[Translate to Nederlands:] Globus in der One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Privacyverklaringen

voor de websites the-cloud-one.com en motel-one.com en de Motel One-app

Wij zijn blij met uw interesse in onze websites www.the-cloud-one.com en www.motel-one.com (hierna te noemen "websites") en onze toepassingssoftware voor mobiele eindapparaten, de Motel One-app, (hierna te noemen "app"). De websites en de app worden door Motel One GmbH aangeboden (hierna te noemen "Motel One") en bieden u als gebruiker (hierna te noemen "gebruiker") de mogelijkheid om u over het kameraanbod en de diverse hotellocaties te informeren, bij interesse en beschikbaarheid te reserveren en contact met ons op te nemen bij vragen.

 

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en houden ons aan de wettelijke regels en andere bepalingen omtrent gegevensbescherming. Hierna willen wij u als gebruiker van onze websites en/of onze app informeren over de omgang met uw gegevens en u een overzicht geven over de door ons genomen maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens.

 

Eventueel gegeven toestemmingen kunt u op elk gewenst moment met toekomstige werking herroepen. Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact met ons op.

 

Omdat wetswijzigingen of veranderingen in bedrijfsprocessen kunnen leiden tot een aanpassing van deze privacyverklaring vragen wij u deze regelmatig door te lezen. De privacyverklaring kan op elk gewenst moment via https://www.motel-one.com/nl/gegevensbeschermingsbepalingen/ en via https://www.the-cloud-one.com/en/data-privacy/ geopend, opgeslagen en afgedrukt worden. Bovendien kunt u onze gegevensbeschermingsinstructies hier inzien:

 

 

 

1. Verantwoordelijkheid en geldigheid

 

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (hierna: AVG) en andere nationale wetten van lidstaten en andere bepalingen voor gegevensbescherming is:

 

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 München
Tel: +49 (0)89 / 665025-0
Fax: + 49 (0)89 / 665025-50
Internet: www.motel-one.com
E-mail: privacy@motel-one.com

 

Deze privacyverklaring geldt voor het internetaanbod van Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, D-81539 München, dat via de domeinen https://www.motel-one.com en www.the-cloud-one.com, en via de verschillende subdomeinen en de Motel One-app te openen is.

 

2. Functionaris voor gegevensbescherming

 

De externe functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke partij is:

 

Meester Karsten Kinast, LL.M. (advocaat)
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Keulen
Tel.: +49 (0)221 – 222 183 – 0
E-mail: mail@kinast.eu
Website: https://www.kinast.eu

 

3. Beginselen voor gegevensverwerking

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke personen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld gegevens als uw naam, uw leeftijd, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw IP-adres of uw gebruikersgedrag. Informatie, waarbij wij geen (of slechts met de grootst mogelijk moeite een) verband met u als persoon kunnen leggen, bijv. door anonimisering van de informatie, zijn geen persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens (zoals aanmaken, opvragen, verwerken, opslaan of overdragen) vereist altijd een wettelijke grondslag of uw toestemming. Verwerkte persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van de verwerking niet meer van toepassing is en er geen wettelijk voorgeschreven bewaarplicht meer geldt.

 

Voor zover wij uw persoonsgegevens voor bepaalde aanbiedingen verwerken, informeren wij u direct daarna over de gang van zaken, de omvang en het doel van de gegevensverwerking, de wettelijke grondslagen voor de verwerking en de betreffende bewaartermijn.

 

4. Individuele verwerkingshandelingen

 

a. Beschikbaar stellen en gebruik van de websites en van de Motel One-app

 

Bij het opvragen en gebruik van onze websites evenals de Motel One-app slaan wij persoonsgegevens op, die uw browser of de app automatisch aan onze server overdraagt. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamd logbestand opgeslagen. Als u gebruikmaakt van onze website verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch nodig zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen:

Bij elke handeling van een gebruiker op een van de websites, dan wel de app en bij elke oproep van gegevens worden gebruikersgegevens over deze handeling in een logbestand op onze server opgeslagen. Dat zijn:

 

 • • browsertype/-versie
 • • gebruikt besturingssysteem
 • • verwijzende URL (de ervoor bezochte website)
 • • hostnaam van de gebruikte computer (IP-adres)
 • • tijdstip en datum van de serveraanvraag
 • • overgedragen gegevenshoeveelheid en handelingssoort (gegevens overgedragen, gegevens niet gevonden, enz.)

 

Uit deze gegevens worden geanonimseerde interne statistieken gemaakt, die ons helpen het gebruik van de websites of de Motel One-app te analyseren, fouten op te lossen en onze diensten te verbeteren. Er wordt geen persoonsgerelateerd gebruik toegepast. Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd. Deze gegevens worden na de statistische berekening automatische gewist. U kunt het gebruik van uw geanonimiseerde gegevens voor statistische doeleinden op elk gewenst moment verhinderen, als u de opslag van cookies door de juiste instelling in uw browser blokkeert (zie daarvoor artikel 7.).

 

Voor de genoemde gegevensverwerking geldt art. 6, lid 1, punt 1 deel f van de AVG als wettelijke basis. De verwerking van de genoemde persoonsgegevens is nodig voor het aanbieden van de websites of voor de Motel One-app en is daarmee in het gerechtvaardigde belang van ons bedrijf.

 

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de websites op de computer van de gebruiker beschikbaar te kunnen stellen. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de sessie bewaard blijven.

 

Zodra de genoemde gegevens voor weergave van de websites niet meer nodig zijn, worden ze gewist. Het gebruik van de gegevens voor het aanbieden van de websites en de opslag van gegevens in logbestanden is voor de werking van de websites en voor de Motel One-app dringend nodig. Er bestaat daarom voor de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Een verdere opslag kan in speciale gevallen alleen als dit wettelijk voorgeschreven is.

 

b. Reserveringen, boekingen en tegoedbonaankoop

 

U kunt op onze websites en via de app reserveren en/of boeken. U kunt ook tegoedbonnen aanschaffen De volgende persoonsgegevens worden in een invoerscherm ingevuld en door ons verwerkt:

 

 • • Achternaam, voornaam
 • • Adres
 • • E-mailadres
 • • Eventueel telefoonnummer
 • • Eventueel bedrijfsnaam
 • • Eventueel belastingnummer
 • • Eventueel bankrekeninggegevens of creditcardgegevens

 

Voor het afhandelen van betalingen geven wij uw betaalgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons aangestelde betalingsdienstaanbieder of aan de betalingsdienst die u tijdens het bestelproces hebt geselecteerd. Deze bedrijven mogen uw persoonsgegevens alleen voor het afhandelen van de opdracht en niet voor andere doeleinden gebruiken.

Voor de afwikkeling van betalingen moet onze betalingsdienstaanbieder Computop Wirtschaftsinformatik GmbH bovendien persoonsgegevens verwerken voor de 3D Secure 2.0-procedure. De 3D Secure 2.0-procedure is een betalingsprocedure waarmee klanten nog veiliger en beter  geauthenticeerd kunnen worden. Deze procedure is conform Richtlijn EU 2015/2366 (Payment Services Directive 2, PSD 2) doorgevoerd.

Hiervoor worden in het bijzonder de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

 

 • • Transactiegegevens
 • • Browsergegevens, zoals het IP-adres of de taal van de browser
 • • Factuur- en bezorgadres
 • • Gegevens m.b.t. het klantaccount (bijv. hoelang het klantaccount al bestaat)

 

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot een boeking of reservering of voor het kopen van een tegoedbon wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, punt b van de AVG om een ​​contract tussen u en Motel One na te komen. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

 

Zodra de verwerkte persoonsgegevens voor het uitvoeren van het contract niet meer nodig zijn, worden ze gewist. Zelfs nadat het contract is gesloten, kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen. Een verdere opslag kan in speciale gevallen alleen als dit wettelijk voorgeschreven is.

 

c. Contactformulier en e-mail-aanvragen

 

Wij bieden u aan om elektronisch contact met ons op te nemen via het daarvoor bestemde formulier. Hiervoor worden de persoonsgegevens die u in het formulier hebt ingevoerd naar ons verzonden. Als u het contactformulier gebruikt, worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

 

 • • E-mailadres
 • • Voornaam en achternaam
 • • Eventueel verdere persoonsgegevens die in het bericht worden vermeld

 

De volgende persoonsgegevens worden eveneens opgeslagen op het moment dat het bericht wordt verzonden:

 

 • • IP-adres
 • • Datum en tijd van uw bericht

 

Als alternatief kunt u contact met ons opnemen via het beschikbaar gestelde e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen die per e-mail zijn verzonden. In dit kader worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt om uw verzoek te verwerken.

 

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f van de AVG. Wij hebben een legitiem belang om aanvragen te beantwoorden die u ons per e-mail of via het contactformulier heeft gestuurd. Er is bovendien ook een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, punt f van de AVG om persoonsgegevens te verwerken tijdens het verzendproces om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om onze informatietechnologiesystemen te beschermen.

 

Nadat uw verzoek is verwerkt, worden de persoonsgegevens verwijderd, tenzij er contractuele of wettelijke bewaartermijnen van kracht zijn die tot opslag verplichten. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te herroepen. Als u per e-mail contact met ons opneemt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval kan uw verzoek niet verder worden verwerkt. Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen toen u contact met ons opnam, worden verwijderd op voorwaarde dat er geen contractuele of wettelijke bewaartermijnen van kracht zijn die verwijdering verbieden.

 

d. Minderjarigen

 

Personen onder de 18 jaar mogen zonder toestemming van de ouders of vertegenwoordigers geen persoonsgegevens aan ons verstrekken. Wij vragen geen persoonsgegevens van kinderen of tieners, verzamelen deze niet en geven ze niet aan derden door.

 

e. beOne-lidmaatschap

 

Met de registratie als beOne-lid hebt u de Algemene Voorwaarden van het beOne-lidmaatschapsprogramma (https://www.motel-one.com/nl/services/be-one-loyaliteitsprogramma/deelnamevoorwaarden of https://www.the-cloud-one.com/en/services/be-one-membership-programme/conditions-of-participation/) geaccepteerd en ons de onderstaande toestemmingsverklaring (https://www.motel-one.com/nl/services/be-one-loyaliteitsprogramma/toestemmingsverklaring-gegevensbescherming of https://www.the-cloud-one.com/en/services/be-one-membership-programme/declaration-of-consent/) uitdrukkelijk verstrekt. Dit hebben wij vastgelegd:

 

"Toestemming voor gebruik van mijn persoonsgegevens

Met de registratie voor het BE ONE-lidmaatschapsprogramma ga ik ermee akkoord dat Motel One GmbH mijn persoonsgegevens naast de voor de uitvoering van mijn BE ONE-lidmaatschap benodigde verwerking, bewerking en gebruik in het kader van boekingen ook voor het toesturen van periodieke informatie over nieuwigheden, acties en aanbiedingen van Motel One over hotels en reizen per e-mail, sms, WhatsApp of andere elektronische media mag gebruiken.

Ik ga er verder mee akkoord dat mijn persoonsgegevens ook kunnen worden gebruikt voor doelgerichte advertenties op onze websites en op social media platforms.

 

Als u zich als beOne-lid hebt geregistreerd, kunt u deze registratie altijd ongedaan maken. Het beOne-lidmaatschap kan op elk gewenst moment met toekomstige werking per e-mail (beone@motel-one.de of beone@the-cloud-one.com) herroepen worden, waarmee het lidmaatschap beëindigd wordt. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid het beOne-lidmaatschap direct met toekomstige werking te beëindigen als u in het aangemelde beOne-profiel op "Profiel wissen" klikt en de daaropvolgende vraag "Wilt u uw profiel echt wissen?" met een klik op "Profiel wissen" bevestigt. De van u opgeslagen gegevens kunt u op elk gewenst moment in uw profiel wijzigen.

 

Voor vragen kunt u zich wenden tot:

 

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 München

Tel: +49 (0)89 / 665025-0
Fax: + 49 (0)89 / 665025-50
Internet: www.motel-one.com
E-mail: beone@motel-one.de of beone@the-cloud-one.com

 

Als de verwerkte gegevens toch voor de uitvoering van een overeenkomst of afhandeling van voorafgaande maatregelen nodig zijn, is voortijdig wissen van de gegevens alleen mogelijk als verplichtingen uit de wet of een overeenkomst dat niet tegenspreken.

 

f. beConnected

 

Via onze partner m3 connect, met wie wij samenwerken, bieden wij beOne-leden de mogelijkheid gebruik te maken van de 'beConnected' service. Hiertoe hoeft u maar een keer in te loggen met een eindapparaat (notebook, smartphone, tablet enz.) bij de wifi in het hotel om met het eindapparaat voortdurend (gedurende meerdere verblijven) toegang te hebben tot de wifi. Via m3 connect wordt uw Mac-adres verwerkt en door ons aan uw beOne-account toegewezen.  Voor de verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor de uitvoering van een contract waar u een partij van bent, dient art. 6, lid 1 punt 1, deel b van de AVG als rechtsgrondslag. Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode dat u de dienstverlening 'beConnected' gebruikt.

 

5. E-mailverzending

 

a. E-mail voor beoordeling na verblijf

 

Na het verblijf in Motel One of in The Cloud One Hotel krijgen klanten een e-mail met de vraag het verblijf te beoordelen en verbeteringen aan te geven.

 

Voor deze gegevensverwerking in het kader van het gebruik van het e-mailadres dient art. 6 lid 6, lid 1, punt f van de AVG als rechtsgrond. De verwerking van het e-mailadres en de verzameling van beoordelingen is nodig voor het garanderen van de hotelkwaliteit en de optimalisatie van hoteldiensten en is daarmee een gerechtvaardigd belang voor ons bedrijf. Deze beoordelingsmail heeft verder geen andere doelen.

 

Zodra de genoemde gegevens (e-mailadres en beoordeling) niet meer nodig zijn voor de beschreven optimalisatiedoeleinden, worden ze direct gewist.

 

b. Motel One-nieuwsbrief

 

Bij de aanmelding voor de Motel One-nieuwsbrief heeft de gebruiker ermee ingestemd om regelmatig per e-mail een nieuwsbrief te ontvangen met informatie over nieuwigheden, acties en aanbiedingen van Motel One en The Cloud One Hotels (en bijdragen over het thema hotel, reizen en overnachten). De persoonsgegevens die Motel One voor het versturen van de nieuwsbrief verwerkt, worden niet aan derden overgedragen. Deze toestemming voor het gebruik van het e-mailadres kan op elk gewenst moment met toekomstige werking herroepen worden (newsletter@motel-one.de). Daarnaast bestaat de mogelijkheid u voor toekomstige ontvangst van nieuwsbrieven via een afzonderlijke link onderaan de nieuwsbrief af te melden.

 

U heeft ons als gebruiker via onze websites: https://www.motel-one.com/nl/newsletter/ expliciet de volgende toestemmingsverklaring gegeven bij het bestellen van de nieuwsbrief en we hebben deze toestemming vastgelegd:

"Ik wil de gratis Motel One-nieuwsbrief bestellen en regelmatig geïnformeerd worden over nieuwigheden, acties en aanbiedingen van Motel One en The Cloud One Hotels over het thema hotel en reizen. Mijn e-mailadres wordt niet aan andere bedrijven overgedragen. Mijn toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief kan ik op elk gewenst moment met toekomstige werking via de websites https://www.motel-one.com/nl/newsletter/."

 

c. beOne-nieuwsbrief

 

Als de gebruiker zich via de website of app bij Motel One als beOne-lid heeft geregistreerd, ontvangt hij of zij als beOne-lid automatisch de beOne-nieuwsbrief met nieuwigheden, acties en aanbiedingen van het lidmaatschapsprogramma. Het beOne-lidmaatschap en daarmee de toestemming voor gebruik van het e-mailadres kan op elk gewenst moment met toekomstige werking per e-mail (beone@motel-one.de of beone@the-cloud-one.com) herroepen worden, zodat het lidmaatschap beëindigd wordt. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid het beOne-lidmaatschap direct met toekomstige werking te beëindigen als u in het aangemelde beOne-profiel op "Profiel wissen" klikt en de daaropvolgende vraag "Wilt u uw profiel echt wissen?" met een klik op "Profiel wissen" bevestigt.

 

6. Pushmeldingen

 

U kunt zich via de app registreren om zogenaamde "pushmeldingen" te ontvangen. Motel One en The Cloud One Hotels maakt gebruik van de service "Firebase Cloud Messaging", die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, "Google". U kunt gedetailleerde informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Google vinden op https://policies.google.com/privacy en op https://firebase.google.com/support/privacy.

 

Via pushmeldingen kunt u informatie ontvangen over uw volgende boeking of nieuws en aanbiedingen van Motel One en The Cloud One Hotels.

Om via iOS te registreren voor de pushmeldingen, moet u de vraag van uw browser of eindapparaat bevestigen om de pushmeldingen te ontvangen.

We evalueren geanonimiseerde pushmeldingen statistisch en kunnen dus herkennen of en wanneer pushmeldingen werden weergegeven en wanneer erop werd geklikt. Dit stelt ons in staat om te bepalen in welke pushmeldingen de ontvangers geïnteresseerd zijn, om toekomstige berichten af ​​te stemmen op de veronderstelde interesses van alle ontvangers en op die manier de interesse in ons aanbod te vergroten.

 

Uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, deel a van de AVG over de opslag en het gebruik van uw persoonsgegevens om onze pushmeldingen te ontvangen, kan op elk gewenst moment met toekomstige werking worden herroepen. U kunt uw toestemming herroepen in de instellingen van uw apparaat.

Pushmeldingen op iOS uitschakelen:

 

 • • Open de "Instellingen"-app.
 • • Blader door de lijst met apps, totdat u de naam ziet van de app waarvoor u de pushmeldingen wilt uitschakelen.
 • • Tik op de naam van de app en tik vervolgens op "Meldingen".
 • • Hier kunt u afzonderlijke meldingsvarianten of pushmeldingen volledig uitschakelen.

Pushmeldingen op Android uitschakelen:

 • • Open het meldingscenter bovenaan het scherm.
 • • Houd uw vinger op een melding van de app waarvoor u pushmeldingen wilt uitschakelen, totdat er een menu wordt geopend.
 • • Tik op "App-info".
 • • Verwijder nu het vinkje bij "Meldingen ontvangen".

 

Uw gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Uw gegevens worden daarna alleen bewaard zolang het abonnement voor pushmeldingen actief is.

 

7. Verwerking en verwijdering

 

Motel One c.q. The Cloud One Hotels kan op eigen initiatief of op verzoek van de gebruiker onvolledige, foutieve of verouderde persoonsgegevens aanvullen, aanpassen of wissen, die door Motel One c.q. The Cloud One Hotels in het kader van het beheren van deze websites zijn opgeslagen. Als deze processen plaatsvinden op verzoek van de gebruiker, kan Motel One c.q. The Cloud One Hotels deze alleen uitvoeren als de gebruiker zich afdoende geïdentificeerd heeft. De identificatie kan aan de hand van een kopie van een paspoort, die daarna direct vernietigd wordt, of aan de hand van kenmerken die alleen de gebruiker kan weten. Zonder identificatie kan Motel One c.q. The Cloud One Hotels de verzoeken van de gebruiker niet inwilligen.

 

Motel One c.q. The Cloud One Hotels wist in het kader van de wettelijke bepalingen persoonsgegevens onmiddellijk op verzoek van de gerechtigde, voor zover er geen dwingende wettelijke bewaarplichten zijn.

 

8. Overdracht van persoonsgegevens aan derden

 

 1. a. De persoonsgegevens worden vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming behandeld. De gegevens worden niet zonder toestemming van de gebruiker aan derden doorgegeven, tenzij dit voor de uitvoering van bestellingen, betaalprocessen of de verwerking van aanvragen vereist is of is toegestaan overeenkomstig wettelijke bepalingen. De externe dienstverleners zijn verplicht tot vertrouwelijke en veilige behandeling van de gegevens en mogen deze gegevens alleen gebruiken voor zover dit voor de uitvoering van hun taak nodig is.
 1. b. Dit geldt in het bijzonder ook voor een mogelijke betalingsafhandeling via een externe aanbieder en de gegevensuitwisseling met SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, bedoeld voor kredietbeoordeling bij gerechtvaardigd belang of bij handelingen voortkomend uit een overeenkomst. SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, bewaart en verstuurt de gegevens voor kredietbeoordeling naar zijn overeenkomstpartners. De beschermde belangen van de gebruiker worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen in acht genomen.
 1. c. Verder worden persoonsgegevens alleen overgedragen als de gebruiker hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of indien dit voor de vervolging van misdaden vereist is. Een overdracht aan overheden of overheidsinstanties met autorisatierecht gebeurt alleen als hier een wettelijke autorisatieplicht voor is of als er een gerechtelijke uitspraak voor is. Uw beschermde belangen worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen in acht genomen. Soms kunnen we op wettelijke gronden verplicht zijn uw gegevens aan derden te overleggen. Dat doen we alleen als er een wettelijke verplichting is.
 1. d. Een eventueel door u gegeven toestemming voor het doorgeven van gegevens kan op elk gewenst moment zonder opgaaf van redenen herroepen worden bij ons.

 

9. Bescherming van gegevens

 

De bescherming van persoonsgegevens is bij Motel One c.q. The Cloud One Hotels een belangrijk bedrijfsprincipe. Dit wordt onder andere door scholingen, een functionaris voor gegevensbescherming en de schriftelijke verplichting van alle medewerkers en externe dienstverleners voor geheimhouding en inachtneming van wettelijke voorwaarden voor gegevensbescherming gewaarborgd.

 

Alle technische en organisatorische, fysieke en logische inrichtingen en maatregelen op het gebied van gegevensbescherming, IT- en informatiebeveiliging dienen ter bescherming tegen beschadiging, storing en ongewenste toegang tot opgeslagen gegevens en om de beschermingsdoelen vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit te waarborgen.

 

De persoonsgegevens worden uit veiligheidsoverwegingen middels een versleutelde "Secure Socket Layer" (SSL)-verbinding (te herkennen aan een internetadres met "https://" boven in de adresbalk van de browser) verzonden.

 

Daarnaast spant Motel One c.q. The Cloud One Hotels zich doorlopend in om in redelijkheid maatregelen te treffen, om onbevoegde toegang tot persoonsgegevens van gebruikers en het onbevoegd gebruiken of vervalsen van deze gegevens te verhinderen en dienovereenkomstige risico's te minimaliseren. Het verstrekken van persoonsgegevens, hetzij persoonlijk, telefonisch of via het internet, is echter altijd risicovol, en geen enkel technisch systeem is volledig ongevoelig voor manipulatie of sabotage.

 

10. Enquêtetool SurveySparrow

 

Wij gebruiken SurveySparrow voor het opstellen van onze online vragenlijst. Met behulp van SurveySparrow verzamelen, analyseren, compileren, vergelijken en controleren wij de gegevens van enquêtedeelnemers om op die manier inzicht te krijgen in hoe wij onze website kunnen verbeteren. SurveySparrow is software die zich strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) houdt en die bedoeld is voor het uitvoeren van enquêtes. SurveySparrow verwerkt uw gegevens uitsluitend in het kader van de met Motel One gesloten overeenkomst en uitsluitend conform onze schriftelijke instructies. SurveySparrow fungeert daarbij als bemiddelend platform voor het registreren van de antwoorden die u ons via een online vragenlijst geeft.

 

SurveySparrow is dusdanig ontworpen dat uw privacy te allen tijde gerespecteerd wordt, zoals bepaald wordt door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. SurveySparrow heeft noch direct, noch indirect toegang tot de antwoorden op en de resultaten van de enquête die op het genoemde platform gegenereerd worden. Alle gegevens worden veilig opgeslagen op servers in de EU. SurveySparrow verkoopt of misbruikt uw gegevens niet en deelt ze ook niet met externe adverteerders of marketeers.  De door SurveySparrow overgedragen gegevens van de enquêtedeelnemers worden noch gescand, noch doorgegeven.  De op het SurveySparrow-platform gegenereerde resultaten kunnen uitsluitend door Motel One geëxporteerd worden met het oog op analyse en beoordeling.

 

Motel One gebruikt uw antwoorden om de aangeboden dienst te verbeteren. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt, behalve wanneer dit voor een bepaalde vraag uitdrukkelijk vereist is. Motel One gebruikt uw gegevens nooit om een profiel op te stellen die tot u herleid kan worden. Uw gegevens worden nooit verkocht of te gelde gemaakt, noch worden ze doorgegeven buiten het redelijke kader van het uitvoeren van onderzoek naar het merk, het ontwerp en de gebruikerservaring.

 

a. Gegevensverwerking

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten met de voorgenoemde aanbieders. Dit is een overeenkomst die door de wet inzake gegevensbescherming verplicht gesteld wordt. De overeenkomst waarborgt dat de verwerkers de persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend conform onze instructies en in overeenstemming met de AVG verwerken. Het contract is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU en kan geraadpleegd worden via de volgende link: https://surveysparrow.com/legal/dpa/

 

b. Categorieën persoonsgegevens

 

Met behulp van de door SurveySparrow gebruikte cookies gebruiken wij de volgende persoonsgegevens van onze gebruikers:

 • • IP-adres
 • • Locatiegegevens         
 • • Besturingssysteem        
 • • Soort apparaat  
 • • Antwoorden op de enquête

 

c. Doel van de gegevensverwerking

 

Het doel dat wij met de verwerking van uw persoonsgegevens met behulp van SurveySparrow nastreven, is de inhoud en de bezoekerservaring van onze website te verbeteren. Door de gegevens te analyseren, willen wij de website klantvriendelijker vormgeven.

 

d. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslag: Uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 onder a van de AVG.

 

Voor de verwerking voor dit doeleinde hebben wij uw toestemming nodig. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de cookiebanner op onze website. Houd er wel rekening mee dat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping ondanks de herroeping onverminderd van kracht blijft.

 

Door uw browsersoftware op de juiste wijze in te stellen, kunt u voorkomen dat cookies überhaupt worden opgeslagen. Houd er echter wel rekening mee dat u in dit geval niet alle functionaliteiten van onze website meer kunt gebruiken.

 

e. Duur van de opslag

 

Wij slaan uw persoonsgegevens slechts zolang op als dat nodig is om aan dit doeleinde te voldoen. Indien u uw toestemmingsverklaring herroept, zullen wij uw persoonsgegevens wissen. Wij kunnen uw persoonsgegevens maximaal 12 maanden inzien. 

 

f. Overdracht aan derden

 

SurveySparrow is onze gegevensverwerker. Daarom hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten met de dienstverlener SurveySparrow Inc. overeenkomstig art. 28 van de AVG. SurveySparrow verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend conform onze instructies.

 

g. Gegevensoverdracht aan landen buiten de EU

 

Wij dragen uw persoonsgegevens over aan SurveySparrow Inc., VS. Voor de overdracht van uw persoonsgegevens naar een land buiten de EU/EER hebben wij passende waarborgen getroffen in de vorm van standaardcontractbepalingen conform art. 46(2)(d) van de AVG, die aangenomen zijn door een toezichthoudende instantie en die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd conform art. 93(2) van de AVG.

11. Chatbot en livechat

 

Wij bieden u op onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een chatbot voor vragen over een hotelboeking. Het gaat hierbij om een livechattool. Door gebruik te maken van de chatfunctie maakt u automatisch gebruik van de diensten van DialogShift GmbH, Rheinsberger Straße 76/77, 10115 Berlijn, Duitsland. De persoonsgegevens die u invult in het chatvenster, worden doorgegeven aan DialogShift GmbH en opgeslagen.

 

a.Soort en doel van de gegevensverwerking

 

Wij gebruiken deze persoonsgegevens met het doel om onze klanten en belangstellenden een efficiënte en directe serviceverlening te bieden.

 

Tijdens het gebruik van de chattool worden, naast de persoonsgegevens die u tijdens de chat hebt opgegeven, ook nog de volgende persoonsgegevens verzameld:

 

 • • IP-adres
 • • Eventueel persoonsgegevens die verstrekt zijn tijdens het chatten, zoals naam, contactgegevens en andere informatie.

 

Indien u persoonsgegevens verstrekt in het chatvenster (bijv. naam, adres, e-mail, boekingsnummer), worden uw persoonsgegevens met behulp van kunstmatige intelligentie verwerkt.

Tevens plaatst DialogShift prestatiegerichte cookies voor statistische doeleinden. Daarbij wordt uw IP-adres verwerkt.

 

b. Bijzondere risico’s die uitgaan van kunstmatige intelligentie

 

Tijdens het gebruik van de chattool worden uw persoonsgegevens door middel van kunstmatige intelligentie (KI) in beperkte mate verwerkt. De tool moet zelfstandig antwoord geven op uw vragen, voordat u doorgestuurd wordt naar een medewerker. Daarbij wordt informatie als input in het systeem ingevoerd. Dit wordt aan de hand van algoritmes verwerkt om vervolgens weer met output te komen.

 

Aan het transparantiebeginsel inzake gegevensbescherming conform art. 5 lid 1 onder a van de AVG, dat vereist dat de verwerking van persoonsgegevens transparant plaatsvindt, wordt vaak niet voldaan vanwege de manier waarop KI-systemen aan de hand van ‘Machine Learning’ werken. Want KI-gestuurde systemen wijzigen en optimaliseren hun weegfactoren voortdurend en gebruiken de ingevoerde gegevens om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Daarnaast kan vanwege de niet-transparante gegevensverwerking niet volledig worden uitgesloten dat persoonsgegevens naar landen buiten de EU, bijv. de VS, worden overgedragen. 

 

DialogShift GmbH verplicht zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om de chat ter beschikking te kunnen stellen. Voor het gebruik van kunstmatige intelligentie maakt DialogShift gebruik van dienstverleners die servers binnen de EU gebruiken. Overdracht naar landen buiten de EU staat niet op de planning. Desondanks kan een restrisico inzake niet-transparante gegevensverwerking en overdracht aan landen buiten de EU bij gebruik van kunstmatige intelligentie niet volledig worden uitgesloten. 

 

Indien u de beschreven risico’s niet wilt nemen, dient u de chattool niet te gebruiken.  

 

c. Wettelijke grondslagen 

 

De gegevensverwerking bij het gebruik van de chattool gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 onder a van de AVG. Wij gebruiken de door u eventueel verstrekte persoonsgegevens met het doel om onze klanten en belangstellenden een efficiënte en directe serviceverlening te bieden. U geeft ons uw toestemming door een vinkje in het chatvenster te plaatsen. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door het vinkje te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

Voor zover de persoonsgegevens door DialogShift door servicecookies voor statistische doeleinden worden verzameld, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van uw toestemming via de cookiebanner volgens art. 6 lid 1 sub 1 deel a van de AVG door een vinkje te plaatsen of uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door het vinkje te verwijderen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroeping blijft echter onverminderd van kracht.

 

U kunt de opslag van cookies tevens met de juiste instelling van uw browsersoftware verhinderen. In dit geval kan het zijn dat u de live-chatfunctie en andere functies van het online aanbod niet meer volledig kunt gebruiken. DialogShift geeft deze persoonsgegevens niet door aan derden. De gegevens worden door DialogShift uitsluitend gebruikt voor bescherming en voor interne statistieken.  

 

Het doel en de omvang van de gegevensopslag en de verdere verwerking en gebruik van de persoonsgegevens door DialogShift en de bijbehorende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer zijn te vinden in de privacyverklaring van Dialogshift GmbH: 

 

https://www.dialogshift.com/de/dsvgo

 

d. Bewaartermijn

 

De persoonsgegevens worden zo lang bewaard tot het doel van de verwerking is bereikt. Dit is over het algemeen het geval zodra de chat is beëindigd. Uw persoonsgegevens worden echter uiterlijk na 90 dagen verwijderd. Verder verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra u de toestemming intrekt of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Verder kan een wettelijke bewaartermijn het verwijderen beletten.

 

e. Categorieën gegevensontvangers

 

Tijdens de gegevensverwerking door dienstverleners worden de persoonsgegevens aan de dienstverleners verstrekt. DialogShift krijgt opdracht van Motel One om ervoor te zorgen dat de toestemmingen conform de AVG worden verzameld en gedocumenteerd.  DialogShift fungeert in dit geval als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG. Daarom hebben wij met onze dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform onze instructies verwerkt.

 

f. Plaats van de werking en overdracht naar landen buiten de EU/EER

 

Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen naar landen buiten de EU en de Europese Economische Ruimte. Bovendien delen wij uw persoonsgegevens ook niet met internationale organisaties. Voor het gebruik van kunstmatige intelligentie maakt DialogShift gebruik van dienstverleners die servers binnen de EU gebruiken. Vanwege de gegevensverwerking door kunstmatige intelligentie kan echter niet volledig worden uitgesloten dat persoonsgegevens naar landen daarbuiten, bijv. de VS, worden overgedragen.

 

g. Geautomatiseerde gegevensverwerking

 

Er vindt geen geautomatiseerde gegevensverwerking plaats in de zin van art. 13, 22 van de AVG. Automatische gegevensverwerking vindt in de beschreven mate plaats door het gebruik van KI. 

 

12. Gebruik van cookies

 

Motel One c.q. The Cloud One Hotels gebruikt zogenaamde "cookies", dus tekstbestanden, of zogenaamde "webbakens", dus afbeeldingen, die op een gebruikersapparaat worden opgeslagen. Daarbij gaat het om technologie waarmee bepaalde gebruikersspecifieke instellingen of technische informatie, waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd, verzameld kunnen worden. Deze informatie laat zien wanneer en hoe gebruikers de website gebruiken en maakt het mogelijk deze doorlopend te verbeteren. Het gebruik van cookies biedt de gebruiker het voordeel dat hij of zij bij het invullen van formulieren op de website niet steeds zijn persoonsgegevens hoeft in te voeren. Het gebruik van cookies is gangbaar en wordt op veel websites toegepast. Cookies worden op het apparaat van de gebruiker opgeslagen en niet op de website.

 

Voorafgaand aan het gebruik van de websites of app van Motel One c.q. The Cloud One Hotels worden de gebruikers over het gebruik van cookies geïnformeerd. Motel One c.q. The Cloud One Hotels gebruikt cookies alleen om informatie in het geheugen van het apparaat van de gebruiker te lezen, die door een cookie van deze website daar is opgeslagen. Als de gebruiker de websites of de app gebruikt zonder speciale instellingen in zijn browser te doen, gaat hij of zij akkoord met het gebruik van cookies, zoals in deze bepalingen inzake gegevensbescherming beschreven is. Als de gebruiker de opslag van cookies op zijn apparaat niet wenst, een opgeslagen cookie wil wissen of van de opslag een melding wil ontvangen, kan hij of zij de browser of het apparaat overeenkomstig instellen. Hoe dit moet, staat in de handleiding van de browser of het apparaat.

 

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens via cookies is art. 6 lid 6 lid 1 deel f van de AVG. Als u ons op basis van een van de meldingen op onze websites ("cookiebanners") uw toestemming geeft voor het gebruik van cookies, gebeurt de verwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, punt 1, deel a van de AVG.

 

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze standaard cookies accepteren. U kunt uw browser echter zo configureren dat alleen nog bepaalde of zelfs helemaal geen cookies meer geaccepteerd worden. Wij wijzen u er echter op dat u mogelijk niet alle functionaliteit van de websites meer kunt gebruiken als cookies door uw browserinstellingen op onze website geblokkeerd worden. Via uw browserinstellingen kunt u ook de reeds in uw browser opgeslagen cookies wissen of de opslagduur bekijken. Verder is het mogelijk uw browser zo in te stellen dat deze u een melding geeft voordat cookies worden opgeslagen. Omdat de werking in verschillende browsers kan afwijken, verzoeken wij u in de hulpsectie van uw browser de instelmogelijkheden te bekijken.

 

Als u een uitgebreid overzicht wilt van alle toegang van derden tot gegevens in uw browser, raden wij u aan een speciale plug-in voor dit doel te installeren.

 

13. Tracking- en analysetools

 

Wij maken gebruik van tracking- en analysetools om een doorlopende optimalisatie te doen en te zorgen dat onze websites voldoen aan de wensen van de bezoekers. Met behulp van tracking kunnen we het gebruik van onze websites door bezoekers tevens statistisch benaderen en ons online aanbod met behulp van die kennis voor u verder ontwikkelen. De wettelijke basis voor het gebruik van tracking- en analysetools is die volgens art. 6, lid 1, zin 1 punt a van de AVG in de cookiebanner of in de cookie- en trackingtoolinstellingen verleende toestemming.

 

De hierna beschreven tracking- en analysetools geven u ook inzicht in de betreffende verwerkingsdoelen en de verwerkte gegevens.

 

a. Google Analytics en Google Firebase

 

Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw apparaat opgeslagen worden en die gebruikt worden voor analyse van uw gebruik van de websites. De middels een cookie verzamelde informatie over uw gebruik van onze websites wordt doorgaans naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Op onze websites is Google Analytics uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();" om een anonieme verzameling van uw IP-adres te waarborgen. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden die behoren tot de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

 

In de Motel One-app wordt Google Analytics via de dienst Google Firebase gebruikt. Daarbij worden uw persoonsgegevens via Google Firebase verzameld en vervolgens worden ze weergegeven in Google Analytics en verder verwerkt.

 

In opdracht van Motel One c.q. The Cloud One Hotels zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze websites te beoordelen, om rapportages te maken over de websiteactiviteiten en om verdere aan het gebruik van de website en het internet gerelateerde diensten aan de gebruikers aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser ingekorte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van cookies met een overeenkomstige instelling van uw browser verhinderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functionaliteit optimaal kunt gebruiken.

 

Daarnaast kunt u de overdracht en het gebruik van de gegevens die verzameld zijn met een cookie of uw gebruik van de websites of app (incl. uw IP-adres) naar en door Google verhinderen, als u de volgende browserextensie downloadt en installeert http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Naast deze browserextensie kunt u bij gebruik van mobiele apparaten het gebruik van Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Daarmee wordt een opt-out-cookie gezet waardoor toekomstig gebruik van uw gegevens bij bezoek aan onze websites geblokkeerd wordt: <a href="javascript:gaOptout()">Klik hier om u af te melden voor Google Analytics</a>.

 

Meer informatie over Google Analytics vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

Meer informatie over Google Firebase vindt u op: https://firebase.google.com/

 

b. Google Data Studio

 

Wij gebruiken Google Data Studio, een analysedienst van Google LLC / Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS ("Google"). Dit is een aanvullende beheertool van Google Analytics. Deze analysedienst maakt gebruik van de persoonsgegevens die via Google Analytics zijn verzameld. Met behulp van Google Data Studio worden aangepaste rapporten gevisualiseerd. Als u hier het gebruik van Google Analytics met toekomstige werking deactiveert, worden uw gegevens ook niet in Google Data Studio gebruikt.

 

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform art. 6, lid 1, punt 1, deel a van de AVG uw toestemming, die u ons hebt gegeven door de cookiebanner aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door het vinkje te verwijderen.

 

Meer informatie en de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op https://privacy.google.com/businesses/processorterms/. Uitgebreide informatie over Google Data Studio vindt u op https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/data-studio/.

 

c. Google BigQuery

 

Voor het bewaren van gegevens gebruiken wij Google BigQuery, een dienst van Google Cloud EMEA Ltd., 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 R296, Ierland. Daarmee kunnen verzamelde gegevens opgeslagen en beheerd worden door gebruik te maken van de Google Cloud-infrastructuur. De gegevens die aan de hand van onze webanalyse verzameld zijn, worden in de vorm van tabellen geëxporteerd met daarin de gebruikers-id’s die toegekend worden door Google Analytics en Google Firebase. Het gaat daarbij puur om het bewaren van gegevens, d.w.z. dat er tijdens het exporteren geen verdere gegevens worden toegevoegd aan de reeds bestaande gegevens uit de GA4-tracking. De gegevens worden door Google BigQuery gedurende 36 maanden bewaard. Plaats van retentie is Frankfurt am Main, Duitsland.

 

De gegevensverwerking heeft als doel de gegevensanalyse door Google Analytics en Firebase te bevorderen. Google BigQuery verwerkt de volgende gegevens: IP-adres, gebruikers- en inlog-ID, datum en tijd van het bezoek, gebruiksgegevens, chronologische paginaweergaven, app-updates, browserinformatie, informatie over het apparaat, JavaScript-ondersteuning, bezochte pagina's, referrer-URL, downloads, Flash-versie, gps-gegevens, koopactiviteiten en widget-interacties.

 

De wettelijke basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is conform art. 6, lid 1, punt 1, deel a van de AVG uw toestemming, die u ons hebt gegeven door de cookiebanner aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door het vinkje te verwijderen. Meer informatie en de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie over Google BigQuery vindt u op https://cloud.google.com/bigquery/docs/introduction.

 

d. OWAPro

 

Op onze websites wordt het webanalyse- en onlinemarketingbeheersysteem "OWAPro" van Hurra Communications GmbH ("hurra.com") gebruikt voor de webanalyse en optimalisatie van online marketinghandelingen.

 

Aanbieder van OWAPro is Hurra Communications GmbH, Wollgrasweg 27, D-70599 Stuttgart, Duitsland.

 

De webanalyse is vooral bedoeld voor analyse van gebruikersstromen op onze websites en voor de optimalisatie van online marketingcampagnes. Middels OWAPro kunnen daarbij de volgende persoonsgegevens verwerkt worden: Online ID's, waaronder cookie-ID's, IP-adressen, apparaatinformatie, klant-ID's, verwijzingen, transactiegegevens. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het meten en optimaliseren van reclamecampagnes en de kosten-batenanalyse daarvan, met het verzamelen van gegevens over welke aanbiedingen bezoekers bestellen of welke andere acties daar het gevolg van waren (zogenaamde "conversie"). Voor dit doel kunnen cookies worden ingezet, die herkenning van een internetbrowser bij een volgend bezoek mogelijk maken. In deze cookies kunnen op uw apparaat duidelijke online ID's ("cookie-ID's") opgeslagen worden.

 

OWAPro verwerkt doorgaans uitsluitend anonieme gegevens, waaraan hurra.com zelf geen identificeerbare natuurlijke persoon kan koppelen. IP-adressen worden door OWAPro standaard automatisch geanonimiseerd. Verdere informatie over de soort en omvang van de door hurra.com in OWAPro verwerkte persoonsgegevens en de mogelijk gebruikte cookies vindt u in de privacyverklaring van hurra.com via: www.hurra.com/privacy

 

Het gebruik en de verwerking van gegevens door hurra.com-diensten kunt u voor onze websites op elk gewenst moment door een opt-out (http://ssl.hurra.com/opt-out?cid=600&ln=de) herroepen.

 

14. Social plug-ins

 

Op onze websites maken wij gebruik van de volgende plug-ins van Facebook, Instagram, Pinterest en Twitter.

 

a. Social plug-ins van Facebook

 

Op onze websites zijn "social plug-ins" ("plug-ins") van het sociale netwerk www.facebook.com opgenomen, die worden beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). De plug-ins zijn herkenbaar aan een Facebook-logo of aan de toevoeging "Facebook Social Plugin"  (http://developers.facebook.com/plugins). De websites bevatten plug-ins waarmee de browser van de gebruiker een directe verbinding met de servers van Facebook maakt, zodra de gebruiker de websites oproept. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar de browser van de gebruiker gestuurd en daarmee in de website in kwestie ingepast. Motel One c.q. The Cloud One Hotels heeft geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-ins verzameld.

 

Door inpassing van de plug-in krijgt Facebook de informatie dat de gebruiker de betreffende website heeft opgeroepen. Als de gebruiker bij Facebook is aangemeld, kan Facebook het bezoek aan zijn of haar account toekennen. Als de gebruiker de "Vind ik leuk"-knop gebruikt of een reactie achterlaat, wordt de betreffende informatie door zijn browser direct naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen.

 

Volgens eigen informatie (https://www.facebook.com/help/186325668085084) bewaart Facebook de datum en tijd van het bezoek op de website, de bezochte website en verdere technische gegevens zoals IP-adres en browsergegevens om de diensten van Facebook verder te optimaliseren. Het doel en de omvang van de gegevensopslag en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en de bijbehorende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer zijn te vinden in de privacyverklaringen van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

 

Als de gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via Motel One c.q. The Cloud One Hotels gegevens over hem of haar verzamelt en koppelt aan de van hem of haar bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, dan dient hij/zij zich voor zijn/haar bezoek aan de websites bij Facebook af te melden. Daarnaast bestaat ook als de gebruiker niet is aangemeld bij Facebook de mogelijkheid dat Facebook bepaalde gegevens verzamelt en opslaat.

 

Als de gebruiker de social plug-ins van Facebook in het algemeen wil blokkeren, kan hij of zij de betreffende browserextensie installeren en activeren.

 

b. Social plug-ins van Instagram

 

Onze websites maken gebruik van zogenaamde social plug-ins ("plug-ins") van Instagram, die door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ierland wordt beheerd. De plug-ins zijn te herkennen aan een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een "Instagram-camera". Als de gebruiker een pagina van onze websites opvraagt, waarop zo'n plug-in gebruikt wordt, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de plug-in wordt door Instagram direct aan de browser van de gebruiker verzonden en in de website ingepast. Door deze inpassing ontvangt Instagram informatie dat de browser die betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Instagram-profiel hebt of op dat moment niet bij Instagram bent aangemeld. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door de browser direct naar een server van Instagram in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Als de gebruiker aangemeld is bij Instagram, kan Instagram het bezoek aan onze websites direct koppelen aan het Instagram-account van de gebruiker. Als de gebruiker de plug-ins actief gebruikt, bijvoorbeeld door op de "Instagram"-knop te drukken, wordt deze informatie direct naar de servers van Instagram gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien binnen uw Instagram-account getoond bij de contacten van de gebruiker. Motel One c.q. The Cloud One Hotels heeft geen invloed op de omvang van de gegevens die Instagram met behulp van deze plug-ins verzameld.

 

Het doel en de omvang van de gegevensopslag en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram en de bijbehorende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer zijn te vinden in de privacy van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/. Als de gebruiker niet wil dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens direct koppelt aan het Instagram-account, dan moet de gebruiker zich voor het bezoek aan onze websites afmelden bij Instagram. De gebruiker kan het laden van de Instagram-plug-in ook met extensies voor de browser geheel blokkeren, bijv. met de scriptblocker "NoScript" (http://noscript.net/).

 

c. Social plug-ins van Pinterest

 

Op onze websites worden zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Pinterest gebruikt, beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, VS ("Pinterest"). De plug-ins zijn te herkennen aan knoppen met het teken "Pin it" in wit en rood. Als de gebruiker een pagina van onze website opvraagt, waarop zo‘n plug-in gebruikt wordt, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. De inhoud van de plug-in wordt door Pinterest direct aan de browser van de gebruiker verzonden en in de website ingepast. Door deze inpassing ontvangt Pinterest informatie dat de browser die betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Pinterest-profiel hebt of op dat moment niet bij Pinterest bent aangemeld.

 

Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door de browser direct naar een server van Pinterest in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Als de gebruiker aangemeld is bij Pinterest, kan Pinterest het bezoek aan onze websites direct koppelen aan het Pinterest-account van de gebruiker. Als de gebruiker de plug-ins actief gebruikt, bijvoorbeeld door op de "Pin it"-knop te drukken, wordt deze informatie direct naar de servers van Pinterest gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien binnen uw Pinterest-account getoond bij de contacten van de gebruiker. Het doel en de omvang van de gegevensopslag en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest en de bijbehorende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer zijn te vinden in de privacyverklaringen van Pinterest: about.pinterest.com/de/privacy-policy. Als de gebruiker niet wil dat Pinterest de via onze websites verzamelde gegevens direct koppelt aan het Pinterest-account, dan moet de gebruiker zich voor het bezoek aan onze websites afmelden bij Pinterest. De gebruiker kan het laden van de Pinterest-plug-in ook met extensies voor de browser geheel blokkeren, bijv. met de scriptblocker "NoScript" (http://noscript.net/).

 

d. Twitter-knoppen

 

Op onze websites bestaat verder de mogelijkheid om bijdragen via bijv. Twitter te plaatsen. Deze dienst en overeenkomstig geconfigureerde plug-ins worden beheerd door Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107. Met de tweetknop kan de gebruiker blogartikelen via Twitter delen. De knop toont ook het aantal tweets bij een blogbijdrage.

 

Bij het opbouwen van de website wordt de code van de tweetknop direct van een server van Twitter naar de browser van de gebruiker geladen en in de website ingepast. Motel One c.q. The Cloud One Hotels heeft daarom geen invloed op de omvang van de door Twitter opgevraagde gegevens. Naar eigen informatie (https://twitter.com/privacy) slaat Twitter het verstuurde bericht van de tweet en de metagegevens daarvan op. Daartoe behoren volgens de inschatting van de beheerder: Datum en tijdstip van de tweets, het gehele of afgekorte internetadres waarop de tweetknop wordt weergegeven en verdere technische gegevens zoals IP-adressen, browsersoort en besturingssysteem. Twitter maakt niet bekend hoelang de informatie wordt bewaard. Meer informatie over Twitter vindt u hier (https://twitter.com/privacy)

 

15. Retargeting / op interesse gebaseerde reclame

 

Onze websites maken ook gebruik van de dienst Criteo-Service van Criteo GmbH, Gewürzmühlstraße 11, D-80538 München. Met behulp van deze dienst worden gebruikers, die onze websites al eens bezocht hebben en belangstelling hebben getoond voor onze aanbiedingen op deze websites en op internetpagina's waar ook gebruik wordt gemaakt van de dienst Criteo-Service, doelgerichte advertenties aangeboden. Het inpassen van deze advertentie gebeurt op basis van informatie over het bezoek van de betreffende internetsite, die onder andere in cookies op het apparaat van de gebruiker is opgeslagen. Deze tekstbestanden worden in het kader van opeenvolgende websitebezoeken voor doelgerichte productaanbevelingen gelezen. Voor dit doel is in de cookie een willekeurig gekozen identificatienummer opgeslagen. Zowel het nummer als de informatie over uw bezoek van de internetsite zijn persoonlijk aan u te relateren. Deze gegevens worden in geen geval gebruikt om u als bezoeker van onze websites persoonlijk te identificeren.

 

U kunt de opslag en verwerking van informatie via de dienst van Criteo blokkeren, als u de volgende link aanklikt (http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie) en daar de regelaar bij "Opt-Out" op "ON" zet. Als u "ON" kiest, wordt er in uw browser een nieuwe cookie (opt-out-cookie) gezet. Deze cookie geeft aan de dienst van Criteo aan dat Criteo geen gegevens over het gebruik meer mag verzamelen en verwerken. U hebt de mogelijkheid om deze functie weer te activeren, als u de regelaar op "OFF" zet. Denk eraan dat deze instellingen voor elke browser die u gebruikt afzonderlijk moeten worden gedaan. Als alle cookies in uw browser worden gewist, geldt dat ook voor de opt-out-cookie.

 

16. Links naar andere websites

 

Onze websites kunnen bij gelegenheid links (interactieve verwijzingen) naar websites van derden bevatten, waarvoor Motel One c.q. The Cloud One Hotels niet verantwoordelijk is. Motel One c.q. The Cloud One Hotels heeft geen enkele invloed op de inhoud en de opzet van websites achter de links, waar de gebruiker via de links op terecht komt. Voor de inhoud en presentatie van deze websites en de bepalingen omtrent gegevensbescherming zijn uitsluitend de betreffende aanbieders verantwoordelijk.

 

17. Rechten van betrokkenen

 

Via de AVG krijgt u als betrokkene van een verwerking van persoonsgegevens de volgende rechten:

 

• Overeenkomstig art. 15 van de AVG kunt u een overzicht vragen van door ons van u verwerkte persoonsgegevens. U kunt in het bijzonder opheldering vragen over de verwerkingsdoeleinden, over de soorten persoonsgegevens, over de soorten ontvangers die uw gegevens ontvangen, over de geplande bewaartermijn, over het recht van correctie, wissen, beperken van de verwerking of herroeping, over het bestaan van een recht op bezwaar, over de herkomst van de gegevens voor zover die niet bij ons zijn aangemaakt, over overdracht naar derde landen of naar een internationale organisatie en over het bestaan van een geautomatiseerde beslissing of profilering en over belangrijke informatie die instanties vragen.

 

• Overeenkomstig art. 16 van de AVG kunt u onmiddellijk correctie van onjuiste of onvolledige gegevens in de bij ons opgeslagen persoonsgegevens verlangen.

 

• Overeenkomstig art. 17 van de AVG kunt u het wissen van bij ons opgeslagen persoonsgegevens verlangen, voor zover de verwerking niet plaatsvindt binnen het recht voor vrije meningsuiting en informatie, voor het uitvoeren van een gerechtelijke verplichting, op basis van openbare belangen of ter ondersteuning van een rechtsvordering.

 

• Overeenkomstig art. 18 van de AVG kunt u de beperkingen voor verwerking van uw persoonsgegevens verlangen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, wij de gegevens niet meer nodig hebben en u de verwijdering weigert, omdat u deze nog nodig hebt ter ondersteuning van een rechtsvordering. Het recht uit hoofde van art. 18 van de AVG hebt u ook als u overeenkomstig art. 21 van de AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

 

• Overeenkomstig art. 20 van de AVG kunt u verlangen dat wij u de persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat toesturen of in uw opdracht aan een andere verantwoordelijke partij overdragen.

 

• Overeenkomstig art. 7 punt 3 van de AVG kunt u een eenmaal gegeven toestemming altijd weer herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die met die toestemming samenhangt in de toekomst niet meer kunnen uitvoeren.

 

• Overeenkomstig art. 77 van de AVG hebt u het recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende instantie. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthouder van uw woonplaats, werkplaats of ons bedrijf.

 

17. Recht op bezwaar

 

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, punt 1, deel f van de AVG hebt u het recht overeenkomstig art. 21 van de AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover daar redenen voor zijn, voortkomend uit uw bijzondere situatie of indien het bezwaar betrekking heeft op direct marketing. In het geval van direct marketing bestaat voor u een algemeen herroepingsrecht, dat door ons zonder opgaaf van reden zal worden ingewilligd.

 

18. Gegevensveiligheid en beveiligingsmaatregelen

 

Wij zijn verplicht uw privésfeer te beschermen en uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Om manipulatie, verlies of misbruik van uw bij ons opgeslagen gegevens te vermijden, treffen wij omvangrijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, die regelmatig getest en aan technologische ontwikkelingen aangepast worden. Hiertoe behoren onder andere het gebruik van erkende versleutelingstechnieken (SSL of TLS).
Wij wijzen u er echter op dat het, op basis van de structuur van het internet, mogelijk is dat regels voor gegevensbescherming en de daarbij behorende maatregelen voor gegevensbeveiliging door andere, niet onder onze verantwoordelijkheid vallende personen of organisaties niet nageleefd worden. Vooral onversleutelde gepubliceerde gegevens – zoals via e-mail – kunnen door derden worden meegelezen. Wij hebben hier technisch geen invloed op. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de hem beschikbaar gestelde gegevens door versleuteling of op andere wijze tegen misbruik te beschermen.

 

20. Wijzigingen

 

Motel One c.q. The Cloud One Hotels kan op elk gewenst moment zonder aankondiging deze gegevensbeschermingbepalingen of de inhoud van de websites veranderen of het gebruik van deze websites veranderen of blokkeren.

 

21. Vragen over gegevensbescherming en contactgegevens

 

De gebruiker kan zich altijd wenden tot Motel One c.q. The Cloud One Hotels als zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist moeten worden. Daarnaast geeft Motel One c.q. The Cloud One Hotels altijd inzicht in welke gegevens van de gebruiker opgeslagen zijn, waar die vandaan komen en wat het doel is van het bewaren.

 

Voor vragen over gegevensbescherming kunt u zich wenden tot:

 

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 München

Tel: +49 (0)89 / 665025-0
Fax: +49 (0)89 / 665025-50
Internet: www.motel-one.com of www.the-cloud-one.com
E-mail: privacy@motel-one.com of privacy@the-cloud-one.com