Informationspligt

i henhold til artikel 13 i GDPR

Kære gæst

Vi lægger stor vægt på beskyttelsen af dine persondata. I henhold til EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) er vi forpligtet til at informere dig om formålet med bearbejdningen af dine persondata gennem Motel One (Motel One GmbH og Motel Ones tilknyttede virksomheder i henhold til §15 AktG/den tyske aktieselskabslov).

Ansvarshavende

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 München

Tlf.: 089 / 665025-0
Fax: 089 / 665025-50

Internet: www.motel-one.com
e-mail: privacy@motel-one.com

 

Databeskyttelsesansvarlig

Advokat dr. Karsten Kinast, LL.M.
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Køln

Telefon: +49 (0)221 – 222 183 – 0
E-mail: mail@kinast.eu
Website: www.kinast.eu

 

Vi behandler følgende datakategorier

- Kontaktdata
- Adressedata

Formålet med databehandlingen

Ovenstående persondata behandles og lagres med henblik på forsendelse af event-invitationer og informationer.

Persondataenes oprindelsessted

Vi indsamler som udgangspunkt persondata gennem direkte kontakt med den pågældende person.

Retsgrundlaget for databehandlingen

Retsgrundlaget for indsamlingen og bearbejdningen udgøres af vores berettigede interesse i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR jf. betragtning 47. Den berettigede interesse består i opretholdelse og pleje af forretningsforbindelsen.

Varighed af databehandlingen

Behandlingen af persondataene ophører ved udløbet af den lovbestemte opbevaringspligt, eller når formålet med databehandlingen bortfalder.

Overførsel til tredjelande

Der finder ingen overførsel til tredjelande sted.

Modtagerne af persondataene

1. Interne modtagere: Motel One GmbH og tilknyttede virksomheder i henhold til §15 AktG/den tyske aktieselskabslov

2. Eksterne modtagere: Databehandlere

Dine rettigheder som dataregistreret person

I henhold til artikel 13, stk. 2 i GDPR har du følgende rettigheder:

• Retten til indsigt (art. 15 GDPR)

• Retten til berigtigelse (art. 16 GDPR)

• Retten til sletning (art. 17 GDPR)

• Retten til indskrænkning af databehandlingen (art. 18 GDPR)

• Retten til dataportabilitet (art. 20 GDPR)

• Retten til indsigelse (art. 7 GDPR)

 

Separat information om indsigelsesretten i henhold til artikel 21 i GDPR

I henhold til art. 21, stk. 1 i GDPR har du ret til at gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine persondata, som udføres i henhold til artikel 6, stk. 1, f i GDPR (databehandling med henblik på opretholdelse af ansvarshavendes eller tredjeparts berettigede interesserer). Hvis du gør indsigelse, indstiller vi databearbejdningen, medmindre vi kan påvise tvingende nødvendige og beskyttelsesværdige årsager til bearbejdningen, som er mere tungtvejende end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis bearbejdningen er nødvendig for os for at kunne forsvare, udøve eller gøre retskrav gældende.

Herudover har du i henhold til art. 77 i GDPR ret til at indgive en klage til de tilsynsførende myndigheder, hvis du er af den mening, at behandlingen af dine data strider mod databeskyttelsesretlige bestemmelser. Den ansvarlige tilsynsførende myndighed er i dette tilfælde:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27 (Schloss)
91522 Ansbach, Tyskland

Telefon: +49 (0) 981 53 1300
Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300

E-Mail: poststelle@lda.bayern.de
web: www.lda.bayern.de


Læs videre