[Translate to Nederlands:] Globus in der One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Gegevensbeschermingsbepalingen

voor de website Motel-one.com en de Motel One-app

Wij zijn blij met uw interesse in onze website motel-one.com (hierna “website”) en onze toepassingssoftware voor mobiele eindapparaten, de Motel One-app, (hierna “app”). De website en de app worden door Motel One GmbH aangeboden (hierna “Motel One” genoemd) en biedt u als gebruiker (hierna “gebruiker”) de mogelijkheid om u over het kameraanbod en de diverse locaties van de Motel One Group te informeren, bij interesse en beschikbaarheid te reserveren en contact met ons op te nemen bij vragen.

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en houden ons aan de wettelijke regels en andere bepalingen omtrent gegevensbescherming. Hierna willen wij u als gebruiker van onze website en/of onze app informeren over de omgang met uw gegevens en u een overzicht geven over de door ons genomen maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens.

Eventueel gegeven toestemmingen kunt u op elk moment in de toekomst herroepen. Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact met ons op.

Omdat wetswijzigingen of veranderingen in bedrijfsprocessen kunnen leiden tot een aanpassing van deze Gegevensbeschermingsverklaring vragen wij u deze regelmatig door te lezen. De Gegevensbeschermingsverklaring kan op elk moment via https://www.motel-one.com/nl/gegevensbeschermingsbepalingen/ geopend, opgeslagen een afgedrukt worden. 

Verder kunt u onze gegevensbeschermingsinstructies hier inkijken:

Gegevensbeschermingsinstructies (NL)

Politykę prywatności (PL) 

Datenschutzhinweise (D)
Zásady ochrany osobních údajů (CZ)

Data protection information (EN) 

Aviso de privacidad (ES)

Informations en matière de protection des données (F)


Meer lezen

1.    Verantwoordelijkheid en geldigheid

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (hierna : AVG) en andere nationale wetten van lidstaten en andere bepalingen voor gegevensbescherming is:

Motel One GmbH

Tegernseer Landstraße 165

D-81539 München

Tel: 089 / 665025-0

Fax: 089 / 665025-50

Internet: www.motel-one.com

E-mail: privacy@motel-one.com

Deze Gegevensbeschermingsverklaring geldt voor het internetaanbod van Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165D-81539 München, dat onder het domein https://www.motel-one.com/de en de verschillende subdomeinen te openen is.

 

2.    Functionaris voor gegevensbescherming

De externe functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke partij is:

Meester Karsten Kinast, LL.M. (advocaat)

KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Hohenzollernring 54

D-50672 Keulen

Tel.: +49 (0)221 – 222 183 – 0

E-Mail: mail@kinast.eu
Website: www.kinast.eu  

 

3.    Beginselen voor gegevensverwerking

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke personen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld gegevens als uw naam, uw leeftijd, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw IP-adres of uw gebruikersgedrag. Informatie, waarbij wij geen (of slechts met de grootst mogelijk moeite) een verband met u als persoon kunnen leggen, bijv. door anonimisering van de informatie, is geen persoonlijke informatie. De verwerking van persoonsgegevens (zoals aanmaken, opvragen, verwerken, opslaan of overdragen) vereist altijd een wettelijke grondslag of uw toestemming. Verwerkte persoonsgegevens worden gewist, zodra het doel van de verwerking niet meer van toepassing is en er geen wettelijk voorgeschreven bewaarplicht meer geldt.

Voor zover wij voor het doen van bepaalde aanbiedingen uw persoonsgegevens verwerken, informeren wij u direct daarna over de gang van zaken, omvang en het doel van de gegevensverwerking, de wettelijke grondslagen voor de verwerking en de betreffende bewaartermijn.

 

4.    Individuele verwerkingshandelingen

a.    Soort en omvang van de gegevensverwerking

Bij opvragen en gebruik van onze website slaan wij persoonsgegevens op, die uw browser automatisch aan onze server overdraagt. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamd logbestand opgeslagen. Als u gebruik maakt van onze website maken wij de volgende gegevens aan die voor ons technisch nodig zijn, om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen:

Bij elke handeling van een gebruiker op de website, dan wel de app en bij elke oproep van gegevens worden gebruikersgegevens over deze handeling in een logbestand op onze server opgeslagen. Dat zijn:

·            browsertype/-versie

·            gebruikt besturingssysteem

·            verwijzende URL (de ervoor bezochte website)

·            hostnaam van de gebruikte computer (IP-adres)

·            tijdstip en datum van de serveraanvraag

·            overgedragen gegevenshoeveelheid en handelingssoort (gegevens overgedragen, gegevens niet gevonden, enz.)

Uit deze gegevens worden anoniem interne statistieken gemaakt, die ons helpen het gebruik van de website te analyseren, fouten op te lossen en onze diensten te verbeteren. Er wordt geen persoonsgerelateerd gebruik toegepast. Er wordt geen samenvoeging gedaan van deze gegevens met andere gegevensbronnen. Deze gegevens worden na de statistische berekening automatische gewist. U kunt het gebruik van uw geanonimiseerde gegevens voor statistische doeleinden op elk moment verhinderen, als u de opslag van cookies door de juiste instelling in uw browser blokkeert (zie daarvoor artikel 6.).

b.    Wettelijke grondslagen

Voor de genoemde gegevensverwerking geldt Art. 6 lid 1 sub f AVG als wettelijke basis. De verwerking van de genoemde gegevens is nodig voor het aanbieden van een website en is daarmee in het gerechtvaardigde belang van ons bedrijf.

Daarbij verzamelt en gebruikt Motel One in de basis alleen persoonsgegevens die de gebruiker bij het gebruik van de website of app overdraagt, zoals bij een reservering of een aanvraag via een contactformulier op de website.

Bij een reservering en/of boeking is de opgave van een volledige naam, adres en e-mailadres vereist. Deze gegevens zijn nodig voor het afwikkelen van de reservering. Daarnaast zijn soms verdere gegevens nodig, zoals telefoonnummer, bedrijfsnaam, belastingnummer, rekeningnummer of creditcardgegevens.

c.     Bewaartermijn en wissen van gegevens

Zodra de genoemde gegevens voor weergave van de website niet meer nodig zijn, worden ze gewist. Het gebruik van de gegevens voor het aanbieden van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is voor de werking van de website dringend nodig. Er bestaat daarom voor de gebruiker geen herroepingsmogelijkheid. Een verdere opslag kan in speciale gevallen alleen als dit wettelijk voorgeschreven is.

d.    Minderjarigen

Personen onder de 18 jaar mogen zonder toestemming van de ouders of vertegenwoordigers geen persoonsgegevens aan ons verstrekken. Wij vragen geen persoonsgegevens van kinderen of jeugdigen, verzamelen deze niet en geven ze niet aan derden door.

e.    beOne-lidmaatschap

Door de registratie als beOne-lid hebt u de algemene voorwaarden van het beOne Membershipprogramma (https://www.motel-one.com/nl/services/be-one-loyaliteitsprogramma/deelnamevoorwaarden/) geaccepteerd en als contractuele tegenprestatie de toestemming gegeven voor de ontvangst van reclame (mededelingen in elektronische vorm over het programma, daardoor algemene informatie, overzicht boekingen, gepersonaliseerde informatie en ‘aanbiedingen’ enz.).

Het lid verklaart zich als contractuele tegenprestatie voor de gratis deelname aan beOne ermee akkoord dat Motel One GmbH zijn persoonsgegevens naast de voor de uitvoering van zijn BE ONE-lidmaatschap benodigde aanmaak, bewerking en gebruik in het kader van boekingen ook voor het toesturen van periodieke informatie over nieuwigheden, acties en aanbiedingen van Motel One over hotels en reizen per e-mail, sms, WhatsApp of andere elektronische media mag gebruiken.

Verder gaat het lid als contractuele tegenprestatie ermee akkoord dat zijn persoonsgegevens ook voor doelgerichte weergave van reclame op de websites en socialmediaplatformen van Motel One gebruikt kunnen worden.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens die vereist zijn voor de uitvoering van een gebruiksovereenkomst die u met ons gesloten hebt, dient art. 6, lid 1, sub b van de AVG als rechtsgrondslag.

 

 

Als u zich als beOne-lid hebt geregistreerd, kunt u deze registratie altijd ongedaan maken. Het beOne-lidmaatschap kan op elk moment voor de toekomst per e-mail (beone@motel-one.de) herroepen worden, waarmee het lidmaatschap beëindigd wordt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid het beOne-lidmaatschap direct voor de toekomst te beëindigen, als u in het aangemelde beOne-profiel op “Profiel wissen“ klikt en de daaropvolgende vraag “Wilt u uw profiel echt wissen?“ met een klik op “Profiel wissen“ bevestigt. De van u opgeslagen gegevens kunt u op elk moment in uw profiel wijzigen.

 

5.    E-mailverzending

a.    E-mail voor beoordeling na verblijf

Na het verblijf in een Motel One-hotel krijgen klanten een e-mail met de vraag het verblijf te beoordelen en verbeteringen aan te geven.

Voor deze gegevensverwerking in het kader van het gebruik van het e-mailadres dient Art. 6 lid 1 sub f AVG als rechtsgrond. De verwerking van het e-mailadres en de verzameling van beoordelingen is nodig voor het garanderen van de hotelkwaliteit en de optimalisatie van hoteldiensten en is daarmee een gerechtvaardigd belang voor ons bedrijf. Deze beoordelingse-mail heeft verder geen andere doelen.

Zodra de genoemde gegevens (e-mailadres en beoordeling) niet meer nodig zijn voor de beschreven optimalisatiedoeleinden, worden ze direct gewist.

b.    Motel One-nieuwsbrief

Bij de aanmelding voor de Motel One-nieuwsbrief heeft de gebruiker ermee ingestemd om regelmatig per e-mail een nieuwsbrief te ontvangen met informatie over nieuwigheden, acties en aanbiedingen van Motel One (en bijdragen over het thema hotel, reizen en overnachten). De persoonsgegevens die Motel One voor het versturen van de nieuwsbrief verwerkt, worden niet aan derden overgedragen. Deze toestemming voor het gebruik van het e-mailadres kan op elk moment voor de toekomst herroepen worden (newsletter@motel-one.de). Daarnaast bestaat de mogelijkheid u voor toekomstige ontvangst van nieuwsbrieven via een afzonderlijke link onderaan de nieuwsbrief af te melden.

De hierna volgende Toestemmingsverklaring hebt u ons als gebruiker bij de opgave voor onze nieuwsbrief, via onze website: https://www.motel-one.com/de/newsletter/ uitdrukkelijk verstrekt en wij hebben dit vastgelegd:

“Ik wil de gratis Motel One-nieuwsbrief bestellen en regelmatig geïnformeerd worden over nieuwigheden, acties en aanbiedingen van Motel One over het thema hotel en reizen. Mijn e-mailadres wordt niet aan andere bedrijven overgedragen. Mijn toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief kan ik op elk moment voor de toekomst via de website https://www.motel-one.com/de/newsletter/ herroepen.“

c.     beOne Newsletter

Als de gebruiker zich via de website of app bij Motel One als beOne-lid heeft geregistreerd, ontvangt hij of zij als beOne-lid automatisch de beOne-nieuwsbrief met nieuwigheden, acties en aanbiedingen van het lidmaatschapsprogramma. Het beOne-lidmaatschap en daarmee de toestemming voor gebruik van het e-mailadres kan op elk moment voor de toekomst per e-mail (beone@motel-one.de) herroepen worden, waarmee het lidmaatschap beëindigd wordt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid het beOne-lidmaatschap direct voor de toekomst te beëindigen, als u in het aangemelde beOne-profiel op “Profiel wissen“ klikt en de daaropvolgende vraag “Wilt u uw profiel echt wissen?“ met een klik op “Profiel wissen“ bevestigt.

 

6.    Verwerking en verwijdering

Motel One kan op eigen initiatief of op verzoek van de gebruiker onvolledige, foutieve of verouderde persoonsgegevens aanvullen, aanpassen of wissen, die door Motel One in het kader van het beheren van deze website zijn opgeslagen. Als deze processen plaatsvinden op verzoek van de gebruiker, kan Motel One deze alleen uitvoeren als de gebruiker zich afdoende geïdentificeerd heeft. De identificatie kan aan de hand van een kopie van een paspoort, die daarna uiteraard direct vernietigd wordt, of aan de hand van kenmerken die alleen de gebruiker kan weten. Zonder identificatie kan Motel One de verzoeken van de gebruiker niet inwilligen.

Motel One wist in het kader van de wettelijke bepalingen persoonsgegevens onmiddellijk op verzoek van de gerechtigde, voor zover er geen dwingende wettelijke bewaarplichten zijn.

 

7.    Overdracht van persoonsgegevens aan derden

a.    De persoonsgegevens worden vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke gegevensbeschermingsbepalingen behandeld. De gegevens worden niet zonder toestemming van de gebruiker aan derden doorgegeven, tenzij dit voor de uitvoering van bestellingen, betaalprocessen of de verwerking van aanvragen vereist is of is toegestaan overeenkomstig wettelijke bepalingen. De externe dienstverleners zijn verplicht tot vertrouwelijke en veilige behandeling van de gegevens en mogen deze gegevens alleen gebruiken voor zover dit voor de uitvoering van hun taak nodig is.

b.    Dit geldt in het bijzonder ook voor een mogelijke betalingsafhandeling via een externe aanbieder en de gegevensuitwisseling met SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, bedoeld voor kredietbeoordeling bij gerechtvaardigd belang of bij handelingen voortkomend uit een overeenkomst. SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, bewaart en verstuurt de gegevens voor kredietbeoordeling naar zijn overeenkomstpartners. De beschermde belangen van de gebruiker worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen in acht genomen.

c.     Verder worden persoonsgegevens alleen overgedragen als de gebruiker vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of dit voor de vervolging van misdaden vereist is. Een overdracht aan overheden of overheidsinstanties met autorisatierecht gebeurt alleen als hier een wettelijke autorisatieplicht voor is of er een gerechtelijke uitspraak voor is. Uw beschermde belangen worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen in acht genomen. Soms kunnen we op wettelijke gronden verplicht zijn uw gegevens aan derden te overleggen. Dat doen we alleen als er een wettelijke verplichting is.

d.    Een eventueel door u gegeven toestemming voor het doorgeven van gegevens kan op elk moment zonder opgaaf van redenen herroepen worden bij ons.

 

8.    Bescherming van gegevens

De bescherming van persoonsgegevens is bij Motel One een belangrijke bedrijfsprincipe. Dit wordt onder andere door opleiding, een functionaris voor gegevensbescherming en de schriftelijke verplichting van alle medewerkers en externe dienstverleners voor geheimhouding en inachtneming van wettelijke voorwaarden voor gegevensbescherming gewaarborgd.

Alle technische en organisatorische, fysieke en logische inrichtingen en maatregelen op het gebied van gegevensbescherming, IT- en informatiebeveiliging dienen ter bescherming tegen beschadiging, storing en ongewenste toegang tot opgeslagen gegevens en om de beschermingsdoelen vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit te waarborgen.

De persoonsgegevens worden uit veiligheidsoverwegingen middels een versleutelde “Secure Socket Layer“ (SSL)-verbinding (te herkennen aan een internetadres met “https://“ boven in de adresbalk van de browser) verzonden.

Daarnaast spant Motel One zich doorlopend in om in redelijkheid maatregelen te treffen, om onbevoegde toegang tot persoonsgegevens van gebruikers en het onbevoegd gebruiken of vervalsen van deze gegevens te verhinderen en dienovereenkomstige risico's te minimaliseren. Het verstrekken van persoonsgegevens, hetzij persoonlijk, telefonisch of via internet, is echter altijd risicovol, en geen enkel technisch systeem is volledig ongevoelig voor manipulatie of sabotage.

 

9.    Gebruik van cookies

Motel One gebruik zogenaamde “cookies”, dus tekstbestanden, of zogenaamde “webbakens”, dus afbeeldingen, die op een gebruikersapparaat worden opgeslagen. Daarbij gaat het om technologie, waarmee bepaalde gebruikerspecifieke instellingen of technische informatie, waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd, verzameld kunnen worden. Deze informatie laat zien wanneer en hoe gebruikers de website gebruiken en maakt het mogelijk deze doorlopend te verbeteren. Het gebruik van cookies biedt de gebruiker het voordeel, dat hij of zij bij het invullen van formulieren op de website niet steeds zijn persoonsgegevens hoeft in te voeren. Het gebruik van cookies is gangbaar en wordt op veel websites toegepast. Cookies worden op het apparaat van de gebruiker opgeslagen en niet op de website.

Voorafgaand aan het gebruik van de website of app van Motel One worden de gebruikers over het gebruik van cookies geïnformeerd. Motel One gebruikt cookies alleen om informatie in het geheugen van het apparaat van de gebruiker te lezen, die door een cookie van deze website daar is opgeslagen. Als de gebruiker de website gebruikt, zonder speciale instellingen in zijn browser te doen, gaat hij of zij akkoord met het gebruik van cookies, zoals in deze gegevensbeschermingsbepalingen beschreven. Als de gebruiker de opslag van cookies op zijn apparaat niet wenst, een opgeslagen cookie wil wissen of van de opslag een melding wil ontvangen, kan hij of zij de browser of het apparaat overeenkomstig instellen. Hoe dit moet, staat in de handleiding van de browser of het apparaat.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens via cookies is Art. 6 lid 1 sub f AVG. Als u ons op basis van een van de meldingen op onze website (“cookiebanners“) uw toestemming geeft voor het gebruik van cookies, gebeurt de verwerking overeenkomstig Art. 6 lid 1 sub 1 deel a AVG.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze standaard cookies accepteren. U kunt uw browser echter zo configureren dat alleen nog bepaalde of zelfs helemaal geen cookies meer geaccepteerd worden. Wij wijzen u er echter op dat u mogelijk niet alle functionaliteit van de website meer kunt gebruiken, als cookies door uw browserinstellingen op onze website geblokkeerd worden. Via uw browserinstellingen kunt u ook al in uw browser opgeslagen cookies wissen of de opslagduur bekijken. Verder is het mogelijk uw browser zo in te stellen, dat deze u een melding geeft voordat cookies worden opgeslagen. Omdat de werking in verschillende browsers kan afwijken, verzoeken wij u in de hulpsectie van uw browser de instelmogelijkheden te bekijken. 

Als u een uitgebreid overzicht wilt van alle toegang van derden tot gegevens in uw browser raden wij u aan een speciale plugin voor dit doel te installeren.

 

10.  Tracking- en analysetools

Wij maken gebruik van tracking- en analysetools om een doorlopende optimalisatie te doen en te zorgen dat onze website voldoet aan de wensen van de bezoekers. Met behulp van tracking kunnen we ook het gebruik van onze website door bezoekers statistisch benaderen en ons online aanbod met behulp van die kennis voor u verder ontwikkelen. Op basis van deze belangen is het gebruik van de hierna beschreven tracking- en analysetools overeenkomstig Art. 6 lid 1 sub 1 par. f AVG gerechtvaardigd.

De hierna beschreven tracking- en analysetools geven u ook inzicht in de betreffende verwerkingsdoelen en de verwerkte gegevens.

a.    Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw apparaat opgeslagen worden en die gebruikt worden voor analyse van uw gebruik van de website. De middels een cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Op deze website is Google Analytics uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp();“ om een anonieme verzameling van uw IP-adres te waarborgen. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden die behoren tot de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

In opdracht van Motel One zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapportages te maken over de websiteactiviteiten en om verdere aan het gebruik van de website en het internet gerelateerde diensten aan de gebruikers aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser ingekorte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van cookies met een overeenkomstige instelling van uw browser verhinderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functionaliteit optimaal kunt gebruiken.

Daarnaast kunt u de overdracht en het gebruik van de gegevens die verzameld zijn met een cookie of uw gebruik van de website of app (incl. uw IP-adres) naar en door Google verhinderen, als u de volgende browserextensie downloadt en installeert http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Naast deze browserextensie kunt u bij gebruik van mobiele apparaten het gebruik van Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Daarmee wordt een opt-outcookie gezet waardoor toekomstig gebruik van uw gegevens bij bezoek aan deze website geblokkeerd wordt: <a href="javascript:gaOptout()">Klik hier om af te melden voor Google Analytics</a>.

Meer informatie over Google Analytics vindt u hier:

http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/

b.    OWAPro

Op deze website wordt het webanalyse- en onlinemarketingbeheersysteem “OWAPro” van Hurra Communications GmbH (“hurra.com”) gebruikt voor de webanalyse en optimalisatie van onlinemarketinghandelingen.

Aanbieder van OWAPro is Hurra Communications GmbH, Wollgrasweg 27, D-70599 Stuttgart, Duitsland.

De webanalyse is vooral bedoeld voor analyse van gebruikersstromen op deze website en de optimalisatie van onlinemarketingcampagnes. Middels OWAPro kunnen daarbij de volgende persoonsgegevens verwerkt worden: Online ID's, waaronder cookie-id's, IP-adressen, apparaatinformatie, klant-id's, verwijzingen, transactiegegevens. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het meten en optimaliseren van reclamecampagnes en de kosten-batenanalyse daarvan, met het verzamelen van gegevens over welke aanbiedingen bezoekers bestellen of welke andere acties daar het gevolg van waren (zogenaamde “conversie”). Voor dit doel kunnen cookies worden ingezet, die herkenning van een internetbrowser bij een volgens bezoek mogelijk maken. In deze cookies kunnen op uw apparaat duidelijke online id's (“cookie-id's) opgeslagen worden.

OWAPro verwerkt in de regel uitsluitend anonieme gegevens, waaraan hurra.com zelf geen identificeerbare natuurlijke persoon kan koppelen. IP-adressen worden door OWAPro standaard automatisch geanonimiseerd. Verdere informatie over de soort en omvang van de door hurra.com in OWAPro verwerkte persoonsgegevens en de mogelijk gebruikte cookies vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van hurra.com via: www.hurra.com/privacy

Het gebruik en de verwerking van gegevens door hurra.com-diensten kunt u voor deze website op elk moment door een opt-out [http://ssl.hurra.com/opt-out?cid=600&ln=en] herroepen.

 

11.    Social plugins

Op onze website maken wij gebruik van de volgende plugins van Facebook, Pinterest en Twitter.

a.    Social plugins van Facebook

Op de website zijn "social plugins" ("plugins") van het sociale netwerk www.facebook.com opgenomen, die worden beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De plugins zijn herkenbaar aan een Facebook-logo of de toevoeging "Facebook Social Plugin" (http://developers.facebook.com/plugins). De website bevat zulke plugins, waarmee de browser van de gebruiker een directe verbinding met de servers van Facebook maakt, zodra de gebruiker de website oproept. De inhoud van de plugin wordt door Facebook direct naar de browser van de gebruiker gestuurd en daarmee in de website ingepast. Motel One heeft geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugins verzameld.

Door inpassing van de plugin krijgt Facebook de informatie dat de gebruiker de betreffende website heeft opgeroepen. Als de gebruiker bij Facebook is aangemeld, kan Facebook het bezoek aan zijn of haar account toekennen. Als de gebruiker de “Vind ik leuk”-knop gebruikt of een reactie achterlaat, wordt de betreffende informatie door zijn browser direct naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen.

Volgens eigen informatie (https://www.facebook.com/help/186325668085084) bewaart Facebook de datum en tijd van het bezoek op de website, de bezochte website en verdere technische gegevens zoals IP-adres en browsergegevens om de diensten van Facebook verder te optimaliseren. Het doel en omvang van de gegevensopslag en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook en de bijbehorende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer zijn te vinden in de Gegevensbeschermingsbepalingen van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Als de gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via Motel One gegevens over hem of haar verzamelt en koppelt aan de van hem of haar bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, dan dient hij zich voor zijn bezoek op de website bij Facebook af te melden. Daarnaast bestaat ook als de gebruiker niet is aangemeld bij Facebook de mogelijkheid dat Facebook bepaalde gegevens verzamelt en opslaat.

Als de gebruiker de social plugins van Facebook in het algemeen wil blokkeren kan hij of zij de betreffende browserextensie installeren en activeren, bijvoorbeeld met de “Facebook Blocker” (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

b.    Social plugins van Instagram

Op onze website worden zogenaamde social plugins (“plugins”) van Instagram gebruikt, die beheerd worden door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”). De plugins zijn te herkennen aan een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een “Instagram-camera”. Als de gebruiker een pagina van onze website opvraagt, waarop zo'n plugin gebruikt wordt, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de plugin wordt door Instagram direct aan de browser van de gebruiker verzonden en in de website ingepast. Door deze inpassing ontvangt Instagram informatie dat de browser die betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Instagram-profiel hebt of op dat moment niet bij Instagram bent aangemeld. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door de browser direct naar een server van Instagram in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Als de gebruiker aangemeld is bij Instagram, kan Instagram het bezoek aan onze website direct koppelen aan het Instagram-account van de gebruiker. Als de gebruiker de plugins actief gebruikt, bijvoorbeeld door op de “Instagram”-knop te drukken, wordt deze informatie direct naar de servers van Instagram gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien binnen uw Instagram-account getoond bij de contacten van de gebruiker. Motel One heeft geen invloed op de omvang van de gegevens die Instagram met behulp van deze plugins verzameld.

Het doel en omvang van de gegevensopslag en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Instagram en de bijbehorende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer zijn te vinden in de Gegevensbeschermingsbepalingen van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/. Als de gebruiker niet wil dat Instagram via onze website verzamelde gegevens direct koppelt aan het Instagram-account, dan moet de gebruiker zich voor het bezoek aan onze website afmelden bij Instagram. De gebruiker kan het laden van de Instagram-plugin ook met extensies voor de browser geheel blokkeren, bijv. met de scriptblocker “NoScript“ (http://noscript.net/).

c.     Social plugins van Pinterest

Op onze website worden zogenaamde sociale plugins (“plugins”) van het sociale netwerk Pinterest gebruikt, beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA (“Pinterest”). De plugins zijn te herkennen aan knoppen met het teken “Pin it” in wit en rood. Als de gebruiker een pagina van onze website opvraagt, waarop zo‘n plugin gebruikt wordt, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. De inhoud van de plugin wordt door Pinterest direct aan de browser van de gebruiker verzonden en in de website ingepast. Door deze inpassing ontvangt Pinterest informatie dat de browser die betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Instagram-profiel hebt of op dat moment niet bij Instagram bent aangemeld.

Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door de browser direct naar een server van Pinterest in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Als de gebruiker aangemeld is bij Pinterest, kan Pinterest het bezoek aan onze website direct koppelen aan het Pinterest-account van de gebruiker. Als de gebruiker de plugins actief gebruikt, bijvoorbeeld door op de “Pin it”-knop te drukken, wordt deze informatie direct naar de servers van Pinterest gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien binnen uw Pinterest-account getoond bij de contacten van de gebruiker. Het doel en omvang van de gegevensopslag en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Pinterest en de bijbehorende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer zijn te vinden in de Gegevensbeschermingsbepalingen van Pinterest: about.pinterest.com/de/privacy-policy. Als de gebruiker niet wil dat Pinterest via onze website verzamelde gegevens direct koppelt aan het Pinterest-account, dan moet de gebruiker zich voor het bezoek aan onze website afmelden bij Pinterest. De gebruiker kan het laden van de Pinterest-plugin ook met extensies voor de browser geheel blokkeren, bijv. met de scriptblocker “NoScript“ (http://noscript.net/).

d.    Twitter-knoppen

Op de website bestaat verder de mogelijkheid om bijdragen via bijv. Twitter te plaatsen. Deze dienst en overeenkomstig geconfigureerde plugins worden beheerd door Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107. Met de Tweet-knop kan de gebruiker blogartikelen via Twitter delen. De knop toont ook het aantal tweets bij een blogbijdrage.

Bij het opbouwen van de website wordt de code van de Tweet-knop direct van een server van Twitter naar de browser van de gebruiker geladen en in de website ingepast. Motel One heeft daarom geen invloed op de omvang van door Twitter opgevraagde gegevens. Naar eigen informatie (https://twitter.com/privacy) slaat Twitter het verstuurde bericht van de Tweet en de metagegevens daarvan op. Daartoe behoren volgens de inschatting van de beheerder: Datum en tijdstip van de Tweets, het gehele of afgekorte internetadres waarop de Tweet-knop wordt weergegeven en verdere technische gegevens zoals bijvoorbeeld IP-adressen, browsersoort en besturingssysteem. Twitter maakt niet bekend hoe lang de informatie wordt bewaard. Meer informatie over Twitter vindt u hier (https://twitter.com/privacy)

 

12.    Retargeting/op interesse gebaseerde reclame

Deze website maakt ook gebruik van de dienst Criteo-Service van Criteo GmbH, Gewürzmühlstraße 11, D-80538 München. Met behulp van deze dienst worden gebruikers, die onze website al eens bezocht hebben en belangstelling hebben getoond voor onze aanbiedingen op deze website en op internetpagina's waar ook gebruik wordt gemaakt van de dienst Criteo-Service, doelgerichte advertenties aangeboden. Het inpassen van deze advertentie gebeurt op basis van informatie over het bezoek van de betreffende internetsite, die onder andere in cookies op het apparaat van de gebruiker is opgeslagen. Deze tekstbestanden worden in het kader van opeenvolgende websitebezoeken voor doelgerichte productaanbevelingen gelezen. Voor dit doel is in het cookie een willekeurig gekozen identificatienummer opgeslagen. Zowel het nummer als de informatie over uw bezoek van de internetsite zijn persoonlijk aan u te relateren. Deze gegevens worden in geen geval gebruikt om u als bezoeker van onze websites persoonlijk te identificeren.

U kunt de opslag en verwerking van informatie via de dienst van Criteo blokkeren, als u de volgende link aanklikt (http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie) en daar de regelaar bij "Opt-Out" op "ON" zet. Als u "ON" kiest, wordt in uw browser een nieuwe cookie (opt-out-cookie) gezet. Deze cookie geeft aan de dienst van Criteo aan dat Criteo geen gegevens over het gebruik meer mag verzamelen en verwerken. U hebt de mogelijkheid om deze functie weer te activeren, als u de regelaar op "OFF" zet. Denk eraan dat deze instellingen voor elke browser die u gebruikt, afzonderlijk moeten worden gedaan. Als alle cookies in uw browser worden gewist, geldt dat ook voor het opt-outcookie.

 

13.    Links naar andere websites

De website kan bij gelegenheid links (interactieve verwijzingen) naar websites van derden bevatten, waarvoor Motel One niet verantwoordelijk is. Motel One heeft geen invloed op de inhoud en het opzet van websites achter de links, waar de gebruiker via de links op terecht komt. Voor de inhoud en presentatie van deze websites en de bepalingen omtrent gegevensbescherming zijn uitsluitend de betreffende aanbieders verantwoordelijk.

 

14.    Rechten van betrokkenen

Via de AVG krijgt u als betrokkene van een verwerking van persoonsgegevens de volgende rechten:

•         Overeenkomstig Art. 15 AVG kunt u een overzicht vragen van door ons van u verwerkte persoonsgegevens. U kunt in het bijzonder opheldering vragen over de verwerkingsdoelen, de soorten persoonsgegevens, de soorten ontvangers, die uw gegevens ontvangen, de geplande bewaartermijn, het recht van correctie, wissen, beperken van de verwerking of herroeping, het bestaan van een recht op bezwaar, de herkomst van de gegevens, voor zover die niet bij ons zijn aangemaakt, over overdracht naar derde landen of een internationale organisatie en over het bestaan van een geautomatiseerde beslissing of profilering en belangrijke informatie die instanties vragen.

•         Overeenkomstig Art. 16 AVG kunt u onmiddellijk correctie van onjuiste of onvolledige gegevens in de bij ons opgeslagen persoonsgegevens verlangen.

•         Overeenkomstig Art. 17 AVG kunt u het wissen van bij ons opgeslagen persoonsgegevens verlangen, voor zover de verwerking niet plaatsvindt binnen het recht voor vrije meningsuiting en informatie, voor het uitvoeren van een gerechtelijke verplichting, op basis van openbare belangen of ter ondersteuning van een rechtsvordering.

•         Overeenkomstig Art. 18 AVG kunt u de beperkingen voor verwerking van uw persoonsgegevens verlangen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, wij de gegevens niet meer nodig hebben en u de verwijdering weigert, omdat u deze nog nodig hebt ter ondersteuning van een rechtsvordering. Het recht uit hoofde van Art. 18 AVG hebt u ook als u overeenkomstig Art. 21 DAVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

•         Overeenkomstig Art. 20 AVG kunt u verlangen dat wij u de persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat toesturen of in uw opdracht aan een andere verantwoordelijke partij overdragen.

•         Overeenkomstig Art. 7 sub. 3 AVG kunt u een eenmaal gegeven toestemming altijd weer herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die met die toestemming samenhangt in de toekomst niet meer kunnen uitvoeren.

•         Overeenkomstig Art. 77 AV hebt u het recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende instantie. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthouder van uw woonplaats, werkplaats of ons bedrijf.

 

15.    Recht op bezwaar

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig Art. 6 lid 1 S. 1 sub f AVG hebt u het recht overeenkomstig Art. 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover daar redenen voor zijn, voortkomend uit uw bijzondere situatie of het bezwaar betrekking heeft op direct marketing. In het geval van direct marketing bestaat voor u een algemeen herroepingsrecht, dat door ons zonder opgaaf van reden zal worden ingewilligd.

 

16.    Gegevensveiligheid en beveiligingsmaatregelen

Wij zijn verplicht uw privésfeer te beschermen en uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Om manipulatie, verlies of misbruik van uw bij ons opgeslagen gegevens te vermijden, treffen wij omvangrijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, die regelmatig getest en aan technologische ontwikkelingen aangepast worden. Hiertoe behoren onder andere het gebruik van erkende versleutelingstechnieken (SSL of TLS).
Wij wijzen u er echter op dat het, op basis van de structuur van het internet, mogelijk is dat regels voor gegevensbescherming en de daarbij behorende maatregelen voor gegevensbeveiliging door andere, niet onder onze verantwoordelijkheid vallende personen of organisaties niet nageleefd worden. Vooral onversleutelde gepubliceerde gegevens – zoals bijv. via e-mail – kunnen door derden worden meegelezen. Wij hebben hier technisch geen invloed op. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de hem beschikbaar gestelde gegevens door versleuteling of op andere wijze tegen misbruik te beschermen.

 

17.    Wijzigingen

Motel One kan op elk moment zonder aankondiging deze Gegevensbeschermingbepalingen of de inhoud van de website veranderen of het gebruik van deze website veranderen of blokkeren.

 

18.    Vragen over gegevensbescherming en contactgegevens

De gebruiker kan zich altijd wenden tot Motel One, als zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist moeten worden. Daarnaast geeft Motel One altijd inzicht in welke gegevens van de gebruiker opgeslagen zijn, waar die vandaan komen en wat het doel is van het bewaren.

Voor vragen over gegevensbescherming kunt u zich wenden tot:

Motel One GmbH

Tegernseer Landstraße 165

D-81539 München

Tel: 089 / 665025-0

Fax: 089 / 665025-50

Internet: www.motel-one.com

E-Mail: privacy@motel-one.com


Meer lezen