INFORMACJE O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Cel przetwarzania danych

Zabezpieczenie obiektów, ochrona interesów / nietykalności fizycznej gości (interesy osób trzecich, patrz niżej)

 

2. Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

3. Okres przechowywania danych osobowych

Dane pochodzące z monitoringu wideo są zasadniczo usuwane niezwłocznie, jeżeli nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane (art. 17 ust. 1 litera a RODO) lub są sprzeczne z uzasadnionym interesem osoby, której dane dotyczą. Dane usuwa się zasadniczo po 48 godzinach.

 

4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania (zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez algorytmy w celu analizy i oceny).

 

5. Przekazywanie danych i wymiar międzynarodowy

Dane przekazywane są organom władzy i przedsiębiorstwom Grupy Motel One wyłącznie w ramach obowiązujących regulacji prawnych. Dane nie są przekazywane państwom trzecim.

 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO rejestrowanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i jeżeli interesy lub prawa podstawowe osoby, której dotyczą dane, nie są nadrzędne wobec interesów administratora. Uzasadnione interesy administratora to w tym przypadku:

  • • zapewnienie miru domowego
  • • zapobieganie przestępstwom
  • • możliwość ścigania przestępstw
  • • ogólne interesy w zakresie bezpieczeństwa Motel One (ogólnodostępny teren prywatny)
  • • interesy gości / podmiotów trzecich

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

prawo dostępu do informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, których podstawą są „uzasadnione interesy” w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także możliwość złożenia skargi w organie nadzorczym zgodnie z art. 77 RODO.

Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, pisząc na adres privacy@motel-one.com lub telefonicznie: 0049 89 665025 0.

 

DANE PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

Nazwa i dane kontaktowe administratora

Belgia:

Motel One Belgium SRL

Rue Royale 120

1000 Bruxelles

 

Niemcy:

Motel One Germany Betriebs GmbH

Tegernseer Landstraße 165

81539 München

 

Dania:

Motel One Copenhagen ApS

Løngangstræde 27

1468 Copenhagen

 

Francja:

Motel One France S.à.r.l.

295 Avenue Daumesnil

75012 Paris

 

Wielka Brytania:

Motel One UK Ltd. (Motel One London-Tower Hill, Motel One Manchester-Piccadilly, Newcastle High Bridge);

24-26 MINORIES

LONDON

EC3N 1BQ

 

Motel One (Scotland) Ltd. (Motel One Edinburgh-Princes);

MARKET STREET

EDINBURGH

EH1 1BL

 

M1 RE Edinburgh Ltd. (Motel One Edinburgh-Royal);

18-21 MARKET STREET

EDINBURGH

EH1 1BL

 

M1 RE Glasgow Ltd. (Motel One Glasgow);

24-26 MINORIES

LONDON

EC3N 1BQ

 

Holandia:

Motel One Netherlands B.V.

Europaboulevard 23,

1079PC Amsterdam

 

Szwajcaria:

Motel One Switzerland GmbH

Barfüssergasse 16

4051 Basel

 

Hiszpania:

Motel One Spain S.L.

Passeig de Pujades 11-13

08018 Barcelona

 

Czechy:

Motel One Czech s.r.o.

Na poříčí 1048/30, Nové Město, 110 00 Praha 1

 

Austria:

Motel One Austria GmbH

Elisabethstraße 5

1010 Wien

 

Polska:

Motel One Warsaw Chopin Sp. z o.o.

Tamka 38

00-349 Warszawa

 

USA:

133 Greenwich LLC

133 Greenwich Street

New York City, NY 10006