Motel One Health & Care

Naše koncepce hygieny a naše rozsáhlá opatření pro váš bezpečný pobyt v hotelích Motel One.

Přísné interní předpisy týkající se čistoty a hygieny byly vždy součástí naší každodenní rutiny, a to i před koronavirovou krizí. V této náročné době jsme naše předpisy přepracovali a posílili tak, abychom zajistili ještě komplexnější, testovanou a certifikovanou hygienickou strategii - protože nakažlivý by měl být pouze náš přívětivý servis!

Health & Care – nový hygienický koncept hotelů Motel One

OMEZENÍ VSTUPU A PRAVIDLA BEZPEČNÉHO ODSTUPU
V prostorách Lobby dbáme na omezení maximálního počtu přítomných osob. Dodržujte prosím také minimální odstup 2 m.

POVINNOST NOŠENÍ ROUŠKY 
Všichni naši zaměstnanci nosí roušku zakrývající ústa a nos a prosíme také naše hosty, aby rovněž používali roušky.

HYGIENA RUKOU
Ve všech vstupních prostorách, výtazích a v zónách One Lounge jsou k dispozici dávkovače dezinfekčního prostředku.

LIKVIDACE VIRŮ A DEZINFEKCE POMOCÍ TECHNICKÉ MLHY
Pro všechny oblasti byly již přepracovány i tak vysoké standardy čištění. Použili jsme další opatření a rozprašovače mlhy k účinné dezinfekci všech povrchů a rovněž vzduchu v pokojích a One Lounge.

PLATBA ONLINE A EXPRESNÍ ODBAVENÍ PŘI PŘÍJEZDU
Využijte prosím možnosti rezervace a online platby přímo na našich internetových stránkách. Fakturu obdržíte e-mailem v podobě pdf a na recepci si pouze vyzvednete připravenou pokojovou kartu. Dále prosíme naše hosty, aby v místě pobytu platili bezhotovostně.

KONCEPCE HYGIENY PROVĚŘENÁ INSTITUTEM SGS INSTITUT FRESENIUS
SGS INSTITUT FRESENIUS byl pověřen testováním koncepce hygieny a prováděním auditů ve všech evropských hotelech Motel One.

 


Číst dále

A CO TO PŘESNĚ ZNAMENÁ?

"Zdraví a bezpečnost našich hostů a zaměstnanců je pro nás prioritou, a proto pro nás bylo samozřejmostí vypracovat a realizovat v této náročné době pandemie Covid-19 rozsáhlou hygienickou strategii,“ vysvětluje pan Daniel Müller, Co-CEO skupiny Motel One Group.

ČISTOTA Z NOVÝCH ÚHLŮ POHLEDU
Společnost Motel One zřídila hygienickou pracovní skupinu, která se pod vedením pana Daniela Müllera zaměřuje na sestavování, realizaci, certifikaci a vyhodnocení hygienické strategie. Již tak vysoké standardy čistoty byly v posledních týdnech přepracovány a ve spolupráci s externími specialisty rozšířeny do podoby komplexní hygienické strategie. A to vždy v souladu s nařízeními úřadů jednotlivých zemí a doporučeními externích institucí a spolků. Prověřen byl každý krok, každý kontakt hosta, každý detail, každá dosavadní norma. Výsledkem je komplexní hygienická koncepce s pokyny k čištění a chování, která minimalizuje rizika pro hosty i pro zaměstnance a zvyšuje jejich bezpečnost.

DEZINFEKCE NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH MÍSTECH
V důsledku hrozby infekce Covid-19 se zvýšilo povědomí o důležitosti čistoty povrchů, se kterými se často přichází do kontaktu.  Ve veřejných prostorách byly doplněny nyní již tak přísné protokoly čištění, které předepisují, aby se povrchy ještě častěji důkladně čistily dezinfekčními prostředky stejně, jako je tomu v nemocnicích.

DOKONALÁ ČISTOTA A HYGIENA NA POKOJÍCH
Na pokojích byly opět doplněny nyní již tak přísné předpisy pro čištění. Úklidový personál musí bez výjimky používat roušku zakrývající ústa a nos, mimo jiné používat pro každý pokoj samostatné rukavice a čisticí utěrky a vyčistit a vydezinfikovat všechny povrchy v pokoji virucidními prostředky.

DOKONALEJŠÍ TECHNOLOGIE K LIKVIDACI VIRŮ
Po kontrole pokoje hlavní pokojskou se celý pokoj, všechny povrchy a vzduch v místnosti navíc účinně vydezinfikuje pomocí rozprašovače mlhy s roztokem šetrným k životnímu prostředí. Tato inovativní technologie rychle působí proti virům, alergenům, sporám plísní a jiným částicím znečišťujícím vzduch a povrchy.

 

KONTAKT S HOSTY – SRDEČNÝ A PŘÁTELSKÝ, ALE S ODSTUPEM
Dodržování bezpečné vzdálenosti, dezinfikování rukou a povinnost nosit roušku, to jsou nejdůležitější opatření k zajištění bezpečnosti našich hostů a zaměstnanců při každodenním kontaktu. V prostoru před recepcí nebo před výtahy jsou umístěny značky bezpečného odstupu a u recepce jsou navíc nainstalovány ochranné skleněné tabule. V prostorách One Lounge je rovněž pamatováno na odstup a stoly a místa k sezení jsou odpovídajícím způsobem označeny. Všichni zaměstnanci navíc používají roušky a o jejich používání jsou požádáni i hosté.  Jednorázové roušky jsou hostům poskytovány zdarma. Prostředky k dezinfekci rukou jsou umístěny například ve vstupních prostorách, výtazích a v zónách One Lounge.

TAKÉ „V ZÁKULISÍ“ URČUJÍ NOVÁ PRAVIDLA BEZPEČNOST POTRAVIN A PRŮBĚH DODÁVEK
Již tak velmi přísná pravidla a předpisy pro zacházení s potravinami byla důkladně prověřena. Nyní byla opatření ještě rozšířena a všichni zaměstnanci navíc absolvovali školení o hygienických a dezinfekčních postupech. Společnost Motel One musí přitom snídani, popř. snídani formou bufetu přizpůsobit nejnovějšímu vývoji a předpisům, aby mohla svým hostům poskytovat optimální služby s maximální bezpečností. Pro oblast dodávek byla navíc písemně stanovena nová pravidla hygieny a dezinfekce.

ZKOUŠKY A AUDITY PROVÁDĚNÉ SPOLEČNOSTÍ SGS INSTITUT FRESENIUS 
Společnost SGS INSTITUT FRESENIUS již brzy provede kontrolu koncepce hygieny hotelů Motel One s ohledem na COVID-19 na základě přísného katalogu opatření. Poté bude SGL INSTITUT FRESENIUS uznán SGS INSTITUT FRESENIUS v každém Motel One v Evropě za implementaci těchto hygienických opatření a dalších opatření omezujících kontakt. Dále budou všichni zaměstnanci intenzivně vyškoleni a zaučeni do nové koncepce hygieny.


Číst dále

ZŮSTAŇTE V BEZPEČÍ – ZŮSTAŇTE S NÁMI