Motel One Health & Care

Nasza koncepcja higieny oraz kompleksowe działania dla bezpieczeństwa Państwa pobytu w hotelach Motel One.

Na całym świecie obostrzenia związane zkoronawirusem są obecnie łagodzone. W związku z tym dostosowaliśmy również certyfikowaną koncepcję higieny Health & Care wnaszych hotelach.
Obecnie nie obowiązują już np. wymagania dotyczące masek, limitu osób i przepisy dotyczące testów.

Zastrzegamy sobie jednak prawo do pełnego reaktywowania koncepcji Health & Care w przypadku pogorszenia się sytuacji związanej z koronawirusem i ewentualnych nowych przepisów.
W międzyczasie zapewniamy, że nadal przestrzegamy surowych wymagań wzakresie czystości ihigieny, aby zapewnić naszym gościom spokojny pobyt. Ponieważ tylko nasza życzliwość powinna być zaraźliwa!

  • Nasze standardy sprzątania są sprawdzone!

Health & Care, koncepcja higieny Motel One (stan na: kwiecień 2022)

Limit osób i bezpieczny odstęp
W holu wejściowym nie obowiązuje ograniczenie w zakresie maksymalnej liczby osób. Gościom i pracownikom hotelu zaleca się zachowanie odległości 1,5 metra.

Obowiązek noszenia masek
Obecnie nie ma powszechnego obowiązku noszenia masek – zarówno pracownicy, jak i goście mogą samodzielnie decydować o noszeniu maski. 

Regularne testy
Pracownicy naszych hoteli regularnie poddają się testom na obecność koronawirusa. 

Higiena rąk
Dozowniki do dezynfekcji są dostępne przy wszystkich wejściach, windach i w strefach One Lounge.

Kompleksowe zwalczanie wirusów i dezynfekcja za pomocą zamgławiania technicznego.
We wszystkich obszarach hotelu zweryfikowano i tak już wysokie standardy czystości i uzupełniono je o dodatkowe metody dezynfekcji oraz surowe zasady postępowania. W razie potrzeby do dezynfekcji powierzchni w pokojach i w strefie One Lounge używamy zamgławiaczy ze sprawdzonym, stosowanym w szpitalach środkiem dezynfekującym. 

Płatności zbliżeniowe
W dalszym ciągu zachęcamy do płacenia na miejscu kartą lub dokonywania rezerwacji na naszej stronie internetowej i płacenia bezpośrednio przez Internet. Fakturę przesyłamy pocztą elektroniczną w formacie PDF. W recepcji należy odebrać tylko kartę do pokoju.

One Lounge & śniadanie
Obecnie w naszym barze i przy śniadaniu oferujemy pełną obsługę. Kwestia obsługi jest jednak zawsze uzależniona od oficjalnych przepisów i na bieżąco dostosowujemy ofertę do zmieniających się możliwości. 
W związku z tym, jeśli nie będziemy mogli zaoferować śniadania w formie bufetu, z przyjemnością podamy je do stołu lub zapakujemy na wynos. 

 


Przeczytaj więcej

I co to dokładnie znaczy?

CZYSTOŚĆ W NOWYM KONTEKŚCIE
Motel One powołał do życia grupę zadaniową do spraw higieny, która pod kierownictwem Daniela Müllera koncentruje się na opracowaniu, wdrożeniu, certyfikacji i ewaluacji strategii higieny. Dotychczasowe niezaprzeczalnie wysokie standardy czystości zostały w ostatnich tygodniach poddane weryfikacji i z pomocą zewnętrznych specjalistów opracowane w formie kompleksowej strategii higieny. Zmian dokonano każdorazowo ściśle w oparciu o wytyczne władz poszczególnych krajów oraz zalecenia zewnętrznych instytutów i związków. Każdy proces, każdy kontakt z Gośćmi, każdy szczegół, każdy dotychczasowy standard został poddany kontroli. Wynikiem tego działania jest kompleksowa koncepcja higieny wraz z instrukcjami czyszczenia i postępowania, która minimalizuje ryzyko oraz zwiększa bezpieczeństwo zarówno w odniesieniu do Gości, jak i pracowników.

DEZYNFEKCJA W OBSZARACH PUBLICZNYCH
Covid-19 poszerzył świadomość na temat czystości często dotykanych powierzchni. Uzupełniono i tak już niezwykle restrykcyjne protokoły czyszczenia obowiązujące w obszarach publicznych. Nakazują one, aby powierzchnie czyszczone były dokładnie i jeszcze częściej przy pomocy środków dezynfekcyjnych, tak jak jest to stosowane w szpitalach.

PERFEKCYJNA CZYSTOŚĆ I HIGIENA W POKOJACH
Wytyczne dotyczące sprzątania w pokojach, które i tak były już dość restrykcyjne, zostały ponownie uzupełnione. Cały personel sprzątający nosi maseczki zakrywające usta i nos. Między innymi po każdej zmianie pokoju osoby sprzątające zmieniają rękawiczki oraz wszystkie ścierki służące do sprzątania, a także czyszczą i dezynfekują wszystkie powierzchnie w pokoju środkami wirusobójczymi.

UDOSKONALONE TECHNOLOGIE SŁUŻĄCE DO WALKI Z WIRUSAMI 
Po kontroli pokoju przez koordynatora prac sprzątających cały pokój, wszystkie powierzchnie i powietrze wewnątrz pomieszczenia są dodatkowo dezynfekowane przy pomocy urządzenia do zamgławiania i ekologicznych rozwiązań. Ta innowacyjna technika szybko działa przeciw wirusom, alergenom, zarodnikom pleśni i innym zanieczyszczeniom znajdującym się w powietrzu i na powierzchniach.

SERDECZNY I UPRZEJMY KONTAKT Z GOŚĆMI, ALE Z ZACHOWANIEM DYSTANSU 
Zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk i obowiązek noszenia maseczek to najważniejsze środki gwarantujące naszym Gościom i pracownikom bezpieczeństwo w codziennych kontaktach. W obszarach przed recepcją bądź windami umieszczono oznaczenia dotyczące odległości, a dodatkowo recepcję doposażono w szyby ochronne. W salonie One Lounge także zwracamy uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości, dlatego również w tym obszarze odpowiednio oznakowano możliwości usytuowania stołów i siedzeń. Oprócz tego wszyscy nasi pracownicy noszą maseczki i o to samo prosimy naszych Gości. Naszym Gościom zapewniamy bezpłatne maseczki jednorazowe. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone między innymi w strefie wejścia, w windach oraz w salonie One Lounge.

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄ RÓWNIEŻ „ZA KULISAMI” W OBSZARACH BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI ORAZ DOSTAW
Zasady i wymagania dotyczące postępowania z żywnością już wcześniej były bardzo restrykcyjne i zostały poddane szczegółowej kontroli. Teraz środki te zostały jeszcze poszerzone, a wszyscy pracownicy przeszli szkolenie dotyczące dodatkowych praktyk w zakresie higieny i dezynfekcji. Motel One dostosował śniadania oraz bufet śniadaniowy do aktualnych opracowań i przepisów, aby móc zapewnić naszym Gościom optymalną realizację usług przy maksimum bezpieczeństwa. Oprócz tego dla obszaru dostaw ustanowione zostały nowe zasady higieny i dezynfekcji.

 


Przeczytaj więcej

Stay safe - stay with us!