[Translate to Nederlands:] Globus in der One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Privacyverklaringen

voor de Motel One-websites en de Motel One-app

Wij zijn blij met uw interesse in onze website motel-one.com (hierna “website”) en onze toepassingssoftware voor mobiele eindapparaten, de Motel One-app, (hierna “app”). De website en de app worden door Motel One GmbH aangeboden (hierna “Motel One” genoemd) en biedt u als gebruiker (hierna “gebruiker”) de mogelijkheid om u over het kameraanbod en de diverse locaties van de Motel One Group te informeren, bij interesse en beschikbaarheid te reserveren en contact met ons op te nemen bij vragen.

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en houden ons aan de wettelijke regels en andere bepalingen omtrent gegevensbescherming. Hierna willen wij u als gebruiker van onze website en/of onze app informeren over de omgang met uw gegevens en u een overzicht geven over de door ons genomen maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens.

 

Eventueel gegeven toestemmingen kunt u op elk moment in de toekomst herroepen. Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact met ons op

Omdat wetswijzigingen of veranderingen in bedrijfsprocessen kunnen leiden tot een aanpassing van deze Gegevensbeschermingsverklaring vragen wij u deze regelmatig door te lezen. De Gegevensbeschermingsverklaring kan op elk moment via https://www.motel-one.com/nl/gegevensbescherming/ geopend, opgeslagen een afgedrukt worden.


Meer lezen

1.    Verantwoordelijkheid en geldigheid

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (hierna: AVG) en andere nationale wetten van lidstaten en andere bepalingen voor gegevensbescherming is:

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 München

Tel: +49 (0)89 / 665025-0
Fax: + 49 (0)89 / 665025-50
Internet: www.motel-one.com
E-mail: privacy@motel-one.com

Deze privacyverklaring geldt voor het internetaanbod van Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, D-81539 München, dat via het domein https://www.motel-one.com/nl en de verschillende subdomeinen te openen is, en ook de applicatie Motel One.

 

2.    Functionaris voor gegevensbescherming

De externe functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke partij is:

Meester Karsten Kinast, LL.M. (advocaat)
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Keulen
Tel.: +49 (0)221 – 222 183 – 0
E-mail: mail@kinast.eu 
Website: https://www.kinast.eu 

 

3.    Beginselen voor gegevensverwerking

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke personen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld gegevens als uw naam, uw leeftijd, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw IP-adres of uw gebruikersgedrag. Informatie, waarbij wij geen (of slechts met de grootst mogelijk moeite een) verband met u als persoon kunnen leggen, bijv. door anonimisering van de informatie, is geen persoonlijke informatie. De verwerking van persoonsgegevens (zoals aanmaken, opvragen, verwerken, opslaan of overdragen) vereist altijd een wettelijke grondslag of uw toestemming. Verwerkte persoonsgegevens worden gewist, zodra het doel van de verwerking niet meer van toepassing is en er geen wettelijk voorgeschreven bewaarplicht meer geldt.

Voor zover wij uw persoonsgegevens voor bepaalde aanbiedingen verwerken, informeren wij u direct daarna over de gang van zaken, omvang en het doel van de gegevensverwerking, de wettelijke grondslagen voor de verwerking en de betreffende bewaartermijn.

 

4.    Individuele verwerkingshandelingen

a.     Beschikbaar stellen en gebruik van de website en de applicatie Motel One

Bij opvragen en gebruik van onze website eveneens van de applicatie Motel One slaan wij persoonsgegevens op, die uw browser eventueel uw applicatie automatisch aan onze server overdraagt. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamd logbestand opgeslagen. Als u gebruikmaakt van onze website verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch nodig zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen:

Bij elke handeling van een gebruiker op de website, dan wel de app en bij elke oproep van gegevens worden gebruikersgegevens over deze handeling in een logbestand op onze server opgeslagen. Dat zijn:

 • browsertype/-versie
 • gebruikt besturingssysteem
 • verwijzende URL (de ervoor bezochte website)
 • hostnaam van de gebruikte computer (IP-adres)
 • tijdstip en datum van de serveraanvraag
 • overgedragen gegevenshoeveelheid en handelingssoort (gegevens overgedragen, gegevens niet gevonden, enz.)

Uit deze gegevens worden geanonimseerde interne statistieken gemaakt, die ons helpen het gebruik van de website of de applicatie Motel Onete analyseren, fouten op te lossen en onze diensten te verbeteren. Er wordt geen persoonsgerelateerd gebruik toegepast. Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd. Deze gegevens worden na de statistische berekening automatische gewist. U kunt het gebruik van uw geanonimiseerde gegevens voor statistische doeleinden op elk moment verhinderen, als u de opslag van cookies door de juiste instelling in uw browser blokkeert (zie daarvoor artikel 7.).

Voor de genoemde gegevensverwerking geldt art. 6 lid 1 sub 1 deel f van de AVG als wettelijke basis. De verwerking van de genoemde persoonsgegevens gegevens is nodig voor het aanbieden van een website en de applicatie Motel One en is daarmee in het gerechtvaardigde belang van ons bedrijf.

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker beschikbaar te kunnen stellen. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de sessie bewaard blijven.

Zodra de genoemde gegevens voor weergave van de website niet meer nodig zijn, worden ze gewist. Het gebruik van de gegevens voor het aanbieden van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is voor de werking van de website en van de applicatie Motel One dringend nodig. Er bestaat daarom voor de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Een verdere opslag kan in speciale gevallen alleen als dit wettelijk voorgeschreven is.

b.    Reserveringen, boekingen en vouchers

U kunt op onze website en via de app reserveren en/of boeken. U kunt hier ook vouchers kopen. De volgende persoonsgegevens worden in een invoerscherm ingevuld en door ons verwerkt:

 • Achternaam, voornaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Eventueel telefoonnummer
 • Eventueel bedrijfsnaam
 • Eventueel belastingnummer
 • Eventueel bankrekeninggegevens of creditcardgegevens

Voor het afhandelen van betalingen geven wij uw betaalgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons aangestelde betalingsdienstaanbieder of aan de betalingsdienst die u tijdens het bestelproces hebt geselecteerd. Deze bedrijven mogen uw persoonsgegevens alleen voor het afhandelen van de opdracht en niet voor andere doeleinden gebruiken.

Voor het afhandelen van betalingen is het verder nodig dat onze betalingsdienstaanbieder Computop Wirtschaftsinformatik GmbH persoonsgegevens voor het veiligheidsprotocol 3D Secure 2.0 verwerkt. Het veiligheidsprotocol 3D Secure 2.0 is een technologie voor een veiligere en sterkere authenticatie van de klant die uitgevoerd wordt volgens Richtlijn (EU) 2015/2566 (Betalingsdiensten in de interne markt 2, PSD 23).

 • Voor dit doel zullen verdere persoonsgegevens worden verwerkt, in het bijzonder:
 • Transactiegegevens
 • Informatie over de browser, bijvoorbeeld het IP-adres of de taal van de browser
 • Gegevens betreffende de klantenrekening (bijvoorbeeld de duur van het bestaan van de klantenrekening)

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot een boeking of reservering of aankoop van een voucher wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, punt b van de AVG om een ​​contract tussen u en Motel One na te komen. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Zodra de verwerkte persoonsgegevens voor het uitvoeren van het contract niet meer nodig zijn, worden ze gewist. Zelfs nadat het contract is gesloten, kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen. Een verdere opslag kan in speciale gevallen alleen als dit wettelijk voorgeschreven is.

c. Contactformulier en e-mail-aanvragen

Wij bieden  u aan om elektronisch contact met ons op te nemen via het daarvoor bestemde formulier. Hiervoor worden de persoonsgegevens die u in het formulier hebt ingevoerd naar ons verzonden. Als u het contactformulier gebruikt, worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Eventueel verdere persoonsgegevens die in het bericht worden vermeld

De volgende persoonsgegevens worden eveneens opgeslagen op het moment dat het bericht wordt verzonden:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van uw bericht

Als alternatief kunt u contact met ons opnemen via beschikbaar gesteld e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen die per e-mail of per contactformulier zijn verzonden. In dit kader worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt om uw verzoek te verwerken.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f van de AVG. Wij hebben een legitiem belang om aanvragen te beantwoorden die u ons per e-mail heeft gestuurd. Er is bovendien ook een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, punt f van de AVG om persoonsgegevens te verwerken tijdens het verzendproces om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om onze informatietechnologiesystemen te beschermen.

Nadat uw verzoek is verwerkt, worden de persoonsgegevens verwijderd, tenzij er contractuele of wettelijke bewaartermijnen van kracht zijn die tot opslag verplichten. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te herroepen. Als u per e-mail contact met ons opneemt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval kan uw verzoek niet verder worden verwerkt. Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen toen u contact met ons opnam, worden verwijderd op voorwaarde dat er geen contractuele of wettelijke bewaartermijnen van kracht zijn die verwijdering verbieden.

d. Minderjarigen

Personen onder de 18 jaar mogen zonder toestemming van de ouders of vertegenwoordigers geen persoonsgegevens aan ons verstrekken. Wij vragen geen persoonsgegevens van kinderen of tieners, verzamelen deze niet en geven ze niet aan derden door.

e. beOne-lidmaatschap

Met de registratie als beOne-lid hebt u de Algemene Voorwaarden van het beOne-lidmaatschapsprogramma (https://www.motel-one.com/nl/services/be-one-loyaliteitsprogramma/deelnamevoorwaarden/) geaccepteerd en ons de onderstaande toestemmingsverklaring (https://www.motel-one.com/nl/services/be-one-loyaliteitsprogramma/toestemmingsverklaring-gegevensbescherming/) uitdrukkelijk verstrekt. Dit hebben wij vastgelegd:

“Toestemming voor gebruik van mijn persoonsgegevens

Met de registratie voor het BE ONE-lidmaatschapsprogramma ga ik ermee akkoord dat Motel One GmbH mijn persoonsgegevens naast de voor de uitvoering van mijn BE ONE-lidmaatschap benodigde verwerking, bewerking en gebruik in het kader van boekingen ook voor het toesturen van periodieke informatie over nieuwigheden, acties en aanbiedingen van Motel One over hotels en reizen per e-mail, sms, WhatsApp of andere elektronische media mag gebruiken.

Verder ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens ook voor doelgerichte weergave van reclame op onze website en social media platformen gebruikt kunnen worden.”

Als u zich als beOne-lid hebt geregistreerd, kunt u deze registratie altijd ongedaan maken. Het beOne-lidmaatschap kan op elk moment voor de toekomst per e-mail (beone@motel-one.de) herroepen worden, waarmee het lidmaatschap beëindigd wordt. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid het beOne-lidmaatschap direct voor de toekomst te beëindigen, als u in het aangemelde beOne-profiel op “Profiel wissen” klikt en de daaropvolgende vraag “Wilt u uw profiel echt wissen?” met een klik op “Profiel wissen” bevestigt. De van u opgeslagen gegevens kunt u op elk moment in uw profiel wijzigen.

Voor vragen kunt u zich wenden tot:

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 München

Tel: +49 (0)89 / 665025-0
Fax: + 49 (0)89 / 665025-50
Internet: www.motel-one.com
E-mail: beone@motel-one.com

Als de verwerkte gegevens toch voor de uitvoering van een overeenkomst of afhandeling van voorafgaande maatregelen nodig zijn, is voortijdig wissen van de gegevens alleen mogelijk als verplichtingen uit de wet of een overeenkomst dat niet tegenspreken.

 

f. beConnected

Via onze samenwerkingspartner m3 connect bieden wij de leden van beOne de kans om gebruik te maken van de dienst “beConnected”. Op uw apparaat (notebook, smartphone, tablet enz. meldt u zich aan in ons Wi-Fi hotelnetwerk. Daarna zult u hiertoe met uw apparaat een permanente toegang hebben (voor meer verblijven). Uw Mac-adres zal verwerkt worden met behulp van _m3 connect en kan gekoppeld worden aan uw account beOne. Voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de nakoming van de overeenkomst waarvan u een contractuele partij bent geldt art. 6 lid 1, zin 1, punt b van de AVG als wettelijke basis. Uw gegevens blijven gedurende het gebruik van de dienst “beConnected” bewaard.

 

5.    E-mailverzending

a.     E-mail voor beoordeling na verblijf

Na het verblijf in een Motel One-hotel krijgen klanten een e-mail met de vraag het verblijf te beoordelen en verbeteringen aan te geven.

Voor deze gegevensverwerking in het kader van het gebruik van het e-mailadres dient art. 6 lid 1 zin 1 sub f van de AVG als rechtsgrond. De verwerking van het e-mailadres en de verzameling van beoordelingen is nodig voor het garanderen van de hotelkwaliteit en de optimalisatie van hoteldiensten en is daarmee een gerechtvaardigd belang voor ons bedrijf. Deze beoordelings-e-mail heeft verder geen andere doelen.

Zodra de genoemde gegevens (e-mailadres en beoordeling) niet meer nodig zijn voor de beschreven optimalisatiedoeleinden, worden ze direct gewist.

b.    Motel One-nieuwsbrief

Bij de aanmelding voor de Motel One-nieuwsbrief heeft de gebruiker ermee ingestemd om regelmatig per e-mail een nieuwsbrief te ontvangen met informatie over nieuwigheden, acties en aanbiedingen van Motel One (en bijdragen over het thema hotel, reizen en overnachten). De persoonsgegevens die Motel One voor het versturen van de nieuwsbrief verwerkt, worden niet aan derden overgedragen. Deze toestemming voor het gebruik van het e-mailadres kan op elk moment voor de toekomst herroepen worden (newsletter@motel-one.de). Daarnaast bestaat de mogelijkheid u voor toekomstige ontvangst van nieuwsbrieven via een afzonderlijke link onderaan de nieuwsbrief af te melden.

U heeft ons als gebruiker via onze website: https://www.motel-one.com/nl/newsletter/ expliciet de volgende toestemmingsverklaring gegeven bij het bestellen van de nieuwsbrief en we hebben deze toestemming vastgelegd:

“Ik wil de gratis Motel One-nieuwsbrief bestellen en regelmatig geïnformeerd worden over nieuwigheden, acties en aanbiedingen van Motel One over het thema hotel en reizen. Mijn e-mailadres wordt niet aan andere bedrijven overgedragen. Mijn toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief kan ik op elk moment voor de toekomst via de website https://www.motel-one.com/nl/newsletter/ herroepen.”

c.     beOne Newsletter

Als de gebruiker zich via de website of app bij Motel One als beOne-lid heeft geregistreerd, ontvangt hij of zij als beOne-lid automatisch de beOne-nieuwsbrief met nieuwigheden, acties en aanbiedingen van het lidmaatschapsprogramma. Het beOne-lidmaatschap en daarmee de toestemming voor gebruik van het e-mailadres kan op elk moment voor de toekomst per e-mail (beone@motel-one.de) herroepen worden, zodat het lidmaatschap beëindigd wordt. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid het beOne-lidmaatschap direct voor de toekomst te beëindigen, als u in het aangemelde beOne-profiel op “Profiel wissen” klikt en de daaropvolgende vraag “Wilt u uw profiel echt wissen?” met een klik op “Profiel wissen” bevestigt.

 

6.    Pushmeldingen

U kunt zich via de app te registreren om zogenaamde “pushmeldingen” te ontvangen. Motel One maakt gebruik van de service “Firebase Cloud Messaging”, die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, “Google”. U kunt gedetailleerde informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Google vinden op https://policies.google.com/privacy en op https://firebase.google.com/support/privacy .

Via pushmeldingen kunt u informatie ontvangen over uw volgende boeking of nieuws en aanbiedingen van Motel One.

Om via iOS te registreren voor de pushmeldingen, moet u de vraag van uw browser of eindapparaat bevestigen om de pushmeldingen te ontvangen.

We evalueren geanonimiseerde pushmeldingen statistisch en kunnen dus herkennen of en wanneer pushmeldingen werden weergegeven en wanneer erop werd geklikt. Dit stelt ons in staat om te bepalen in welke pushmeldingen de ontvangers geïnteresseerd zijn, om toekomstige berichten af ​​te stemmen op de veronderstelde interesses van alle ontvangers en op die manier de interesse in ons aanbod te vergroten.

Uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub 1, deel a van de AVG over de opslag en het gebruik van uw persoonsgegevens om onze pushmeldingen te ontvangen, kan op elk moment met toekomstige werking worden herroepen. U kunt uw toestemming herroepen in de instellingen van uw apparaat.

Pushmeldingen op iOS uitschakelen:

 • Blader door de lijst met apps, totdat u de naam ziet van de app waarvoor u de pushmeldingen wilt uitschakelen.
 • Tik op de naam van de app en tik vervolgens op “Meldingen”.
 • Hier kunt u afzonderlijke meldingsvarianten of pushmeldingen volledig uitschakelen.
 • Pushmeldingen op Android uitschakelen:
 • Open het meldingscenter bovenaan het scherm.
 • Houd uw vinger op een melding van de app waarvoor u pushmeldingen wilt uitschakelen, totdat er een menu wordt geopend.
 • Tik op “App-info”.
 • Verwijder nu het vinkje bij “Meldingen ontvangen”.

Uw gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Uw gegevens worden daarna alleen bewaard zolang het abonnement voor pushmeldingen actief is.

 

7.    Verwerking en verwijdering

Motel One kan op eigen initiatief of op verzoek van de gebruiker onvolledige, foutieve of verouderde persoonsgegevens aanvullen, aanpassen of wissen, die door Motel One in het kader van het beheren van deze website zijn opgeslagen. Als deze processen plaatsvinden op verzoek van de gebruiker, kan Motel One deze alleen uitvoeren als de gebruiker zich afdoende geïdentificeerd heeft. De identificatie kan aan de hand van een kopie van een paspoort, die daarna direct vernietigd wordt, of aan de hand van kenmerken die alleen de gebruiker kan weten. Zonder identificatie kan Motel One de verzoeken van de gebruiker niet inwilligen.

Motel One wist in het kader van de wettelijke bepalingen persoonsgegevens onmiddellijk op verzoek van de gerechtigde, voor zover er geen dwingende wettelijke bewaarplichten zijn.

 

8.    Overdracht van persoonsgegevens aan derden

a.     De persoonsgegevens worden vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming behandeld. De gegevens worden niet zonder toestemming van de gebruiker aan derden doorgegeven, tenzij dit voor de uitvoering van bestellingen, betaalprocessen of de verwerking van aanvragen vereist is of is toegestaan overeenkomstig wettelijke bepalingen. De externe dienstverleners zijn verplicht tot vertrouwelijke en veilige behandeling van de gegevens en mogen deze gegevens alleen gebruiken voor zover dit voor de uitvoering van hun taak nodig is.

b.    Dit geldt in het bijzonder ook voor een mogelijke betalingsafhandeling via een externe aanbieder en de gegevensuitwisseling met SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, bedoeld voor kredietbeoordeling bij gerechtvaardigd belang of bij handelingen voortkomend uit een overeenkomst. SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, bewaart en verstuurt de gegevens voor kredietbeoordeling naar zijn overeenkomstpartners. De beschermde belangen van de gebruiker worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen in acht genomen.

c.     Verder worden persoonsgegevens alleen overgedragen als de gebruiker hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of indien dit voor de vervolging van misdaden vereist is. Een overdracht aan overheden of overheidsinstanties met autorisatierecht gebeurt alleen als hier een wettelijke autorisatieplicht voor is of als er een gerechtelijke uitspraak voor is. Uw beschermde belangen worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen in acht genomen. Soms kunnen we op wettelijke gronden verplicht zijn uw gegevens aan derden te overleggen. Dat doen we alleen als er een wettelijke verplichting is.

d.    Een eventueel door u gegeven toestemming voor het doorgeven van gegevens kan op elk moment zonder opgaaf van redenen herroepen worden bij ons.

 

9.    Bescherming van gegevens

De bescherming van persoonsgegevens is bij Motel One een belangrijk bedrijfsprincipe. Dit wordt onder andere door opleiding, een functionaris voor gegevensbescherming en de schriftelijke verplichting van alle medewerkers en externe dienstverleners voor geheimhouding en inachtneming van wettelijke voorwaarden voor gegevensbescherming gewaarborgd.

Alle technische en organisatorische, fysieke en logische inrichtingen en maatregelen op het gebied van gegevensbescherming, IT- en informatiebeveiliging dienen ter bescherming tegen beschadiging, storing en ongewenste toegang tot opgeslagen gegevens en om de beschermingsdoelen vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit te waarborgen.

De persoonsgegevens worden uit veiligheidsoverwegingen middels een versleutelde “Secure Socket Layer” (SSL)-verbinding (te herkennen aan een internetadres met “https://” boven in de adresbalk van de browser) verzonden.

Daarnaast spant Motel One zich doorlopend in om in redelijkheid maatregelen te treffen, om onbevoegde toegang tot persoonsgegevens van gebruikers en het onbevoegd gebruiken of vervalsen van deze gegevens te verhinderen en dienovereenkomstige risico's te minimaliseren. Het verstrekken van persoonsgegevens, hetzij persoonlijk, telefonisch of via internet, is echter altijd risicovol, en geen enkel technisch systeem is volledig ongevoelig voor manipulatie of sabotage.

10.    Gebruik van cookies

Motel One gebruik zogenaamde “cookies”, dus tekstbestanden, of zogenaamde “webbakens”, dus afbeeldingen, die op een gebruikersapparaat worden opgeslagen. Daarbij gaat het om technologie, waarmee bepaalde gebruikerspecifieke instellingen of technische informatie, waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd, verzameld kunnen worden. Deze informatie laat zien wanneer en hoe gebruikers de website gebruiken en maakt het mogelijk deze doorlopend te verbeteren. Het gebruik van cookies biedt de gebruiker het voordeel, dat hij of zij bij het invullen van formulieren op de website niet steeds zijn persoonsgegevens hoeft in te voeren. Het gebruik van cookies is gangbaar en wordt op veel websites toegepast. Cookies worden op het apparaat van de gebruiker opgeslagen en niet op de website.

Voorafgaand aan het gebruik van de website of app van Motel One worden de gebruikers over het gebruik van cookies geïnformeerd. Motel One gebruikt cookies alleen om informatie in het geheugen van het apparaat van de gebruiker te lezen, die door een cookie van deze website daar is opgeslagen. Als de gebruiker de website of de app gebruikt, zonder speciale instellingen in zijn browser te doen, gaat hij of zij akkoord met het gebruik van cookies, zoals in deze bepalingen inzake gegevensbescherming beschreven. Als de gebruiker de opslag van cookies op zijn apparaat niet wenst, een opgeslagen cookie wil wissen of van de opslag een melding wil ontvangen, kan hij of zij de browser of het apparaat overeenkomstig instellen. Hoe dit moet, staat in de handleiding van de browser of het apparaat.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens via cookies is art. 6 lid 1 deel f van de AVG. Als u ons op basis van een van de meldingen op onze website (“cookiebanners“) uw toestemming geeft voor het gebruik van cookies, gebeurt de verwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 sub 1 deel a van de AVG.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze standaard cookies accepteren. U kunt uw browser echter zo configureren dat alleen nog bepaalde of zelfs helemaal geen cookies meer geaccepteerd worden. Wij wijzen u er echter op dat u mogelijk niet alle functionaliteit van de website meer kunt gebruiken, als cookies door uw browserinstellingen op onze website geblokkeerd worden. Via uw browserinstellingen kunt u ook de reeds in uw browser opgeslagen cookies wissen of de opslagduur bekijken. Verder is het mogelijk uw browser zo in te stellen, dat deze u een melding geeft voordat cookies worden opgeslagen. Omdat de werking in verschillende browsers kan afwijken, verzoeken wij u in de hulpsectie van uw browser de instelmogelijkheden te bekijken.

Als u een uitgebreid overzicht wilt van alle toegang van derden tot gegevens in uw browser raden wij u aan een speciale plug-in voor dit doel te installeren.

 

11.    Tracking- en analysetools

Wij maken gebruik van tracking- en analysetools om een doorlopende optimalisatie te doen en te zorgen dat onze website voldoet aan de wensen van de bezoekers. Met behulp van tracking kunnen we het gebruik van onze website door bezoekers tevens statistisch benaderen en ons online aanbod met behulp van die kennis voor u verder ontwikkelen. De wettelijke basis voor het gebruik van tracking- en analysetools is die volgens art. 6, lid 1, zin 1 sub a van de AVG in de cookiebanner of in de cookie- en trackingtoolinstellingen verleende toestemming.

De hierna beschreven tracking- en analysetools geven u ook inzicht in de betreffende verwerkingsdoelen en de verwerkte gegevens.

a.    Google Analytics en Google Firebase

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw apparaat opgeslagen worden en die gebruikt worden voor analyse van uw gebruik van de website. De middels een cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Op deze website is Google Analytics uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp();“ om een anonieme verzameling van uw IP-adres te waarborgen. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden die behoren tot de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

In de applicatie Motel One wordt Google Analytics gebruikt via de dienst Google Firebase. Door middel van Google Firebase worden persoonsgegevens verzameld en vervolgens afgebeeld en verder verwerkt in Google Analytics.

In opdracht van Motel One zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapportages te maken over de websiteactiviteiten en om verdere aan het gebruik van de website en het internet gerelateerde diensten aan de gebruikers aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser ingekorte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van cookies met een overeenkomstige instelling van uw browser verhinderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functionaliteit optimaal kunt gebruiken.

Daarnaast kunt u de overdracht en het gebruik van de gegevens die verzameld zijn met een cookie of uw gebruik van de website of app (incl. uw IP-adres) naar en door Google verhinderen, als u de volgende browserextensie downloadt en installeert http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Naast deze browserextensie kunt u bij gebruik van mobiele apparaten het gebruik van Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Daarmee wordt een opt-out-cookie gezet waardoor toekomstig gebruik van uw gegevens bij bezoek aan deze website geblokkeerd wordt: <a href="javascript:gaOptout()">Klik hier om af te melden voor Google Analytics</a>.

Meer informatie over Google Analytics vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

Meer informatie over Google Firebase vindt u op: https://firebase.google.com/

 

b.    Google Data Studio

Wij gebruiken Google Data Studio, een analysedienst van Google LLC / Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS ("Google"). Dit is een aanvullende beheertool van Google Analytics. Deze analysedienst maakt gebruik van de persoonsgegevens die via Google Analytics zijn verzameld. Met behulp van Google Data Studio worden aangepaste rapporten gevisualiseerd. Als u hier het gebruik van Google Analytics voor de toekomst deactiveert, worden uw gegevens ook niet in Google Data Studio gebruikt.

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform art. 6 lid 1 sub1 deel a van de AVG uw toestemming, die u ons hebt gegeven door de cookiebanner aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door het vinkje te verwijderen.

Meer informatie en de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op https://privacy.google.com/businesses/processorterms/. Uitgebreide informatie over Google Data Studio vindt u op https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/data-studio/.

c.    OWAPro

Op deze website wordt het webanalyse- en onlinemarketingbeheersysteem “OWAPro” van Hurra Communications GmbH (“hurra.com”) gebruikt voor de webanalyse en optimalisatie van onlinemarketinghandelingen.

Aanbieder van OWAPro is Hurra Communications GmbH, Wollgrasweg 27, D-70599 Stuttgart, Duitsland.

De webanalyse is vooral bedoeld voor analyse van gebruikersstromen op deze website en de optimalisatie van onlinemarketingcampagnes. Middels OWAPro kunnen daarbij de volgende persoonsgegevens verwerkt worden: Online ID's, waaronder cookie-ID's, IP-adressen, apparaatinformatie, klant-ID's, verwijzingen, transactiegegevens. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het meten en optimaliseren van reclamecampagnes en de kosten-batenanalyse daarvan, met het verzamelen van gegevens over welke aanbiedingen bezoekers bestellen of welke andere acties daar het gevolg van waren (zogenaamde “conversie”). Voor dit doel kunnen cookies worden ingezet, die herkenning van een internetbrowser bij een volgens bezoek mogelijk maken. In deze cookies kunnen op uw apparaat duidelijke online id's (“cookie-id's) opgeslagen worden.

OWAPro verwerkt in de regel uitsluitend anonieme gegevens, waaraan hurra.com zelf geen identificeerbare natuurlijke persoon kan koppelen. IP-adressen worden door OWAPro standaard automatisch geanonimiseerd. Verdere informatie over de soort en omvang van de door hurra.com in OWAPro verwerkte persoonsgegevens en de mogelijk gebruikte cookies vindt u in de privacyverklaring van hurra.com via: www.hurra.com/privacy

Het gebruik en de verwerking van gegevens door hurra.com-diensten kunt u voor deze website op elk moment door een opt-out (http://ssl.hurra.com/opt-out?cid=600&ln=de) herroepen.

d. Facebook-pixel

Onze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook, Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland om de conversie te kunnen meten. Op deze manier kan het gedrag van de bezoekers van onze site worden gevolgd, nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebookadvertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebookadvertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden geëvalueerd worden en kunnen toekomstige advertenties geoptimaliseerd worden. De wettelijke grondslag voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens (bijv. IP-adres en gebruikersgedrag) is uw toestemming (art. 6, lid 1, sub. a van de AVG). Via de cookie-instellingen kunt u ons uw toestemming vrijwillig geven en deze te allen tijde weer intrekken. Meer informatie over uw rechten vindt u onder punt 15. "Rechten van betrokkenen". 

Via de pixel wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebookserver. Daardoor ontvangt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht.   Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount.    De op deze manier verkregen informatie kunnen wij gebruiken om Facebookadvertenties weer te geven.  Bovendien worden de verzamelde gegevens door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat er een verbinding met het gebruikersprofiel in kwestie tot stand gebracht kan worden en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, conform het Facebookbeleid inzake gegevensgebruik.    Hierdoor kan Facebook advertenties op Facebookpagina's en buiten Facebook om plaatsen.  Wij als sitebeheerder hebben geen invloed op dit gebruik van de gegevens.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt de remarketingfunctie 'Aangepaste doelgroepen' ook uitschakelen onder de advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u ingelogd zijn bij Facebook. Indien u geen Facebookaccount hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance : http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

12.    Social plugins

Op onze website maken wij gebruik van de volgende plugins van Facebook, Instagram, Pinterest en Twitter.

a.     Social plugins van Facebook

Op de website zijn “social plugins” (“plugins”) van het sociale netwerk www.facebook.com opgenomen, die worden beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). De plugins zijn herkenbaar aan een Facebook-logo of aan de toevoeging “Facebook Social Plugin” (http://developers.facebook.com/plugins). De website bevat plugins waarmee de browser van de gebruiker een directe verbinding met de servers van Facebook maakt, zodra de gebruiker de website oproept. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar de browser van de gebruiker gestuurd en daarmee in de website ingepast. Motel One heeft geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugins verzameld.

Door inpassing van de plug-in krijgt Facebook de informatie dat de gebruiker de betreffende website heeft opgeroepen. Als de gebruiker bij Facebook is aangemeld, kan Facebook het bezoek aan zijn of haar account toekennen. Als de gebruiker de “Vind ik leuk”-knop gebruikt of een reactie achterlaat, wordt de betreffende informatie door zijn browser direct naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen.

Volgens eigen informatie (https://www.facebook.com/help/186325668085084) bewaart Facebook de datum en tijd van het bezoek op de website, de bezochte website en verdere technische gegevens zoals IP-adres en browsergegevens om de diensten van Facebook verder te optimaliseren. Het doel en de omvang van de gegevensopslag en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook en de bijbehorende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer zijn te vinden in de privacyverklaringen van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Als de gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via Motel One gegevens over hem of haar verzamelt en koppelt aan de van hem of haar bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, dan dient hij zich voor zijn bezoek aan de website bij Facebook af te melden. Daarnaast bestaat ook als de gebruiker niet is aangemeld bij Facebook de mogelijkheid dat Facebook bepaalde gegevens verzamelt en opslaat.

Als de gebruiker de social plugins van Facebook in het algemeen wil blokkeren kan hij of zij de betreffende browserextensie installeren en activeren, bijvoorbeeld met de “Facebook Blocker” (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

b.    Social plugins van Instagram

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins ("plugins") van Instagram, die door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ierland wordt beheerd. De plugins zijn te herkennen aan een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een “Instagram-camera”. Als de gebruiker een pagina van onze website opvraagt, waarop zo'n plug-in gebruikt wordt, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de plug-in wordt door Instagram direct aan de browser van de gebruiker verzonden en in de website ingepast. Door deze inpassing ontvangt Instagram informatie dat de browser die betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Instagram-profiel hebt of op dat moment niet bij Instagram bent aangemeld. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door de browser direct naar een server van Instagram in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Als de gebruiker aangemeld is bij Instagram, kan Instagram het bezoek aan onze website direct koppelen aan het Instagram-account van de gebruiker. Als de gebruiker de plugins actief gebruikt, bijvoorbeeld door op de “Instagram”-knop te drukken, wordt deze informatie direct naar de servers van Instagram gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien binnen uw Instagram-account getoond bij de contacten van de gebruiker. Motel One heeft geen invloed op de omvang van de gegevens die Instagram met behulp van deze plugins verzameld.

Het doel en de omvang van de gegevensopslag en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram en de bijbehorende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer zijn te vinden in de privacy van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/ Als de gebruiker niet wil dat Instagram via onze website verzamelde gegevens direct koppelt aan het Instagram-account, dan moet de gebruiker zich voor het bezoek aan onze website afmelden bij Instagram. De gebruiker kan het laden van de Instagram-plug-in ook met extensies voor de browser geheel blokkeren, bijv. met de scriptblocker “NoScript“ (http://noscript.net/).

c.     Social plugins van Pinterest

Op onze website worden zogenaamde sociale plugins (“plugins”) van het sociale netwerk Pinterest gebruikt, beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA (“Pinterest”). De plugins zijn te herkennen aan knoppen met het teken “Pin it” in wit en rood. Als de gebruiker een pagina van onze website opvraagt, waarop zo‘n plug-in gebruikt wordt, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. De inhoud van de plug-in wordt door Pinterest direct aan de browser van de gebruiker verzonden en in de website ingepast. Door deze inpassing ontvangt Pinterest informatie dat de browser die betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Instagram-profiel hebt of op dat moment niet bij Instagram bent aangemeld.

Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door de browser direct naar een server van Pinterest in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Als de gebruiker aangemeld is bij Pinterest, kan Pinterest het bezoek aan onze website direct koppelen aan het Pinterest-account van de gebruiker. Als de gebruiker de plugins actief gebruikt, bijvoorbeeld door op de “Pin it”-knop te drukken, wordt deze informatie direct naar de servers van Pinterest gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien binnen uw Pinterest-account getoond bij de contacten van de gebruiker. Het doel en de omvang van de gegevensopslag en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest en de bijbehorende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer zijn te vinden in de privacyverklaringen van Pinterest: about.pinterest.com/de/privacy-policy. Als de gebruiker niet wil dat Pinterest via onze website verzamelde gegevens direct koppelt aan het Pinterest-account, dan moet de gebruiker zich voor het bezoek aan onze website afmelden bij Pinterest. De gebruiker kan het laden van de Pinterest-plug-in ook met extensies voor de browser geheel blokkeren, bijv. met de scriptblocker “NoScript“ (http://noscript.net/).

d.    Twitter-knoppen

Op de website bestaat verder de mogelijkheid om bijdragen via bijv. Twitter te plaatsen. Deze dienst en overeenkomstig geconfigureerde plugins worden beheerd door Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107. Met de Tweet-knop kan de gebruiker blogartikelen via Twitter delen. De knop toont ook het aantal tweets bij een blogbijdrage.

Bij het opbouwen van de website wordt de code van de Tweet-knop direct van een server van Twitter naar de browser van de gebruiker geladen en in de website ingepast. Motel One heeft daarom geen invloed op de omvang van door Twitter opgevraagde gegevens. Naar eigen informatie (https://twitter.com/privacy) slaat Twitter het verstuurde bericht van de Tweet en de metagegevens daarvan op. Daartoe behoren volgens de inschatting van de beheerder: Datum en tijdstip van de Tweets, het gehele of afgekorte internetadres waarop de Tweet-knop wordt weergegeven en verdere technische gegevens zoals bijvoorbeeld IP-adressen, browsersoort en besturingssysteem. Twitter maakt niet bekend hoe lang de informatie wordt bewaard. Meer informatie over Twitter vindt u hier (https://twitter.com/privacy)

 

13.    Retargeting/op interesse gebaseerde reclame

a. Criteo
Deze website maakt ook gebruik van de dienst Criteo-Service van Criteo GmbH, Gewürzmühlstraße 11, D-80538 München. Met behulp van deze dienst worden gebruikers, die onze website al eens bezocht hebben en belangstelling hebben getoond voor onze aanbiedingen op deze website en op internetpagina's waar ook gebruik wordt gemaakt van de dienst Criteo-Service, doelgerichte advertenties aangeboden. Het inpassen van deze advertentie gebeurt op basis van informatie over het bezoek van de betreffende internetsite, die onder andere in cookies op het apparaat van de gebruiker is opgeslagen. Deze tekstbestanden worden in het kader van opeenvolgende websitebezoeken voor doelgerichte productaanbevelingen gelezen. Voor dit doel is in het cookie een willekeurig gekozen identificatienummer opgeslagen. Zowel het nummer als de informatie over uw bezoek van de internetsite zijn persoonlijk aan u te relateren. Deze gegevens worden in geen geval gebruikt om u als bezoeker van onze websites persoonlijk te identificeren.

U kunt de opslag en verwerking van informatie via de dienst van Criteo blokkeren, als u de volgende link aanklikt (http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie) en daar de regelaar bij “Opt-Out” op “ON” zet. Als u “ON” kiest, wordt er in uw browser een nieuwe cookie (opt-out-cookie) gezet. Deze cookie geeft aan de dienst van Criteo aan dat Criteo geen gegevens over het gebruik meer mag verzamelen en verwerken. U hebt de mogelijkheid om deze functie weer te activeren, als u de regelaar op “OFF” zet. Denk eraan dat deze instellingen voor elke browser die u gebruikt, afzonderlijk moeten worden gedaan. Als alle cookies in uw browser worden gewist, geldt dat ook voor het opt-out-cookie.

b. Google Ads Remarketing
Wij maken gebruik van de Google Ads Remarketing technologie van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, VS. Met Google Ads Remarketing worden advertenties geplaatst voor gebruikers die onze websites en online diensten reeds hebben bezocht en interesse hebben getoond in een bepaald aanbod. Binnen ons Google reclamenetwerk kunnen hierdoor gerichte en op interesse gebaseerde advertenties op onze webpagina worden geplaatst. Google Ads Remarketing maakt voor het maken van de analyse gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer opgeslagen worden en die gebruikt worden om een analyse van het gebruik van de website mogelijk te maken. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking met behulp van de cookies is art. 6 lid 1 sub. a AVG, uw toestemming voor onze cookie-banner. Door de cookies kunnen de bezoekers van de website worden herkend zodra zij websites binnen het reclamenet werk van Google oproepen. Op deze wijze kunnen er binnen het reclamenetwerk van Google doelgerichte en op interesse gebaseerde advertenties worden geplaatst, die zijn gebaseerd op een eerder bezoek aan de websites het Google reclamenetwerk (waarbij ook de remarketing functie van Google wordt gebruikt). De verwerkte persoonsgegevens (IP-adres, cookie-informatie) worden in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De gegevensoverdracht volgt in overeenstemming met art. 44 ff AVG. Met Google worden de hier opvraagbare actuele standaard clausules overeengekomen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=NL (Module 2).  De verzamelde en verwerkte IP-adressen en informatie verkregen via cookies worden in de regel na 9 tot 18 maanden verwijderd.

Als u geen doelgerichte, op interesse gebaseerde advertenties te zien krijgt, kunt u het gebruik van cookies door Google voor dit doel via: https://www.google.de/settings/ads deactiveren.

U vindt meer informatie onder: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/.

14.    Links naar andere websites

De website kan bij gelegenheid links (interactieve verwijzingen) naar websites van derden bevatten, waarvoor Motel One niet verantwoordelijk is. Motel One heeft geen enkele invloed op de inhoud en de opzet van websites achter de links, waar de gebruiker via de links op terecht komt. Voor de inhoud en presentatie van deze websites en de bepalingen omtrent gegevensbescherming zijn uitsluitend de betreffende aanbieders verantwoordelijk.

 

15.    Rechten van betrokkenen

Via de AVG krijgt u als betrokkene van een verwerking van persoonsgegevens de volgende rechten:

•         Overeenkomstig art. 15 van de AVG kunt u een overzicht vragen van door ons van u verwerkte persoonsgegevens. U kunt in het bijzonder opheldering vragen over de verwerkingsdoeleinden, de soorten persoonsgegevens, de soorten ontvangers die uw gegevens ontvangen, de geplande bewaartermijn, het recht van correctie, wissen, beperken van de verwerking of herroeping, het bestaan van een recht op bezwaar, de herkomst van de gegevens, voor zover die niet bij ons zijn aangemaakt, over overdracht naar derde landen of een internationale organisatie en over het bestaan van een geautomatiseerde beslissing of profilering en belangrijke informatie die instanties vragen.

•         Overeenkomstig art. 16 van de AVG kunt u onmiddellijk correctie van onjuiste of onvolledige gegevens in de bij ons opgeslagen persoonsgegevens verlangen.

•         Overeenkomstig art. 17 van de AVG kunt u het wissen van bij ons opgeslagen persoonsgegevens verlangen, voor zover de verwerking niet plaatsvindt binnen het recht voor vrije meningsuiting en informatie, voor het uitvoeren van een gerechtelijke verplichting, op basis van openbare belangen of ter ondersteuning van een rechtsvordering.

•         Overeenkomstig art. 18 van de AVG kunt u de beperkingen voor verwerking van uw persoonsgegevens verlangen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, wij de gegevens niet meer nodig hebben en u de verwijdering weigert, omdat u deze nog nodig hebt ter ondersteuning van een rechtsvordering. Het recht op grond van art. 18 van de AVG hebt u ook als u overeenkomstig art. 21 van de AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

•         Overeenkomstig art. 20 van de AVG kunt u verlangen dat wij u de persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat toesturen of in uw opdracht aan een andere verantwoordelijke partij overdragen.

•         Overeenkomstig art. 7 lid 3 van de AVG kunt u een eenmaal gegeven toestemming altijd weer herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die met die toestemming samenhangt in de toekomst niet meer kunnen uitvoeren.

•         Overeenkomstig art. 77 van de AVG hebt u het recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende instantie. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthouder van uw woonplaats, werkplaats of ons bedrijf.

 

16.    Recht op bezwaar

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 sub 1 deel f van de AVG hebt u het recht overeenkomstig art. 21 van de AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover daar redenen voor zijn, voortkomend uit uw bijzondere situatie of indien het bezwaar betrekking heeft op direct marketing. In het geval van direct marketing bestaat voor u een algemeen herroepingsrecht, dat door ons zonder opgaaf van reden zal worden ingewilligd.

 

17.    Gegevensveiligheid en beveiligingsmaatregelen

Wij zijn verplicht uw privésfeer te beschermen en uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Om manipulatie, verlies of misbruik van uw bij ons opgeslagen gegevens te vermijden, treffen wij omvangrijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, die regelmatig getest en aan technologische ontwikkelingen aangepast worden. Hiertoe behoren onder andere het gebruik van erkende versleutelingstechnieken (SSL of TLS).
Wij wijzen u er echter op dat het, op basis van de structuur van het internet, mogelijk is dat regels voor gegevensbescherming en de daarbij behorende maatregelen voor gegevensbeveiliging door andere, niet onder onze verantwoordelijkheid vallende personen of organisaties niet nageleefd worden. Vooral onversleutelde gepubliceerde gegevens – zoals bijv. via e-mail – kunnen door derden worden meegelezen. Wij hebben hier technisch geen invloed op. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de hem beschikbaar gestelde gegevens door versleuteling of op andere wijze tegen misbruik te beschermen.

 

18.    Wijzigingen

Motel One kan op elk moment zonder aankondiging deze Gegevensbeschermingbepalingen of de inhoud van de website veranderen of het gebruik van deze website veranderen of blokkeren.

 

19.  Vragen over gegevensbescherming en contactgegevens

De gebruiker kan zich altijd wenden tot Motel One, als zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist moeten worden. Daarnaast geeft Motel One altijd inzicht in welke gegevens van de gebruiker opgeslagen zijn, waar die vandaan komen en wat het doel is van het bewaren. Voor vragen over gegevensbescherming kunt u zich wenden tot:

 

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 München

Tel: +49 (0)89 / 665025-0
Fax: + 49 (0)89 / 665025-50
Internet: www.motel-one.com
E-mail: privacy@motel-one.com 


Meer lezen