Obowiązek udzielania informacji

zgodnie z art. 13 RODO

Drogi Użytkowniku,

ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) mamy obowiązek informować Cię, w jakim celu Motel One (spółka Motel One GmbH i przedsiębiorstwa powiązane w znaczeniu §15 federalnej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG) przetwarza Twoje dane osobowe. 

Administrator

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 Monachium

Tel.: 089 / 665025-0
Faks: 089 / 665025-50

Internet: stage.motel-one.com
E-mail: privacy@motel-one.com

 

Inspektor ochrony danych

Adwokat dr Karsten Kinast, LL.M.
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Kolonia

Telefon: +49 (0)221 – 222 183 – 0
E-mail: mail@kinast.eu
Website: www.kinast.eu

 

Przetwarzamy następujące kategorie danych

- dane kontaktowe
- dane adresowe

Cel przetwarzania danych

Powyższe dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy w celu przesyłania informacji i zaproszeń na wydarzenia.

Pochodzenie danych osobowych

Dane osobowe gromadzimy zasadniczo w bezpośrednim kontakcie z osobą, której dane dotyczą.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawę prawną pobierania i przetwarzania danych stanowią uzasadnione interesy w znaczeniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO wraz z motywem 47. Uzasadnionym interesem jest utrzymanie stosunków handlowych.

Okres przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych kończy się z chwilą upływu ustawowego okresu przechowywania danych lub po ustaniu celu przechowywania.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy danych do państw trzecich.

Odbiorcy danych osobowych

1.    Wewnętrzny odbiorca danych: Motel One GmbH i przedsiębiorstwa powiązane w znaczeniu § 15 federalnej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG)

2.    Zewnętrzny odbiorca danych: podmiot przetwarzający

Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO użytkownikowi przysługują następujące prawa:

•               prawo dostępu do informacji (art. 15 RODO)

•               prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

•               prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

•               prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

•               prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

•               prawo do sprzeciwu (art. 7 RODO)

 

Osobna informacja o prawie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO

Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie w celach wynikających z uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej). Jeżeli użytkownik wniesie sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania danych, chyba że zachodzi istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, którego dane dotyczą, lub przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Ponadto, zgodnie z art. 77 RODO, użytkownik ma prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych. Właściwym dla nas organem nadzorczym jest:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27 (Schloss)
91522 Ansbach, Niemcy

Telefon: +49 (0) 981 53 1300
Faks: +49 (0) 981 53 98 1300

E-mail: poststelle@lda.bayern.de
Internet: www.lda.bayern.de


Przeczytaj więcej