[Translate to Nederlands:] Globus in der One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Cookieverklaringen

Versie 03/2024 

Deze cookieverklaringen vormen een aanvulling op het privacybeleid van Motel One. Wij gebruiken zogenaamde "cookies", dus tekstbestanden, of zogenaamde "webbakens", dus afbeeldingen, die op een gebruikersapparaat worden opgeslagen. Daarbij gaat het om technologie waarmee bepaalde gebruikerspecifieke instellingen of technische informatie waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd, verzameld kunnen worden. Deze informatie laat zien wanneer en hoe de gebruikers onze websites www.motel-one.com en www.the-cloud-one.com (hierna "websites" genoemd) gebruiken, waardoor we de websites doorlopend kunnen verbeteren. Bovendien maken wij gebruik van tracking- en analysetools om de websites voortdurend te kunnen optimaliseren en om ervoor te zorgen dat onze websites aan de wensen van de bezoekers voldoen.

 

Met behulp van tracking kunnen we het gebruik van onze websites door bezoekers tevens statistisch benaderen en ons online aanbod met behulp van die kennis voor u verder ontwikkelen. Er worden verschillende soorten cookies en tracking-/analysetools gebruikt. Motel One kan daarbij zelf cookies plaatsen of cookies kunnen door andere externe partijen worden geplaatst.

 

Met een cookie van derden (bijv. Google Maps) kan deze aanbieder zelf ook cookies en analysetools integreren op de Motel One-websites. Motel One heeft geen invloed op de cookies/tools die door de externe aanbieder zijn geplaatst. Als u uw toestemming geeft, gaat u ermee akkoord dat de externe aanbieder cookies mag plaatsen en gegevens mag verwerken. Daarbij kunnen gegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER, bijv. naar de VS. In deze landen kan geen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming als van de AVG worden gegarandeerd. Indien u daar niet akkoord mee gaat, kunt u de gegeven toestemming voor technisch niet-noodzakelijke cookies te allen tijde herroepen door het vinkje in de configuratie te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

A. Chatbot en livechat

Wij bieden u op onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een chatbot voor vragen over een hotelboeking. Het gaat hierbij om een livechattool. Door gebruik te maken van de chatfunctie maakt u automatisch gebruik van de diensten van DialogShift GmbH, Rheinsberger Straße 76/77, 10115 Berlijn, Duitsland. De persoonsgegevens die u invult in het chatvenster, worden doorgegeven aan DialogShift GmbH en opgeslagen.

I. Soort en doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken deze persoonsgegevens met het doel om onze klanten en belangstellenden een efficiënte en directe serviceverlening te bieden.

 

Tijdens het gebruik van de chattool worden, naast de persoonsgegevens die u tijdens de chat hebt opgegeven, ook nog de volgende persoonsgegevens verzameld:

 

 • • IP-adres
 • • Eventueel persoonsgegevens die verstrekt zijn tijdens het chatten, zoals naam, contactgegevens en andere informatie.

 

Indien u persoonsgegevens verstrekt in het chatvenster (bijv. naam, adres, e-mail, boekingsnummer), worden uw persoonsgegevens met behulp van kunstmatige intelligentie verwerkt.

Tevens plaatst DialogShift prestatiegerichte cookies voor statistische doeleinden. Daarbij wordt uw IP-adres verwerkt.

 

II. Bijzondere risico’s die uitgaan van kunstmatige intelligentie

Tijdens het gebruik van de chattool worden uw persoonsgegevens door middel van kunstmatige intelligentie (KI) in beperkte mate verwerkt. De tool moet zelfstandig antwoord geven op uw vragen, voordat u doorgestuurd wordt naar een medewerker. Daarbij wordt informatie als input in het systeem ingevoerd. Dit wordt aan de hand van algoritmes verwerkt om vervolgens weer met output te komen.

 

Aan het transparantiebeginsel inzake gegevensbescherming conform art. 5 lid 1 onder a van de AVG, dat vereist dat de verwerking van persoonsgegevens transparant plaatsvindt, wordt vaak niet voldaan vanwege de manier waarop KI-systemen aan de hand van ‘Machine Learning’ werken. Want KI-gestuurde systemen wijzigen en optimaliseren hun weegfactoren voortdurend en gebruiken de ingevoerde gegevens om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Daarnaast kan vanwege de niet-transparante gegevensverwerking niet volledig worden uitgesloten dat persoonsgegevens naar landen buiten de EU, bijv. de VS, worden overgedragen.

 

DialogShift GmbH verplicht zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om de chat ter beschikking te kunnen stellen. Voor het gebruik van kunstmatige intelligentie maakt DialogShift gebruik van dienstverleners die servers binnen de EU gebruiken. Overdracht naar landen buiten de EU staat niet op de planning. Desondanks kan een restrisico inzake niet-transparante gegevensverwerking en overdracht aan landen buiten de EU bij gebruik van kunstmatige intelligentie niet volledig worden uitgesloten.

 

Indien u de beschreven risico’s niet wilt nemen, dient u de chattool niet te gebruiken. 

 

III. Wettelijke grondslagen

De gegevensverwerking bij het gebruik van de chattool gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 onder a van de AVG. Wij gebruiken de door u eventueel verstrekte persoonsgegevens met het doel om onze klanten en belangstellenden een efficiënte en directe serviceverlening te bieden. U geeft ons uw toestemming door een vinkje in het chatvenster te plaatsen. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door het vinkje te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

Voor zover de persoonsgegevens door DialogShift door servicecookies voor statistische doeleinden worden verzameld, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van uw toestemming via de cookiebanner volgens art. 6 lid 1 sub 1 deel a van de AVG door een vinkje te plaatsen of uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door het vinkje te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

U kunt de opslag van cookies tevens met de juiste instelling van uw browsersoftware verhinderen. In dit geval kan het zijn dat u de livechatfunctie en andere functies van het online aanbod niet meer volledig kunt gebruiken. DialogShift geeft deze persoonsgegevens niet door aan derden. De gegevens worden door DialogShift uitsluitend gebruikt voor bescherming en voor interne statistieken. 

 

Het doel en de omvang van de gegevensopslag en de verdere verwerking en het gebruik van de persoonsgegevens door DialogShift en de bijbehorende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer zijn te vinden in de privacyverklaring van Dialogshift GmbH:

https://www.dialogshift.com/de/dsvgo

 

IV. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden zo lang bewaard tot het doel van de verwerking is bereikt. Dit is over het algemeen het geval zodra de chat is beëindigd. Uw persoonsgegevens worden echter uiterlijk na 90 dagen verwijderd. Verder verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Verder kan een wettelijke bewaartermijn het verwijderen beletten.

 

V. Categorieën gegevensontvangers

Tijdens de gegevensverwerking door dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. DialogShift krijgt opdracht van Motel One om ervoor te zorgen dat de toestemmingen conform de AVG worden verzameld en gedocumenteerd.  DialogShift fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

VI. Plaats van de verwerking en overdracht naar landen buiten de EU/EER

Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen naar landen buiten de EU en de Europese Economische Ruimte. Bovendien delen wij uw persoonsgegevens ook niet met internationale organisaties. Voor het gebruik van kunstmatige intelligentie maakt DialogShift gebruik van dienstverleners die servers binnen de EU gebruiken. Vanwege de gegevensverwerking door kunstmatige intelligentie kan echter niet volledig worden uitgesloten dat persoonsgegevens naar landen daarbuiten, bijv. de VS, worden overgedragen.

 

VII. Geautomatiseerde gegevensverwerking

Er vindt geen geautomatiseerde gegevensverwerking plaats in de zin van art. 13, 22 van de AVG. Automatische gegevensverwerking vindt in de beschreven mate plaats door het gebruik van KI.

 

B. Essentiële cookies

Deze technologieën zijn noodzakelijk om de belangrijkste functies van de websites te activeren. Zonder essentiële cookies kunnen de essentiële diensten niet worden aangeboden. De gebruiker kan de essentiële cookies niet deactiveren.

I. Usercentrics Consent Management Platform

Usercentrics is een toestemmingbeheerservice of een toestemmingbeheerplatform waarmee de toestemmingsverklaring van gebruikers voor gegevensverwerking wordt verkregen, beheerd en gedocumenteerd in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door:

Usercentrics GmbH

Rosental 4, 80331 München, Duitsland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • • Naleving van de wettelijke verplichtingen
 • • Opslaan van goedkeuringen

 

4) Gebruikte technologieën

 • • Cookies
 • • Lokale opslag

 

5) Gegevensattributen

 • • "Ja"- of "Nee"-toestemming
 • • Logbestandsgegevens (geanonimiseerde IP)

 

6) Verzamelde gegevens

 • • Datum en tijd van het bezoek
 • • Gegevens apparaat
 • • Browserinformatie
 • • Geanonimiseerd IP-adres
 • • Opt-in- en opt-outgegevens

 

7) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is conform artikel 6, lid 1 sub. f van de AVG het legitieme belang van Motel One bij het naar behoren laten functioneren van de websites en het wettelijk veilig en documenteerbaar verkrijgen van toestemming van gebruikers conform § 25 van de Duitse telecommunicatiewet bescherming persoonsgegevens (TTDSG).

 

8) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. Usercentrics krijgt opdracht van Motel One om ervoor te zorgen dat de toestemmingen conform de AVG worden verzameld en gedocumenteerd.  Usercentrics fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

9) Plaats van verwerking

Europese Unie

 

10) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften.

 

De door Usercentrics opgeslagen gegevens worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

U vindt meer informatie over Usercentrics op: https://usercentrics.com/privacy-policy/

 

II. reCAPTCHA

Dankzij ReCAPTCHA kan gecontroleerd worden of de gegevens die op een pagina zijn ingevoerd, worden ingevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma (bijv. door een robot). Deze service is vereist om voor een correct gebruik van de websites te kunnen zorgen.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door:

Google Ireland Limited 

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • • Ervoor zorgen dat onze websites niet door een robot wordt gebruikt, maar door een mens.
 • • Het naar behoren laten functioneren van de website
 • • Het tegenhouden van geautomatiseerde spam en DDoS-aanvallen

 

4) Gebruikte technologieën

 • • Cookies

 

5) Gegevensattributen

 • • Gebruikersinvoer

 

6) Verzamelde gegevens

Deze lijst bevat alle (persoonlijke) gegevens die verzameld zijn naar aanleiding van het gebruik van deze service.

 • • IP-adres
 • • Klikgedrag
 • • Tijd die op de pagina doorgebracht is
 • • Bezoekersgedrag tijdens een bezoek aan de websites
 • • Browsertaal
 • • Gebruikersinvoer
 • • Javascript-object
 • • Browser-plug-ins

 

7) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is conform artikel 6, lid 1, punt f van de AVG het legitieme belang van Motel One bij het naar behoren laten functioneren van de website.

 

8) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. Google Ireland Limited krijgt opdracht van Motel One om ervoor te zorgen dat de website naar behoren functioneert.  Google Ireland Limited fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

9) Plaats van verwerking

Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika.

Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER.

Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER. Google LLC (VS) is geregistreerd in het EU-US-Data Privacy-Framework (het EU-VS-raamverdrag inzake de privésfeer), wat betekent dat de overdracht naar landen buiten de EU/EER plaatsvindt op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 45, lid 1 van de AVG. 

 

10) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften.

De door Google opgeslagen gegevens worden onder andere beheerd in uw Google-account. Daar kunt u ook zelf opdracht tot verwijdering van reCAPTCHA-gegevens geven.

U vindt meer informatie op: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik hier om het gegevensbeschermingsbeleid van de gegevensverwerker te lezen. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Cookiebeleid-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

 

III. OWAPro Service Management 

OWAPro Service Management beheert diensten op onze website. Het past deze diensten aan de hand van uw interacties, specifieke tijdsbestekken en uw toestemming aan. U beslist zelf hoe deze diensten functioneren. OWAPro beheert rep. controleert daarbij webanalyse- en trackingdiensten door op regels gebaseerde tags te activeren en logt activiteiten op onze website om de functionaliteit van de diensten te kunnen garanderen.

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Dienstverlener:

Hurra Communications GmbH, Lautenschlagerstraße 23a, 70173 Stuttgart, Duitsland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • • Naleving van de wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens 
 • • Aanbieden en beheren van online diensten
 • • Oproepen en controleren van het bestaan van toestemmingen
 • • Probleemoplossing en technische ondersteuning

 

4) Gebruikte technologieën

 • • Toestemmingscookie
 • • Page Tag
 • • First-Party HTTP cookies
 • • First-Party JavaScript cookies
 • • S2S
 • • API’s
 • • JavaScript

 

5) Verzamelde gegevens

 • • Geanonimiseerde IP-adressen
 • • Apparaateigenschappen
 • • First-party-apparaat-ID's
 • • Third-party-apparaat-ID's
 • • Fingerprint-ID's
 • • Gezouten deterministische ID’s
 • • Platformonafhankelijke deterministische ID’s
 • • Browser- en interactiegegevens
 • • Interactie-ID's
 • • Demografische gegevens
 • • Doelgroepgegevens
 • • Gegevensbeschermingsinstellingen: Toestemmingsstatus

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is conform artikel 6, lid 1 sub. f van de AVG het legitieme belang van Motel One om op basis van de toestemming van gebruikers conform § 25 van de Duitse telecommunicatiewet bescherming persoonsgegevens (TTDSG) aanvullende diensten en procedures uit te voeren en daarmee te voldoen aan de wettelijke voorschriften. 

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. Hurra Communications krijgt opdracht van Motel One om ervoor te zorgen dat de toestemmingen conform de AVG worden verzameld en gedocumenteerd. Hurra Communications fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

8) Plaats van verwerking

Europese Unie

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften.

De door Hurra Communications opgeslagen gegevens worden uiterlijk na één jaar verwijderd. De cookie voor het verwerken van de toestemmingsstatus blijft net zolang actief als dat Hurra Communications in opdracht van Motel One handelt. 

U vindt meer informatie over Hurra Communications op: https://privacy.hurra.com/

 

IV. OWAPro Essential Measurement

OWAPro Essential Measurement meet gedurende een periode van 24 uur de interacties die gebruikers hebben met een advertentie, nadat ze op die advertentie geklikt hebben om op die manier de relevantie en nauwkeurigheid van de advertentie te meten. Dit gebeurt zonder dat er cookies worden gebruikt.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Dienstverlener:

Hurra Communications GmbH, Lautenschlagerstraße 23a, 70173 Stuttgart, Duitsland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • • Waarborgen dat advertenties naar behoren worden weergegeven en functioneren
 • • Relevantie en nauwkeurigheid van advertenties
 • • Probleemoplossing en technische ondersteuning
 • • Waarborgen dat het interne gegevensbeschermingssysteem wordt nageleefd

 

4) Gebruikte technologieën

 • • Page Tag
 • • JavaScript
 • • Passieve fingerprinting
 • • Click
 • • URL Redirect

 

5) Verzamelde gegevens

 • • IP-adres
 • • Third-party-apparaat-ID's
 • • Fingerprint-ID's
 • • Browser- en interactiegegevens
 • • Interactie-ID's
 • • Demografische gegevens
 • • Doelgroepgegevens

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is conform artikel 6, lid 1, punt f van de AVG het legitieme belang van Motel One om de reikwijdte en de prestaties van de advertenties op de website te kunnen meten. Daarbij vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op EU-servers en niet via browsers of websites. Het klikgedrag van gebruikers wordt uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm gemeten. 

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Bit dit gebruik van een dienstverlener worden de persoonsgegevens aan de dienstverlener verstrekt. Hurra Communications krijgt opdracht van Motel One om een conversiemeting uit te voeren. Hurra Communications fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

8) Plaats van verwerking

Europese Unie

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften.

De door Hurra Communications opgeslagen gegevens worden uiterlijk na 12 maanden verwijderd. Gepseudonimiseerde en geaggregeerde rapportagedata worden net zolang bewaard als dat Hurra Communications in opdracht van Motel One handelt.

U vindt meer informatie over Hurra Communications op: https://privacy.hurra.com/

 

C. Technische cookies

De technische cookies ondersteunen de navigatie op onze websites en het gebruik van essentiële functies. Het gebruik van technische cookies zorgt er bijvoorbeeld voor dat de gebruiker, nadat hij/zij met de inloggegevens heeft ingelogd, net zolang op de pagina ingelogd blijft als dat het websitebezoek duurt. Bovendien maakt het gebruik van technische cookies het mogelijk om aan de gebruiker gerelateerde configuraties en instellingen te behouden (bijv. taalinstellingen).

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door: 

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

Ondersteuning van basisfuncties op onze websites

 

4) Gebruikte technologieën

 • • Cookies
 • • Pixels

 

5) Verzamelde gegevens

 • • Winkelwagentje-ID
 • • Sessie-ID
 • • Taalvoorkeur
 • • Informatie over de authentificatie van het account
 • • Informatie m.b.t. de aanmeldingsstatus

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is conform artikel 6, lid 1, punt f van de AVG het legitieme belang van Motel One bij het naar behoren laten functioneren van zijn websites.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Motel One maakt tijdens de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technische cookies gebruik van de volgende dienstverleners:

 • • Computop Wirtschaftsinformatik GmbH
 • • Emarsys eMarketing Systems GmbH

Zij fungeren in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverleners een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

8) Plaats van verwerking

Duitsland, Europese Unie

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften.

Meer informatie vindt u op: https://www.motel-one.com/de/datenschutz/ bzw. http://www.the-cloud-one.com/de/datenschutz/www.the-cloud-one.com/de/datenschutz

 

D. Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig om de uitgebreide functionaliteit van onze websites te activeren. Als deze cookies niet geactiveerd zijn, kunnen bepaalde functies op onze websites niet worden gebruikt.

 

I. One Click Book

Deze cookie maakt het mogelijk om met slechts één klik te boeken, op voorwaarde dat deze functie aan het gebruikersprofiel toegevoegd is.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland 

 

2) Cookie ingesteld door: 

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • • Verhoogde gebruiksvriendelijkheid

 

4) Gebruikte technologieën

 • • Cookies

 

5) Verzamelde gegevens

 • • Informatie of deze functie door de gebruiker is opgeslagen

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen aan derden.

 

8) Plaats van verwerking

Duitsland

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

 

Meer informatie vindt u op: https://www.motel-one.com/de/datenschutz/ en op www.the-cloud-one.com/de/datenschutz/

 

II. Zoekgeschiedenis (Search Request)

Deze cookie maakt de zoekopdracht eenvoudiger, doordat het zoekveld vooraf al ingevuld wordt met de informatie van de laatste zoekopdracht

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door: 

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • • Verhoogde gebruiksvriendelijkheid

 

4) Gebruikte technologieën

 • • Cookies

 

5) Verzamelde gegevens

 • • Dag van aankomst en vertrek
 • • Bestemming
 • • Aantal reizigers

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen aan derden.

 

8) Plaats van verwerking

Duitsland

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

Meer informatie vindt u op: https://www.motel-one.com/de/datenschutz/ resp. op www.the-cloud-one.com/de/datenschutz/

 

E. Analyse en trackingcookies

Tracking- en analysetools worden gebruikt om onze websites voortdurend te kunnen optimaliseren en om ervoor te zorgen dat onze websites aan de wensen van de bezoekers voldoen. Met behulp van tracking kunnen we het gebruik van onze websites door bezoekers tevens statistisch benaderen en ons online aanbod met behulp van die kennis voor u verder ontwikkelen.

 

I. Google Analytics, Google Big Query en Google Consent

Google Analytics is een webanalysedienst. Google Analytics stelt de verantwoordelijke persoon in staat onder andere door Google-services te gebruiken, zoals Google Firebase en Google Tag Manager. Google Analytics om gebruikersgedrag te analyseren en klantensegmenten en profielen op te stellen.

Google BigQuery is een dataretentiedienst. Dankzij Google BigQuery kan de verantwoordelijke persoon verzamelde gegevens opslaan en beheren door gebruik te maken van de Google Cloud-infrastructuur. Ruwe gegevens (GA4-trackinggegevens) worden in de vorm van tabellen geëxporteerd, die de gebruikers-id’s bevatten die toegekend worden door Google Analytics en Google Firebase.

Aan de hand van de technische basisinstelling van de zog. Consent-modes wordt vastgesteld of u uw toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de afzonderlijke Google-marketingcookies. Als u toestemming hebt gegeven, worden uitsluitend de Google-marketingcookies geactiveerd waarvoor u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. 

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookies ingesteld door 

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

Google Cloud EMEA Limited

70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 R296, Ierland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • • Marketing/remarketing
 • • Reclame
 • • Webanalytics
 • • Analyse van websitegebruik om het online aanbod te optimaliseren en dusdanig te ontwerpen dat dit aan de behoeften van de gebruikers voldoet
 • • Rapporteert websiteactiviteiten
 • • Cross-device-tracking om het onlineaanbod te optimaliseren en dusdanig te ontwerpen dat dit aan de behoeften van de gebruikers voldoet
 • • Gegevensopslag
 • • Personaliseren van advertenties  
 • • Conversieanalyse, om het succes van reclames te kunnen meten 
 • • Opstellen van gegevensmodellen, om het succes van reclames te kunnen meten

 

4) Gebruikte technologieën

 • • Cookies
 • • Pixeltags
 • • Cross-device-tracking met behulp van zogenaamde deterministische koppeling (maakt het mogelijk het gebruik van onlineservices met verschillende elektronische apparaten door dezelfde persoon te evalueren, nadat hij/zij is ingelogd)

 

5) Gegevensattributen

 • • IP-adres (geanonimiseerd)
 • • Gebruikers- en inlog-ID (gepseudonimiseerd)
 • • Browserinformatie (browsertype, referrer-/exitpagina's, de bestanden die worden weergegeven op onze website, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstreamgegevens)
 • • Gebruiksgegevens (weergaven, kliks, gebruiksduur, gebruiksfrequentie, gebruik)

 

6) Verzamelde gegevens

 • • IP-adres
 • • Gebruikers- en inlog-ID
 • • Datum en tijd van het bezoek
 • • Gebruiksgegevens
 • • Klikgedrag
 • • App-updates
 • • Browserinformatie
 • • Gegevens apparaat
 • • JavaScript-ondersteuning
 • • Bezochte pagina's
 • • Referrer-URL
 • • Downloads
 • • Flash-versie
 • • Locatiegegevens
 • • Koopactiviteiten
 • • Widget-interacties
 • • Online-identificatoren: GCLID (Google Ads Click Identifier), DCLID (DoubleClick Click Identifier), User ID, AUID (Advertiser ID) 
 • • App Instance ID 
 • • Toestemmingsstatus 
 • • Totaal aantal kliks op advertenties en conversies 
 • • Locatie op landniveau 
 • • Soort apparaat 
 • • Browsertype 
 • • Tijdstip van de dag

 

7) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

8) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. Google Analytics krijgt opdracht van Motel One om bijv. marketing- en reclamedoeleinden te vervullen.  Google fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

Google verwerkt uw gegevens in het kader van ‘Google Consent’ als zelfstandig verantwoordelijke in de zin van de AVG. 

U vindt meer informatie op: Zo slaat Google de verzamelde gegevens op – Gegevensbeschermingsverklaring & gebruiksvoorwaarden – Google 

https://safety.google/privacy/privacy-controls/ 

Klik hier om het gegevensbeschermingsbeleid van de gegevensverwerker te lezen. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de   

Cookiebeleid-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de   

 

9) Plaats van verwerking

Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika. 

Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER. Google LLC (VS) is geregistreerd in het EU-US-Data Privacy-Framework (het EU-VS-raamverdrag inzake de privésfeer), wat betekent dat de overdracht naar landen buiten de EU/EER plaatsvindt op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 45, lid 1 van de AVG. 

 

10) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

De hier verzamelde gegevens worden na 36 maanden verwijderd. Plaats van retentie is Frankfurt am Main, Duitsland.

De door Google opgeslagen gegevens worden onder andere beheerd in uw Google-account. Daar kunt u ook zelf opdracht tot verwijdering van gegevens geven.

U vindt meer informatie op: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik hier om het gegevensbeschermingsbeleid van de gegevensverwerker te lezen. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Cookiebeleid-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

II. Google TagManager

 

Dit is een tagbeheersysteem voor het beheer van JavaScript- en HTML-tags, die worden gebruikt voor de implementatie van tracking- en analysetools (zoals Google Analytics). Met behulp van tracking- en analysetools kan de verantwoordelijke het gedrag van gebruikers analyseren en klantsegmenten en profielen opstellen. Er worden geen gegevens in de Google Tag Manager zelf opgeslagen. De Google Tag Manager wordt alleen gebruikt om gegevens te verzenden naar andere gegevensverwerkingssystemen, zoals naar Google Analytics. Daarbij wordt uw IP-adres verwerkt.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door: 

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

• Beheer van websitetags

 

4) Verzamelde gegevens

De Tag Manager verwerkt uw IP-adres. Overigens kan de Google Tag Manager uitsluitend andere tags activeren die mogelijk persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

 

5) Wettelijke basis 

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

6) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. Google krijgt opdracht van Motel One om aan bijv. marketing- en reclamedoeleinden te voldoen.  Google fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

7) Plaats van verwerking

Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika. Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER. Google LLC (VS) is geregistreerd in het EU-US-Data Privacy-Framework (het EU-VS-raamverdrag inzake de privésfeer), wat betekent dat de overdracht naar landen buiten de EU/EER plaatsvindt op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 45, lid 1 van de AVG. 

 

08) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

De door Google opgeslagen gegevens worden onder andere beheerd in uw Google-account. Daar kunt u ook zelf opdracht tot verwijdering van gegevens geven.

U vindt meer informatie op: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik hier om het gegevensbeschermingsbeleid van de gegevensverwerker te lezen. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Cookiebeleid-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

Cookiebeleid-URL https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

 

III. Google Firebase

Google Firebase is een ontwikkelingsplatform voor mobiele en webapplicaties dat kan worden gebruikt om apps te ontwikkelen en om analytische gegevens te genereren en te verzamelen. Google Firebase maakt gebruik van de bronnen en technologieën van Google, zoals Google Analytics. Met behulp van Google Analytics voor Firebase kan het gebruikersgedrag worden geanalyseerd en kunnen er klantensegmenten en -profielen worden aangemaakt.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door:

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

• Ontwikkeling en optimalisatie van apps

• Marketing

 

4) Gebruikte technologieën

• Cookies

• Pixeltags

 

5) Gegevensattributen

• Gebruikers- en inlog-ID (gepseudonimiseerd)

 

6) Verzamelde gegevens

• Apparaat-ID en tijdstempel

 

7) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

8) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. Google krijgt opdracht van Motel One om aan bijv. marketing- en reclamedoeleinden te voldoen.  Google fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

9) Plaats van verwerking

Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika. Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER. Google LLC (VS) is geregistreerd in het EU-US-Data Privacy-Framework (het EU-VS-raamverdrag inzake de privésfeer), wat betekent dat de overdracht naar landen buiten de EU/EER plaatsvindt op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 45, lid 1 van de AVG. 

 

10) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt. De hier verzamelde gegevens worden na 180 dagen verwijderd.

De door Google opgeslagen gegevens worden onder andere beheerd in uw Google-account. Daar kunt u ook zelf opdracht tot verwijdering van gegevens geven.

U vindt meer informatie op: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik hier om het gegevensbeschermingsbeleid van de gegevensverwerker te lezen. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Cookiebeleid-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

IV. Google Maps

 

Dit is een webmappingservice.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • • Kaarten tonen

 

4) Gebruikte technologieën

 • • Cookies

 

5) Gegevensattributen

 • • Cookies
 • • Gebruiksgegevens

 

6) Verzamelde gegevens

 • • IP-adres
 • • Locatiegegevens

 

7) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

8) Categorieën gegevensontvangers

Zodra de cookie geplaatst wordt, worden persoonsgegevens overgedragen naar Google Ireland Limited. Google gebruikt uw gegevens voor eigen doeleinden en voor onze doeleinden. Wat betreft de gezamenlijke gegevensverwerking op onze homepage, zijn Motel One en Google gezamenlijk verantwoordelijk in de zin van art. 26 van de AVG. Google en Motel One hebben een overeenkomst met elkaar gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid conform art. 26 van de AVG betreffende de verwerking van uw gegevens. 

 

9) Plaats van verwerking

Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika. Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER. Google LLC (VS) is geregistreerd in het EU-US-Data Privacy-Framework (het EU-VS-raamverdrag inzake de privésfeer), wat betekent dat de overdracht naar landen buiten de EU/EER plaatsvindt op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 45, lid 1 van de AVG. 

 

10) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

De door Google opgeslagen gegevens worden onder andere beheerd in uw Google-account. Daar kunt u ook zelf opdracht tot verwijdering van gegevens geven.

U vindt meer informatie op: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik hier om het gegevensbeschermingsbeleid van de gegevensverwerker te lezen. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Cookiebeleid-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

V. OWAPro Enhanced Attribution

OWAPro Enhanced Attribution meet de prestaties en interacties van advertenties zonder dat uw gegevens overgedragen worden naar derden. We verbeteren daarmee uw surfervaring en kunnen onze advertenties op die manier efficiënter beheren.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Dienstverlener:

Hurra Communications GmbH, Lautenschlagerstraße 23a, 70173 Stuttgart, Duitsland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • • Prestaties van advertenties meten
 • • Probleemoplossing en technische ondersteuning
 • • Waarborgen dat het interne gegevensbeschermingssysteem wordt nageleefd

 

4) Gebruikte technologieën

 • • Cookies
 • • Page Tag
 • • First-Party HTTP cookies
 • • First-Party
 • • JavaScript cookies
 • • S2S
 • • JavaScript

 

5) Verzamelde gegevens

 • • Apparaateigenschappen
 • • First-party-apparaat-ID's
 • • Third-party-apparaat-ID's
 • • Gezouten deterministische ID’s
 • • Probabilistische ID’s
 • • Browser- en interactiegegevens
 • • Interactie-ID's

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. Hurra Communications krijgt opdracht van Motel One om ervoor te zorgen dat de toestemmingen conform de AVG worden verzameld en gedocumenteerd. Hurra Communications fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

8) Plaats van verwerking

Europese Unie

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften.

 

De hier verzamelde persoonsgegevens worden na uiterlijk 12 maanden verwijderd of geanonimiseerd. Geanonimiseerde resp. gepseudonimiseerde gegevens worden opgeslagen voor de duur van het contract dat tussen ons (Motel One GmbH) en Hurra Communications GmbH is gesloten en ook na afloop van het contract.

 

Meer informatie en de gegevensbeschermingsinstelling van hurra kunt u hier bekijken: 

https://privacy.hurra.com/

https://www.motel-one.com/hurra_tracking/opt-out?cid=600&ln=de

 

F. Marketingcookies

Deze technologieën worden door adverteerders gebruikt om advertenties weer te geven die bij uw interesses aansluiten.

 

I. OWAPro Audience Linking 

 

Zodra u op een advertentie klikt, volgt OWAPro Audience Linking deze interactie en draagt zij de gegevens ter analyse over naar advertentieplatforms zoals Google. Wanneer u bent ingelogd op onze website en op het advertentieplatform, kunnen uw activiteiten op verschillende apparaten via versleutelde gegevens aan elkaar worden gekoppeld. Dit proces omvat het delen van versleutelde informatie met bekende advertentieplatforms. U kunt deze vrijgave beheren via ons toestemmingsbeheer. Wij hebben als doel de relevantie van advertenties op basis van uw online gedrag te verbeteren. 

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door

Hurra Communications GmbH, Lautenschlagerstraße 23a, 70173 Stuttgart, Duitsland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • • Marketingoptimalisatie en personalisering
 • • Probleemoplossing en technische ondersteuning
 • • Waarborgen dat het interne gegevensbeschermingssysteem wordt nageleefd

 

4) Gebruikte technologieën

 • • Cookies
 • • Page Tags
 • • First-Party HTTP cookies
 • • First-Party JavaScript cookies
 • • S2S
 • • API’s
 • • JavaScript

 

5) Verzamelde gegevens

 • • Third-party-apparaat-ID's
 • • Platformonafhankelijke deterministische ID’s

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. Hurra Communications krijgt opdracht van Motel One om aan bijv. marketing- en reclamedoeleinden te voldoen.  Hurra Communications fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt. Een lijst met andere onderaannemers van Hurra Communications vindt u op: https://privacy.hurra.com/

 

8) Plaats van verwerking

Europese Unie 

Indien de onderaannemers van Hurra Communications hun diensten buiten de EU/EER verlenen, waarborgt Hurra Communications de toelaatbaarheid op het gebied van gegevensbescherming door geschikte maatregelen te implementeren.

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

De hier verzamelde persoonsgegevens worden na uiterlijk 12 maanden verwijderd of geanonimiseerd. Geanonimiseerde gegevens worden opgeslagen voor de duur van het contract dat tussen ons (Motel One GmbH) en Hurra Communications GmbH is gesloten en ook na afloop van het contract.

Meer informatie en de gegevensbeschermingsinstelling van hurra kunt u hier bekijken: 

https://privacy.hurra.com/

https://www.motel-one.com/hurra_tracking/opt-out?cid=600&ln=de

 

II. Google Ads en Google Consent

Google Ads is het online advertentieprogramma van Google dat wij gebruiken om advertenties weer te geven en het succes van onze advertenties te meten, zodat wij onze advertenties voortdurend kunnen verbeteren.

Aan de hand van de technische basisinstelling van de zog. Consent-modes wordt vastgesteld of u uw toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de afzonderlijke Google-marketingcookies. Als u toestemming hebt gegeven, worden uitsluitend de Google-marketingcookies geactiveerd waarvoor u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. 

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door:

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Ierland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • • Reclame
 • • Marketing/remarketing 
 • • Personaliseren van advertenties 
 • • Webanalyse 
 • • Conversietracking, om het succes van reclames te kunnen meten 
 • • Opstellen van gegevensmodellen, om het succes van reclames te kunnen meten

 

4) Gebruikte technologieën

 • • Cookies
 • • Pixeltags

 

5) Gegevensattributen

 • • User agent
 • • Conversies
 • • Gebruiksgegevens (kliks, weergaven, referrers, URL-oproepen)
 • • Google Ad Cookie
 • • Mogelijk inkomsten
 • • Contactpunten met advertentiemedia

 

6) Verzamelde gegevens

 • • IP-adres
 • • Browserinformatie
 • • Gebruiksgegevens
 • • Datum en tijd van het bezoek / tijdstip van de dag
 • • Locatiegegevens
 • • Cookie-ID
 • • Online-identificatoren: GCLID (Google Ads Click Identifier), DCLID (DoubleClick Click Identifier), User ID, AUID (Advertiser ID) 
 • • App Instance ID 
 • • Toestemmingsstatus 
 • • Totaal aantal kliks op advertenties en conversies 
 • • Soort apparaat 
 • • Browsertype 

 

7) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

8) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door Google worden de persoonsgegevens aan Google verstrekt. Google verwerkt uw gegevens als zelfstandig verantwoordelijke in de zin van de AVG. 

U vindt meer informatie op: Zo slaat Google de verzamelde gegevens op – Gegevensbeschermingsverklaring & gebruiksvoorwaarden – Google 

https://safety.google/privacy/privacy-controls/ 

Klik hier om het gegevensbeschermingsbeleid van de gegevensverwerker te lezen. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de   

Cookiebeleid-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de   

 

9) Plaats van verwerking

Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika. 

Wij kunnen niet uitsluiten dat Google Ads de gegevens naar de VS overdraagt om daar te worden opgeslagen en verwerkt. Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER. Google LLC (VS) is geregistreerd in het EU-US-Data Privacy-Framework (het EU-VS-raamverdrag inzake de privésfeer), wat betekent dat de overdracht naar landen buiten de EU/EER plaatsvindt op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 45, lid 1 van de AVG. 

 

10) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

De hier verzamelde loggegevens worden na 9 maanden geanonimiseerd en de cookiegegevens worden na 18 maanden geanonimiseerd.

De door Google opgeslagen gegevens worden onder andere beheerd in uw Google-account. Daar kunt u ook zelf opdracht tot verwijdering van gegevens geven.

Meer informatie en de gegevensbeschermingsinstelling van Google kunt u hier bekijken https://safety.google/privacy/privacy-controls/  

Klik hier om het gegevensbeschermingsbeleid van de gegevensverwerker te lezen. https://policies.google.com/privacy?hl=enpolicies.google.com/privacy

Cookiebeleid-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

III. Pinterest-cookie

Dit is een online prikbordservice voor afbeeldingen en foto's met een optioneel sociaal netwerk met visuele zoekmachine.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest")

 

2) Cookie ingesteld door:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest")

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

• Reclame

• Marketing

• Retargeting

• Analyse

 

4) Gebruikte technologieën

• Cookies

 

5) Verzamelde gegevens

• IP-adres

• Browserinformatie

• Bezochte website

• Datum en tijd van het bezoek

• Gegevens apparaat

• Gebruiksgegevens

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt, bijvoorbeeld voor marketing- en reclamedoeleinden. Pinterest en Motel One hebben een overeenkomst met elkaar gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid conform art. 26 van de AVG betreffende de verwerking van uw gegevens. 

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid kunt u lezen op https://business.pinterest.com/de/pinterest-advertising-services-agreement/germany/.

 

8) Plaats van verwerking

Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika. Wij kunnen niet uitsluiten dat Pinterest de gegevens naar de VS overdraagt om daar te worden opgeslagen en verwerkt. 

Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER. De overdracht naar landen buiten de EU/EER is gebaseerd op uw toestemming conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG en conform art. 49 lid 1 sub. a van de AVG die u ons hetzij via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

 

U vindt meer informatie op:

https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policyhttps://policy.pinterest.com/de/privacy-policy  

Cookiebeleid-URL https://policy.pinterest.com/en/cookieshttps://policy.pinterest.com/de/cookies  

 

IV. Pinterest-tag

Dit is een online prikbordservice voor afbeeldingen en foto's met een optioneel sociaal netwerk met visuele zoekmachine.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest")

 

2) Cookie ingesteld door:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland 

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

• Reclame

• Marketing

• Retargeting

• Analyse

• Tracking 

 

4) Gebruikte technologieën: Tag/pixel

Via tags wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Pinterest-server. Daardoor ontvangt Pinterest de informatie dat u onze website met uw IP-adres hebt bezocht. Daardoor kan Pinterest het bezoek aan onze websites direct koppelen aan uw Pinterest-account, voor zover u er één hebt. De op deze manier verkregen informatie kunnen wij gebruiken om Pinterest-advertenties weer te geven. Er worden geen gegevens verzameld waarvoor geen toestemming is verleend, noch worden er gegevens verwerkt voor doeleinden die niet zijn vermeld.

 

5) Verzamelde gegevens

• IP-adres

• Browsergegevens zoals user-agent en cookie-ID evenals optionele unieke identificatiegegevens

• Bezochte website

• Datum en tijd van het bezoek

• Gegevens apparaat

• Gebruiksgegevens

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op onze websites of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt, bijvoorbeeld voor marketing- en reclamedoeleinden. Pinterest en Motel One hebben een overeenkomst met elkaar gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid conform art. 26 van de AVG betreffende de verwerking van uw gegevens. 

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid kunt u lezen op https://business.pinterest.com/de/pinterest-advertising-services-agreement/germany/.

 

8) Plaats van verwerking

Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika. Wij kunnen niet uitsluiten dat Pinterest de gegevens naar de VS overdraagt om daar te worden opgeslagen en verwerkt. 

Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER. De overdracht naar landen buiten de EU/EER is gebaseerd op uw toestemming conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG en conform art. 49 lid 1 sub. a van de AVG die u ons hetzij via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.  

 

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.

https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form

 U vindt meer informatie op:

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Personalisering en gegevens | Pinterest help

Cookiebeleid-URL https://policy.pinterest.com/de/cookies

 

V. squarelovin

Deze service integreert door gebruikers gegenereerde inhoud (nadat daar toestemming voor gegeven is, bijvoorbeeld geïntegreerde Instagram-afbeeldingen met #MotelOne) op de websites. De afbeeldingen (door gebruikers gegenereerde inhoud) kunnen worden gebruikt om hotelkamers op de websites te boeken. De Squarelovin-cookie volgt het boekingsgedrag achter de foto in kwestie.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door 

squarelovin Anchor Media GmbH, Budapester Straße 45, 20253 Hamburg, Duitsland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 

4) Gebruikte technologieën

• Cookies

 

5) Verzamelde gegevens

• Browserinformatie

• IP-adres

• Besturingssysteem

• Internetprovider

• Datum en tijdstip van toegang

• Klikgedrag

• Zoekopdrachten

• Referrer-URL

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. Squarelovin krijgt opdracht van Motel One om aan bijv. marketing- en reclamedoeleinden te voldoen. Squarelovin fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

8) Plaats van verwerking

Duitsland.

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

U vindt meer informatie op:

https://squarelovin.com/privacy/

 

VI. Google Ads Remarketing en Google Consent 

Dankzij Google Ads-Remarketing kunnen wij ons via onze advertenties herhaaldelijk onder de aandacht brengen bij bezoekers van onze website en gebruikers van onze app.

Aan de hand van de technische basisinstelling van de zog. Consent-modes wordt vastgesteld of u uw toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de afzonderlijke Google-marketingcookies. Als u toestemming hebt gegeven, worden uitsluitend de Google-marketingcookies geactiveerd waarvoor u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. 

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door: 

 Google Ireland Limited 

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • • Marketing
 • • Reclame
 • • Personaliseren van advertenties 
 • • Webanalyse 
 • • Conversietracking, om het succes van reclames te kunnen meten 
 • • Opstellen van gegevensmodellen, om het succes van reclames te kunnen meten

 

4) Gebruikte technologieën

• Cookies

 

5) Verzamelde gegevens, o.a.

 • • IP-adres
 • • Verdere cookie-informatie
 • • User Agent (browserinformatie) 
 • • Online-identificatoren: GCLID (Google Ads Click Identifier), DCLID (DoubleClick Click Identifier), User ID, AUID (Advertiser ID) 
 • • App Instance ID 
 • • Toestemmingsstatus 
 • • Totaal aantal kliks op advertenties en conversies 
 • • Locatie op landniveau 
 • • Soort apparaat 
 • • Browsertype 
 • • Tijdstip van de dag

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op onze websites of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door Google worden de persoonsgegevens aan Google verstrekt. Google verwerkt uw gegevens als zelfstandig verantwoordelijke in de zin van de AVG. 

 

8) Plaats van verwerking

Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika

Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER. Google LLC (VS) is geregistreerd in het EU-US-Data Privacy-Framework (het EU-VS-raamverdrag inzake de privésfeer), wat betekent dat de overdracht naar landen buiten de EU/EER plaatsvindt op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 45, lid 1 van de AVG. 

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

De hier verzamelde gegevens (zie hierboven) worden doorgaans na 9 tot 18 maanden verwijderd.

De door Google opgeslagen gegevens worden onder andere beheerd in uw Google-account. Daar kunt u ook zelf opdracht tot verwijdering van gegevens geven.

U vindt meer informatie op: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik hier om het gegevensbeschermingsbeleid van de gegevensverwerker te lezen. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Cookiebeleid-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

VII. SurveySparrow

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door:

SurveySparrow Inc., 2345 Yale St. FL 1, Palo Alto, CA 94306, VS

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • • Marketing
 • • Analyses

 

4) Gebruikte technologieën

 • • Cookies

 

5) Verzamelde gegevens

 • • Click-Through-Rates
 • • IP-adres
 • • Locatiegegevens
 • • Soort apparaat
 • • Besturingssysteem
 • Antwoorden op de enquête

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. SurveySparrow krijgt opdracht van Motel One om aan bijv. marketing- en reclamedoeleinden te voldoen.  SurveySparrow fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

8) Plaats van verwerking

Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika

Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER. De overdracht naar landen buiten de EU/EER is gebaseerd op uw toestemming conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG en conform art. 49 lid 1 sub. a van de AVG die u ons hetzij via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

 

VIII. Meta/Facebook-pixel 

Door de Facebook-pixel kan het gedrag van de bezoekers van onze websites worden gevolgd, nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder als ze op een Facebookadvertentie hebben geklikt. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebookadvertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden geëvalueerd worden en kunnen toekomstige advertenties geoptimaliseerd worden.

Bovendien wordt een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID aangemaakt en wordt het tijdstip van het eerste bezoek geregistreerd. Aan de hand van deze ID kan Facebook terugkerende gebruikers op onze websites herkennen en de gegevens van eerdere bezoeken samenvoegen.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Meta")

 

2) Cookie ingesteld door

Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • • Marketing
 • • Reclame
 • • Webanalytics
 • • Analyse van websitegebruik om het online aanbod te optimaliseren en dusdanig te ontwerpen dat dit aan de behoeften van de gebruikers voldoet

 

4) Gebruikte technologieën

 • • Cookies

 

5) Verzamelde gegevens, o.a.

 • • IP-adres
 • • Gebruikers-ID
 • • Browserinformatie
 • • Gebruiksgegevens

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. Meta en Motel One hebben een overeenkomst met elkaar gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid conform art. 26 van de AVG betreffende de verwerking van uw gegevens. 

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid kunt u lezen op https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools_jointprocessing.

 

8) Plaats van verwerking 

Europese Unie. Wij kunnen niet uitsluiten dat Meta de gegevens naar de VS overdraagt om daar te worden opgeslagen en verwerkt. 

Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER. De overdracht naar landen buiten de EU/EER is gebaseerd op uw toestemming conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG en conform art. 49 lid 1 sub. a van de AVG die u ons hetzij via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

Mocht een dergelijke gegevensoverdracht naar de VS plaatsvinden, is dit onderworpen aan de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

De hier verzamelde gegevens worden na 90 dagen verwijderd.

U vindt meer informatie op: www.facebook.com/privacy/policy.

 

IX. Microsoft Advertising/Bing Ads

 

Met Microsoft Advertising, voorheen Bing Ads, kunnen wij gerichte advertenties weergeven in zoekmachines als Bing en Yahoo! en kunnen wij het succes van onze advertenties meten. 

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door: 

Microsoft Ireland Operations Limited 
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin, Ierland 18, D18 P521

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • • Marketing
 • • Verbetering van reclamemaatregelen
 • • Retargeting

 

4) Gebruikte technologieën

 • • Cookies
 • • Tags
 • • Java-Skript

 

5) Verzamelde gegevens, o.a.

 • • IP-adres
 • • Soort apparaat 
 • • Browsertype en -taal 
 • • Datum en tijdstip van openen
 • • Microsoft Cookies, die browsers eenduidig kunnen identificeren
 • • Gepseudonimiseerde gebruikers-ID bij gelijktijdige verificatie van het Microsoft-account
 • • Geanonimiseerde bezoekers-ID
 • • Verdere cookie-informatie

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op onze websites of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Als u Microsoft Advertising gebruikt, worden er geen persoonsgegevens doorgegeven aan Microsoft en zijn wereldwijde bedrijfsonderdelen. Microsoft verwerkt uw gegevens als zelfstandig verantwoordelijke in de zin van de AVG. 

Klik hier om de gegevensbeschermingsbepalingen van Microsoft te lezen: Gegevensbeschermingsverklaring van Microsoft – Microsoft-privacybeleid 

U kunt uw op interesses gebaseerde advertentievoorkeuren hier aanpassen: Microsoft account | Privacybeleid 

 

8) Plaats van verwerking

Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika wereldwijd.

Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER. Microsoft Corporation (VS) is geregistreerd in het EU-US-Data Privacy-Framework (het EU-VS-raamverdrag inzake de privésfeer), wat betekent dat de overdracht naar landen buiten de EU/EER plaatsvindt op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 45, lid 1 van de AVG. Er kan niet worden uitgesloten dat uw gegevens worden overgedragen naar andere landen buiten de EU/EER. Dit is gebaseerd op uw toestemming conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG en conform art. 49 lid 1 sub. a van de AVG die u ons hetzij via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

De hier verzamelde gegevens (zie hierboven) worden na 30 dagen (cookies) resp. uiterlijk na 13 maanden (loggegevens) verwijderd.

 

X. Double Click/Google Ad Manager 

Double Click (ook: Google Ad Manager, DV 360) gebruikt cookies om advertenties weer te geven die voor u relevant zijn, om het succes van onze advertenties te meten resp. te verbeteren en om te voorkomen dat u dezelfde advertenties meermaals te zien krijgt. 

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door:

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Ierland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • • Reclame 
 • • Marketing/remarketing 
 • • Personaliseren van advertenties 
 • • Webanalyse 
 • • Conversietracking, om het succes van reclames te kunnen meten 

 

4) Gebruikte technologieën

 Cookies

 

5) Verzamelde gegevens

 • • Veilige signalen
 • • Dynamische advertentieweergave
 • • IP-adres
 • • Cookie-ID

Door DoubleClick op te nemen, wordt Google op de hoogte gesteld dat het betreffende deel van de website is bezocht of dat er op de advertentie in kwestie is geklikt. Als u zich bij een Google-dienst hebt aangemeld, kan Google uw bezoek koppelen aan uw account. Zelfs als u zich niet hebt geregistreerd of bent aangemeld bij Google, kan de provider uw IP-adres verzamelen en opslaan.

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door Google worden de persoonsgegevens aan Google verstrekt. Google Ireland Ltd. fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG.

U kunt de deelname aan dit trackingproces voorkomen door cookies van derden in uw browserinstellingen te beheren of volledig te onderdrukken (https://adssettings.google.de).

 

8) Plaats van verwerking

Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika. 

Wij kunnen niet uitsluiten dat Google de gegevens naar de VS overdraagt om daar te worden opgeslagen en verwerkt. Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER. Google LLC (VS) is geregistreerd in het EU-US-Data Privacy-Framework (het EU-VS-raamverdrag inzake de privésfeer), wat betekent dat de overdracht naar landen buiten de EU/EER plaatsvindt op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 45, lid 1 van de AVG. 

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt. De hier verzamelde gegevens worden doorgaans na 9 maanden geanonimiseerd (IP-adres) en de cookiegegevens worden na 18 maanden geanonimiseerd. De door Google opgeslagen gegevens worden onder andere beheerd in uw Google-account. Daar kunt u ook zelf opdracht tot verwijdering van gegevens geven.

U vindt meer informatie op: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik hier om het gegevensbeschermingsbeleid van de gegevensverwerker te lezen. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Cookiebeleid-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

XI. AdUp Technology 

We gebruiken de Ad Up Pixel om onze reclamecampagnes te optimaliseren, te personaliseren, te volgen en het succes ervan te meten. Daarvoor meten wij uw interacties met onze advertenties en producten, de acties die u vervolgens onderneemt en het aantal keer dat u de website bezoekt.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

Axel Springer Teaser Ad GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlijn, Duitsland

 

2) Pixels/cookies ingesteld door::

Axel Springer Teaser Ad GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlijn, Duitsland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • • Tonen van gepersonaliseerde reclame
 • • Verbeteren van de reclamemaatregelen
 • • Het succes van de advertentie meten
 • • Naleven van de regelgeving (reclame en gegevensbescherming)

 

4) Gebruikte technologieën

 • • Pixels
 • • Cookies
 •  

5) Verzamelde gegevens

 • • Browser-ID
 • • Type (type interactie zoals page_view "page call", ad_impression "advertising insertion")
 • • Tijdstip van de interactie
 • • Gebruikers-ID (ID van de interactie) 
 • • Campagne-ID (ID van de reclamecampagne in kwestie)
 • • Creative ID (ID van het advertentiemedium)
 • • Request-ID (ID van de paginaweergave)
 • • User_Agent (informatie over het browsertype, het apparaat en het besturingssysteem 
 • • Event_Data (indien aanwezig, meta-informatie over de pagina, bijv. naam van de pagina in kwestie)

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Door AdUp Pixels op te nemen worden de persoonsgegevens aan Axel Springer Teaser Ad GmbH verstrekt. Axel Springer Teaser Ad GmbH voert online marketing uit voor eigen doeleinden en voor onze doeleinden. Wat betreft de gezamenlijke gegevensverwerking op onze homepage, zijn Motel One en Axel Springer Teaser Ad GmbH gezamenlijk verantwoordelijk in de zin van art. 26 van de AVG. Ontvangers van uw gegevens kunnen ook contractuele partners van Axel Springer Teaser Ad GmbH zijn. Uw persoonsgegevens worden echter uitsluitend gedeeld als deze gegevens noodzakelijk zijn om het contract te kunnen vervullen en indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven.

U vindt meer informatie op: Privacybeleid - AdUp Technology (adup-tech.com)

 

8) Plaats van verwerking

Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika. 

Axel Springer Teaser Ad GmbH draagt gegevens over naar de VS. Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER. Axel Springer Teaser Ad GmbH gebruikt de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie overeenkomstig art. 46 lid 2 sub. c van de AVG om een passend gegevensbeschermingsniveau te garanderen bij het gebruik van diensten in landen buiten de EU/EER, tenzij er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar is met betrekking tot de dienstverlener of het land in kwestie. 

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt. De hier verzamelde gegevens worden na 14 dagen resp. na uiterlijk 12 maanden verwijderd. 

 

XII. Criteo SA

We gebruiken Criteo om onze reclamecampagnes te optimaliseren, te personaliseren, te volgen en het succes ervan te meten. Daarvoor meten wij uw interacties met onze advertenties en producten en de acties die u vervolgens onderneemt.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

Criteo Ltd., 32 rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk

 

2) Cookies ingesteld door:

Criteo Ltd., 32 rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • • Tonen van gepersonaliseerde en contextgerelateerde advertenties
 • • Het succes van de advertentie meten (omzetvergelijking/allocatie)
 • • Fraudepreventie
 • • Datamodeltraining

 

4) Gebruikte technologieën

 • • Pixels
 • • Cookies

 

5) Verzamelde gegevens

 • • Browser-ID en gebruik van een adblocker
 • • Gebruikers-ID (ID van de interactie) 
 • • Bij het gebruik van een smartphone de advertentie-ID van uw aanbieder, bijv. de IDFA-ID van Apple of de AAID van Google
 • • Event. een exchange-plattform-cookie-ID
 • • ID voor meerdere apparaten
 • • IP-adres
 • • Regio
 • • Gebruiksgegevens (website/app)
 • • CRM-beheer
 • • Aanvullende gegevens die door adverteerder worden gebruikt (bijv. reisdatum, prijs)
 • • Gepseudonimiseerde e-mailadressen

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Zodra de cookies worden geplaatst, worden persoonsgegevens overgedragen naar Criteo Ltd. Criteo Ltd voert online marketing uit voor eigen doeleinden en voor onze doeleinden. Wat betreft de gezamenlijke gegevensverwerking op onze homepage, zijn Motel One en Criteo Ltd. gezamenlijk verantwoordelijk in de zin van art. 26 van de AVG. Ontvangers van uw gegevens kunnen ook contractuele partners van Criteo Ltd. zijn. Die vindt u op: Onze partners | DE - Criteo.com 

U vindt meer informatie op: Hoe wij uw gegevens gebruiken | Criteo

U kunt de door Criteo geplaatste cookies hier deactiveren: Disable Criteo services on Internet browsers | Criteo 

 

8) Plaats van verwerking

Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika. 

Criteo Ltd. kan door de overdracht naar dochterondernemingen of partners persoonsgegevens overdragen naar landen buiten de EU/EER. Criteo Ltd gebruikt de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie overeenkomstig art. 46 lid 2 sub. c van de AVG om een passend gegevensbeschermingsniveau te garanderen bij het gebruik van diensten in landen buiten de EU/EER waarbij, tenzij er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar is met betrekking tot de dienstverlener of het land in kwestie.

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt. De hier verzamelde gegevens worden na 13 maanden verwijderd. 

 

XIII. X/Twitter

We gebruiken een pixel van de aanbieder X (voorheen Twitter) om onze reclamecampagnes te optimaliseren, te personaliseren, te volgen en het succes ervan te meten. Daarvoor meten wij uw interacties met onze advertenties op X en de acties die u vervolgens onderneemt.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

Twitter International Company, 1 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Dublin, Ierland

 

2) Cookies ingesteld door:

Twitter International Company, 1 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Dublin, Ierland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • • Tonen van gepersonaliseerde reclame
 • • Het succes van de advertentie meten 
 • • Reclamecampagnes optimaliseren
 • • Het succes van de advertentie meten

 

4) Gebruikte technologieën

 • • Pixels
 • • Cookies

5) Verzamelde gegevens

 • • Browser-cookie-ID’s
 • • Door X gegenereerde identificatoren
 • • ID's van mobiele apparaten
 • • Gehashte gebruikersinformatie zoals e-mailadressen, demografische gegevens of informatie over interesses en inhoud die op een website of app bekeken is of acties die daarop ondernomen zijn
 • • Informatie die X ontvangt van reclamepartners en aangesloten bedrijven of die X zelf verzamelt, kan worden gecombineerd met de andere informatie die u aan X verstrekt en die X over u ontvangt, genereert of tot u herleidt. U vindt meer informatie in het gegevensbeschermingsbeleid van X op X Privacy Policy (twitter.com)

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Zodra de cookies resp. pixels worden geplaatst, worden persoonsgegevens overgedragen naar Twitter International Company. Twitter International Company verwerkt uw gegevens voor zijn eigen doeleinden. Daarop hebben wij geen invloed. Daarnaast gebruiken wij als van X onafhankelijke verantwoordelijke de diensten van X om onze reclamedoeleinden te kunnen vervullen. Ontvangers van uw gegevens kunnen ook contractuele partners van Twitter International Company zijn. 

U vindt meer informatie op: X Privacy Policy (twitter.com)Veelgestelde vragen (FAQ) (x.com)

 

8) Plaats van verwerking

Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika. 

Twitter International Company geeft persoonsgegevens door aan haar moederbedrijf Twitter, Inc. in de VS en eventueel ook aan andere partners in landen buiten de EU/EER. Twitter International Company heeft een gegevensoverdracht- en gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Twitter, Inc. 

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt. De hier verzamelde gegevens worden na uiterlijk 18 maanden verwijderd. 

XIV. Amadeus

We gebruiken een pixel (Amadeus) van de aanbieder TravelAudience GmbH/TravelClick Inc. om u gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen.

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookies ingesteld door:

Travel Audience GmbH, Elsenstraße 106, 12435, Berlijn, Duitsland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • Tonen van gepersonaliseerde reclame

4) Gebruikte technologieën

 • Pixel

 

5) Verzamelde gegevens

 • Reisgerelateerde, gepseudonimiseerde informatie, zoals zoekopdrachten en boekingsinformatie, op de websites van onze partners: 
 • vertreklocatie, bestemming, aantal passagiers, hotelsterren, duur, boekingswaarden
 • Uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm: e-mailadressen, mobiele telefoonnummers, frequent flyer-kaartnummers, namen van passagiers en recordlocators 
 • Apparaat- en browsergegevens, bijv. informatie m.b.t. een mobiel apparaat of een browser (bijv. browserversie, hardwaremodel, besturingssysteemversie en mobiele netwerkinformatie)
 • Geschatte locatiegegevens
 • IP-adres 
 • Browsegeschiedenis, bijv. informatie over welke websites of mobiele applicaties gebruikers hebben bezocht of gebruikt

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform artikel 6, lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. Travel Audience GmbH krijgt opdracht van Motel One om marketing- en reclamedoeleinden te vervullen. TravelClick fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

8) Plaats van verwerking

Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika. 

Travel Audience GmbH geeft persoonsgegevens door aan haar moederbedrijf TravelClick Inc. in de VS en eventueel ook aan andere partners in landen buiten de EU/EER. De overdracht naar landen buiten de EU/EER is geregeld aan de hand van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie overeenkomstig art. 46 lid 2 sub. c van de AVG en eventueel met extra maatregelen om een passend gegevensbeschermingsniveau te garanderen. 

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt. De hier verzamelde gegevens worden na uiterlijk 18 maanden verwijderd. 

 

G. Functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke Motel One

 

De externe functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke partij is:

Meester Karsten Kinast, LL.M. (advocaat)
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH


Hohenzollernring 54


D-50672 Keulen


Tel.: +49 (0)221 – 222 183 – 0
E-mail:  dsb-motelone@kinast.eu     
Website: https://www.kinast.eu

De gegevensbeschermingsfunctionaris is een niet-juridische adviseur die niet gebonden is aan instructies.

H. Rechten van de betrokkene

Via de AVG krijgt u als betrokkene van een verwerking van persoonsgegevens de volgende rechten:

 

Recht op informatie: art. 15 van de AVG
Conform art. 15 van de AVG kunt u informatie verlangen over de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

 

Recht op correctie: art. 16 van de AVG
Overeenkomstig art. 16 van de AVG kunt u onmiddellijk correctie van onjuiste of onvolledige gegevens in de bij ons opgeslagen persoonsgegevens verlangen.

 

Recht op wissing ("Recht op vergetelheid"): art. 17 van de AVG
Overeenkomstig art. 17 van de AVG kunt u het wissen van bij ons opgeslagen persoonsgegevens verlangen, voor zover de verwerking niet plaatsvindt binnen het recht voor vrije meningsuiting en informatie, voor het uitvoeren van een gerechtelijke verplichting, op basis van openbare belangen of ter ondersteuning van een rechtsvordering.

 

Recht op beperking van de verwerking: art. 18 van de AVG
Conform art. 18 van de AVG hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken gedurende de periode dat onderzocht wordt of de gegevens kloppen of bij onrechtmatige gegevensverwerking.

 

Recht op gegevensportabiliteit: art. 20 van de AVG

 

Conform art. 20 van de AVG hebt u het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen.

 

Recht op bezwaar: art. 21 van de AVG

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f van de AVG hebt u het recht overeenkomstig art. 21 van de AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover daar redenen voor zijn, voortkomend uit uw bijzondere situatie of indien het bezwaar betrekking heeft op direct marketing. In het geval van direct marketing bestaat voor u een algemeen herroepingsrecht, dat door ons zonder opgaaf van reden zal worden ingewilligd.

 

Klacht bij een toezichthoudende instantie: art. 77 van de AVG
Conform art. 77 van de AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthouder van uw woonplaats, werkplaats of ons bedrijf.

 

Intrekken van de toestemming conform art. 7 van de AVG
U kunt verleende toestemmingen conform art. 7 lid 3 van de AVG te allen tijde weer intrekken. Houd er wel rekening mee dat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping ondanks de herroeping onverminderd van kracht blijft.


U vindt meer informatie in ons gegevensbeschermingsbeleid op Datenschutz (motel-one.com).