Přirozená krása

Rozhovor s umělci Louise Scullionovou a Matthewem Dalzielem

Environmentální umění – tak označuje skotská dvojice fotografů Louise Scullionová a Matthew Dalziel svoji tvorbu. Ve svých plastikách, filmech a fotografiích nově interpretují přírodu z neobvyklých perspektiv s cílem vytvořit spojovací článek mezi člověkem a životním prostředím a navázat hlubší vztah s naším přirozeným okolím. 

Pro Motel One Glasgow vzala dvojice do hledáčku svůj rodný kraj – Skotskou vysočinu. Vznikly tak téměř poetické fotografie podél West Highland Line, jedné z nejkrásnějších vlakových tratí na světě, která začíná v Glasgow a vede divoce romantickou krajinou. Vydejte se s námi na cestu!

 


Číst dále

10 otázek pro Dalziela a Scullionovou

Jak došlo ke spolupráci s Motelem One?
Nabídka přišla jako blesk z čistého nebe. Prvotní ideou Motelu One bylo zakomponovat jedinečnou polohu hotelu blízko nádraží do designu interiéru. Byla to pro nás velmi zajímavá nabídka. Hned jsme věděli, že chceme být u toho. 

Studovali jste v Glasgow. Co pro vás toto místo znamená? 
Studovat tady byl sen. V 80. letech to v Glasgow žilo. Město v té době prošlo kulturním přerodem a bylo úžasné být u toho.

Jaký vliv má rodné Skotsko na vaše umění?
Máme štěstí, že jsme ve Skotsku obklopeni neuvěřitelnou krajinou s velkou biodiverzitou. Posledních 30 let jsme strávili objevováním této krajiny. Je pro nás velkým učitelem i zdrojem inspirace.

Hraje příroda hlavní roli ve vaší práci?
Rozhodně ano! Příroda a ochrana životního prostředí, to jsou témata velmi blízká našemu srdci. V našich dílech se snažíme vytvořit vztah k okolnímu prostředí.

Jaký význam přikládáte ve svém díle vzpomínkám?
Když se vám podaří v pozorovateli probudit vzpomínky, můžete s ním lépe vstoupit do kontaktu. Ženská postava v našich fotografiích navozuje pocit otevřenosti a volnosti, který lze zažít v přírodě. Váš vlastní život vám připadá nevýznamný tváří v tvář majestátní krajině a v nejmenších detailech rostlin zároveň nacházíme klid a útěchu.


Číst dále

Turas math!

Gaelština pro „Dobrá cesta!

Co pro vás znamená cestování? 
Cesta se dá podniknout fyzicky, ale také ji lze chápat obrazně. Copak za sebou všichni nevláčíme zavazadla z minulosti, která ovlivňují naši budoucnost?

Kde se vzala myšlenka zachytit na fotografiích West Highland Line? 
Vlaky, které odjíždí z nádraží Glasgow, vás během několika minut zavezou do úchvatně divoké přírody. A blízkost hotelu k tomuto významnému nádraží je geniální.

Jakým způsobem začínáte nové projekty? 
Většinou se s fotoaparáty vydáme rovnou na místo dění. Tam si vytvoříme plán, který pak s každou další návštěvou nabývá konkrétnější podoby.

Můžete stručně popsat svůj umělecký jazyk? 
Náš umělecký jazyk je jakousi fúzí dokumentárního realismu a poetického expresionismu.

Kde obvykle čerpáte inspiraci? 
Mimo jiné u autorů jako Nan Shepherd, David Abram a J. A. Baker. Jejich literatura má vliv na to, jakým způsobem vnímáme své okolí. Jejich trefné postřehy a inspirující jazyk hluboce poznamenaly naše vnímání krajiny.


Číst dále