Motel One Health & Care

Nasza nowa koncepcja higieny oraz kompleksowe działania dla bezpieczeństwa Państwa pobytu w hotelach Motel One.

OGRANICZENIA DOSTĘPU I ZASADY ZACHOWANIA ODLEGŁOŚCI 
Przestrzegamy maksymalnej dozwolonej liczby osób, jaka może przebywać na terenie lobby. Prosimy, aby zachowywać minimalną odległość wynoszącą 1,5 m.

OBOWIĄZEK NOSZENIA MASECZEK
Wszyscy nasi pracownicy noszą maseczki zakrywające usta i nos. Prosimy także, aby nasi Goście również je nosili.

REGULARNE BADANIA
Wszyscy pracownicy naszych hoteli są dwa razy w tygodniu poddawani testom na obecność Corony.

HIGIENA RĄK  
We wszystkich strefach wejściowych, w windach oraz w pomieszczeniach salonu One Lounge znajdują się dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym.

OCHRONA PRZED WIRUSAMI ORAZ DEZYNFEKCJA METODĄ ZAMGŁAWIANIA
We wszystkich obszarach niezmiennie utrzymujemy wysokie standardy czystości. Stosujemy również dodatkowe środki i urządzenia do zamgławiania w celu efektywniejszej dezynfekcji wszystkich powierzchni oraz powietrza w pokojach i w salonie One Lounge.

PŁATNOŚĆ INTERNETOWA I SZYBKIE ZAMELDOWANIE
Prosimy o korzystanie z możliwości bezpośredniej rezerwacji na naszej stronie internetowej oraz dokonywanie płatności online. Fakturę otrzymują Państwo wygodnie drogą mailową w formie dokumentu PDF, pozostaje więc jedynie odebrać z recepcji przygotowaną dla Państwa kartę do pokoju. Prosimy również naszych Gości, aby na miejscu dokonywali płatności bezgotówkowych.

KONCEPCJA HIGIENY POTWIERDZONA PRZEZ SGS INSTITUT FRESENIUS
Na zlecenie SGS INSTITUT FRESENIUS dokonaliśmy przeglądu koncepcji higieny i przeprowadziliśmy audyt we wszystkich europejskich hotelach Motel One.
 


Przeczytaj więcej

I co to dokładnie znaczy?

CZYSTOŚĆ W NOWYM KONTEKŚCIE
Motel One powołał do życia grupę zadaniową do spraw higieny, która pod kierownictwem Daniela Müllera koncentruje się na opracowaniu, wdrożeniu, certyfikacji i ewaluacji strategii higieny. Dotychczasowe niezaprzeczalnie wysokie standardy czystości zostały w ostatnich tygodniach poddane weryfikacji i z pomocą zewnętrznych specjalistów opracowane w formie kompleksowej strategii higieny. Zmian dokonano każdorazowo ściśle w oparciu o wytyczne władz poszczególnych krajów oraz zalecenia zewnętrznych instytutów i związków. Każdy proces, każdy kontakt z Gośćmi, każdy szczegół, każdy dotychczasowy standard został poddany kontroli. Wynikiem tego działania jest kompleksowa koncepcja higieny wraz z instrukcjami czyszczenia i postępowania, która minimalizuje ryzyko oraz zwiększa bezpieczeństwo zarówno w odniesieniu do Gości, jak i pracowników.

DEZYNFEKCJA W OBSZARACH PUBLICZNYCH
Covid-19 poszerzył świadomość na temat czystości często dotykanych powierzchni. Uzupełniono i tak już niezwykle restrykcyjne protokoły czyszczenia obowiązujące w obszarach publicznych. Nakazują one, aby powierzchnie czyszczone były dokładnie i jeszcze częściej przy pomocy środków dezynfekcyjnych, tak jak jest to stosowane w szpitalach.

PERFEKCYJNA CZYSTOŚĆ I HIGIENA W POKOJACH
Wytyczne dotyczące sprzątania w pokojach, które i tak były już dość restrykcyjne, zostały ponownie uzupełnione. Cały personel sprzątający nosi maseczki zakrywające usta i nos. Między innymi po każdej zmianie pokoju osoby sprzątające zmieniają rękawiczki oraz wszystkie ścierki służące do sprzątania, a także czyszczą i dezynfekują wszystkie powierzchnie w pokoju środkami wirusobójczymi.

UDOSKONALONE TECHNOLOGIE SŁUŻĄCE DO WALKI Z WIRUSAMI 
Po kontroli pokoju przez koordynatora prac sprzątających cały pokój, wszystkie powierzchnie i powietrze wewnątrz pomieszczenia są dodatkowo dezynfekowane przy pomocy urządzenia do zamgławiania i ekologicznych rozwiązań. Ta innowacyjna technika szybko działa przeciw wirusom, alergenom, zarodnikom pleśni i innym zanieczyszczeniom znajdującym się w powietrzu i na powierzchniach.

SERDECZNY I UPRZEJMY KONTAKT Z GOŚĆMI, ALE Z ZACHOWANIEM DYSTANSU 
Zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk i obowiązek noszenia maseczek to najważniejsze środki gwarantujące naszym Gościom i pracownikom bezpieczeństwo w codziennych kontaktach. W obszarach przed recepcją bądź windami umieszczono oznaczenia dotyczące odległości, a dodatkowo recepcję doposażono w szyby ochronne. W salonie One Lounge także zwracamy uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości, dlatego również w tym obszarze odpowiednio oznakowano możliwości usytuowania stołów i siedzeń. Oprócz tego wszyscy nasi pracownicy noszą maseczki i o to samo prosimy naszych Gości. Naszym Gościom zapewniamy bezpłatne maseczki jednorazowe. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone między innymi w strefie wejścia, w windach oraz w salonie One Lounge.

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄ RÓWNIEŻ „ZA KULISAMI” W OBSZARACH BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI ORAZ DOSTAW
Zasady i wymagania dotyczące postępowania z żywnością już wcześniej były bardzo restrykcyjne i zostały poddane szczegółowej kontroli. Teraz środki te zostały jeszcze poszerzone, a wszyscy pracownicy przeszli szkolenie dotyczące dodatkowych praktyk w zakresie higieny i dezynfekcji. Motel One dostosował śniadania oraz bufet śniadaniowy do aktualnych opracowań i przepisów, aby móc zapewnić naszym Gościom optymalną realizację usług przy maksimum bezpieczeństwa. Oprócz tego dla obszaru dostaw ustanowione zostały nowe zasady higieny i dezynfekcji.

KONTROLA I AUDYT PRZEPROWADZONE PRZEZ SGS INSTITUT FRESENIUS
​​​​​​​
W najbliższym czasie na podstawie restrykcyjnego katalogu działań SGS INSTITUT FRESENIUS przeprowadzi kontrolę koncepcji higieny hoteli Motel One pod kątem walki z pandemią COVID-19. Następnie przedstawiciele SGS INSTITUT FRESENIUS zatwierdzają wdrożenie tych środków higieny oraz innych środków minimalizujących kontakt z żywnością w każdym hotelu Motel One w Europie. Ponadto wszyscy pracownicy zostaną starannie poinstruowani i przeszkoleni w zakresie nowej koncepcji higieny.


Przeczytaj więcej

Stay safe - stay with us!