INFORMACE O ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ

1. Účel zpracování údajů

Zabezpečení objektu, zajištění zájmů / tělesné integrity hostů (zájmy třetích stran viz níže)

 

2. Právní základ

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

 

3. Doba uchovávání osobních údajů

Data z kamerového systému budou neprodleně vymazána, pokud již nejsou nezbytná k dosažení účelů, pro které byla shromážděna [čl. 17 odst. 1 písm. a) GDPR], nebo pokud jsou oprávněné zájmy subjektů údajů s dalším uchováváním dat v rozporu. K vymazání dat dochází v zásadě po 48 hodinách.

 

4. Automatizované rozhodování a profilování

Neprobíhá žádné automatizované rozhodování a žádné profilování (automatizované zpracování osobních údajů pomocí algoritmů pro posuzování a hodnocení).

 

5. Informace o předávání údajů

Údaje jsou předávány výhradně v rámci zákonných ustanovení orgánům a přidruženým společnostem skupiny Motel One. Údaje nejsou předávány do třetích zemí.

 

6. Informace o právech subjektů údajů

Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR je záznam zákonný, pokud je to nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce údajů a pokud nepřevládají oprávněné zájmy nebo základní práva subjektu údajů. Oprávněnými zájmy správce jsou:

  • • dodržování domovní svobody
  • • prevence trestné činnosti
  • • možnost stíhání trestné činnosti
  • • obecné bezpečnostní zájmy Motelu One (veřejnosti přístupný soukromý prostor)
  • • zájmy hostů / zájmy třetích stran

 

Subjekt údajů má tato práva:

právo na informace podle čl. 15 GDPR, právo na opravu podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR, právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR a právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na „oprávněných zájmech“ ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, stejně jako právo podat stížnost u dozorového úřadu podle čl. 77 GDPR.

Proti zpracování svých osobních údajů můžete kdykoliv vznést námitku prostřednictvím e-mailové adresy privacy@motel-one.com nebo telefonního čísla 0049 89 665025 0.

 

INFORMACE O ZPRACOVATELI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno a kontaktní údaje správce dat

Belgie:

Motel One Belgium SRL

Rue Royale 120

1000 Bruxelles

 

Německo:

Motel One Germany Betriebs GmbH

Tegernseer Landstraße 165

81539 München

 

Dánsko:

Motel One Copenhagen ApS

Løngangstræde 27

1468 Copenhagen

 

Francie:

Motel One France S.à.r.l.

295 Avenue Daumesnil

75012 Paris

 

Velká Británie:

Motel One UK Ltd. (Motel One London-Tower Hill, Motel One Manchester-Piccadilly, Newcastle High Bridge);

24-26 MINORIES

LONDON

EC3N 1BQ

 

Motel One (Scotland) Ltd. (Motel One Edinburgh-Princes);

MARKET STREET

EDINBURGH

EH1 1BL

 

M1 RE Edinburgh Ltd. (Motel One Edinburgh-Royal);

18-21 MARKET STREET

EDINBURGH

EH1 1BL

 

M1 RE Glasgow Ltd. (Motel One Glasgow);

24-26 MINORIES

LONDON

EC3N 1BQ

 

Nizozemsko:

Motel One Netherlands B.V.

Europaboulevard 23,

1079PC Amsterdam

 

Švýcarsko:

Motel One Switzerland GmbH

Barfüssergasse 16

4051 Basel

 

Španělsko:

Motel One Spain S.L.

Passeig de Pujades 11-13

08018 Barcelona

 

Česká republika:

Motel One Czech s.r.o.,
Na Poříčí 1048/30, Nové Město, 110 00 Praha 1

Motel One Prague Hybernska s.r.o.
Ovocny trh 1096/8, Stare Město, 110 00 Praha 1
 

Rakousko:

Motel One Switzerland GmbH

Elisabethstraße 5

1010 Wien

 

Polsko:

Motel One Gdansk sp. z o.o.

Ul. Tamka 38

PL- 00-349 Warszawa

 

Motel One Warsaw Chopin Sp. Z o.o

Tamka 38

PL-00-349 Warszawa

 

USA:

133 Greenwich LLC

133 Greenwich Street

New York City, NY 10006