrazování map

 

Používané technologie

 • • Cookies

 

Atributy údajů

 • • Cookies
 • • Uživatelská data

 

Shromažďované údaje

 • • IP adresa
 • • Informace o poloze

 

Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR váš souhlas, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka.

 

Místo zpracování

Evropská unie

 

Doba uchovávání

Údaje budou vymazány, pokud již nejsou potřebné pro účely zpracování.

 

Další informace a nastavení ochrany osobních údajů společnosti Google najdete zde: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Pokud si chcete přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovatele údajů, klikněte zde: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

Zásady používání cookies (URL) https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

 

Facebook pixel

Facebook pixel umožňuje sledovat chování návštěvníků, kteří byli přesměrováni na webové stránky poskytovatele po kliknutí na reklamu na Facebooku. Díky tomu lze vyhodnotit účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat další reklamní postupy.

Kromě toho je náhodně vygenerován uživatelský identifikátor a zaznamenán čas první návštěvy. Na základě tohoto identifikátoru dokáže Facebook identifikovat vracející se uživatele a slučovat údaje z dřívějších návštěv.

 

Zpracovatel

Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

 

Účely zpracování údajů

 • • Marketing
 • • Reklama
 • • Webová analytika
 • • Analýza používání webových stránek za účelem optimalizace a zajištění odpovídající prezentace online nabídky

 

Používané technologie

 • • Cookies

 

Shromažďované údaje, mj.

 • • IP adresa
 • • Uživatelský identifikátor
 • • Informace o prohlížeči
 • • Uživatelská data

 

Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR váš souhlas, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka.

 

Místo zpracování

Evropská unie

 

Doba uchovávání

Údaje budou vymazány po uplynutí 90 dnů.

 

Příjemce údajů

mj. partneři, poskytovatelé služeb, externí výzkumníci

Další informace najdete na: https://www.facebook.com/privacy/policy.

Údaje jsou předávány třetím stranám pouze tehdy, pokud existují řádné důvody v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a)–f) GDPR.

 

Přenos údajů do následující třetí země

Spojené státy americké

 

Marketingové cookies

Tyto technologie používají zadavatelé reklam k zobrazení reklamy, která je pro vás relevantní.

 

OWAPro

Systém pro webovou analýzu a řízení online marketingu „OWAPro“ společnosti Hurra Communications GmbH („hurra.com“) slouží k provádění webové analýzy a dále k optimalizaci online marketingových činností. Cílem webové analýzy je převážně analýza pohybu uživatelů na těchto webových stránkách a optimalizace online marketingových kampaní.

 

Zpracovatel

Hurra Communications GmbH, Wollgrasweg 27, 70599 Stuttgart, Německo

 

Účely zpracování údajů

 • • Výkonnost
 • • Reklama

 

Používané technologie

 • • Cookies
 • • Pixely

 

Shromažďované údaje

 • • Anonymizovaná IP adresa
 • • Navštívené stránky
 • • ID uživatele
 • • ID relace (cookie)
 • • Informace o prohlížeči
 • • Informace o poloze
 • • Odkazující URL
 • • Sled kliknutí (clickstream)
 • • Informace o zařízení
 • • Datum a čas návštěvy
 • • Demografické informace
 • • Způsob platby
 • • Jazyk
 • • Nákupní aktivity
 • • Storna
 • • Status zákazníka
 • • Podrobnosti o platbě (částka nákupu, platební prostředky)
 • • Konverze

 

Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR váš souhlas, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka.

 

Místo zpracování

Německo a Polsko

 

Doba uchovávání

Osobní údaje budou vymazány nebo anonymizovány po uplynutí 18 měsíců. Anonymizované údaje budou uchovávány po dobu platnosti smlouvy uzavřené mezi námi (Motel One GmbH) a společností Hurra Communications GmbH a po jejím vypršení.

 

Příjemce údajů:

 

 • • Hurra Communications GmbH
 • • Hurra Communications Sp. z o.o.
 • • Criteo SA
 • • LinkedIn Inc.
 • • Google Ireland Limited
 • • Facebook Inc.
 • • Axel Springer Teaser Ad GmbH

 

Další informace a nastavení ochrany osobních údajů společnosti hurra najdete zde: http://ssl.hurra.com/opt-out?cid=600&ln=cs

Pokud si chcete přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovatele údajů, klikněte zde: https://privacy.hurra.com/

 

Google Ads

Google Ads je reklamní služba.

 

Umisťuje:

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Ireland

 

Účely zpracování údajů

 • • Reklama

 

Používané technologie

 • • Cookies
 • • Sledovací pixely

 

Atributy údajů

 • • Uživatelský agent
 • • Konverze
 • • Uživatelská data (kliknutí, zobrazení, referer, otevření URL)
 • • Cookie Google Ads
 • • Případně příjmy
 • • Styčné body s nositeli reklamy

 

Shromažďované údaje

 • • IP adresa
 • • Informace o prohlížeči
 • • Uživatelská data
 • • Datum a čas návštěvy
 • • Informace o poloze
 • • Cookie ID

 

Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR váš souhlas, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka.

 

Místo zpracování

Spojené státy americké

 

Doba uchovávání

Údaje budou vymazány, pokud již nejsou potřebné pro další zpracování. Zaznamenané údaje budou anonymizovány po uplynutí 9 měsíců a informace získané prostřednictvím cookies budou anonymizovány po uplynutí 18 měsíců.

 

Příjemce údajů, který je třetí stranou

 • • Alphabet Inc.

 

Přenos údajů do následující třetí země:

Spojené státy americké

 

Další informace a nastavení ochrany osobních údajů společnosti Google najdete zde: https://safety.google/privacy/privacy-controls/  

Pokud si chcete přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovatele údajů, klikněte zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Zásady používání cookies (URL) https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

 

Pinterest

Pinterest je služba online nástěnky pro umisťování obrázků a fotografií s volitelnou sociální sítí s vizuálním vyhledávačem.

 

Umisťuje:

Pinterest Inc.

808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, United States of America

 

Účely zpracování údajů

 • • Reklama
 • • Marketing
 • • Retargeting
 • • Analýza

 

Používané technologie

 • • Cookies

 

Shromažďované údaje

 • • IP adresa
 • • Informace o prohlížeči
 • • Návštěva webových stránek
 • • Datum a čas návštěvy
 • • Informace o zařízení
 • • Uživatelská data

 

Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR váš souhlas, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka.

 

Místo zpracování

Spojené státy americké

 

Doba uchovávání

Údaje budou vymazány, pokud již nejsou potřebné pro účely zpracování.

 

Příjemce údajů, který je třetí stranou:

 • • Pinterest Inc.

 

Přenos údajů do následující třetí země:

Celý svět

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Níže je uvedena e-mailová adresa pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatele.

https://help.pinterest.com/cs/data-protection-officer-contact-form

 

Další informace najdete na:

https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy

Zásady používání cookies (URL) https://policy.pinterest.com/cs/cookies

 

squarelovin

Tato služba vkládá obsah vytvořený uživateli (po udělení souhlasu např. obrázky na Instagramu obsahující #MotelOne) na webové stránky. Prostřednictvím těchto obrázků (obsah vytvořený uživateli) lze na webových stránkách provádět rezervace hotelových pokojů. Cookie squarelovin sleduje chování při rezervaci za příslušným obrázkem.

 

Zpracovatel

squarelovin Anchor Media GmbH, Budapester Straße 45, 20253 Hamburk, Německo

 

Používané technologie

 • • Cookies

 

Shromažďované údaje

 • • Informace o prohlížeči
 • • IP adresa
 • • Operační systém
 • • Poskytovatel internetového připojení
 • • Datum a čas přístupu
 • • Sled kliknutí (clickstream)
 • • Vyhledávací dotazy
 • • Odkazující URL

 

 

Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR váš souhlas, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka.

 

Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy, kterým squarelovin podléhá. Údaje budou zablokovány nebo vymazány i v případě, že uplyne doba uchovávání stanovená výše uvedenými normami. Výjimkou jsou případy, kdy je další uchovávání údajů nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy.

 

Další informace najdete na:

https://squarelovin.com/privacy/

 

 

Google Ads Remarketing

 

Zpracovatel

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

Účely zpracování údajů

 • • Marketing
 • • Reklama

 

Používané technologie

 • • Cookies

 

Shromažďované údaje, mj.

 • • IP adresa
 • • Jiné informace zprostředkované soubory cookie

 

Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR váš souhlas, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka.

 

Místo zpracování

Evropská unie

 

Doba uchovávání

Shromažďované údaje (viz výše) jsou obvykle vymazány po uplynutí 9–18 měsíců.

 

Příjemce údajů:

(Dílčí) zpracovatelé; údaje jsou předávány třetím stranám pouze se souhlasem subjektu údajů nebo v jiných odůvodněných případech

 

Přenos údajů do následující třetí země:

Spojené státy americké