[Translate to Nederlands:] Globus in der One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Cookieverklaringen

Deze cookieverklaringen vormen een aanvulling op het privacybeleid van Motel One. Wij gebruiken zogenaamde "cookies", dus tekstbestanden, of zogenaamde "webbakens", dus afbeeldingen, die op een gebruikersapparaat worden opgeslagen. Daarbij gaat het om technologie waarmee bepaalde gebruikerspecifieke instellingen of technische informatie waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd, verzameld kunnen worden. Deze informatie laat zien wanneer en hoe de gebruikers onze websites www.motel-one.com en www.the-cloud-one.com (hierna "websites" genoemd) gebruiken, waardoor we de websites doorlopend kunnen verbeteren. Bovendien maken wij gebruik van tracking- en analysetools om de websites voortdurend te kunnen optimaliseren en om ervoor te zorgen dat onze websites aan de wensen van de bezoekers voldoen.

 

Met behulp van tracking kunnen we het gebruik van onze websites door bezoekers tevens statistisch benaderen en ons online aanbod met behulp van die kennis voor u verder ontwikkelen. Er worden verschillende soorten cookies en tracking-/analysetools gebruikt. Motel One kan daarbij zelf cookies plaatsen of cookies kunnen door andere externe partijen worden geplaatst.

 

Met een cookie van derden (bijv. Google Maps) kan deze aanbieder zelf ook cookies en analysetools integreren op de Motel One-websites. Motel One heeft geen invloed op de cookies/tools die door de externe aanbieder zijn geplaatst. Als u uw toestemming geeft, gaat u ermee akkoord dat de externe aanbieder cookies mag plaatsen en gegevens mag verwerken. Daarbij kunnen gegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER, bijv. naar de VS. In deze landen kan geen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming als van de AVG worden gegarandeerd. Indien u daar niet akkoord mee gaat, kunt u de gegeven toestemming voor technisch niet-noodzakelijke cookies te allen tijde herroepen door het vinkje in de configuratie te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

A. Chatbot en livechat

 

Wij bieden u op onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een chatbot voor vragen over een hotelboeking. Het gaat hierbij om een livechattool. Door gebruik te maken van de chatfunctie maakt u automatisch gebruik van de diensten van DialogShift GmbH, Rheinsberger Straße 76/77, 10115 Berlijn, Duitsland. De persoonsgegevens die u invult in het chatvenster, worden doorgegeven aan DialogShift GmbH en opgeslagen.

 

I. Soort en doel van de gegevensverwerking

 

Wij gebruiken deze persoonsgegevens met het doel om onze klanten en belangstellenden een efficiënte en directe serviceverlening te bieden.

Tijdens het gebruik van de chattool worden, naast de persoonsgegevens die u tijdens de chat hebt opgegeven, ook nog de volgende persoonsgegevens verzameld:

 

 • IP-adres
 • Eventueel persoonsgegevens die verstrekt zijn tijdens het chatten, zoals naam, contactgegevens en andere informatie.

 

Indien u persoonsgegevens verstrekt in het chatvenster (bijv. naam, adres, e-mail, boekingsnummer), worden uw persoonsgegevens met behulp van kunstmatige intelligentie verwerkt.

 

Tevens plaatst DialogShift prestatiegerichte cookies voor statistische doeleinden. Daarbij wordt uw IP-adres verwerkt.

 

II. Bijzondere risico’s die uitgaan van kunstmatige intelligentie

 

Tijdens het gebruik van de chattool worden uw persoonsgegevens door middel van kunstmatige intelligentie (KI) in beperkte mate verwerkt. De tool moet zelfstandig antwoord geven op uw vragen, voordat u doorgestuurd wordt naar een medewerker. Daarbij wordt informatie als input in het systeem ingevoerd. Dit wordt aan de hand van algoritmes verwerkt om vervolgens weer met output te komen.

 

Aan het transparantiebeginsel inzake gegevensbescherming conform art. 5 lid 1 onder a van de AVG, dat vereist dat de verwerking van persoonsgegevens transparant plaatsvindt, wordt vaak niet voldaan vanwege de manier waarop KI-systemen aan de hand van ‘Machine Learning’ werken. Want KI-gestuurde systemen wijzigen en optimaliseren hun weegfactoren voortdurend en gebruiken de ingevoerde gegevens om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Daarnaast kan vanwege de niet-transparante gegevensverwerking niet volledig worden uitgesloten dat persoonsgegevens naar landen buiten de EU, bijv. de VS, worden overgedragen.

 

DialogShift GmbH verplicht zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om de chat ter beschikking te kunnen stellen. Voor het gebruik van kunstmatige intelligentie maakt DialogShift gebruik van dienstverleners die servers binnen de EU gebruiken. Overdracht naar landen buiten de EU staat niet op de planning. Desondanks kan een restrisico inzake niet-transparante gegevensverwerking en overdracht aan landen buiten de EU bij gebruik van kunstmatige intelligentie niet volledig worden uitgesloten.

 

Indien u de beschreven risico’s niet wilt nemen, dient u de chat-tool niet te gebruiken. 

 

III. Wettelijke grondslagen

 

De gegevensverwerking bij het gebruik van de chattool gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 onder a van de AVG. Wij gebruiken de door u eventueel verstrekte persoonsgegevens met het doel om onze klanten en belangstellenden een efficiënte en directe serviceverlening te bieden. U geeft ons uw toestemming door een vinkje in het chatvenster te plaatsen. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door het vinkje te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

Voor zover de persoonsgegevens door DialogShift door servicecookies voor statistische doeleinden worden verzameld, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van uw toestemming via de cookiebanner volgens art. 6 lid 1 sub 1 deel a van de AVG door een vinkje te plaatsen of uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door het vinkje te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

U kunt de opslag van cookies tevens met de juiste instelling van uw browsersoftware verhinderen. In dit geval kan het zijn dat u de livechatfunctie en andere functies van het online aanbod niet meer volledig kunt gebruiken. DialogShift geeft deze persoonsgegevens niet door aan derden. De gegevens worden door DialogShift uitsluitend gebruikt voor bescherming en voor interne statistieken. 

 

Het doel en de omvang van de gegevensopslag en de verdere verwerking en het gebruik van de persoonsgegevens door DialogShift en de bijbehorende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer zijn te vinden in de privacyverklaring van Dialogshift GmbH:

 

https://www.dialogshift.com/de/dsvgo

 

IV. Bewaartermijn

 

De persoonsgegevens worden zo lang bewaard tot het doel van de verwerking is bereikt. Dit is over het algemeen het geval zodra de chat is beëindigd. Uw persoonsgegevens worden echter uiterlijk na 90 dagen verwijderd. Verder verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Verder kan een wettelijke bewaartermijn het verwijderen beletten.

 

V. Categorieën gegevensontvangers

 

Tijdens de gegevensverwerking door dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. DialogShift krijgt opdracht van Motel One om ervoor te zorgen dat de toestemmingen conform de AVG worden verzameld en gedocumenteerd.  DialogShift fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

VI. Plaats van de verwerking en overdracht naar landen buiten de EU/EER

 

Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen naar landen buiten de EU en de Europese Economische Ruimte. Bovendien delen wij uw persoonsgegevens ook niet met internationale organisaties. Voor het gebruik van kunstmatige intelligentie maakt DialogShift gebruik van dienstverleners die servers binnen de EU gebruiken. Vanwege de gegevensverwerking door kunstmatige intelligentie kan echter niet volledig worden uitgesloten dat persoonsgegevens naar landen daarbuiten, bijv. de VS, worden overgedragen.

 

VII. Geautomatiseerde gegevensverwerking

 

Er vindt geen geautomatiseerde gegevensverwerking plaats in de zin van art. 13, 22 van de AVG. Automatische gegevensverwerking vindt in de beschreven mate plaats door het gebruik van KI.

 

B. Essentiële cookies

Deze technologieën zijn noodzakelijk om de belangrijkste functies van de websites te activeren. Zonder essentiële cookies kunnen de essentiële diensten niet worden aangeboden. De gebruiker kan de essentiële cookies niet deactiveren.

 

I. Usercentrics Consent Management Platform

Usercentrics is een toestemmingbeheerservice of een toestemmingbeheerplatform waarmee de toestemmingsverklaring van gebruikers voor gegevensverwerking wordt verkregen, beheerd en gedocumenteerd in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door:

Usercentrics GmbH

Rosental 4, 80331 München, Duitsland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • Naleving van de wettelijke verplichtingen
 • Opslaan van goedkeuringen

 

4) Gebruikte technologieën

 • Cookies
 • Lokale opslag

 

5) Gegevensattributen

 • "Ja"- of "Nee"-toestemming
 • Logbestandsgegevens (geanonimiseerde IP)

 

6) Verzamelde gegevens

 • Datum en tijd van het bezoek
 • Gegevens apparaat
 • Browserinformatie
 • Geanonimiseerd IP-adres
 • Opt-in- en opt-out-gegevens

 

7) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is conform art. 6 lid 1 punt f van de AVG het legitieme belang van Motel One bij het naar behoren laten functioneren van de websites en het wettelijk veilig en documenteerbaar verkrijgen van toestemming van gebruikers conform § 25 van de Duitse telecommunicatiewet bescherming persoonsgegevens (TTDSG).

 

8) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. Usercentrics krijgt opdracht van Motel One om ervoor te zorgen dat de toestemmingen conform de AVG worden verzameld en gedocumenteerd.  Usercentrics fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

9) Plaats van verwerking

Europese Unie

 

10) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften.

 

De door Usercentrics opgeslagen gegevens worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

U vindt meer informatie over Usercentrics op: https://usercentrics.com/privacy-policy/

 

II. reCAPTCHA

Dankzij ReCAPTCHA kan gecontroleerd worden of de gegevens die op een pagina zijn ingevoerd, worden ingevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma (bijv. door een robot). Deze service is vereist om voor een correct gebruik van de websites te kunnen zorgen.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door:

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • Ervoor zorgen dat onze websites niet door een robot wordt gebruikt, maar door een mens.
 • Het naar behoren laten functioneren van de website
 • Het tegenhouden van geautomatiseerde spam en DDoS-aanvallen

 

4) Gebruikte technologieën

 • Cookies

 

5) Gegevensattributen

 • Gebruikersinvoer

 

6) Verzamelde gegevens

Deze lijst bevat alle (persoonlijke) gegevens die verzameld zijn naar aanleiding van het gebruik van deze service.

 • IP-adres
 • Klikgedrag
 • Tijd die op de pagina doorgebracht is
 • Bezoekersgedrag tijdens een bezoek aan de websites
 • Browsertaal
 • Gebruikersinvoer
 • Javascript-objecten
 • Browser-plug-ins

 

7) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is conform art. 6 lid 1 punt f van de AVG het legitieme belang van Motel One bij het naar behoren laten functioneren van de website.

 

8) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. Alphabet Inc. krijgt opdracht van Motel One om ervoor te zorgen dat de website naar behoren functioneert.  Alphabet Inc. fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

9) Plaats van verwerking

Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika. Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER.

 De overdracht naar landen buiten de EU/EER is gebaseerd op uw toestemming conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG en conform art. 49 lid 1 punt a van de AVG die u ons hetzij via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

10) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften.

De door Alphabet Inc. opgeslagen gegevens worden onder andere beheerd in uw Google-account. Daar kunt u ook zelf opdracht tot verwijdering van reCAPTCHA-gegevens geven.

U vindt meer informatie op: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik hier om het gegevensbeschermingsbeleid van de gegevensverwerker te lezen. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Cookiebeleid-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

 

C. Technische cookies

De technische cookies ondersteunen de navigatie op onze websites en het gebruik van essentiële functies. Het gebruik van technische cookies zorgt er bijvoorbeeld voor dat de gebruiker, nadat hij/zij met de inloggegevens heeft ingelogd, net zolang op de pagina ingelogd blijft als dat het websitebezoek duurt. Bovendien maakt het gebruik van technische cookies het mogelijk om aan de gebruiker gerelateerde configuraties en instellingen te behouden (bijv. taalinstellingen).

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door:

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

Ondersteuning van basisfuncties op onze websites

 

4) Gebruikte technologieën

 • Cookies
 • Pixels

 

5) Verzamelde gegevens

 • Winkelwagentje-ID
 • Sessie-ID
 • Taalvoorkeur
 • Informatie over de authentificatie van het account
 • Informatie m.b.t. de aanmeldingsstatus

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is conform art. 6 lid 1 punt f van de AVG het legitieme belang van Motel One bij het naar behoren laten functioneren van zijn websites.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Motel One maakt tijdens de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technische cookies gebruik van de volgende dienstverleners:

 • Computop Wirtschaftsinformatik GmbH
 • Emarsys eMarketing Systems GmbH

Zij fungeren in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverleners een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

8) Plaats van verwerking

Duitsland, Europese Unie

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften.

 

Meer informatie vindt u op: https://www.motel-one.com/de/datenschutz/ of op http://www.the-cloud-one.com/de/datenschutz/www.the-cloud-one.com/de/datenschutz

 

D. Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig om de uitgebreide functionaliteit van onze websites te activeren. Als deze cookies niet geactiveerd zijn, kunnen bepaalde functies op onze websites niet worden gebruikt.

 

I. One Click Book

Deze cookie maakt het mogelijk om met slechts één klik te boeken, op voorwaarde dat deze functie aan het gebruikersprofiel toegevoegd is.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door:

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • Verhoogde gebruiksvriendelijkheid

 

4) Gebruikte technologieën

 • Cookies

 

5) Verzamelde gegevens

 • Informatie of deze functie door de gebruiker is opgeslagen

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen aan derden.

 

8) Plaats van verwerking

Duitsland

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

 

Meer informatie vindt u op: https://www.motel-one.com/de/datenschutz/ en op www.the-cloud-one.com/de/datenschutz/

 

II. Zoekgeschiedenis (Search Request)

Deze cookie maakt de zoekopdracht eenvoudiger, doordat het zoekveld vooraf al ingevuld wordt met de informatie van de laatste zoekopdracht.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door:

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • Verhoogde gebruiksvriendelijkheid

 

4) Gebruikte technologieën

 • Cookies

 

5) Verzamelde gegevens

 • Dag van aankomst en vertrek
 • Bestemming
 • Aantal reizigers

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen aan derden.

 

8) Plaats van verwerking

Duitsland

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

 

Meer informatie vindt u op: https://www.motel-one.com/de/datenschutz/ of op www.the-cloud-one.com/de/datenschutz/

 

E. Analyse en trackingcookies

Tracking- en analysetools worden gebruikt om onze websites voortdurend te kunnen optimaliseren en om ervoor te zorgen dat onze websites aan de wensen van de bezoekers voldoen. Met behulp van tracking kunnen we het gebruik van onze websites door bezoekers tevens statistisch benaderen en ons online aanbod met behulp van die kennis voor u verder ontwikkelen.

 

I. Google Analytics, Google Big Query

Google Analytics is een webanalysedienst. Google Analytics stelt de verantwoordelijke persoon in staat onder andere door Google-services te gebruiken, zoals Google Firebase en Google Tag Manager. Google Analytics om gebruikersgedrag te analyseren en klantensegmenten en profielen op te stellen.

 

Google BigQuery is een dataretentiedienst. Dankzij Google BigQuery kan de verantwoordelijke persoon verzamelde gegevens opslaan en beheren door gebruik te maken van de Google Cloud-infrastructuur. Ruwe gegevens (GA4-trackinggegevens) worden in de vorm van tabellen geëxporteerd, die de gebruikers-id’s bevatten die toegekend worden door Google Analytics en Google Firebase.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookies ingesteld door

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

Google Cloud EMEA Limited

70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 R296, Ierland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • Marketing
 • Reclame
 • Webanalytics
 • Analyse van websitegebruik om het online aanbod te optimaliseren en dusdanig te ontwerpen dat dit aan de behoeften van de gebruikers voldoet
 • Rapporteert websiteactiviteiten
 • Cross-device-tracking om het online aanbod te optimaliseren en dusdanig te ontwerpen dat dit aan de behoeften van de gebruikers voldoet
 • Gegevensopslag

 

4) Gebruikte technologieën

 • Cookies
 • Pixeltags
 • Cross-device-tracking met behulp van zogenaamde deterministische koppeling (maakt het mogelijk het gebruik van online services met verschillende elektronische apparaten door dezelfde persoon te evalueren, nadat hij/zij is ingelogd)

 

5) Gegevensattributen

 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Gebruikers- en inlog-ID (gepseudonimiseerd)
 • Browserinformatie (browsertype, referrer-/exitpagina's, de bestanden die worden weergegeven op onze website, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstream-gegevens)
 • Gebruiksgegevens (weergaven, kliks, gebruiksduur, gebruiksfrequentie, gebruik)

 

6) Verzamelde gegevens

 • IP-adres
 • Gebruikers- en inlog-ID
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Gebruiksgegevens
 • Klikgedrag
 • App-updates
 • Browserinformatie
 • Gegevens apparaat
 • JavaScript-ondersteuning
 • Bezochte pagina's
 • Referrer-URL
 • Downloads
 • Flash-versie
 • Locatiegegevens
 • Koopactiviteiten
 • Widget-interacties

 

7) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

8) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. Google krijgt opdracht van Motel One om aan bijv. marketing- en reclamedoeleinden te voldoen.  Google fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

9) Plaats van verwerking

Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika. Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER.

 De overdracht naar landen buiten de EU/EER is gebaseerd op uw toestemming conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG en conform art. 49 lid 1 punt a van de AVG die u ons hetzij via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

10) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

De hier verzamelde gegevens worden na 36 maanden verwijderd. Plaats van retentie is Frankfurt am Main, Duitsland.

Meer informatie en de gegevensbeschermingsinstelling van Google kunt u hier bekijken:

Tools.google.com/dlpage/gaoptout

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik hier om het gegevensbeschermingsbeleid van de gegevensverwerker te lezen. https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Cookiebeleid-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

II. Google TagManager

Dit is een tagbeheersysteem voor het beheer van JavaScript- en HTML-tags, die worden gebruikt voor de implementatie van tracking- en analysetools (zoals Google Analytics). Met behulp van tracking- en analysetools kan de verantwoordelijke het gedrag van gebruikers analyseren en klantsegmenten en profielen opstellen. Er worden geen gegevens in de Google Tag Manager zelf opgeslagen. De Google Tag Manager wordt alleen gebruikt om gegevens te verzenden naar andere gegevensverwerkingssystemen, zoals naar Google Analytics. Daarbij wordt uw IP-adres verwerkt.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door:

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • Beheer van websitetags

 

4) Verzamelde gegevens

De Tag Manager verwerkt uw IP-adres. Overigens kan de Google Tag Manager uitsluitend andere tags activeren die mogelijk persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

 

5) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

6) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. Google krijgt opdracht van Motel One om aan bijv. marketing- en reclamedoeleinden te voldoen.  Google fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

7) Plaats van verwerking

Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika. Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER.  De overdracht naar landen buiten de EU/EER is gebaseerd op uw toestemming conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG en conform art. 49 lid 1 punt a van de AVG die u ons hetzij via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

8) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

 

U vindt meer informatie op:

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=enhttps://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=de  

Meer informatie en de gegevensbeschermingsinstelling van Google kunt u hier bekijken: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik hier om het gegevensbeschermingsbeleid van de gegevensverwerker te lezen. https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

Cookiebeleid-URL https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

 

III. Google Firebase

Google Firebase is een ontwikkelingsplatform voor mobiele en webapplicaties dat kan worden gebruikt om apps te ontwikkelen en om analytische gegevens te genereren en te verzamelen. Google Firebase maakt gebruik van de bronnen en technologieën van Google, zoals Google Analytics. Met behulp van Google Analytics voor Firebase kan het gebruikersgedrag worden geanalyseerd en kunnen er klantensegmenten en -profielen worden aangemaakt.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door:

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • Ontwikkeling en optimalisatie van apps
 • Marketing

 

4) Gebruikte technologieën

 • Cookies
 • Pixeltags

 

5) Gegevensattributen

 • Gebruikers- en inlog-ID (gepseudonimiseerd)

 

6) Verzamelde gegevens

 • Apparaat-ID en tijdstempel

 

7) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

8) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. Google krijgt opdracht van Motel One om aan bijv. marketing- en reclamedoeleinden te voldoen.  Google fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

9) Plaats van verwerking

Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika. De overdracht naar landen buiten de EU/EER is gebaseerd op uw toestemming conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG en conform art. 49 lid 1 punt a van de AVG die u ons hetzij via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

10) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

De hier verzamelde gegevens worden na 180 dagen verwijderd.

U vindt meer informatie op:

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=enhttps://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=de  

Meer informatie en de gegevensbeschermingsinstelling van Google kunt u hier bekijken: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik hier om de gegevensbeschermingsbepalingen van de gegevensverwerker te lezen. https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

Cookiebeleid-URL https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

 

IV. Google Maps

Dit is een webmappingservice.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • Kaarten tonen

 

4) Gebruikte technologieën

 • Cookies

 

5) Gegevensattributen

 • Cookies
 • Gebruiksgegevens

 

6) Verzamelde gegevens

 • IP-adres
 • Locatiegegevens

 

7) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

8) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. Google krijgt opdracht van Motel One om aan bijv. marketing- en reclamedoeleinden te voldoen. Google fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

9) Plaats van verwerking

 Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika. De overdracht naar landen buiten de EU/EER is gebaseerd op uw toestemming conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG en conform art. 49 lid 1 punt a van de AVG die u ons hetzij via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht. 

 

10) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

 

Meer informatie en de gegevensbeschermingsinstelling van Google kunt u hier bekijken: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik hier om het gegevensbeschermingsbeleid van de gegevensverwerker te lezen. http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Cookiebeleid-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

V. Facebook-pixel

 

Door de Facebook-pixel kan het gedrag van de bezoekers van onze websites worden gevolgd, nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder als ze op een Facebookadvertentie hebben geklikt. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebookadvertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden geëvalueerd worden en kunnen toekomstige advertenties geoptimaliseerd worden.

 

Bovendien wordt een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID aangemaakt en wordt het tijdstip van het eerste bezoek geregistreerd. Aan de hand van deze ID kan Facebook terugkerende gebruikers op onze websites herkennen en de gegevens van eerdere bezoeken samenvoegen.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Meta")

 

2) Cookie ingesteld door

Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

• Marketing

• Reclame

• Webanalytics

• Analyse van websitegebruik om het online aanbod te optimaliseren en dusdanig te ontwerpen dat dit aan de behoeften van de gebruikers voldoet

 

4) Gebruikte technologieën

• Cookies

 

5) Verzamelde gegevens, o.a.

• IP-adres

• Gebruikers-ID

Browserinformatie

• Gebruiksgegevens

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. Meta en Motel One hebben een overeenkomst met elkaar gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid conform art. 26 van de AVG betreffende de verwerking van uw gegevens.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid kunt u lezen op https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools_jointprocessing.

 

8) Plaats van verwerking

Europese Unie. Wij kunnen niet uitsluiten dat Meta de gegevens naar de VS overdraagt om daar te worden opgeslagen en verwerkt.

Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER. De overdracht naar landen buiten de EU/EER is gebaseerd op uw toestemming conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG en conform art. 49 lid 1 punt a van de AVG die u ons hetzij via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

Mocht een dergelijke gegevensoverdracht naar de VS plaatsvinden, is dit onderworpen aan de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

De hier verzamelde gegevens worden na 90 dagen verwijderd.

U vindt meer informatie op: www.facebook.com/privacy/policy.

 

F. Marketingcookies

Deze technologieën worden door adverteerders gebruikt om advertenties weer te geven die bij uw interesses aansluiten.

 

I. OWAPro

Het webanalyse- en online marketingbeheersysteem "OWAPro" van Hurra Communications GmbH ("hurra.com") wordt voor de webanalyse en optimalisatie van online marketinghandelingen gebruikt. De webanalyse is vooral bedoeld voor analyse van gebruikersstromen op de websites en voor de optimalisatie van online marketingcampagnes

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door

Hurra Communications GmbH, Wollgrasweg 27, 70599 Stuttgart, Duitsland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • Prestaties
 • Reclame

 

4) Gebruikte technologieën

 • Cookies
 • Pixels

 

5) Verzamelde gegevens

 • Geanonimiseerd IP-adres
 • Bezochte pagina's
 • Gebruikers-ID
 • Sessie-ID (cookie)
 • Browserinformatie
 • Locatiegegevens
 • Referrer-URL
 • Klikgedrag
 • Gegevens apparaat
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Demografische gegevens
 • Betalingsmethode
 • Taal
 • Koopactiviteiten
 • Annuleringen
 • Klantstatus
 • Transactiegegevens (aankoopbedrag, betaalmethode)
 • Conversies

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. Hurra Communications krijgt opdracht van Motel One om aan bijv. marketing- en reclamedoeleinden te voldoen.  Hurra Communications fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

8) Plaats van verwerking

Duitsland en Polen

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

De hier verzamelde persoonsgegevens worden na 18 maanden verwijderd of geanonimiseerd. Geanonimiseerde gegevens worden opgeslagen voor de duur van het contract dat tussen ons (Motel One GmbH) en Hurra Communications GmbH is gesloten en ook na afloop van het contract.

Meer informatie en de gegevensbeschermingsinstelling van Google kunt u hier bekijken: http://ssl.hurra.com/opt-out?cid=600&ln=de

Klik hier om het gegevensbeschermingsbeleid van de gegevensverwerker te lezen. https://privacy.hurra.com/

 

II. Google Ads

Dit is een reclameservice.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door:

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Ierland

 

2) Doeleinden gegevensverwerking

 • Reclame

 

3) Gebruikte technologieën

 • Cookies
 • Pixeltags

 

4) Gegevensattributen

 • User agent
 • Conversies
 • Gebruiksgegevens (kliks, weergaven, referrers, URL-oproepen)
 • Google Ad Cookie
 • Mogelijk inkomsten
 • Contactpunten met advertentiemedia

 

6) Verzamelde gegevens

 • IP-adres
 • Browserinformatie
 • Gebruiksgegevens
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Locatiegegevens
 • Cookie-ID

 

7) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

8) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. Google krijgt opdracht van Motel One om aan bijv. marketing- en reclamedoeleinden te voldoen. Google fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

9) Plaats van verwerking

Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika.

Wij kunnen niet uitsluiten dat Google Ads de gegevens naar de VS overdraagt om daar te worden opgeslagen en verwerkt. In dat geval worden uw persoonsgegevens overgedragen naar een land buiten de EU/EER. De overdracht naar landen buiten de EU/EER is gebaseerd op uw toestemming conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG en conform art. 49 lid 1 punt a van de AVG die u ons hetzij via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

10. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

De hier verzamelde loggegevens worden na 9 maanden geanonimiseerd en de cookiegegevens worden na 18 maanden geanonimiseerd.

Meer informatie en de gegevensbeschermingsinstelling van Google kunt u hier bekijken: https://safety.google/privacy/privacy-controls/  

Klik hier om het gegevensbeschermingsbeleid van de gegevensverwerker te lezen. https://policies.google.com/privacy?hl=en

policies.google.com/privacy

Cookiebeleid-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

III. Pinterest-cookie

Dit is een online prikbordservice voor afbeeldingen en foto's met een optioneel sociaal netwerk met visuele zoekmachine.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest")

 

2) Cookie ingesteld door:

 Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest")

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • Reclame
 • Marketing
 • Retargeting
 • Analyse

 

4) Gebruikte technologieën

 • Cookies

 

5) Verzamelde gegevens

 • IP-adres
 • Browserinformatie
 • Bezochte website
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Gegevens apparaat
 • Gebruiksgegevens

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

 Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt, bijvoorbeeld voor marketing- en reclamedoeleinden. Pinterest en Motel One hebben een overeenkomst met elkaar gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid conform art. 26 van de AVG betreffende de verwerking van uw gegevens.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid kunt u lezen op business.pinterest.com/de/pinterest-advertising-services-agreement/germany/.

 

 

8) Plaats van verwerking

 Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika. Wij kunnen niet uitsluiten dat Pinterest de gegevens naar de VS overdraagt om daar te worden opgeslagen en verwerkt.

Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER. De overdracht naar landen buiten de EU/EER is gebaseerd op uw toestemming conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG en conform art. 49 lid 1 punt a van de AVG die u ons hetzij via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

 

U vindt meer informatie op:

https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policyhttps://policy.pinterest.com/de/privacy-policy  

Cookiebeleid-URL https://policy.pinterest.com/en/cookieshttps://policy.pinterest.com/de/cookies  

 

IV. Pinterest-Tag

Dit is een online prikbordservice voor afbeeldingen en foto's met een optioneel sociaal netwerk met visuele zoekmachine.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest")

 

 

2) Cookie ingesteld door:

 Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • Reclame
 • Marketing
 • Retargeting
 • Analyse
 • Tracking 

 

4) Gebruikte technologieën: Tag/pixel

Via tags wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Pinterest-server. Daardoor ontvangt Pinterest de informatie dat u onze website met uw IP-adres hebt bezocht. Daardoor kan Pinterest het bezoek aan onze websites direct koppelen aan uw Pinterest-account, voor zover u er één hebt. De op deze manier verkregen informatie kunnen wij gebruiken om Pinterest-advertenties weer te geven. Er worden geen gegevens verzameld waarvoor geen toestemming is verleend, noch worden er gegevens verwerkt voor doeleinden die niet zijn vermeld.

 

5) Verzamelde gegevens

 • IP-adres
 • Browsergegevens zoals user-agent en cookie-ID evenals optionele unieke identificatiegegevens
 • Bezochte website
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Gegevens apparaat
 • Gebruiksgegevens

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op onze websites of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

 Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt, bijvoorbeeld voor marketing- en reclamedoeleinden. Pinterest en Motel One hebben een overeenkomst met elkaar gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid conform art. 26 van de AVG betreffende de verwerking van uw gegevens.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid kunt u lezen op  business.pinterest.com/de/pinterest-advertising-services-agreement/germany/.

 

8) Plaats van verwerking

 Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika. Wij kunnen niet uitsluiten dat Pinterest de gegevens naar de VS overdraagt om daar te worden opgeslagen en verwerkt.

Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER. De overdracht naar landen buiten de EU/EER is gebaseerd op uw toestemming conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG en conform art. 49 lid 1 punt a van de AVG die u ons hetzij via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.  

 

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.

https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form

 U vindt meer informatie op:

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Personalisering en gegevens | Pinterest help

Cookiebeleid-URL https://policy.pinterest.com/de/cookies

 

V. squarelovin

Deze service integreert door gebruikers gegenereerde inhoud (nadat daar toestemming voor gegeven is, bijvoorbeeld geïntegreerde Instagram-afbeeldingen met #MotelOne) op de websites. De afbeeldingen (door gebruikers gegenereerde inhoud) kunnen worden gebruikt om hotelkamers op de websites te boeken. De Squarelovin-cookie volgt het boekingsgedrag achter de foto in kwestie.

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door

squarelovin Anchor Media GmbH, Budapester Straße 45, 20253 Hamburg, Duitsland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 

4) Gebruikte technologieën

 • Cookies

 

5) Verzamelde gegevens

 • Browserinformatie
 • IP-adres
 • Besturingssysteem
 • Internetprovider
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Klikgedrag
 • Zoekopdrachten
 • Referrer-URL

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. Squarelovin krijgt opdracht van Motel One om aan bijv. marketing- en reclamedoeleinden te voldoen. Squarelovin fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

8) Plaats van verwerking

Duitsland.

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

U vindt meer informatie op:

https://squarelovin.com/privacy/

 

VI. Google Ads Remarketing

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door:

 Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • Marketing
 • Reclame

 

4) Gebruikte technologieën

 • Cookies

 

5) Verzamelde gegevens, o.a.

 • IP-adres
 • Verdere cookie-informatie

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner op onze websites of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. Google krijgt opdracht van Motel One om aan bijv. marketing- en reclamedoeleinden te voldoen. Google fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

8) Plaats van verwerking

Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika

Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER. De overdracht naar landen buiten de EU/EER is gebaseerd op uw toestemming conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG en conform art. 49 lid 1 punt a van de AVG die u ons hetzij via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

De hier verzamelde gegevens (zie hierboven) worden doorgaans na 9 tot 18 maanden verwijderd.

 

VII. SurveySparrow

 

1) Verantwoordelijke gegevensbescherming

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland

 

2) Cookie ingesteld door:

SurveySparrow Inc., 2345 Yale St. FL 1, Palo Alto, CA 94306, VS

 

3) Doeleinden gegevensverwerking

 • Marketing
 • Analyses

 

4) Gebruikte technologieën

 • Cookies

 

5) Verzamelde gegevens

 • Click-Through-Rates
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Soort apparaat
 • Besturingssysteem
 • Antwoorden op de enquête

 

6) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG de toestemming die u ons via de banner hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

7) Categorieën gegevensontvangers

Tijdens het plaatsen van een cookie door de dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. SurveySparrow krijgt opdracht van Motel One om aan bijv. marketing- en reclamedoeleinden te voldoen.  SurveySparrow fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

8) Plaats van verwerking

 Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika

Daarbij kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER. De overdracht naar landen buiten de EU/EER is gebaseerd op uw toestemming conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG en conform art. 49 lid 1 punt a van de AVG die u ons hetzij via de banner op de website of verder bovenaan hebt gegeven door het vakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje in deze instelling te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

 

9) Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit verplicht gesteld wordt door Europese of nationale wetten, verordeningen of andere voorschriften. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt.

 

G. Functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke Motel One

 

De externe functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke partij is:

 

Meester Karsten Kinast, LL.M. (advocaat)
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH


Hohenzollernring 54


D-50672 Keulen


Tel.: +49 (0)221 – 222 183 – 0
E-mail:  dsb-motelone@kinast.eu    
Website: https://www.kinast.eu

 

H. Rechten van de betrokkene

Via de AVG krijgt u als betrokkene van een verwerking van persoonsgegevens de volgende rechten:

 

Recht op informatie: art. 15 van de AVG
Conform art. 15 van de AVG kunt u informatie verlangen over de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

 

Recht op correctie: art. 16 van de AVG


Overeenkomstig art. 16 van de AVG kunt u onmiddellijk correctie van onjuiste of onvolledige gegevens in de bij ons opgeslagen persoonsgegevens verlangen.

 

Recht op wissing ("Recht op vergetelheid"): art. 17 van de AVG


Overeenkomstig art. 17 van de AVG kunt u het wissen van bij ons opgeslagen persoonsgegevens verlangen, voor zover de verwerking niet plaatsvindt binnen het recht voor vrije meningsuiting en informatie, voor het uitvoeren van een gerechtelijke verplichting, op basis van openbare belangen of ter ondersteuning van een rechtsvordering.

 

Recht op beperking van de verwerking: art. 18 van de AVG
Conform art. 18 van de AVG hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken gedurende de periode dat onderzocht wordt of de gegevens kloppen of bij onrechtmatige gegevensverwerking.

 

Recht op gegevensportabiliteit: art. 20 van de AVG

 

Conform art. 20 van de AVG hebt u het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen.

 

Recht op bezwaar: art. 21 van de AVG

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 punt f van de AVG hebt u het recht overeenkomstig art. 21 van de AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover daar redenen voor zijn, voortkomend uit uw bijzondere situatie of indien het bezwaar betrekking heeft op direct marketing. In het geval van direct marketing bestaat voor u een algemeen herroepingsrecht, dat door ons zonder opgaaf van reden zal worden ingewilligd.

 

Klacht bij een toezichthoudende instantie: art. 77 van de AVG
Conform art. 77 van de AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthouder van uw woonplaats, werkplaats of ons bedrijf.

 

Intrekken van de toestemming conform art. 7 van de AVG
U kunt verleende toestemmingen conform art. 7 lid 3 van de AVG te allen tijde weer intrekken. Houd er wel rekening mee dat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping ondanks de herroeping onverminderd van kracht blijft.


U vindt meer informatie in ons gegevensbeschermingsbeleid op gegevensbescherming (motel-one.com).