INFORMATIE OVER DE OMVANG VAN DE GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

1. Doel van de gegevensverwerking

Bescherming van eigendom, waarborging van de belangen / fysieke integriteit van gasten (belangen van derden, zie onder)

 

2. Wettelijke grondslagen

Art. 6, lid 1, punt f van de AVG

 

3. Duur van de opslag van de persoonsgegevens

De gegevens van de videobewaking worden in principe direct gewist, als deze niet meer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze werden verzameld (art. 17 lid 1 punt a van de AVG) of als de verdere opslag van de te beschermen gegevens de belangen van de betreffende personen in de weg staat. Het wissen van de gegevens vindt in principe na 48 uur plaats.

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming, noch profilering plaats (geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens middels algoritmen voor analyse en beoordeling).

 

5. Informatie over doorgeven en buitenlandse verbinding

De gegevens worden uitsluitend in het kader van wettelijke bepalingen aan autoriteiten en ondernemingen binnen de Motel One Group overgedragen. Een overdracht van de gegevens aan derde landen vindt niet plaats.

 

6. Informatie over de rechten van betreffende personen

Conf. art. 6 lid. 1 punt f van de AVG is de registratie van beeldmateriaal rechtmatig, indien dit noodzakelijk is voor het behartigen van de wettige belangen van de verantwoordelijke personen en indien er geen sprake is van beschermingswaardige belangen of grondrechten van de betrokken personen die zwaarder wegen. De gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke personen zijn:

  • • Behartiging van het huisrecht
  • • Preventie van strafbare feiten
  • • Mogelijkheid tot vervolging van strafbare feiten
  • • Algemeen veiligheidsbelang van Motel One (voor openbaar toegankelijke privéruimte)
  • • Belangen van de gasten / derden

 

De betrokkene heeft de volgende rechten:

Recht op informatie conf. art. 15 van de AVG, recht op correctie conf. art. 16 van de AVG, recht op wissen conf. art. 17 van de AVG, recht op beperking van de verwerking conf. art. 18 van de AVG, recht op overdraagbaarheid van gegevens conf. art. 20 van de AVG en recht op bezwaar tegen verwerkingprocessen die berusten op "wettige belangen" zoals bedoeld in art. 6, lid 1, punt f van de AVG alsmede op de mogelijkheid tot het indienen van klachten bij een toezichthoudende autoriteit conf. art. 77 van de AVG.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan via e-mail aan privacy@motel-one.com of telefonisch via: 0049 89 665025 0.

 

INFORMATIE OVER DE GEGEVENSVERWERKER

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

België

Motel One Belgium SRL

Rue Royale 120

1000 Brussel

 

Deutschland:

Motel One Germany Betriebs GmbH

Tegernseer Landstraße 165

81539 München

 

Denemarken:

Motel One Copenhagen ApS

Løngangstræde 27

1468 Kopenhagen

 

Frankrijk:

Motel One France S.à.r.l.

295 avenue Daumesnil

75012 Parijs

 

Groot-Brittannië:

Motel One UK Ltd. (Motel One London-Tower Hill, Motel One Manchester-Piccadilly, Newcastle High Bridge);

24-26 MINORIES

LONDEN

EC3N 1BQ

 

Motel One (Scotland) Ltd. (Motel One Edinburgh-Princes);

MARKET STREET

EDINBURGH

EH1 1BL

 

M1 RE Edinburgh Ltd. (Motel One Edinburgh-Royal);

18-21 MARKET STREET

EDINBURGH

EH1 1BL

 

M1 RE Glasgow Ltd. (Motel One Glasgow);

24-26 MINORIES

LONDEN

EC3N 1BQ

 

Nederland:

Motel One Netherlands B.V.

Europaboulevard 23,

1079 PC Amsterdam

 

Zwitserland:

Motel One Switzerland GmbH

Barfüssergasse 16

4051 Bazel

 

Spanje:

Motel One Spain S.L.

Passeig de Pujades 11-13

08018 Barcelona

 

Tsjechië

Motel One Czech s.r.o., 
Na poříčí 1048/30, Nové Město, 110 00 Praha 1

Motel One Prague Hybernska s.r.o.
Ovocny trh 1096/8, Stare Město, 110 00 Praha 1

 

Oostenrijk:

Motel One Austria GmbH

Elisabethstraße 5

1010 Wenen

 

Polen:

Motel One Gdansk sp. z o.o.

Ul. Tamka 38

PL- 00-349 Warszawa

 

Motel One Warschau Chopin Sp. Z o.o

Tamka 38

PL-00-349 Warschau

 

VS:

133 Greenwich LLC

133 Greenwich Street

New York City, NY 10006