OPLYSNINGER OM OMFANGET AF DATABEHANDLINGEN

1. Formål med databehandlingen

Objektsikring, sikring af gæsternes interesser / fysiske integritet (tredjepartsinteresser, se nedenfor)

 

2. Retsgrundlag

Art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR

 

3. Varighed af opbevaringen af personoplysningerne

Dataene fra videoovervågningen slettes som udgangspunkt, så snart de ikke længere er nødvendige for opnåelsen af de formål, som de i sin tid blev indsamlet til (art. 17, stk. 1, litra a) i GDPR), eller hvis den berørte persons legitime interesser forhindrer lagring. Sletningen af dataene udføres som udgangspunkt efter 48 timer.

 

4. Automatiseret beslutningstagning og profilering

Der udføres ingen automatiseret beslutningstagning og ingen profilering (automatiseret bearbejdning af persondata gennem algoritmer med henblik på analyse og vurdering).

 

5. Informationer om videregivelse og grænseoverskridende sammenhænge

En udlevering af dataene til myndigheder og koncernvirksomheder i Motel One Group finder udelukkende sted inden for rammerne af gældende lovbestemmelser. Der overføres ingen data til tredjelande.

 

6. Informationer om dataregistrerede personers rettigheder

I henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR er registreringen lovlig, hvis den er nødvendig for at opretholde den ansvarliges berettigede interesser, og så længe den berørte persons legitime interesser eller grundrettigheder ikke er vigtigere. Den ansvarliges berettigede interesse er i dette tilfælde:

  • • Varetagelse af ejendomsretten
  • • Forebyggelse af strafbare handlinger
  • • Muliggørelse af strafferetlig forfølgelse
  • • Motel Ones almene sikkerhedsinteresser (for private lokaler med adgang for offentligheden)
  • • Gæsternes interesser / tredjepartsinteresser

 

Den berørte person har følgende rettigheder:

Retten til indsigt iht. art. 15 i GDPR, retten til berigtigelse iht. art. 16 i GDPR, retten til sletning iht. art. 17 i GDPR, retten til indskrænkning af databehandlingen iht. art. 18 i GDPR, retten til dataportabilitet iht. art. 20 i GDPR og retten til at gøre indsigelse mod databehandlingsprocesser, der tager udgangspunkt i "berettigede interesser" jf. art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR samt muligheden for at indberette en klage til den tilsynsførende myndighed iht. art. 77 i GDPR.

Du kan når som helst gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger ved at sende en e-mail til privacy@motel-one.com eller ringe på telefonnummer: 0049 89 665025 0.

 

INFORMATIONER OM DATABEHANDLEREN

Den dataansvarliges navn og kontaktoplysninger

Belgien:

Motel One Belgium SRL

Rue Royale 120

1000 Bruxelles

 

Tyskland:

Motel One Germany Betriebs GmbH

Tegernseer Landstraße 165

81539 München

 

Danmark:

Motel One Copenhagen ApS

Løngangstræde 27

1468 København

 

Frankrig:

Motel One France S.à.r.l.

295 Avenue Daumesnil

75012 Paris

 

Storbritannien:

Motel One UK Ltd. (Motel One London-Tower Hill, Motel One Manchester-Piccadilly, Newcastle High Bridge);

24-26 MINORIES

LONDON

EC3N 1BQ

 

Motel One (Scotland) Ltd. (Motel One Edinburgh-Princes);

MARKET STREET

EDINBURGH

EH1 1BL

 

M1 RE Edinburgh Ltd. (Motel One Edinburgh-Royal);

18-21 MARKET STREET

EDINBURGH

EH1 1BL

 

M1 RE Glasgow Ltd. (Motel One Glasgow);

24-26 MINORIES

LONDON

EC3N 1BQ

 

Holland:

Motel One Netherlands B.V.

Europaboulevard 23,

1079PC Amsterdam

 

Schweiz:

Motel One Switzerland GmbH

Barfüssergasse 16

4051 Basel

 

Spanien:

Motel One Spain S.L.

Passeig de Pujades 11-13

08018 Barcelona

 

Tjekkiet:

Motel One Czech s.r.o.

Na poříčí 1048/30, Nové Město, 110 00 Praha 1

 

Østrig:

Motel One Austria GmbH

Elisabethstraße 5

1010 Wien

 

Polen:

Motel One Warsaw Chopin Sp. Z o.o

Tamka 38

PL-00-349 Warszawa

 

USA:

133 Greenwich LLC

133 Greenwich Street

New York City, NY 10006